Smartphone, app, MaaS. Foto: iStock / LDProp
Interview

‘Taxi onmisbare schakel in MaaS, maar er is nog werk aan de winkel’

Foto: iStock / LDProp

Met de oprichting van het door KNV gefaciliteerde MaaS-Lab in 2019 en de start van zeven MaaS-pilots, komt de transitie naar Mobility as a Service steeds dichterbij in Nederland. Ook wordt de betrokkenheid van taxiondernemers groter. Op verschillende vlakken, waaronder op het gebied van onderlinge samenwerking en marketing, moet echter nog vooruitgang worden geboekt.

Dit bleek maandag in de thema-uitzending van TaxiPro TV over MaaS, waar onder andere Sonila Metushi van KNV te gast was. De brancheorganisatie heeft de transitie naar MaaS al jaren op de agenda staan en faciliteert het zogenoemde MaaS-Lab. Dit is een samenwerkingsverband van partijen uit het bedrijfsleven die betrokken zijn bij de ontwikkeling van MaaS in Nederland. “De focus ligt vooral op het bevorderen van de samenwerking tussen de partijen en het stimuleren en organiseren van kennisuitwisseling”, vertelt Sonila Metushi van KNV.

Inmiddels hebben 34 leden zich bij MaaS-Lab aangesloten, waaronder DVG Personenvervoer, RET, NS, TCA, Keolis, UTC, Transdev en Taxicentrale de Meierij. “Het is een mooie combinatie van nieuwe en gevestigde partijen en van grote en kleine ondernemers”, aldus Metushi. Dat ook steeds meer taxiondernemingen zich aansluiten, is volgens haar een positieve ontwikkeling. “De taxi heeft een speciale plek in het MaaS-verhaal. Het is een van de meest flexibele vervoerswijzen en vormt daarom een onmisbare schakel in ons mobiliteitssysteem. Wat mij betreft is er echt geen MaaS zonder het taxi- en zorgvervoer.”

Punten ter verbetering

Om meer ondernemers te stimuleren om mee te gaan in de transitie naar MaaS, heeft het MaaS-Lab de handen ineengeslagen met het ministerie van IenW en CROW. Gezamenlijk organiseren zij bijeenkomsten gericht op de ontwikkeling van MaaS in Nederland. Waar voor zowel koepelorganisaties als KNV als overheden en gemeenten nog terrein te winnen valt, is volgens Metushi in het betrekken van kleinere ondernemers in de transitie.

Bovendien zou er volgens haar meer integrale wet- en regelgeving over de sectoren heen moeten komen op het gebied van mobiliteit. “Pas dan komen flexibele vormen van mobiliteit echt tot bloei.” Er wordt momenteel door het MaaS-Lab zelf gewerkt aan een afsprakenstelsel voor MaaS, waarbij wordt ingegaan op thema’s als businessmodellen, deelmobiliteit, hubs en gemeentelijke vergunningen. Daarnaast focust de organisatie zich op het werven van nieuwe leden. “Want hoe meer leden, hoe groter de representativiteit van het samenwerkingsverband en dus de impact ervan.”

De weg naar succes voor GOAN!

Een andere manier waarop wordt onderzocht wat wel en niet werkt als het gaat om MaaS, is middels zeven nationale pilots met ieder een eigen focus. In Twente loopt GOAN! van MaaS-dienstverlener Qarin Tranzer. De focus hiervan ligt bovenal op het zo laagdrempelig en toegankelijk maken van de MaaS-app voor mensen met een mobiliteitsbeperking. “Door regiotaxigebruikers of de mensen die gebruik maken van vrijwilligersvervoer en wat hulp nodig hebben bij het reizen een app te geven die reisgemak dient. Waardoor ze mogelijk ook andere vervoerskeuzes kunnen maken”, vertelt Paul Pietersen van Qarin.

