Van Driel gaat leerlingenvervoer Almere helpen doorontwikkelen

Vervoersservice Van Driel uit Oss heeft beide percelen van het leerlingenvervoer in de gemeente Almere in de wacht gesleept. Van de vervoerder wordt verwacht dat er samen met de gemeente Almere initiatieven worden ontplooid om het aantal leerlingen dat van taxi’s gebruik maakt verder te laten afnemen.

Het leerlingenvervoer wordt niet gekoppeld aan het Mobiliteitslab Almere, de overeenkomst voor het collectief vervoer die de gemeente heeft gesloten met Mobiliteitscentrale Salders. Doel van die samenwerking is het ontwikkelen van vervoersoplossingen voor mensen die niet zelfstandig kunnen reizen. Vooralsnog richt dit initiatief zich op mensen die gebruikmaken van de deeltaxi, maar de gemeente kan op elk moment andere vormen van contractvervoer toevoegen.

Maar de gemeente wil graag zelf verantwoordelijk blijven voor het activeren van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de leerlingen en hun omgeving. Met betrekking tot dit vervoer bleef daarom alleen de uitvoeringstaak over om uit te besteden; het mobiliteitslab speelt in deze kwestie geen rol.

Geen afname omzet

De gemeente Almere heeft de afgelopen jaren voor leerlingen sterk ingezet op vervoer op maat. Hierdoor dalen de aanvragen, maar van de resterende aanvragen worden er wel meer toegekend en de toekenningen gaan steeds meer richting zelfstandig reizen. Almere ontwikkelt samen met ouders, leerlingen en scholen voortdurend nieuwe initiatieven, zoals het inzetten van duo-fietsen en het oefenen met reizen in het OV. Het inzetten op passend onderwijs en op zelfredzaamheid van de leerlingen zorgt nog steeds voor veranderingen in het vervoer, zowel in aantallen als richtingen.

Almere was daarom op zoek naar een opdrachtnemer om het leerlingenvervoer samen mee verder te ontwikkelen. Belangrijk onderdeel hiervan is het doorontwikkelen van het taxivervoer zelf. Het doel blijft om het aantal leerlingen dat afhankelijk is van de taxi te laten dalen. Maar dat moet niet leiden tot een directe afname van de omzet voor de vervoerder. Daarom is in deze aanbesteding met een vastgesteld budget per perceel gewerkt. Voor dat geld moet het vervoer de juiste kwaliteit krijgen, maar het moet ook worden besteed aan de gewenste innovaties.

Looptijd vier jaar

De verdeling in percelen is op zich simpel: nummer 1 betreft het vervoer binnen de gemeentegrenzen en nummer twee het leerlingenvervoer daarbuiten. De overeenkomst heeft een looptijd van vier jaar en kan daarna nog met twee jaar worden verlengd. De gunning is geschied op basis van de economisch meest voordelige inschrijving. De volgende criteria werden meegewogen: prijs voor 10 procent, communicatieplan voor 30 procent, flexibiliteit voor 20 procent, kwaliteitsborging chauffeurs voor 30 procent, tijdigheid vervoer en duurzaamheid ieder voor 5 procent.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Van Driel gaat leerlingenvervoer Almere helpen doorontwikkelen | TaxiPro

Van Driel gaat leerlingenvervoer Almere helpen doorontwikkelen

Vervoersservice Van Driel uit Oss heeft beide percelen van het leerlingenvervoer in de gemeente Almere in de wacht gesleept. Van de vervoerder wordt verwacht dat er samen met de gemeente Almere initiatieven worden ontplooid om het aantal leerlingen dat van taxi’s gebruik maakt verder te laten afnemen.

Het leerlingenvervoer wordt niet gekoppeld aan het Mobiliteitslab Almere, de overeenkomst voor het collectief vervoer die de gemeente heeft gesloten met Mobiliteitscentrale Salders. Doel van die samenwerking is het ontwikkelen van vervoersoplossingen voor mensen die niet zelfstandig kunnen reizen. Vooralsnog richt dit initiatief zich op mensen die gebruikmaken van de deeltaxi, maar de gemeente kan op elk moment andere vormen van contractvervoer toevoegen.

Maar de gemeente wil graag zelf verantwoordelijk blijven voor het activeren van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de leerlingen en hun omgeving. Met betrekking tot dit vervoer bleef daarom alleen de uitvoeringstaak over om uit te besteden; het mobiliteitslab speelt in deze kwestie geen rol.

Geen afname omzet

De gemeente Almere heeft de afgelopen jaren voor leerlingen sterk ingezet op vervoer op maat. Hierdoor dalen de aanvragen, maar van de resterende aanvragen worden er wel meer toegekend en de toekenningen gaan steeds meer richting zelfstandig reizen. Almere ontwikkelt samen met ouders, leerlingen en scholen voortdurend nieuwe initiatieven, zoals het inzetten van duo-fietsen en het oefenen met reizen in het OV. Het inzetten op passend onderwijs en op zelfredzaamheid van de leerlingen zorgt nog steeds voor veranderingen in het vervoer, zowel in aantallen als richtingen.

Almere was daarom op zoek naar een opdrachtnemer om het leerlingenvervoer samen mee verder te ontwikkelen. Belangrijk onderdeel hiervan is het doorontwikkelen van het taxivervoer zelf. Het doel blijft om het aantal leerlingen dat afhankelijk is van de taxi te laten dalen. Maar dat moet niet leiden tot een directe afname van de omzet voor de vervoerder. Daarom is in deze aanbesteding met een vastgesteld budget per perceel gewerkt. Voor dat geld moet het vervoer de juiste kwaliteit krijgen, maar het moet ook worden besteed aan de gewenste innovaties.

Looptijd vier jaar

De verdeling in percelen is op zich simpel: nummer 1 betreft het vervoer binnen de gemeentegrenzen en nummer twee het leerlingenvervoer daarbuiten. De overeenkomst heeft een looptijd van vier jaar en kan daarna nog met twee jaar worden verlengd. De gunning is geschied op basis van de economisch meest voordelige inschrijving. De volgende criteria werden meegewogen: prijs voor 10 procent, communicatieplan voor 30 procent, flexibiliteit voor 20 procent, kwaliteitsborging chauffeurs voor 30 procent, tijdigheid vervoer en duurzaamheid ieder voor 5 procent.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.