Touringcar meest veilige voertuig voor personenvervoer

De touringcar is de veiligste vorm van personenvervoer over de weg. Dat blijkt uit onderzoek door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in opdracht van KNV Bus. Vandaag worden de resultaten aangeboden aan staatssecretaris Sharon Dijksma tijdens de nieuwjaarsreceptie van KNV.

De SWOV onderzocht de betrokkenheid van de touringcar bij het totaal aantal doden en gewonden in het verkeer. Uit het onderzoek blijkt dat het risico om als passagier van een touringcar of OV-bus te overlijden, een factor 15 kleiner is dan in een auto. De kans om gewond te raken is voor buspassagiers zelfs een factor 17 kleiner dan voor inzittenden van een auto. KNV ziet de uitkomsten als een steun in de rug bij het op de kaart zetten van touringcars als veilig, duurzaam en efficiënt.

Tonnie Hodes, voorzitter van KNV Busvervoer: “Dit bevestigt de brede inzetbaarheid van de touringcar. Naast flexibel en duurzaam is de touringcar ook nog eens reuze veilig. Omdat een touringcar gemiddeld dertig personenauto’s van de weg haalt, komt daar nog bij dat het ook rustiger, en dus veiliger, wordt op de weg. Om die reden is de touringcar bij uitstek geschikt om de knellende capaciteit in stedelijke gebieden op te vangen, of een bijdrage te leveren aan het tegengaan van congestie. Natuurlijk blijft de branche zich inspannen om verkeersveiligheid hoog op de agenda te houden. KNV verwacht dat de uitkomsten van dit rapport overheid en gebruikers zullen overtuigen om vaker te kiezen voor de touringcar bij het maken van mobiliteitskeuzes.”

OV-bus en touringcar

SWOV heeft zijn onderzoek gebaseerd op gegevens van het CBS, de ongevallenregistratie van de politie, de ziekenhuisregistratie van gewonden, kerncijfers over de touringcarbranche van KNV en internationale data uit de Community Road Accident Database. Met de beschikbare gegevens kon geen onderscheid worden gemaakt tussen ov-bussen en touringcars. Daarom is gekeken naar de verzamelcategorie ‘bussen’, en is de verkeersveiligheid hiervan vergeleken met die van (personen)auto’s.

De vergelijking tussen bussen en personenauto’s is gemaakt voor Nederlandse voertuigen, die in Nederland betrokken waren bij een ernstig ongeval. Voor het aantal verkeersdoden is gekeken naar de periode 1993-2014. Voor het aantal ernstig verkeersgewonden waren minder gegevens beschikbaar en is alleen gekeken naar de periode 1993-2009.

Bus als tegenpartij

De kans om in een busrit te overlijden is vele malen kleiner dan de kans om in een autorit te overlijden. Gemiddeld over de periode 1993-2014 is er een risico van 0,15 doden in de bus en 2,3 doden in de auto per miljard afgelegde kilometer. Het risico om bij een ongeval door een bus (dus met de bus als tegenpartij) te overlijden is dan juist weer veel groter dan de kans dat iemand om het leven komt bij een ongeval door een auto.

Voor auto en bus als tegenpartij is er een gemiddeld risico van 30 doden door de bus en 3,9 doden door de auto per miljard afgelegde kilometer. Er vallen achttien keer zo veel doden onder de tegenpartij van bussen (door de bus) als onder de inzittenden van een bus (in de bus). Terwijl er gemiddeld 1,1 doden door de auto vallen ten opzichte van één dode in de auto.

Verkeersgewonden

Als het gaat om ernstig verkeersgewonden, is het wederom veel veiliger voor de inzittenden van de bus dan voor de tegenpartij. Gemiddeld over de periode 1993-2009 is er een risico van 2,3 ernstig verkeersgewonden in de bus en 39 ernstig verkeersgewonden in de auto per miljard afgelegde kilometer. Er is een gemiddeld risico van 190 ernstig verkeersgewonden door de bus tegenover 25 door de auto per miljard afgelegde kilometer. In een ongeval met bussen is het veel veiliger voor de inzittenden van de bus dan voor de inzittenden van de tegenpartij. Dit is veel minder het geval voor ongevallen met auto’s.

Touringcars rijden vooral op de snelweg, waar de omstandigheden en weggebruikers anders zijn dan in de stedelijke gebieden waar OV-bussen met name rijden. Touringcars zijn ook veel minder dagen onderweg dan OV-bussen. Volgens de onderzoekers is het om deze en andere redenen waarschijnlijk veiliger om met een touringcar te reizen dan met een OV-bus, al valt niet goed te bepalen in welke mate dat zo is.

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van TaxiPro. Hij schrijft ook voor diverse andere titels van ProMedia op het gebied van mobiliteit.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.