Lees ook: OV-op-Maat wint terrein als uitkomst lege bussen en hoge kosten wmo-taxi

Na een technische test werd de GOAN!-app dan ook in juni 2021 uitgerold onder regiotaxigebruikers uit de acht deelnemende gemeenten. De reismogelijkheden waren toen onder andere de regiotaxi, Automaatje, het openbaar vervoer en deelmobiliteit zoals de OV-fiets en deelscooters van GO Sharing. In Twente zijn er zo’n 5.500 actieve regiotaxigebruikers. “Zij zijn geïnformeerd over GOAN! en uiteindelijk hebben ongeveer 1.000 van hen de app gedownload”, aldus Pietersen. “Hiervan koppelden weer zo’n 500 mensen hun regiotaxipas.” Om te achterhalen wat de beweegredenen zijn van regiotaxigebruikers om bijvoorbeeld de app wel of niet te downloaden of wel of geen reis te boeken, is een enquête uitgezet. De inzichten die hieruit voort zijn gekomen, zijn volgens Pietersen gebruikt om de dienstverlening te verbeteren.

GOAN! is op 30 september 2021 onder alle Twentenaren uitgerold. “Een spannende stap”, vertelt Pietersen. “We moesten gaan kijken wat de juiste kanalen zijn om te communiceren met zo’n grote doelgroep en hoe deze zo effectief mogelijk ingezet kunnen worden. Win- en kortingsacties hebben geholpen om mensen over de streep te trekken, evenals gerichte social media campagnes.” Wat volgens Pietersen nog beter kan, is de samenwerking met de aangesloten partijen om GOAN! goed over te laten komen als een geïntegreerd product. “Maar het heeft ook gewoon tijd nodig om mensen te overtuigen en te laten zien dat het echt gemakkelijk is om een reis te plannen en te boeken”, benadrukt hij.

Integratie OV en wmo-taxi met Noaberhopper

Een van de partijen die zich bij GOAN! heeft aangesloten is Brookhuis uit Oldenzaal, die al wmo-vervoer uitvoert in Twente. Maandag lanceerden zij het deeltaxiconcept Noaberhopper. Het bedrijf werd hiervoor benaderd, vertelt financieel directeur Lothar Reuvers. “Wij hebben de missie om de wmo-reiziger zoveel mogelijk in het OV te krijgen, en dus zo lang mogelijk deel te laten nemen aan de maatschappij, omgedraaid. We zijn er namelijk van overtuigd dat een groot aantal reizigers niet meer met het OV zal gaan en echt afhankelijk is van het doelgroepenvervoer.”

Daarom heeft Brookhuis als doel gesteld om reizigers die normaal op bepaalde tijden met het OV reizen, met de Noaberhopper te laten reizen van hub naar hub. Dit kan tussen 9.00 uur en 21.00 uur. “Het is geen taxi, maar ook geen openbaar vervoer. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat deze twee vervoersvormen in de toekomst steeds dichter naar elkaar toegroeien. De dunne lijnen in het OV worden steeds dunner, de plattelandsgebieden worden steeds moeilijker te ontsluiten en wij denken dat de Noaberhopper hier een goede oplossing voor biedt.”

De ochtendspits wordt bewust vermeden om de CO2-uitstoot te verminderen en om te zorgen voor een betere bezetting van de voertuigen. Leuvers hoopt op een succes, maar benadrukt dat hij ervan overtuigd is dat de ritten niet binnen een korte tijd met honderdtallen zullen toenemen. “Het is echt iets wat langzaam moet groeien. Mijn persoonlijke doelstelling is in ieder geval dat we het doelgroepenvervoer en de taxi veel meer samen gaan brengen en dat we meer samen gaan werken.”

Lees ook: SchipholTaxi/TCS: ‘Moeilijke tijden vol aangrijpen om te innoveren’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

1 reactie op “‘Taxi onmisbare schakel in MaaS, maar er is nog werk aan de winkel’”

Peter Vriens|24.03.22|11:48

Kartel, daar heeft dit veel van weg.
In plaats van dereguleren gooien we er nog een schepje bovenop.
Veel taxibedrijven zijn bang werk te verliezen waardoor ze zich aansluiten, niet uit vrije wil.
Efficient werken kan wanneer je niet uitgesloten wordt door opdrachtgevers om voor hen te mogen rijden.
Dat past beter bij marktwering.
Daar is MaaS echt niet voor nodig.
Wie mogen de incourante ritten doen ? Juist, daar is niemand voor te vinden waardoor deze passagiers het nakijken hebben.

