Vervoer Gooi en Vechtstreek
Interview

Dit heeft 1 jaar vervoer in nieuwe stijl al opgeleverd in Gooi en Vechtstreek

Foto: Richard Hop

Het is een jaar geleden dat de regio Gooi en Vechtstreek Taxi Hop overnam en van start ging met een eigen organisatie voor het doelgroepenvervoer. Vanuit de sector werd er sceptisch gekeken naar de opzet van de organisatie en de haalbaarheid van de plannen. Dit heeft de koers echter niet gewijzigd. En maar goed, zo lijkt. Want met grote tevredenheid wordt er teruggekeken op het eerste jaar.

De regio Gooi en Vechtstreek is de eerste regio die ervoor heeft gekozen om het doelgroepenvervoer in te besteden in plaats van aan te besteden. Het doel hiervan was om meer grip te krijgen op het vervoer, om het betrouwbaarder te maken en om de negatieve effecten die vaak optreden bij aanbestedingen te omzeilen.

Op 1 januari 2021 is de regio van start gegaan met het wmo-vervoer, dat al werd uitgevoerd door Taxi Hop. Later dat jaar, op 1 augustus, ging ook het leerlingen- en jeugdhulpvervoer van start. Richard Hop, manager bij de vervoersdienst en voormalig eigenaar van Taxi Hop, geeft aan dat het eerste jaar naar tevredenheid is verlopen. “Ondanks corona en alle perikelen daar omheen is de opstart heel goed gegaan. Het wmo-vervoer ging geruisloos over.”

Omgaan met het chauffeurstekort

Het leerlingenvervoer in de regio was echter nog onbekend terrein voor Taxi Hop. “De chauffeurs zijn overgenomen van de eerdere vervoerder, maar verder hebben we het van nul af aan moeten optuigen. Desondanks verliep ook dit vrij soepel”, aldus Hop. Dit heeft volgens hem vooral te maken met de getroffen voorbereidingen. “Op tijd personeel aannemen, voertuigen aanschaffen en de systemen op orde maken. We gingen er natuurlijk niet helemaal blind in.”

Ook voor deze vervoerder is het chauffeurstekort in de branche echter niet ongemerkt voorbijgegaan. “Gelukkig is er binnen de regio-organisatie een wervingsbureau dat namens de gemeenten kandidaten plaatst”, vertelt Igor Meuwese, algemeen directeur bij de regio Gooi en Vechtstreek. “Zij dragen actief bij aan de zoektocht naar chauffeurs.” Momenteel staan er nog ruim twintig vacatures open en blijft het een uitdaging om de goede mensen op de goede plek te krijgen. Onderaannemers nemen een deel van deze zorg uit handen. We streven er alleen wel naar om de planningen zo snel mogelijk met onze eigen mensen rond te krijgen”, aldus Hop.

78 procent elektrisch

Een uitdaging die de vervoersorganisatie zelf is aangegaan, is om het vervoer voor 78 procent met elektrische voertuigen uit te voeren. Voertuigen voor het wmo-vervoer worden opgeladen op het bedrijfsterrein en de leerlingenchauffeurs nemen hun voertuigen na de dienst mee naar huis. Zij maken gebruik van publieke laadpalen. “Af en toe is er wel eens een paal die niet werkt of een auto die er een lang bezet houdt”, stelt Hop. “Als dit het geval is, kunnen de chauffeurs gelukkig altijd terugvallen op een van onze laadpalen. Daarnaast is het voordeel van korte lijnen met de gemeenten dat als er ergens te weinig laadmogelijkheid is, wij gemakkelijk met hen kunnen schakelen.”

Tekst loopt door onder de foto.

Laadplein Vervoer Gooi en Vechtstreek
Laadplein Vervoer Gooi en Vechtstreek.

Hoge klanttevredenheid

Een ander belangrijk punt waarop de heren vinden dat er winst is gemaakt met de vervoersorganisatie, is op het gebied van klanttevredenheid. “Hierbij speelt mee dat onze hoofdplanner groepsvervoer, Anita van der Vegte, als vaste persoon is aangesteld voor vragen of klachten over het leerlingenvervoer. Zij heeft al meer dan twintig jaar ervaring in het vak en kan altijd gebeld worden door ouders of scholen”, stelt Meuwese. “Als zij toch bij de gemeente aankloppen voor vragen of klachten, worden deze direct doorgeschakeld naar haar. Ze heeft namelijk nauwe banden met de ambtenaren in het leerlingenvervoer.”

