AOV Amsterdam

Bezuinigingen AOV Amsterdam door corona niet meer nodig

Foto bij nieuwsbericht gemeente Amsterdam

De voorgenomen bezuinigingen op het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) in Amsterdam in 2021 gaan niet door. Omdat door de coronacrisis het gebruik en de kosten voor deze vorm van contractvervoer zijn gedaald, is volgend jaar bezuinigen niet meer nodig. Op termijn moet dat alsnog gebeuren, maar Amsterdam hoopt dan de organisatie van al het sociale vervoer aan te kunnen pakken.

Het AOV faciliteert verschillende vormen van sociaal en recreatief vervoer voor oudere Amsterdammers. Dit vervoer is ook beschikbaar voor mensen die er een indicatie voor hebben. Door maatschappelijke en demografische ontwikkelingen, zoals vergrijzing, nemen het gebruik en de kosten van het AOV toe. Daarom werkt de gemeente aan een toekomstbestendig vervoerssysteem voor inwoners met een mobiliteitsbeperking. Dat schrijven de inmiddels vertrokken mobiliteitswethouder Sharon Dijksma en haar collega Simone Kukenheim van Zorg & Jeugd aan de gemeenteraad.

Andere vormen

Dat geheel van vervoersoplossingen noemt de gemeente sociaal vervoer. En dat systeem moet onder meer structureel financieel gezond zijn, maar ook kwalitatief en veilig vervoer aan de doelgroep bieden. Naast het sociaal vervoer optimaliseren, wil de gemeente ook het openbaar vervoer toegankelijker maken en de aansluiting tussen die beide systemen verbeteren. Ook wordt er gedacht aan andere vormen van vervoer, zoals door vrijwilligers, en het integreren van de verschillende systemen door met één kaartje te kunnen reizen. Voor dat alles wordt aan een beleidsplan gewerkt. Dat moet er in de eerste maanden van 2021 komen, zodat de gemeente vanaf eind 2021 het sociaal vervoer kan gaan hervormen.

1,7 miljoen euro

Op weg daar naartoe waren er vanwege de beoogde tekorten bezuinigingen in het AOV voorzien. Het ging daarbij om een bedrag van 1,7 miljoen euro. Maar door de intelligente lockdown in maart nam het gebruik van het AOV af tot circa 15 procent. Dat groeide daarna terug naar 60 tot 65 procent, maar vanwege de tweede coronagolf is dat inmiddels weer beduidend minder. Met het afgenomen gebruik zijn ook de kosten voor het AOV zodanig afgenomen dat bezuinigen in 2021 niet langer nodig is.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Bezuinigingen AOV Amsterdam door corona niet meer nodig | TaxiPro
AOV Amsterdam

Bezuinigingen AOV Amsterdam door corona niet meer nodig

Foto bij nieuwsbericht gemeente Amsterdam

De voorgenomen bezuinigingen op het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) in Amsterdam in 2021 gaan niet door. Omdat door de coronacrisis het gebruik en de kosten voor deze vorm van contractvervoer zijn gedaald, is volgend jaar bezuinigen niet meer nodig. Op termijn moet dat alsnog gebeuren, maar Amsterdam hoopt dan de organisatie van al het sociale vervoer aan te kunnen pakken.

Het AOV faciliteert verschillende vormen van sociaal en recreatief vervoer voor oudere Amsterdammers. Dit vervoer is ook beschikbaar voor mensen die er een indicatie voor hebben. Door maatschappelijke en demografische ontwikkelingen, zoals vergrijzing, nemen het gebruik en de kosten van het AOV toe. Daarom werkt de gemeente aan een toekomstbestendig vervoerssysteem voor inwoners met een mobiliteitsbeperking. Dat schrijven de inmiddels vertrokken mobiliteitswethouder Sharon Dijksma en haar collega Simone Kukenheim van Zorg & Jeugd aan de gemeenteraad.

Andere vormen

Dat geheel van vervoersoplossingen noemt de gemeente sociaal vervoer. En dat systeem moet onder meer structureel financieel gezond zijn, maar ook kwalitatief en veilig vervoer aan de doelgroep bieden. Naast het sociaal vervoer optimaliseren, wil de gemeente ook het openbaar vervoer toegankelijker maken en de aansluiting tussen die beide systemen verbeteren. Ook wordt er gedacht aan andere vormen van vervoer, zoals door vrijwilligers, en het integreren van de verschillende systemen door met één kaartje te kunnen reizen. Voor dat alles wordt aan een beleidsplan gewerkt. Dat moet er in de eerste maanden van 2021 komen, zodat de gemeente vanaf eind 2021 het sociaal vervoer kan gaan hervormen.

1,7 miljoen euro

Op weg daar naartoe waren er vanwege de beoogde tekorten bezuinigingen in het AOV voorzien. Het ging daarbij om een bedrag van 1,7 miljoen euro. Maar door de intelligente lockdown in maart nam het gebruik van het AOV af tot circa 15 procent. Dat groeide daarna terug naar 60 tot 65 procent, maar vanwege de tweede coronagolf is dat inmiddels weer beduidend minder. Met het afgenomen gebruik zijn ook de kosten voor het AOV zodanig afgenomen dat bezuinigen in 2021 niet langer nodig is.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.