Daklicht taxi, snelweg. Foto: 36clicks | iStock

Aanbevelingen Europese Commissie moeten situatie taxisector verbeteren

De toename in het aantal ritten valt tegen, ondanks NS-staking. Foto: iStock/36clicks

De Europese Commissie heeft aanbevelingen gepubliceerd voor de Europese lidstaten met betrekking tot taxidiensten. Het doel hiervan is onder meer om adequate en veilige lokale mobiliteit te waarborgen, de duurzaamheid van de taxisector te verbeteren en zorgen dat iedereen die actief is in de sector passende sociale rechten en rechtszekerheid heeft.

De markt voor personenvervoer op aanvraag is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Dit komt voornamelijk door de technologische ontwikkelingen zoals de opkomst van het online bestellen van een rit op maat via een app of website, oftewel ride-hailing. De lidstaten van de EU staan voor de uitdaging om beleid te ontwikkelen waarbij rekening wordt gehouden met de nieuwe werkwijzen, bedrijfsmodellen en marktspelers in de sector.

Met de opkomst van platformbedrijven zoals Uber worden ze ook geconfronteerd met vragen over de arbeidssituatie en de sociale rechten van chauffeurs. Tegelijkertijd moet de hele vervoerssector zijn uitstoot beperken en duurzamer worden. Daarom gaat de Europese Commissie onderzoeken hoe personenvervoer op aanvraag duurzamer kan worden en de markt tegelijkertijd goed blijft functioneren en problemen op het gebied van arbeidsvoorwaarden en veiligheid worden aangepakt.

De Commissie heeft drie workshops georganiseerd om een beter inzicht te krijgen in de situatie in de verschillende lidstaten, regio’s en steden, de bestaande problemen, de belangen van de marktdeelnemers en de standpunten en de aanpak van de lidstaten. De bedoeling hiervan was om belanghebbenden bijeen te brengen om ervaringen en beste praktijken uit te wisselen. Met de informatie die is verzameld tijdens de workshops, de besprekingen met de belanghebbenden en daarbuiten, is rekening gehouden in de aanbevelingen.

Toegang tot het beroep en voertuigen

Om te beginnen zijn er aanbevelingen gedaan met betrekking de toegang tot het beroep van taxichauffeur en  exploitant van taxi’s. In het geval van taxichauffeurs zouden voorschriften volgens de Commissie eenvoudig moeten zijn en niet verder gaan dan wat nodig is om veilig en betrouwbaar personenvervoer van goede kwaliteit te bieden. Ze zouden niet gebruikt moeten worden om het aantal beschikbare gekwalificeerde chauffeurs te beperken. Over exploitanten stelt de Commissie stelt dat voorschriften bijvoorbeeld betrekking zouden kunnen hebben op financiële draagkracht, onberispelijk gedrag en de naleving van fiscale verplichtingen. Als voorwaarde wordt hierbij gegeven dat ze er zijn om een legitiem doel te bereiken en niet verder gaan dan noodzakelijk is.

Voor de voertuigen die worden ingezet voor taxivervoer, geldt dat wagenparken duurzamer moeten worden en dat er overgeschakeld moet worden op emissievrije voertuigen. De Commissie stelt dat dit bijvoorbeeld kan door de aanvraag of verlenging van vergunningen voor voertuigen te koppelen aan emissievoorschriften, door aanvullende vergunningen voor emissievrije voertuigen beschikbaar te stellen of door financiële steun te verlenen voor dergelijke voertuigen en de bijbehorende oplaad- of tankinfrastructuur.

Zo min mogelijk lege kilometers

Ten tweede worden er aanbevelingen gedaan voor de uitoefening van het beroep. Zo zou er geen terugkeerregel moeten gelden volgens de Commissie. Er wordt aangegeven dat zolang chauffeurs aan het werk zijn, ze daarin niet belemmerd moeten worden door de verplichting om terug te keren naar het bedrijf. Lege ritten worden namelijk gezien als een inefficiënte benutting van het voertuig en de arbeidstijd van de chauffeur en als slecht voor het milieu. Om dit zoveel mogelijk te beperken, stelt de Commissie dat steden bijvoorbeeld meer centrale plekken kunnen aanwijzen waar chauffeurs kunnen wachten op een volgende oproepen.