‘Taxi onmisbare schakel in MaaS, maar er is nog werk aan de winkel’ | TaxiPro
Smartphone, app, MaaS. Foto: iStock / LDProp
Interview

‘Taxi onmisbare schakel in MaaS, maar er is nog werk aan de winkel’

Foto: iStock / LDProp

Met de oprichting van het door KNV gefaciliteerde MaaS-Lab in 2019 en de start van zeven MaaS-pilots, komt de transitie naar Mobility as a Service steeds dichterbij in Nederland. Ook wordt de betrokkenheid van taxiondernemers groter. Op verschillende vlakken, waaronder op het gebied van onderlinge samenwerking en marketing, moet echter nog vooruitgang worden geboekt.

Dit bleek maandag in de thema-uitzending van TaxiPro TV over MaaS, waar onder andere Sonila Metushi van KNV te gast was. De brancheorganisatie heeft de transitie naar MaaS al jaren op de agenda staan en faciliteert het zogenoemde MaaS-Lab. Dit is een samenwerkingsverband van partijen uit het bedrijfsleven die betrokken zijn bij de ontwikkeling van MaaS in Nederland. “De focus ligt vooral op het bevorderen van de samenwerking tussen de partijen en het stimuleren en organiseren van kennisuitwisseling”, vertelt Sonila Metushi van KNV.

Inmiddels hebben 34 leden zich bij MaaS-Lab aangesloten, waaronder DVG Personenvervoer, RET, NS, TCA, Keolis, UTC, Transdev en Taxicentrale de Meierij. “Het is een mooie combinatie van nieuwe en gevestigde partijen en van grote en kleine ondernemers”, aldus Metushi. Dat ook steeds meer taxiondernemingen zich aansluiten, is volgens haar een positieve ontwikkeling. “De taxi heeft een speciale plek in het MaaS-verhaal. Het is een van de meest flexibele vervoerswijzen en vormt daarom een onmisbare schakel in ons mobiliteitssysteem. Wat mij betreft is er echt geen MaaS zonder het taxi- en zorgvervoer.”

Punten ter verbetering

Om meer ondernemers te stimuleren om mee te gaan in de transitie naar MaaS, heeft het MaaS-Lab de handen ineengeslagen met het ministerie van IenW en CROW. Gezamenlijk organiseren zij bijeenkomsten gericht op de ontwikkeling van MaaS in Nederland. Waar voor zowel koepelorganisaties als KNV als overheden en gemeenten nog terrein te winnen valt, is volgens Metushi in het betrekken van kleinere ondernemers in de transitie.

Bovendien zou er volgens haar meer integrale wet- en regelgeving over de sectoren heen moeten komen op het gebied van mobiliteit. “Pas dan komen flexibele vormen van mobiliteit echt tot bloei.” Er wordt momenteel door het MaaS-Lab zelf gewerkt aan een afsprakenstelsel voor MaaS, waarbij wordt ingegaan op thema’s als businessmodellen, deelmobiliteit, hubs en gemeentelijke vergunningen. Daarnaast focust de organisatie zich op het werven van nieuwe leden. “Want hoe meer leden, hoe groter de representativiteit van het samenwerkingsverband en dus de impact ervan.”

De weg naar succes voor GOAN!

Een andere manier waarop wordt onderzocht wat wel en niet werkt als het gaat om MaaS, is middels zeven nationale pilots met ieder een eigen focus. In Twente loopt GOAN! van MaaS-dienstverlener Qarin Tranzer. De focus hiervan ligt bovenal op het zo laagdrempelig en toegankelijk maken van de MaaS-app voor mensen met een mobiliteitsbeperking. “Door regiotaxigebruikers of de mensen die gebruik maken van vrijwilligersvervoer en wat hulp nodig hebben bij het reizen een app te geven die reisgemak dient. Waardoor ze mogelijk ook andere vervoerskeuzes kunnen maken”, vertelt Paul Pietersen van Qarin.