De algemene klanttevredenheid wordt gemonitord aan de hand van kwaliteitsonderzoek. Hiervoor wordt geregeld met ouders of gebruikers van het wmo-vervoer gebeld. “Zij krijgen een veertiental vragen over allerlei zaken, van tijdigheid tot het rijgedrag van de chauffeur. Op elk terrein scoren we hoog”, meent Meuwese. “Mogelijk speelt het beeldmerk van de publieke overheid dat wij voor het vervoer gebruiken een rol in het vertrouwen van de mensen. Ditzelfde merk wordt namelijk gebruikt voor de GGD en de afvaldienst.”

Raad van Advies aangesteld

Om te beoordelen of de beoogde doelstellingen van de vervoersorganisatie ook voldoende worden gerealiseerd, is in december een Raad van Advies aangesteld. Deze doelen zijn betrouwbare en toegankelijke dienstverlening, goed werkgeverschap, verduurzaming van het wagenpark en financieel gezond vervoer. De raad bestaat uit Aad Veenman, voormalig president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen, bestuursvoorzitter van Transport en Logistiek Nederland Elisabeth Post en Edwin Besseling, voormalig directeur van de Besseling Groep.

Deze raad geeft de directie van Vervoer Gooi en Vechtstreek de komende twee jaar gevraagd en ongevraagd advies. “Het is goed om extra ogen te hebben die van buitenaf kritisch kijken naar ons werk”, vindt Meuwese. “Zij krijgen dezelfde rapportages die wij naar de gemeenten sturen over klanttevredenheid, rijtijden en onze financiën.”

100 procent zero emissie en stabiliteit

De Raad van Advies gaat de vervoersorganisatie ook adviseren over toekomstige ontwikkelingen. De regio-organisatie streeft ernaar dat het wagenpark in 2025 geheel zero emissie is. “Elektrisch rolstoelvervoer is nu nog lastig. Daarom willen we deze voertuigen voorlopig laten rijden op de duurzame dieselvariant HVO100. Dit voorstel ligt bij de wethouders”, aldus Hop. Uiteraard hoopt de organisatie op een akkoord op dit gebied, maar de grootste hoop is om niet lang meer afgeremd te worden door coronamaatregelen. “Zodat we vol gas kunnen gaan en we ook bezig kunnen zijn met ondernemen en het verder ontwikkelen van de organisatie. Dat is onze wens.”

Lees ook: 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Dit heeft 1 jaar vervoer in nieuwe stijl al opgeleverd in Gooi en Vechtstreek | TaxiPro
Vervoer Gooi en Vechtstreek
Interview

Dit heeft 1 jaar vervoer in nieuwe stijl al opgeleverd in Gooi en Vechtstreek

Foto: Richard Hop

Het is een jaar geleden dat de regio Gooi en Vechtstreek Taxi Hop overnam en van start ging met een eigen organisatie voor het doelgroepenvervoer. Vanuit de sector werd er sceptisch gekeken naar de opzet van de organisatie en de haalbaarheid van de plannen. Dit heeft de koers echter niet gewijzigd. En maar goed, zo lijkt. Want met grote tevredenheid wordt er teruggekeken op het eerste jaar.

De regio Gooi en Vechtstreek is de eerste regio die ervoor heeft gekozen om het doelgroepenvervoer in te besteden in plaats van aan te besteden. Het doel hiervan was om meer grip te krijgen op het vervoer, om het betrouwbaarder te maken en om de negatieve effecten die vaak optreden bij aanbestedingen te omzeilen.

Op 1 januari 2021 is de regio van start gegaan met het wmo-vervoer, dat al werd uitgevoerd door Taxi Hop. Later dat jaar, op 1 augustus, ging ook het leerlingen- en jeugdhulpvervoer van start. Richard Hop, manager bij de vervoersdienst en voormalig eigenaar van Taxi Hop, geeft aan dat het eerste jaar naar tevredenheid is verlopen. “Ondanks corona en alle perikelen daar omheen is de opstart heel goed gegaan. Het wmo-vervoer ging geruisloos over.”

Omgaan met het chauffeurstekort

Het leerlingenvervoer in de regio was echter nog onbekend terrein voor Taxi Hop. “De chauffeurs zijn overgenomen van de eerdere vervoerder, maar verder hebben we het van nul af aan moeten optuigen. Desondanks verliep ook dit vrij soepel”, aldus Hop. Dit heeft volgens hem vooral te maken met de getroffen voorbereidingen. “Op tijd personeel aannemen, voertuigen aanschaffen en de systemen op orde maken. We gingen er natuurlijk niet helemaal blind in.”

