rechtbank, leerlingenvervoer, rechter, gemeente

‘Connexxion terecht uitgesloten bij aanbesteding van Regiotaxi Twente’

De inschrijving van Connexxion Taxi Services in de aanbesteding van de Regiotaxi Twente is terecht ongeldig verklaard. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel bepaald in het kort geding dat de vervoerder had aangespannen tegen de veertien Twentse gemeenten die samenwerken in de Regiotaxi Twente. Ook de eis van Connexxion dat Brookhuis uitgesloten zou moeten worden, is niet gehonoreerd door de rechter.

De gemeenten waren aanvankelijk van plan om acht van de veertien percelen aan Connexxion te gunnen, omdat de vervoerder hiervoor de economisch meest voordelige inschrijving had gedaan. Het bedrijf had ingeschreven voor alle percelen.

Naleving cao

Toen de vervoerder na de voorlopige gunning alle vereiste papieren moest overleggen, bleek dat het gevraagde bedrijfsoordeel van het Sociaal Fonds Taxi ouder te zijn dan twee jaar. De gemeenten hadden als eis gesteld dat het bedrijfsoordeel, waarmee bedrijven aantonen dat ze de cao naleven, niet ouder mag zijn dan twee jaar op het moment van sluiting van de aanbesteding. Het meest recent oordeel van Connexxion dateerde van november 2013.

Connexxion vindt de uitsluiting onterecht en stapte daarom naar de rechter om te eisen dat de percelen alsnog aan de vervoerder gegund zouden worden. Het bedrijf zei bij de rechtbank wel degelijk de cao na te leven. Er zijn verschillende redenen denkbaar waardoor een bedrijfsoordeel ouder is dan drie jaar. Sommige bedrijven krijgen maar eens in de drie jaar controle. De systematiek werkt als volgt. Bedrijven die de cao goed naleven krijgen maar eens in de drie jaar controle, bedrijven die voldoende scoren eens in de twee jaar en bedrijven met een onvoldoende ieder jaar. Het kan ook zijn dat de procedure om tot een bedrijfsoordeel te komen nog niet afgerond is. Dat die systematiek mogelijk nadelig voor Connexxion uitpakte, speelde voor de rechter geen rol. Connexxion kent immers die systematiek en als het bedrijf zo’n beoordelingsmaatstaf onredelijk vond, had het daarover bij de inschrijving al moeten klagen, zo meende de rechter.

Brookhuis

Als de rechter zou oordelen dat Connexxion terecht was uitgesloten, dan zou er volgens de vervoerder een nieuwe aanbesteding moeten plaatsvinden. Ook Brookhuis, de vervoerder die in de herziene voorlopige gunning dertien van de veertien percelen heeft binnengehaald, heeft volgens Connexxion een ongeldige inschrijving gedaan. Dat oordeel baseert de vervoerder op een rapport van de FNV, waaruit zou blijken dat Brookhuis de cao helemaal niet goed naleeft. De rechter vond het rapport niet relevant omdat volgens de aanbestedingsregels niet de FNV maar SFT de cao-naleving van taxibedrijven controleert.

De bedoeling was dat het nieuwe contract voor de Regiotaxi Twente zou ingaan op 1 juli. Dat die datum gehaald wordt, lijkt niet aannemelijk. Er volgt namelijk binnenkort nog een kort geding, dit maal aangespannen door Luttikhuis. Ook de inschrijving van dat bedrijf, die net als Connexxion had ingeschreven op alle veertien percelen, is door de Twentse gemeenten ongeldig verklaard om dezelfde reden: het bedrijfsoordeel was te oud. Het kort geding van Luttikhuis tegen de gemeenten dient op 2 juni.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Yvonne Ton

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

‘Connexxion terecht uitgesloten bij aanbesteding van Regiotaxi Twente’ | TaxiPro
rechtbank, leerlingenvervoer, rechter, gemeente

‘Connexxion terecht uitgesloten bij aanbesteding van Regiotaxi Twente’

De inschrijving van Connexxion Taxi Services in de aanbesteding van de Regiotaxi Twente is terecht ongeldig verklaard. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel bepaald in het kort geding dat de vervoerder had aangespannen tegen de veertien Twentse gemeenten die samenwerken in de Regiotaxi Twente. Ook de eis van Connexxion dat Brookhuis uitgesloten zou moeten worden, is niet gehonoreerd door de rechter.

De gemeenten waren aanvankelijk van plan om acht van de veertien percelen aan Connexxion te gunnen, omdat de vervoerder hiervoor de economisch meest voordelige inschrijving had gedaan. Het bedrijf had ingeschreven voor alle percelen.

Naleving cao

Toen de vervoerder na de voorlopige gunning alle vereiste papieren moest overleggen, bleek dat het gevraagde bedrijfsoordeel van het Sociaal Fonds Taxi ouder te zijn dan twee jaar. De gemeenten hadden als eis gesteld dat het bedrijfsoordeel, waarmee bedrijven aantonen dat ze de cao naleven, niet ouder mag zijn dan twee jaar op het moment van sluiting van de aanbesteding. Het meest recent oordeel van Connexxion dateerde van november 2013.

Connexxion vindt de uitsluiting onterecht en stapte daarom naar de rechter om te eisen dat de percelen alsnog aan de vervoerder gegund zouden worden. Het bedrijf zei bij de rechtbank wel degelijk de cao na te leven. Er zijn verschillende redenen denkbaar waardoor een bedrijfsoordeel ouder is dan drie jaar. Sommige bedrijven krijgen maar eens in de drie jaar controle. De systematiek werkt als volgt. Bedrijven die de cao goed naleven krijgen maar eens in de drie jaar controle, bedrijven die voldoende scoren eens in de twee jaar en bedrijven met een onvoldoende ieder jaar. Het kan ook zijn dat de procedure om tot een bedrijfsoordeel te komen nog niet afgerond is. Dat die systematiek mogelijk nadelig voor Connexxion uitpakte, speelde voor de rechter geen rol. Connexxion kent immers die systematiek en als het bedrijf zo’n beoordelingsmaatstaf onredelijk vond, had het daarover bij de inschrijving al moeten klagen, zo meende de rechter.

Brookhuis

Als de rechter zou oordelen dat Connexxion terecht was uitgesloten, dan zou er volgens de vervoerder een nieuwe aanbesteding moeten plaatsvinden. Ook Brookhuis, de vervoerder die in de herziene voorlopige gunning dertien van de veertien percelen heeft binnengehaald, heeft volgens Connexxion een ongeldige inschrijving gedaan. Dat oordeel baseert de vervoerder op een rapport van de FNV, waaruit zou blijken dat Brookhuis de cao helemaal niet goed naleeft. De rechter vond het rapport niet relevant omdat volgens de aanbestedingsregels niet de FNV maar SFT de cao-naleving van taxibedrijven controleert.

De bedoeling was dat het nieuwe contract voor de Regiotaxi Twente zou ingaan op 1 juli. Dat die datum gehaald wordt, lijkt niet aannemelijk. Er volgt namelijk binnenkort nog een kort geding, dit maal aangespannen door Luttikhuis. Ook de inschrijving van dat bedrijf, die net als Connexxion had ingeschreven op alle veertien percelen, is door de Twentse gemeenten ongeldig verklaard om dezelfde reden: het bedrijfsoordeel was te oud. Het kort geding van Luttikhuis tegen de gemeenten dient op 2 juni.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Yvonne Ton

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.