gehandicaptenvervoer, wmo-vervoer, taxi, taxichauffeur, rolstoelvervoer

Geen ongeoorloofde afspraken bij inschrijving voor Versis

De vervoerders die het doelgroepenvervoer in de regio Rivierenland gegund kregen, zouden hun inschrijvingen op elkaar hebben afgestemd. Dat beweerden althans twee taxibedrijven die de aanbesteding verloren. In een kort geding kwam de rechter tot de conclusie dat die aantijging vooralsnog onvoldoende is onderbouwd.

Voor Versis, per 1 januari 2017 de opvolger van Regiotaxi Gelderland voor de regio Rivierenland, mochten partijen op meer dan één perceel inschrijven. Maar op voorhand was bekend dat niemand meer dan twee van de vijf percelen gegund zou krijgen. Uiteindelijk wonnen Schiks en Megens, Personenvervoer Midden Nederland en Hendriks de percelen, alledrie als franchisenemer van De Vier Gewesten.

Deze drie partijen concurreerden in deze aanbesteding niet met elkaar door op verschillende percelen in te schrijven. Ook kwamen hun kwaliteitsplannen voor chauffeurs sterk overeen. Dit wekte bij twee van de verliezende inschrijvers de indruk dat ze de percelen hebben verdeeld en de inschrijvingen op elkaar hebben afgestemd. De verliezende vervoerders maakten hun verdenkingen eerder al bekend bij Regio Rivierenland, de partij die de aanbesteding heeft verzorgd.

Perceelkeuze varieert

Regio Rivierenland deed zelf onderzoek en concludeerde dat DVG zijn franchisenemers mogelijk met formats heeft ondersteund en dit kan tot overeenkomsten hebben geleid, maar dat is volgens de opdrachtgever nog geen reden om die inschrijvingen uit te sluiten. Regio Rivierenland stelt verder vast dat de perceelkeuze van alle inschrijvers nogal varieert. Soms schreef men maar op één perceel in, soms op alle vijf. Die ruime variatie in perceelkeuze maakt voor de opdrachtgever dat daaruit niets kan worden geconcludeerd over ongeoorloofde samenwerking tussen de inschrijvers.

De drie DVG-franchisenemers schreven wel scherp in op prijs; in elk perceel waren hun prijzen de laagste. Navraag heeft volgens Regio Rivierenland echter aan het licht gebracht dat deze prijsstellingen realistisch zijn. De opdrachtgever erkent dat er op criterium G3, het kwaliteitsplan chauffeurs, door de drie winnaars inhoudelijk gelijk is ingeschreven. Voor de twee verliezende vervoerders was er vooral daarom genoeg reden om aan overtredingen van de mededingingsregels te denken en dus een kort geding aan te spannen tegen de gunning. Eén van de eisen: verklaar de winnende inschrijvingen ongeldig.

Vanuit woonplaats met taxi

De verdediging voerde in zijn verweer onder meer aan dat dit laatste niet kon, omdat vermeende afstemming door inschrijvers onderling in deze aanbesteding niet als uitsluitingsgrond is opgenomen. Los daarvan is volgens de rechter onvoldoende aannemelijk dat er sprake zou zijn van afspraken die de mededinging beperken. Beantwoording van de vraag of de inschrijvingen op basis daarvan kunnen worden uitgesloten, is dus voor de rechter niet aan de orde.

De bewering dat de drie winnaars niet altijd hebben ingeschreven op percelen die geografisch gezien optimaal aansluiten op hun vestigingsplaats, werd weerlegd door aan te geven dat bij het inschrijven op die percelen is uitgegaan van het vervoer dat nu al wordt verzorgd. De drie bedrijven zijn namelijk voor het grootste deel van de huidige Regiotaxi Gelderland in het Rivierenland verantwoordelijk. Bij het inschrijven telt verder ook mee dat chauffeurs vanuit hun woonplaats met de taxi vertrekken, niet per se vanuit de vestigingsplaats van hun werkgever.

Formats en templates

Dat de regiotaxi momenteel ook al bij DVG is ondergebracht, maakt nog niet dat DVG zich op ongeoorloofde wijze met de nieuwe aanbesteding heeft bemoeid. Wel staat vast dat DVG de inschrijvers heeft ondersteund met formats voor die inschrijving, maar dat zijn templates waar ruimte is voor de precieze invulling. Het is in deze aanbesteding niet verboden om van zulke formats gebruik te maken. De rechter ziet dan ook dat de drie winnaars weliswaar hetzelfde format hebben gebruikt om een kwaliteitsplan chauffeurs op te stellen, maar dat de invulling per inschrijver duidelijk van de andere verschilt.

In het vonnis staat nog vermeld dat de drie franchisenemers tijdens de zitting hebben verklaard dat zij voorafgaand aan de inschrijving geen overleg hebben gevoerd over de verdeling van de markt. Hoewel het volgens de rechter voorstelbaar is dat de gang van zaken vragen heeft opgeroepen en hoewel er volgens de rechter nog wel enige twijfel blijft bestaan, concludeert de rechter dat vooralsnog onvoldoende is vast komen te staan dat er sprake zou zijn van onderling afgestemd gedrag en / of afspraken die de mededinging beperken. De vorderingen van de twee eisende partijen om onder meer de winnende inschrijvingen ongeldig te verklaren, worden door de rechter dan ook afgewezen.

