Geld. Foto: iStock / darkojow

Onderaannemers willen duidelijkheid over compensatie zorgvervoer Zilveren Kruis

Foto ter illustratie.Foto: iStock / darkojow

Diverse vervoerders die als onderaannemer van ZCN het vervoer voor Zilveren Kruis verzorgen, zeggen alleen een voorlopige compensatie van 30 procent voor weggevallen werk te hebben ontvangen. Over de definitieve vergoeding wachten zij nog steeds op duidelijkheid.


Veel taxibedrijven worden door grotere vervoerders als regionale onderaannemers ingezet om in opdracht van zorgverzekeraars het zittend ziekenvervoer te rijden. Door de coronacrisis is dit vervoer vooral tijdens de eerste coronagolf grotendeels stil komen te liggen.

Daarom heeft Zorgverzekeraars Nederland besloten dat zorgaanbieders een continuïteitsbijdrage krijgen voor het weggevallen werk. Deze bijdrage zou 75 procent moeten bedragen van wat er in de referentieperiode in 2019 werd betaald voor het vervoer. Zo zouden vervoerders ondanks het weggevallen vervoer hun vaste lasten kunnen blijven betalen. Bij onderaannemerschap wordt het geld in de meeste gevallen doorgezet. Voor de onderaannemers van ZCN is het echter bij deze voorlopige compensatie gebleven. 

Het zittend ziekenvervoer voor het Zilveren Kruis is een omvangrijke opdracht, met 130 onderaannemers in 65 regio’s. Er zijn dan ook veel taxibedrijven bij betrokken. Voet Personenvervoer is hier een van. Directeur Wick Verhoeven stelt dat hij, na maanden wachten, het nu moet doen met een voorlopige compensatie van 30 procent. “Dit zou een voorlopig bedrag zijn, zodat we even door konden. Ik heb toen ook een document ondertekend waarin stond dat het een voorschot betrof.” 

Voorschot zonder vervolg

Tot op de dag vandaag is het echter bij dit voorschot gebleven, legt Verhoeven uit. Een andere taxiondernemer uit Midden-Nederland, die al jaren rijdt voor ZCN, stelt geen bevredigend antwoord te krijgen op de vraag waarom de compensatie bij de hoofdaannemer blijft hangen. “De vervoerder bekostigt de stilstand van de voertuigen en betaalt de chauffeurs door. Wij snappen niet waarom wij dan met 30 procent genoegen moeten nemen.” 

De onderaannemers stellen dat zij ongeveer 5 à 10 procent van hun omzet halen uit het vervoer van ZCN. “Ik denk juist omdat het zo verknipt is en de pijn bij iedereen niet heel groot is, dat ZCN denkt dat ze er mee wegkomen”, zegt een van hen. “Het gaat dan om een schadepost van tienduizend tot twintigduizend euro per vervoerder. Dat is voor iedereen nog wel te overzien, maar als je het landelijk bij elkaar optelt gaat het om serieuze bedragen die blijven hangen.” 

30 procent genoeg

Volgens Verhoeven was het langere tijd niet duidelijk of ZCN de continuïteitsbijdrage wel had ontvangen. “Ik heb hier een hele lange tijd achteraan moeten bellen. Uiteindelijk heeft een medewerker van ZCN mij dit bevestigd. Er werd duidelijk gezegd dat de directie van ZCN het bedrag dat Zilveren Kruis aan hen vergoedt, ziet als iets dat losstaat van wat zij doorbetalen aan de vervoerders. Ook stellen zij 30 procent genoeg te vinden.” Verhoeven noemt dit een kwalijke afspraak, en stelt dat de regelingen juist bedoeld zijn om geld door te laten stromen naar de vervoerders. 

Volgens de onderaannemers zou ZCN dit officieel moeten communiceren naar hen. “Het duurt nu wel erg lang”, stelt een Utrechtse onderaannemer. “We hopen in ieder geval binnenkort uitleg te krijgen over het beleid en dat we horen wat de de definitieve afrekening zal zijn.” Volgens Verhoeven gaat het nu nog steeds om voorlopige bedragen. “Als ik de medewerker goed begrijp, blijft het hierbij. Maar iedereen heeft recht op duidelijkheid na al die maanden.” ZCN zelf geeft bij TaxiPro aan niet inhoudelijk te willen reageren. 

Onderaannemers naar rato betalen

Volgens Hubert Andela van KNV stellen veel opdrachtgevers als eis bij de continuïteitsbijdrage dat onderaannemers naar rato betaald worden. De hoogte van het percentage dat doorbetaald moet worden staat dus niet vast. De onderaannemers stellen echter dat zij voor het vervoer via andere zorgverzekeraars, waaronder Menzis en CZ, wel de gehele 75 procent doorbetaald krijgen. 

Toch is het volgens de meesten geen probleem als een paar procent van de bijdrage niet naar hen gaat. Zo stelt een onderaannemer dat er sprake zou kunnen zijn van vervoersgebieden waarbij de ene vervoerder meer werk is kwijtgeraakt dan de ander. “Als je dan per vervoerder gaat kijken, zouden ze geld te kort kunnen komen. In dergelijke gevallen kan ik me voorstellen dat er iets minder dan 75 procent wordt doorbetaald.” 

Doorbetaling in goede banen

Om de doorbetalingen in goede banen te leiden, heeft KNV aan het begin van de coronacrisis voorbeeldcontracten opgestuurd naar de leden voor de relatie opdrachtgever – hoofdaannemer en hoofdaannemer – onderaannemer. Deze zijn volgens Andela bedoeld om te bevorderen dat afspraken vooraf goed worden vastgelegd, en er geen zaken worden vergeten.

Ook heeft KNV samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een standaardnotitie opgesteld voor de verantwoording van de continuïteitsbijdragen aan vervoerders. Daarin is, voor de situatie waarbij onderaannemers worden ingezet, voorzien in verklaringen voor hen dat zij doorbetaald hebben gekregen voor uitgevallen vervoer. “Zo wilden we bereiken dat de verantwoording achteraf ook zo gestroomlijnd mogelijk zou verlopen. Als branchevereniging kunnen wij verder geen rol spelen in specifieke zaken. Dat is iets tussen leden onderling.”  

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.