Lees ook: OV-op-Maat wint terrein als uitkomst lege bussen en hoge kosten wmo-taxi

Na een technische test werd de GOAN!-app dan ook in juni 2021 uitgerold onder regiotaxigebruikers uit de acht deelnemende gemeenten. De reismogelijkheden waren toen onder andere de regiotaxi, Automaatje, het openbaar vervoer en deelmobiliteit zoals de OV-fiets en deelscooters van GO Sharing. In Twente zijn er zo’n 5.500 actieve regiotaxigebruikers. “Zij zijn geïnformeerd over GOAN! en uiteindelijk hebben ongeveer 1.000 van hen de app gedownload”, aldus Pietersen. “Hiervan koppelden weer zo’n 500 mensen hun regiotaxipas.” Om te achterhalen wat de beweegredenen zijn van regiotaxigebruikers om bijvoorbeeld de app wel of niet te downloaden of wel of geen reis te boeken, is een enquête uitgezet. De inzichten die hieruit voort zijn gekomen, zijn volgens Pietersen gebruikt om de dienstverlening te verbeteren.

GOAN! is op 30 september 2021 onder alle Twentenaren uitgerold. “Een spannende stap”, vertelt Pietersen. “We moesten gaan kijken wat de juiste kanalen zijn om te communiceren met zo’n grote doelgroep en hoe deze zo effectief mogelijk ingezet kunnen worden. Win- en kortingsacties hebben geholpen om mensen over de streep te trekken, evenals gerichte social media campagnes.” Wat volgens Pietersen nog beter kan, is de samenwerking met de aangesloten partijen om GOAN! goed over te laten komen als een geïntegreerd product. “Maar het heeft ook gewoon tijd nodig om mensen te overtuigen en te laten zien dat het echt gemakkelijk is om een reis te plannen en te boeken”, benadrukt hij.

Integratie OV en wmo-taxi met Noaberhopper

Een van de partijen die zich bij GOAN! heeft aangesloten is Brookhuis uit Oldenzaal, die al wmo-vervoer uitvoert in Twente. Maandag lanceerden zij het deeltaxiconcept Noaberhopper. Het bedrijf werd hiervoor benaderd, vertelt financieel directeur Lothar Reuvers. “Wij hebben de missie om de wmo-reiziger zoveel mogelijk in het OV te krijgen, en dus zo lang mogelijk deel te laten nemen aan de maatschappij, omgedraaid. We zijn er namelijk van overtuigd dat een groot aantal reizigers niet meer met het OV zal gaan en echt afhankelijk is van het doelgroepenvervoer.”

Daarom heeft Brookhuis als doel gesteld om reizigers die normaal op bepaalde tijden met het OV reizen, met de Noaberhopper te laten reizen van hub naar hub. Dit kan tussen 9.00 uur en 21.00 uur. “Het is geen taxi, maar ook geen openbaar vervoer. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat deze twee vervoersvormen in de toekomst steeds dichter naar elkaar toegroeien. De dunne lijnen in het OV worden steeds dunner, de plattelandsgebieden worden steeds moeilijker te ontsluiten en wij denken dat de Noaberhopper hier een goede oplossing voor biedt.”

De ochtendspits wordt bewust vermeden om de CO2-uitstoot te verminderen en om te zorgen voor een betere bezetting van de voertuigen. Leuvers hoopt op een succes, maar benadrukt dat hij ervan overtuigd is dat de ritten niet binnen een korte tijd met honderdtallen zullen toenemen. “Het is echt iets wat langzaam moet groeien. Mijn persoonlijke doelstelling is in ieder geval dat we het doelgroepenvervoer en de taxi veel meer samen gaan brengen en dat we meer samen gaan werken.”

Lees ook: SchipholTaxi/TCS: ‘Moeilijke tijden vol aangrijpen om te innoveren’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

1 reactie op “‘Taxi onmisbare schakel in MaaS, maar er is nog werk aan de winkel’”

Peter Vriens|24.03.22|11:48

Kartel, daar heeft dit veel van weg.
In plaats van dereguleren gooien we er nog een schepje bovenop.
Veel taxibedrijven zijn bang werk te verliezen waardoor ze zich aansluiten, niet uit vrije wil.
Efficient werken kan wanneer je niet uitgesloten wordt door opdrachtgevers om voor hen te mogen rijden.
Dat past beter bij marktwering.
Daar is MaaS echt niet voor nodig.
Wie mogen de incourante ritten doen ? Juist, daar is niemand voor te vinden waardoor deze passagiers het nakijken hebben.