Andere manieren om het aantal lege kilometers te verminderen zijn het meenemen van passagiers op terugritten vanuit gebieden die niet onder de vergunning vallen en het aanmoedigen van pooling van passagiers. Onder dit laatste wordt het huren van een individuele zitplaats in plaats van het hele voertuig verstaan.

Correcte arbeidsvoorwaarden en integratie taxi en OV

De Commissie beveelt ook aan om correcte arbeidsvoorwaarden voor chauffeurs en exploitanten op te stellen, die in verhouding staan tot de nagestreefde doelstellingen. Er wordt benadrukt dat het beroep van taxichauffeur aantrekkelijker kan worden als bepaalde regels voor chauffeurs, zoals het uitsluitend voltijds werken, worden gecombineerd met een passend niveau van werkzekerheid en voorspelbaarheid. Als het gaat om platformwerkers werd er eerder al een voorstel gedaan waarmee zij beter betaald en beschermd zullen worden. Ruim vier miljoen  ‘schijnzelfstandigen’ in Europa zouden hierdoor de status van werknemer krijgen.

Tot slot wordt er gesteld dat personenvervoer op aanvraag goed geïntegreerd moet worden met het openbaar vervoer en andere actieve mobiliteit, zoals lopen en fietsen. Het is volgens de Commissie van groot belang dat taxivervoer een aanvulling vormt op het OV en actieve mobiliteit, en niet een vervanging hiervan is. Het moet het gebruik van het OV vergemakkelijken en versterken door passagiers te vervoeren tijdens de eerste of laatste kilometer rond haltes van het OV, zodat het OV een aantrekkelijke en comfortabele optie wordt en de behoefte aan particulier autogebruik afneemt. Dat is vooral belangrijk in gebieden waar het OV-netwerk minder dicht is. Voor een goede integratie stelt de Commissie dat het personenvervoer op aanvraag deel moet uitmaken van het lokale plan voor duurzame mobiliteit. Ook zouden Mobility as a Service (MaaS)-initiatieven ondersteund moeten worden.

Lees ook: 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Aanbevelingen Europese Commissie moeten situatie taxisector verbeteren | TaxiPro
Daklicht taxi, snelweg. Foto: 36clicks | iStock

Aanbevelingen Europese Commissie moeten situatie taxisector verbeteren

De toename in het aantal ritten valt tegen, ondanks NS-staking. Foto: iStock/36clicks

De Europese Commissie heeft aanbevelingen gepubliceerd voor de Europese lidstaten met betrekking tot taxidiensten. Het doel hiervan is onder meer om adequate en veilige lokale mobiliteit te waarborgen, de duurzaamheid van de taxisector te verbeteren en zorgen dat iedereen die actief is in de sector passende sociale rechten en rechtszekerheid heeft.

De markt voor personenvervoer op aanvraag is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Dit komt voornamelijk door de technologische ontwikkelingen zoals de opkomst van het online bestellen van een rit op maat via een app of website, oftewel ride-hailing. De lidstaten van de EU staan voor de uitdaging om beleid te ontwikkelen waarbij rekening wordt gehouden met de nieuwe werkwijzen, bedrijfsmodellen en marktspelers in de sector.

Met de opkomst van platformbedrijven zoals Uber worden ze ook geconfronteerd met vragen over de arbeidssituatie en de sociale rechten van chauffeurs. Tegelijkertijd moet de hele vervoerssector zijn uitstoot beperken en duurzamer worden. Daarom gaat de Europese Commissie onderzoeken hoe personenvervoer op aanvraag duurzamer kan worden en de markt tegelijkertijd goed blijft functioneren en problemen op het gebied van arbeidsvoorwaarden en veiligheid worden aangepakt.

De Commissie heeft drie workshops georganiseerd om een beter inzicht te krijgen in de situatie in de verschillende lidstaten, regio’s en steden, de bestaande problemen, de belangen van de marktdeelnemers en de standpunten en de aanpak van de lidstaten. De bedoeling hiervan was om belanghebbenden bijeen te brengen om ervaringen en beste praktijken uit te wisselen. Met de informatie die is verzameld tijdens de workshops, de besprekingen met de belanghebbenden en daarbuiten, is rekening gehouden in de aanbevelingen.

