Taxibus

Gemeente Alkmaar in de fout met gegevens ZCN

Bron: TaxiPro (VK)

De gemeente Alkmaar heeft onrechtmatig gehandeld door in een aanbesteding gegevens van vervoerder ZCN te publiceren. Hierdoor konden andere inschrijvers deze informatie inzien. Of en hoeveel schade er is geleden staat er nog niet vast. Dat moet in een aparte procedure duidelijk worden.

Het gaat in dit geval om de aanbesteding van het zorgvervoer in de regio Noord-Kennemerland. In dit traject, dat midden 2015 liep, was de gemeente Alkmaar penvoerder namens zichzelf en Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest. Sinds 2010 was er voor het vervoer een contract met Zorgvervoercentrale Nederland, waarbij Bios Personenvervoer de feitelijke uitvoering verzorgde. Dat contract was afgesloten met de provincie Noord-Holland.

Op 31 juli ging het mis. De gemeente Alkmaar publiceerde toen een Nota van Inlichtingen op TenderNed. Hier was een bestand aan gekoppeld met aanvullende gegevens, zoals aantallen ritten, afstanden en meer, maar ook persoonsgegevens van klanten. Op deze informatie kunnen partijen hun inschrijving mede baseren. In dit geval zijn er door een ambtelijke fout echter ook aanvullende gegevens over ZCN gepubliceerd. Daardoor kregen alle inschrijvers toegang tot concurrentiegevoelige en vertrouwelijke informatie over ZCN en zijn klanten.

Kort geding

Deze gegevens kwamen op vrijdagmiddag online te staan. Hoewel ZCN vrijwel meteen de noodklok luidde, duurde het tot de woensdag daarop tot de informatie niet meer te downloaden was. Het ten onrechte publiceren van deze gegevens was van dermate invloed op de aanbesteding dat deze werd ingetrokken, waarna een tweede, anders ingerichte aanbesteding werd uitgeschreven. Hierin eindigde ZCN als laatste van vier inschrijvers. Tegen de gunning aan Connexxion werd een kort geding aangespannen, maar dat werd verloren.

ZCN stelde de zeven gemeenten verantwoordelijk voor schade als gevolg van hun handelswijze. De vervoerder denkt door de gang van zaken kansloos te zijn geweest in de tweede aanbesteding. De schade werd door de ZCN in de dagen rondom het incident op 17,7 miljoen euro begroot. Dat bedrag, of welk bedrag dan ook, werd overigens niet geëist in deze rechtszaak. Met deze gang naar de rechter wilde ZCN de aansprakelijkheid van de gemeenten aantonen en een verwijzing naar een zogenaamde schadestaatprocedure krijgen. Daarin kan verder worden uitgezocht of en hoeveel schade er is geleden.

Wel of geen schade

ZCN vorderde een aantal zaken. Allereerst vindt de vervoerder dat de gemeenten in strijd hebben gehandeld met de contractuele geheimhoudingsplicht. Punt hierbij is dat ZCN een contract had met de provincie, niet met de gemeenten. Die waren wel betrokken bij het vervoer en dienden ook rekening te houden met de bepalingen in het contract. Maar ze waren niet rechtsreeks gebonden aan de contractverbindingen tussen ZCN en provincie. Deze vordering wijst de rechter dus af.

Dat geldt ook voor de tweede vordering. Die betrof de vermeende inbreuk op databankrechten. De rechtbank oordeelt dat er van een inbreuk op dat databankrecht van ZCN door de zeven gemeenten geen sprake is. Maar van onrechtmatig handelen door de gemeenten is volgens de rechter wel degelijk sprake. De gewenste schadestaatprocedure komt er dan ook. Het namelijk niet duidelijk of er schade is geleden, maar de kans bestaat wel dat dit zo is. De vervolgprocedure moet daar meer duidelijkheid over verschaffen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

1 reactie op “Gemeente Alkmaar in de fout met gegevens ZCN”

Paul Dijkhuizen|14.09.17|13:54

Als inwoner van een van de genoemde gemeenten vrees ik met groet vrezen dat er een schadebedrag betaald zal moeten gaan worden. Vanwege de gemeentelijke heffingen hoop ik dat dat bedrag niet al te hoog zal zijn.

