Bord laadpaal, laadpunt, elektrisch rijden, laden

Rotterdam hard op weg naar zero emissie mobiliteit in 2040

Foto: Nico Schinkelshoek, TankPro

In Rotterdam wordt er hard aan de weg getimmerd om het vervoer in de stad schoner te maken. Dit blijkt uit de voortgangsrapportage van de Aanpak Nul Emissie Mobiliteit. De stad ligt op koers met haar ambities en hoopt in 2040 volledig uitstootvrije mobiliteit gerealiseerd te hebben. Het overgrote deel van de aangeschafte taxi’s bleek in 2021 in ieder geval al elektrisch te zijn. 

Één derde van de CO2-uitstoot en circa een kwart van de luchtverontreiniging in het stedelijk gebied wordt veroorzaakt door mobiliteit en transport. “Daarom investeren we in schoon vervoer. Met meer ruimte voor voetgangers en fietsers, optimaal openbaar vervoer en het stimuleren van elektrisch vervoer”, zegt duurzaamheidswethouder Arno Bonte. “Daarmee zijn we goed op weg. De maatregelen dragen zichtbaar bij aan het verder terugbrengen van de CO2-uitstoot, een schonere lucht en een gezonder Rotterdam.”

Schoon vervoer wint flink aan terrein, zo blijkt uit de voortgangsrapportage. In de afgelopen collegeperiode is het aandeel volledig elektrische ritten van en naar de binnenstad verachtvoudigd. Naar verwachting is een kwart van deze ritten over vier jaar al volledig uitstootvrij. Deze groei is ook terug te zien in het gebruik van de nu ruim 4.000 openbare laadpunten in de stad: in 2017 is 2,9 miljoen kWh aan stroom geladen, goed voor 14 miljoen uitstootvrije kilometers. In 2021 is dit gegroeid naar 15 miljoen kWh en 74 miljoen kilometer.

Toename emissievrije taxi’s

Vanuit het Rotterdams Klimaatakkoord wordt samen met de stad gewerkt aan schoon vervoer. Als het gaat om de taxibranche werken gemeenten, het Rijk, taxibedrijven en partners met de intentieovereenkomst ‘Zero-emissie Taxi Routekaart’ op landelijk niveau samen in de transitie naar uitstootvrij taxivervoer. Daarbij wordt het huidige taxibeleid van Rotterdam momenteel herijkt en in 2023 ingevoerd, waarbij verduurzaming ook een belangrijke rol inneemt. Er is sinds 2020 een duidelijke trend te zien in de toename van emissievrije taxi’s. Omdat de markt door de coronacrisis veranderd is en omdat het datasysteem hybride auto’s ook als elektrisch registreert, zijn er echter nog geen harde conclusies te trekken uit de cijfers. Toch is de gemeente positief voorzichtig over de trend die momenteel gaande is.

Inzicht in laadbehoefte

Om voorbereid te zijn op de transitie naar volledig elektrisch rijden, heeft de gemeente prognosekaarten ontwikkeld om inzicht te krijgen in de laadbehoeftes van bijvoorbeeld de taxisector. Dit initiatief is voortgekomen uit de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) van de G4, het samenwerkingsverband van Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht. Inmiddels bestaat de samenwerking uit vijf provincies: Flevoland, Noord-Holland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland.

Uiteindelijk is het doel van de samenwerking om kennis met elkaar en de netbeheerders te delen en een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen richting de nationale beleidsmakers op het gebied van elektrisch rijden. Dit moet ervoor zorgen dat er op tijd een passend laadnetwerk gerealiseerd kan worden samen met de netbeheerder. De prognosekaarten geven de laadbehoeftes en het aanbod weer op buurt- en netwerkniveau. Hierin worden de behoeftes voor laadsnelheden meegenomen van allerlei gebruikersgroepen zoals bewoners, bezoekers, logistiek en taxi’s. Hierdoor zou er makkelijker gestuurd kunnen worden op de uitrol, monitoring en ontwikkeling van de laadpunten op verschillende niveaus: gemeentelijk, stedelijk, regionaal en provinciaal.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Rotterdam hard op weg naar zero emissie mobiliteit in 2040 | TaxiPro
Bord laadpaal, laadpunt, elektrisch rijden, laden

