Taxiwerq, leerlingenvervoer

Rhenen en Veenendaal besteden leerlingenvervoer opnieuw aan

De gemeenten Rhenen en Veenendaal besteden de komende tijd hun leerlingen- en Jeugdwegvervoer opnieuw aan. Dat zal gebeuren voor een periode van minimaal vijf jaar, die met verlengingen kan oplopen tot acht jaar.

Op 1 augustus 2016 sloten de beide gemeenten een overeenkomst af voor het leerlingenvervoer. Na dit schooljaar is de maximale looptijd van vier jaar verstreken. Er is daarom noodzaak om een nieuwe aanbesteding te doen, ditmaal onder de noemer Routevervoer Jeugd. Dat betreft naast het leerlingenvervoer ook het Jeugdwegvervoer. In die eerste categorie bestaat de te vervoeren doelgroep momenteel uit zo’n 330 kinderen; inzake de Jeugdwet komen er nu ongeveer vijftien jeugdigen in aanmerking voor taxivervoer.

Maximaal acht jaar

De looptijd betreft aanvankelijk de schooljaren 2020-2021 tot en met 2024-2025. Daarna zijn er nog drie verlengingen van elk een jaar mogelijk, waardoor de maximale looptijd ten opzichte van de huidige vervoerscontracten verdubbelt tot acht jaar. In die periode kan het aantal te vervoeren personen natuurlijk flink veranderen. Wat daar mogelijk nog aan zal bijdragen, is dat Rhenen en Veenendaal de jeugdigen die recht hebben op speciaal vervoer zo veel mogelijk zelfstandig willen laten reizen.

Het bevorderen van die zelfredzaamheid, bijvoorbeeld door te reizen met openbaar vervoer of fiets, is vanaf komende zomer ook een taak van de vervoerder. Als het vervoersvolume met 15 procent stijgt of daalt ten opzichte van de start, kan er worden overlegd over de gevolgen die dat heeft voor het vervoer.

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij ProMedia. Binnen dat team is hij de vaste redacteur van Infrasite.nl.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.