Toegang tot het beroep en voertuigen

Om te beginnen zijn er aanbevelingen gedaan met betrekking de toegang tot het beroep van taxichauffeur en  exploitant van taxi’s. In het geval van taxichauffeurs zouden voorschriften volgens de Commissie eenvoudig moeten zijn en niet verder gaan dan wat nodig is om veilig en betrouwbaar personenvervoer van goede kwaliteit te bieden. Ze zouden niet gebruikt moeten worden om het aantal beschikbare gekwalificeerde chauffeurs te beperken. Over exploitanten stelt de Commissie stelt dat voorschriften bijvoorbeeld betrekking zouden kunnen hebben op financiële draagkracht, onberispelijk gedrag en de naleving van fiscale verplichtingen. Als voorwaarde wordt hierbij gegeven dat ze er zijn om een legitiem doel te bereiken en niet verder gaan dan noodzakelijk is.

Voor de voertuigen die worden ingezet voor taxivervoer, geldt dat wagenparken duurzamer moeten worden en dat er overgeschakeld moet worden op emissievrije voertuigen. De Commissie stelt dat dit bijvoorbeeld kan door de aanvraag of verlenging van vergunningen voor voertuigen te koppelen aan emissievoorschriften, door aanvullende vergunningen voor emissievrije voertuigen beschikbaar te stellen of door financiële steun te verlenen voor dergelijke voertuigen en de bijbehorende oplaad- of tankinfrastructuur.

Zo min mogelijk lege kilometers

Ten tweede worden er aanbevelingen gedaan voor de uitoefening van het beroep. Zo zou er geen terugkeerregel moeten gelden volgens de Commissie. Er wordt aangegeven dat zolang chauffeurs aan het werk zijn, ze daarin niet belemmerd moeten worden door de verplichting om terug te keren naar het bedrijf. Lege ritten worden namelijk gezien als een inefficiënte benutting van het voertuig en de arbeidstijd van de chauffeur en als slecht voor het milieu. Om dit zoveel mogelijk te beperken, stelt de Commissie dat steden bijvoorbeeld meer centrale plekken kunnen aanwijzen waar chauffeurs kunnen wachten op een volgende oproepen.

Andere manieren om het aantal lege kilometers te verminderen zijn het meenemen van passagiers op terugritten vanuit gebieden die niet onder de vergunning vallen en het aanmoedigen van pooling van passagiers. Onder dit laatste wordt het huren van een individuele zitplaats in plaats van het hele voertuig verstaan.

Correcte arbeidsvoorwaarden en integratie taxi en OV

De Commissie beveelt ook aan om correcte arbeidsvoorwaarden voor chauffeurs en exploitanten op te stellen, die in verhouding staan tot de nagestreefde doelstellingen. Er wordt benadrukt dat het beroep van taxichauffeur aantrekkelijker kan worden als bepaalde regels voor chauffeurs, zoals het uitsluitend voltijds werken, worden gecombineerd met een passend niveau van werkzekerheid en voorspelbaarheid. Als het gaat om platformwerkers werd er eerder al een voorstel gedaan waarmee zij beter betaald en beschermd zullen worden. Ruim vier miljoen  ‘schijnzelfstandigen’ in Europa zouden hierdoor de status van werknemer krijgen.

Tot slot wordt er gesteld dat personenvervoer op aanvraag goed geïntegreerd moet worden met het openbaar vervoer en andere actieve mobiliteit, zoals lopen en fietsen. Het is volgens de Commissie van groot belang dat taxivervoer een aanvulling vormt op het OV en actieve mobiliteit, en niet een vervanging hiervan is. Het moet het gebruik van het OV vergemakkelijken en versterken door passagiers te vervoeren tijdens de eerste of laatste kilometer rond haltes van het OV, zodat het OV een aantrekkelijke en comfortabele optie wordt en de behoefte aan particulier autogebruik afneemt. Dat is vooral belangrijk in gebieden waar het OV-netwerk minder dicht is. Voor een goede integratie stelt de Commissie dat het personenvervoer op aanvraag deel moet uitmaken van het lokale plan voor duurzame mobiliteit. Ook zouden Mobility as a Service (MaaS)-initiatieven ondersteund moeten worden.

Lees ook: 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.