Gemeente Alkmaar in de fout met gegevens ZCN | TaxiPro
Taxibus

Gemeente Alkmaar in de fout met gegevens ZCN

Bron: TaxiPro (VK)

De gemeente Alkmaar heeft onrechtmatig gehandeld door in een aanbesteding gegevens van vervoerder ZCN te publiceren. Hierdoor konden andere inschrijvers deze informatie inzien. Of en hoeveel schade er is geleden staat er nog niet vast. Dat moet in een aparte procedure duidelijk worden.

Het gaat in dit geval om de aanbesteding van het zorgvervoer in de regio Noord-Kennemerland. In dit traject, dat midden 2015 liep, was de gemeente Alkmaar penvoerder namens zichzelf en Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest. Sinds 2010 was er voor het vervoer een contract met Zorgvervoercentrale Nederland, waarbij Bios Personenvervoer de feitelijke uitvoering verzorgde. Dat contract was afgesloten met de provincie Noord-Holland.

Op 31 juli ging het mis. De gemeente Alkmaar publiceerde toen een Nota van Inlichtingen op TenderNed. Hier was een bestand aan gekoppeld met aanvullende gegevens, zoals aantallen ritten, afstanden en meer, maar ook persoonsgegevens van klanten. Op deze informatie kunnen partijen hun inschrijving mede baseren. In dit geval zijn er door een ambtelijke fout echter ook aanvullende gegevens over ZCN gepubliceerd. Daardoor kregen alle inschrijvers toegang tot concurrentiegevoelige en vertrouwelijke informatie over ZCN en zijn klanten.

Kort geding

Deze gegevens kwamen op vrijdagmiddag online te staan. Hoewel ZCN vrijwel meteen de noodklok luidde, duurde het tot de woensdag daarop tot de informatie niet meer te downloaden was. Het ten onrechte publiceren van deze gegevens was van dermate invloed op de aanbesteding dat deze werd ingetrokken, waarna een tweede, anders ingerichte aanbesteding werd uitgeschreven. Hierin eindigde ZCN als laatste van vier inschrijvers. Tegen de gunning aan Connexxion werd een kort geding aangespannen, maar dat werd verloren.

ZCN stelde de zeven gemeenten verantwoordelijk voor schade als gevolg van hun handelswijze. De vervoerder denkt door de gang van zaken kansloos te zijn geweest in de tweede aanbesteding. De schade werd door de ZCN in de dagen rondom het incident op 17,7 miljoen euro begroot. Dat bedrag, of welk bedrag dan ook, werd overigens niet geëist in deze rechtszaak. Met deze gang naar de rechter wilde ZCN de aansprakelijkheid van de gemeenten aantonen en een verwijzing naar een zogenaamde schadestaatprocedure krijgen. Daarin kan verder worden uitgezocht of en hoeveel schade er is geleden.

Wel of geen schade

ZCN vorderde een aantal zaken. Allereerst vindt de vervoerder dat de gemeenten in strijd hebben gehandeld met de contractuele geheimhoudingsplicht. Punt hierbij is dat ZCN een contract had met de provincie, niet met de gemeenten. Die waren wel betrokken bij het vervoer en dienden ook rekening te houden met de bepalingen in het contract. Maar ze waren niet rechtsreeks gebonden aan de contractverbindingen tussen ZCN en provincie. Deze vordering wijst de rechter dus af.

Dat geldt ook voor de tweede vordering. Die betrof de vermeende inbreuk op databankrechten. De rechtbank oordeelt dat er van een inbreuk op dat databankrecht van ZCN door de zeven gemeenten geen sprake is. Maar van onrechtmatig handelen door de gemeenten is volgens de rechter wel degelijk sprake. De gewenste schadestaatprocedure komt er dan ook. Het namelijk niet duidelijk of er schade is geleden, maar de kans bestaat wel dat dit zo is. De vervolgprocedure moet daar meer duidelijkheid over verschaffen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

1 reactie op “Gemeente Alkmaar in de fout met gegevens ZCN”

Paul Dijkhuizen|14.09.17|13:54

Als inwoner van een van de genoemde gemeenten vrees ik met groet vrezen dat er een schadebedrag betaald zal moeten gaan worden. Vanwege de gemeentelijke heffingen hoop ik dat dat bedrag niet al te hoog zal zijn.