Ook voor deze vervoerder is het chauffeurstekort in de branche echter niet ongemerkt voorbijgegaan. “Gelukkig is er binnen de regio-organisatie een wervingsbureau dat namens de gemeenten kandidaten plaatst”, vertelt Igor Meuwese, algemeen directeur bij de regio Gooi en Vechtstreek. “Zij dragen actief bij aan de zoektocht naar chauffeurs.” Momenteel staan er nog ruim twintig vacatures open en blijft het een uitdaging om de goede mensen op de goede plek te krijgen. Onderaannemers nemen een deel van deze zorg uit handen. We streven er alleen wel naar om de planningen zo snel mogelijk met onze eigen mensen rond te krijgen”, aldus Hop.

78 procent elektrisch

Een uitdaging die de vervoersorganisatie zelf is aangegaan, is om het vervoer voor 78 procent met elektrische voertuigen uit te voeren. Voertuigen voor het wmo-vervoer worden opgeladen op het bedrijfsterrein en de leerlingenchauffeurs nemen hun voertuigen na de dienst mee naar huis. Zij maken gebruik van publieke laadpalen. “Af en toe is er wel eens een paal die niet werkt of een auto die er een lang bezet houdt”, stelt Hop. “Als dit het geval is, kunnen de chauffeurs gelukkig altijd terugvallen op een van onze laadpalen. Daarnaast is het voordeel van korte lijnen met de gemeenten dat als er ergens te weinig laadmogelijkheid is, wij gemakkelijk met hen kunnen schakelen.”

Tekst loopt door onder de foto.

Laadplein Vervoer Gooi en Vechtstreek
Laadplein Vervoer Gooi en Vechtstreek.

Hoge klanttevredenheid

Een ander belangrijk punt waarop de heren vinden dat er winst is gemaakt met de vervoersorganisatie, is op het gebied van klanttevredenheid. “Hierbij speelt mee dat onze hoofdplanner groepsvervoer, Anita van der Vegte, als vaste persoon is aangesteld voor vragen of klachten over het leerlingenvervoer. Zij heeft al meer dan twintig jaar ervaring in het vak en kan altijd gebeld worden door ouders of scholen”, stelt Meuwese. “Als zij toch bij de gemeente aankloppen voor vragen of klachten, worden deze direct doorgeschakeld naar haar. Ze heeft namelijk nauwe banden met de ambtenaren in het leerlingenvervoer.”

De algemene klanttevredenheid wordt gemonitord aan de hand van kwaliteitsonderzoek. Hiervoor wordt geregeld met ouders of gebruikers van het wmo-vervoer gebeld. “Zij krijgen een veertiental vragen over allerlei zaken, van tijdigheid tot het rijgedrag van de chauffeur. Op elk terrein scoren we hoog”, meent Meuwese. “Mogelijk speelt het beeldmerk van de publieke overheid dat wij voor het vervoer gebruiken een rol in het vertrouwen van de mensen. Ditzelfde merk wordt namelijk gebruikt voor de GGD en de afvaldienst.”

Raad van Advies aangesteld

Om te beoordelen of de beoogde doelstellingen van de vervoersorganisatie ook voldoende worden gerealiseerd, is in december een Raad van Advies aangesteld. Deze doelen zijn betrouwbare en toegankelijke dienstverlening, goed werkgeverschap, verduurzaming van het wagenpark en financieel gezond vervoer. De raad bestaat uit Aad Veenman, voormalig president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen, bestuursvoorzitter van Transport en Logistiek Nederland Elisabeth Post en Edwin Besseling, voormalig directeur van de Besseling Groep.

Deze raad geeft de directie van Vervoer Gooi en Vechtstreek de komende twee jaar gevraagd en ongevraagd advies. “Het is goed om extra ogen te hebben die van buitenaf kritisch kijken naar ons werk”, vindt Meuwese. “Zij krijgen dezelfde rapportages die wij naar de gemeenten sturen over klanttevredenheid, rijtijden en onze financiën.”

100 procent zero emissie en stabiliteit

De Raad van Advies gaat de vervoersorganisatie ook adviseren over toekomstige ontwikkelingen. De regio-organisatie streeft ernaar dat het wagenpark in 2025 geheel zero emissie is. “Elektrisch rolstoelvervoer is nu nog lastig. Daarom willen we deze voertuigen voorlopig laten rijden op de duurzame dieselvariant HVO100. Dit voorstel ligt bij de wethouders”, aldus Hop. Uiteraard hoopt de organisatie op een akkoord op dit gebied, maar de grootste hoop is om niet lang meer afgeremd te worden door coronamaatregelen. “Zodat we vol gas kunnen gaan en we ook bezig kunnen zijn met ondernemen en het verder ontwikkelen van de organisatie. Dat is onze wens.”

Lees ook: 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.