Munckhof leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer vijf gemeenten naar Noot, Van der Wijst en Munckhof

Bron: Munckhof

Vervoerders Noot, Van der Wijst en Munckhof nemen de komende jaren het leerlingenvervoer en Jeugdwetvervoer in Delft, Rijswijk, Westland, Pijnacker-Nootdorp en Midden-Delfland voor hun rekening. Alledrie de bedrijven sleepten meerdere percelen van deze opdracht in de wacht.

In totaal betreft het vervoer momenteel ruim 800 leerlingen en jeugdigen. De vijf gemeenten hebben het werk verdeeld over elf percelen. Van der Wijst en Noot hebben er elk vier gewonnen; Munckhof drie. Voor het leerlingenvervoer gaat de opdracht op 1 augustus in. Vanwege doorlopende contracten volgt het Jeugdwetvervoer wat later. De opdracht heeft een initiële looptijd van vijf jaar en kan daarna nog een keer met twee jaar worden verlengd.

Weinig invloed

De inschrijvingen zijn op drie onderdelen beoordeeld. De prijs telde voor 30 procent mee, kwaliteit voor 50 procent en social return in investment (SROI) voor 20 procent. Dit laatste is opvallend, omdat het zelden meer voorkomt dat hier in vervoersaanbestedingen naar wordt gevraagd. Bij de eerste Nota van Inlichtingen is dat ook door één van de inschrijvers aangekaart.

SROI zou in de ogen van deze inschrijver niets met kwaliteit te maken hebben. Bedrijven hebben er ook weinig invloed op, omdat het afhankelijk is van geschikte kandidaten. Ook zou het tot verdringing op de arbeidsmarkt kunnen leiden. Het verzoek om dit criterium te laten vervallen werd echter afgewezen. De gemeenten zien er juist een goede manier in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. Bedrijven die daar veel werk van maken, kunnen daar in onder meer deze aanbesteding voor beloond worden, aldus de uitleg.

Duurzaamheid

Met het oog op kwaliteit is onder meer gekeken naar de voorstellen voor implementatie, communicatie en de kwaliteit van de dienstverlening. Met elk van deze aspecten waren maximaal 80 punten te verdienen, terwijl de interviews met de inschrijvers op basis van cases goed voor 160 punten konden zijn. Met duurzaamheid waren 100 punten te verdienen. Dit was onderverdeeld in 25 te behalen punten voor een visie op Maatschappelijk Verantwoord ondernemen en 75 punten voor de in te zetten voertuigen.

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is redacteur bij ProMedia, de uitgeverij van TaxiPro.

1 reactie op “Leerlingenvervoer vijf gemeenten naar Noot, Van der Wijst en Munckhof”

Karin Roest|30.04.20|17:14

Laten ze eerst maar is aan chauffeurs komen als dat met die virus verkeerd uitpakt komen ze een hoop chauffeurs te kort .Ik hou mijn hart vast voor de chauffeurs die straks met 8 kinderen in de bus zitten