Lees ook: Regiotaxi Gelderland gaat verder als Versis

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Geen ongeoorloofde afspraken bij inschrijving voor Versis | TaxiPro
gehandicaptenvervoer, wmo-vervoer, taxi, taxichauffeur, rolstoelvervoer

Geen ongeoorloofde afspraken bij inschrijving voor Versis

De vervoerders die het doelgroepenvervoer in de regio Rivierenland gegund kregen, zouden hun inschrijvingen op elkaar hebben afgestemd. Dat beweerden althans twee taxibedrijven die de aanbesteding verloren. In een kort geding kwam de rechter tot de conclusie dat die aantijging vooralsnog onvoldoende is onderbouwd.

Voor Versis, per 1 januari 2017 de opvolger van Regiotaxi Gelderland voor de regio Rivierenland, mochten partijen op meer dan één perceel inschrijven. Maar op voorhand was bekend dat niemand meer dan twee van de vijf percelen gegund zou krijgen. Uiteindelijk wonnen Schiks en Megens, Personenvervoer Midden Nederland en Hendriks de percelen, alledrie als franchisenemer van De Vier Gewesten.

Deze drie partijen concurreerden in deze aanbesteding niet met elkaar door op verschillende percelen in te schrijven. Ook kwamen hun kwaliteitsplannen voor chauffeurs sterk overeen. Dit wekte bij twee van de verliezende inschrijvers de indruk dat ze de percelen hebben verdeeld en de inschrijvingen op elkaar hebben afgestemd. De verliezende vervoerders maakten hun verdenkingen eerder al bekend bij Regio Rivierenland, de partij die de aanbesteding heeft verzorgd.

Perceelkeuze varieert

Regio Rivierenland deed zelf onderzoek en concludeerde dat DVG zijn franchisenemers mogelijk met formats heeft ondersteund en dit kan tot overeenkomsten hebben geleid, maar dat is volgens de opdrachtgever nog geen reden om die inschrijvingen uit te sluiten. Regio Rivierenland stelt verder vast dat de perceelkeuze van alle inschrijvers nogal varieert. Soms schreef men maar op één perceel in, soms op alle vijf. Die ruime variatie in perceelkeuze maakt voor de opdrachtgever dat daaruit niets kan worden geconcludeerd over ongeoorloofde samenwerking tussen de inschrijvers.

De drie DVG-franchisenemers schreven wel scherp in op prijs; in elk perceel waren hun prijzen de laagste. Navraag heeft volgens Regio Rivierenland echter aan het licht gebracht dat deze prijsstellingen realistisch zijn. De opdrachtgever erkent dat er op criterium G3, het kwaliteitsplan chauffeurs, door de drie winnaars inhoudelijk gelijk is ingeschreven. Voor de twee verliezende vervoerders was er vooral daarom genoeg reden om aan overtredingen van de mededingingsregels te denken en dus een kort geding aan te spannen tegen de gunning. Eén van de eisen: verklaar de winnende inschrijvingen ongeldig.

Vanuit woonplaats met taxi

De verdediging voerde in zijn verweer onder meer aan dat dit laatste niet kon, omdat vermeende afstemming door inschrijvers onderling in deze aanbesteding niet als uitsluitingsgrond is opgenomen. Los daarvan is volgens de rechter onvoldoende aannemelijk dat er sprake zou zijn van afspraken die de mededinging beperken. Beantwoording van de vraag of de inschrijvingen op basis daarvan kunnen worden uitgesloten, is dus voor de rechter niet aan de orde.

De bewering dat de drie winnaars niet altijd hebben ingeschreven op percelen die geografisch gezien optimaal aansluiten op hun vestigingsplaats, werd weerlegd door aan te geven dat bij het inschrijven op die percelen is uitgegaan van het vervoer dat nu al wordt verzorgd. De drie bedrijven zijn namelijk voor het grootste deel van de huidige Regiotaxi Gelderland in het Rivierenland verantwoordelijk. Bij het inschrijven telt verder ook mee dat chauffeurs vanuit hun woonplaats met de taxi vertrekken, niet per se vanuit de vestigingsplaats van hun werkgever.

Formats en templates

Dat de regiotaxi momenteel ook al bij DVG is ondergebracht, maakt nog niet dat DVG zich op ongeoorloofde wijze met de nieuwe aanbesteding heeft bemoeid. Wel staat vast dat DVG de inschrijvers heeft ondersteund met formats voor die inschrijving, maar dat zijn templates waar ruimte is voor de precieze invulling. Het is in deze aanbesteding niet verboden om van zulke formats gebruik te maken. De rechter ziet dan ook dat de drie winnaars weliswaar hetzelfde format hebben gebruikt om een kwaliteitsplan chauffeurs op te stellen, maar dat de invulling per inschrijver duidelijk van de andere verschilt.

In het vonnis staat nog vermeld dat de drie franchisenemers tijdens de zitting hebben verklaard dat zij voorafgaand aan de inschrijving geen overleg hebben gevoerd over de verdeling van de markt. Hoewel het volgens de rechter voorstelbaar is dat de gang van zaken vragen heeft opgeroepen en hoewel er volgens de rechter nog wel enige twijfel blijft bestaan, concludeert de rechter dat vooralsnog onvoldoende is vast komen te staan dat er sprake zou zijn van onderling afgestemd gedrag en / of afspraken die de mededinging beperken. De vorderingen van de twee eisende partijen om onder meer de winnende inschrijvingen ongeldig te verklaren, worden door de rechter dan ook afgewezen.

Lees ook: Regiotaxi Gelderland gaat verder als Versis

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.