Touringcars

‘De touringcar moet veel meer omarmd worden’

Bron: TaxiPro (VK)

Een nieuwe brancheorganisatie, een nieuwe koers, een nieuwe voorzitter. Uit KNV Bus en AltroVia ontstond Busvervoer Nederland, dat in Theo Vegter een voorzitter van het nieuwe bestuur vond. De vereniging pakt een aantal zaken anders aan dan voorheen en is momenteel volop bezig om dat vorm te geven. Intussen zijn er voor de sector als geheel uitdagingen genoeg, waaronder het werven van jongere chauffeurs en de concurrentie met goedkope vliegreizen.

De partijen die nu zijn verenigd in Busvervoer Nederland, vormden ooit samen KNV Bus. Een groep ontevreden leden splitste zich af en richtte AltroVia op. Deze organisatie telde uiteindelijk zo’n 25 leden. Na enkele jaren besloten de partijen eerder in 2018 toch weer met elkaar verder te gaan. “Voor de oprichting van AltroVia waren meerdere oorzaken”, vertelt Carlo Cahn, algemeen secretaris van Busvervoer Nederland. “Er was onvrede over een imagocampagne die in 2012 en 2013 werd gevoerd, maar ook over het keurmerksysteem en de organisatie van de vereniging. En zo waren er nog wel wat oorzaken die tot de oprichting van AltroVia hebben geleid.”

Gelukkig liep het allemaal goed af. Tonnie Hodes en Arend Klaassen, voorzitters van respectievelijk KNV Bus en AltroVia, brachten samen met een fusiebestuur de clubs weer bij elkaar. Afgelopen april stemden de leden van beide organisaties tijdens hun afzonderlijke jaarvergaderingen met de fusie in, waarna ze als Busvervoer Nederland verder vergaderden. Er werd een nieuw bestuur aangesteld en Hodes en Klaassen maakten plaats voor een opvolger, omdat zijn klus was geklaard.

“Busvervoer Nederland heeft een andere commissiestructuur gekregen dan KNV Bus. Deze commissies houden zich onder meer bezig met sociale zaken, financiën, innovatie en veiligheid. De commissie kwaliteit is druk bezig met een nieuwe gedragscode die eind dit jaar door alle leden ondertekend moet gaan worden ”, legt Cahn uit. “Ook is de manier veranderd waarop de contributie wordt vastgesteld. We gingen altijd uit van aantallen bussen, nu van het aantal vergunningen. Dat is eerlijker en laat veel minder ruimte voor discussie.”

Ruime ervaring

Bij een nieuwe brancheorganisatie hoort een nieuw bestuur, met leden uit beide voormalige verenigingen. En omdat Hodes zijn werk had gedaan, werd er ook een nieuwe voorzitter gevonden – al moet zijn aanstelling formeel nog worden goedgekeurd door de leden, later dit jaar. Theo Vegter is niet bepaald een nieuwkomer in mobiliteitsland. De afgelopen jaar vervulde hij diverse directie- en managementfucties bij Connexxion en Arriva, zowel op het gebied van taxi en openbaar vervoer. Ook was hij commissaris bij onder meer Taxicentrale Amsterdam (TCA), 9292 en Vervoersbewijzen Nederland.

De laatste jaren is hij actief als adviseur en interim-manager. Als zzp’er werd hij bijvoorbeeld door Transvision betrokken bij de Valys-aanbesteding. Maar hij is ook als materiedeskundige actief voor het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit. Zijn nieuwste opdracht is het voorzitterschap van Busvervoer Nederland. Vegter had de afgelopen jaren geregeld te maken met de touringcarsector. Nu moet hij deze wereld van binnen en van buiten kennen. Nederlands Vervoer treft Vegter dan ook tussen twee werkbezoeken aan touringcarbedrijven door.

Leeftijd chauffeurs

“Van de ervaring die ik met touringcar heb, weet ik dat het een leuke en uitdagende sector is”, licht Theo Vegter zijn besluit om de functie te gaan vervullen toe. “Een grote uitdaging betreft de chauffeurs. Van alle chauffeurs is meer dan 70 procent ouder dan 50, en meer dan een kwart van het totaal is zelfs boven de 65. De sector trekt aan en die 65-plussers stoppen er een keer mee, dus daar moeten we als brancheorganisatie wel mee aan de slag. Dat geldt ook voor het imago van de touringcar. Op zich is dat imago best goed. Maar de touringcar moet nog veel meer omarmd worden als een comfortabel, veilig, goedkoop en milieuvriendelijk vervoermiddel.”

De touringcarsector ziet vooral veel winst in eerlijker concurreren met goedkope vliegreizen. “Voor een deel zal dat vanzelf gaan, omdat vliegen onder druk van de klimaatdoelstellingen steeds duurder zal worden”, redeneert Cahn. “Niet alleen de vliegtaks, maar ook accijns op kerosine en btw op vliegtickets gaan er voor zorgen dat vliegen voor flink wat mensen minder aantrekkelijk wordt. Maar we moeten daar ook zelf mee aan de slag.”

Opgezadeld

Vegter noemt ook Europese regelgeving als uitdaging waar Busvervoer Nederland mee aan de slag moet. “Het is nog niet zo makkelijk om het voor elkaar te krijgen, maar op het gebied van administratie en regeldruk zou wat versimpeling geen kwaad kunnen”, vindt hij.

Cahn: “Omdat het mobiliteitspakket van de Europese Commissie door het Europees Parlement is terugverwezen naar de tekentafel, zitten we als sector nog vele jaren opgezadeld met de detacheringsrichtlijn. Daardoor moeten touringcarbedrijven in elk EU-land waar ze rijden aantonen dat de chauffeurs volgens de regels worden betaald. En ieder land heeft daar zijn eigen systeem voor, terwijl het mobiliteitspakket in één Europees systeem voorzag. Maar van die administratieve verlichting gaat het dus voorlopig niet komen.”

Andere zaken waar Busvervoer Nederland mee aan de slag moet zijn er genoeg. Denk aan de innovatie richting elektrisch vervoer over langere afstanden. Of de bereikbaarheid en toegankelijkheid van Europese binnensteden. Dat is een groeiend probleem, terwijl de sector stelt: beter vijftig mensen in een bus dan diezelfde vijftig mensen verspreid over dertig auto’s of de verschillende vormen van openbaar vervoer. Er is, kortom, genoeg werk te doen en Vegter is vol goede moed om daarmee aan de slag te gaan.

Tijdens Taxi Expo, op donderdag 11 oktober 2018, vindt van 15.45 tot 17.30 uur ook het seminar Busveiligheid plaats. Bekijk hier het programma.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.