Rotterdam hard op weg naar zero emissie mobiliteit in 2040

Foto: Nico Schinkelshoek, TankPro

In Rotterdam wordt er hard aan de weg getimmerd om het vervoer in de stad schoner te maken. Dit blijkt uit de voortgangsrapportage van de Aanpak Nul Emissie Mobiliteit. De stad ligt op koers met haar ambities en hoopt in 2040 volledig uitstootvrije mobiliteit gerealiseerd te hebben. Het overgrote deel van de aangeschafte taxi’s bleek in 2021 in ieder geval al elektrisch te zijn. 

Één derde van de CO2-uitstoot en circa een kwart van de luchtverontreiniging in het stedelijk gebied wordt veroorzaakt door mobiliteit en transport. “Daarom investeren we in schoon vervoer. Met meer ruimte voor voetgangers en fietsers, optimaal openbaar vervoer en het stimuleren van elektrisch vervoer”, zegt duurzaamheidswethouder Arno Bonte. “Daarmee zijn we goed op weg. De maatregelen dragen zichtbaar bij aan het verder terugbrengen van de CO2-uitstoot, een schonere lucht en een gezonder Rotterdam.”

Schoon vervoer wint flink aan terrein, zo blijkt uit de voortgangsrapportage. In de afgelopen collegeperiode is het aandeel volledig elektrische ritten van en naar de binnenstad verachtvoudigd. Naar verwachting is een kwart van deze ritten over vier jaar al volledig uitstootvrij. Deze groei is ook terug te zien in het gebruik van de nu ruim 4.000 openbare laadpunten in de stad: in 2017 is 2,9 miljoen kWh aan stroom geladen, goed voor 14 miljoen uitstootvrije kilometers. In 2021 is dit gegroeid naar 15 miljoen kWh en 74 miljoen kilometer.

Toename emissievrije taxi’s

Vanuit het Rotterdams Klimaatakkoord wordt samen met de stad gewerkt aan schoon vervoer. Als het gaat om de taxibranche werken gemeenten, het Rijk, taxibedrijven en partners met de intentieovereenkomst ‘Zero-emissie Taxi Routekaart’ op landelijk niveau samen in de transitie naar uitstootvrij taxivervoer. Daarbij wordt het huidige taxibeleid van Rotterdam momenteel herijkt en in 2023 ingevoerd, waarbij verduurzaming ook een belangrijke rol inneemt. Er is sinds 2020 een duidelijke trend te zien in de toename van emissievrije taxi’s. Omdat de markt door de coronacrisis veranderd is en omdat het datasysteem hybride auto’s ook als elektrisch registreert, zijn er echter nog geen harde conclusies te trekken uit de cijfers. Toch is de gemeente positief voorzichtig over de trend die momenteel gaande is.

Inzicht in laadbehoefte

Om voorbereid te zijn op de transitie naar volledig elektrisch rijden, heeft de gemeente prognosekaarten ontwikkeld om inzicht te krijgen in de laadbehoeftes van bijvoorbeeld de taxisector. Dit initiatief is voortgekomen uit de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) van de G4, het samenwerkingsverband van Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht. Inmiddels bestaat de samenwerking uit vijf provincies: Flevoland, Noord-Holland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland.

Uiteindelijk is het doel van de samenwerking om kennis met elkaar en de netbeheerders te delen en een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen richting de nationale beleidsmakers op het gebied van elektrisch rijden. Dit moet ervoor zorgen dat er op tijd een passend laadnetwerk gerealiseerd kan worden samen met de netbeheerder. De prognosekaarten geven de laadbehoeftes en het aanbod weer op buurt- en netwerkniveau. Hierin worden de behoeftes voor laadsnelheden meegenomen van allerlei gebruikersgroepen zoals bewoners, bezoekers, logistiek en taxi’s. Hierdoor zou er makkelijker gestuurd kunnen worden op de uitrol, monitoring en ontwikkeling van de laadpunten op verschillende niveaus: gemeentelijk, stedelijk, regionaal en provinciaal.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.