Tilburg kiest voor extra kwaliteitseisen en keurmerk opstapmarkt

In navolging van de gemeente Den Bosch voert ook Tilburg een permanent kwaliteitskeurmerk voor straattaxi’s in. Door middel van een verordening zal de gemeente Tilburg extra kwaliteitseisen aan de taxibedrijven gaan stellen. Het negatieve imago van de opstapmarkt moet hierdoor verdwijnen en de kwaliteit van de geboden diensten moet flink verbeteren.

Aan de opstapmarkt worden via de Wet Personenvervoer 2000 diverse eisen gesteld. In 2012 is deze wet aangepast om gemeenten in staat te stellen aanvullend taxibeleid te maken. Zeven gemeenten mogen het systeem met Toegelaten Taxi Organisaties invoeren. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven hebben dat inmiddels gedaan. Andere gemeenten mogen de opstapmarkt aanvullend reguleren middels een taxiverordening. Dat is onder meer gebeurd in Den Bosch, waar inmiddels zo’n 200 taxichauffeurs het BTx-keurmerk voeren.

Tilburg geeft aan dit goede voorbeeld te willen volgen, nadat er de laatste jaren al diverse keren is geëxperimenteerd met een tijdelijk vignet tijdens grote evenementen. Het college van burgemeester en wethouders is onlangs gestart met het voorbereiden op een taxiverordening en het bijbehorende vignet. In de verordening zullen eisen worden gesteld aan voertuigen en chauffeurs. Ook worden er voorwaarden in opgenomen over schorsing, intrekking van het vignet en handhaving op naleving van de aangescherpte regels.

Goede ervaringen met tijdelijk vignet

Men is in Tilburg niet van plan alles straks ineens op het bordje van de taxibranche te leggen. Er wordt een communicatieplan ontwikkeld voor onder meer informatiebijeenkomsten om de taxi-ondernemers op de hoogte van de ontwikkelingen te houden. Ook wil de gemeente chauffeurs en ondernemers die aan de eisen van het keurmerk willen voldoen ondersteunen nadat de taxiverordening is gepubliceerd. Bovendien worden de plannen om de kwaliteit van de markt te verbeteren door diezelfde markt breed gedragen, aldus B&W.

Tijdens de Tilburgse Kermis van 2016 en 2017 en tijdens de meest recente Koningsdag heeft Tilburg goede ervaringen opgedaan met een tijdelijk vignet. Alleen taxi’s met dat vignet mochten vanaf standplaatsen hun diensten aanbieden. Maar het positieve effect hiervan neemt naar verwachting af, omdat elk jaar meer chauffeurs van buiten de regio zo’n tijdelijk vignet zullen aanvragen. Ook is het tijdelijke vignet geen goed kwaliteitskeurmerk. Er zijn wel aanvullende eisen aan verbonden, maar van echte handhaving of permanent toezicht is geen sprake.

Tegelijk is zo’n permanente aanpak van de Tilburgse opstapmarkt wel gewenst. Via de officiële kanalen is het aantal klachten over geweigerde ritten en gedrag en uitstraling van chauffeurs weliswaar beperkt, maar de gemeente Tilburg kijkt ook naar wat mensen hierover op social media zeggen. Daar wordt dermate veel geklaagd dat het volgens de gemeente niet om incidenten gaat, maar om structurele problemen met de kwaliteit van de opstapmarkt.

Betere aanpak illegaal taxivervoer

Verder verwacht de gemeente dat er een waterbedeffect kan ontstaan omdat Eindhoven afgelopen september het TTO-systeem invoerde. Chauffeurs en ondernemers die hier niet bij willen of kunnen aansluiten, kunnen niet naar Den Bosch omdat daar het BTx-keurmerk heerst. Door zelf ook een taxiverordening en keurmerk in te voeren, voorkomt Tilburg een toeloop van chauffeurs die elders in Brabantse steden niet aan de bak komen. Niet zelden zijn dit mensen die niet aan de kwaliteitseisen willen of kunnen voldoen. Overigens werkt ook Breda aan een eigen taxiverordening, waarmee de grote Brabantse steden straks allemaal hun taximarkt aanvullend hebben gereguleerd.

Het is ook de bedoeling dat een permanent vignet en het onderliggende systeem zullen bijdragen aan een betere samenwerking met autoriteiten inzake handhaving. Daarmee hoopt Tilburg illegaal taxivervoer en wetsovertredingen die samenhangen met taxivervoer verder uit te bannen.

Lees ook: Carnaval: taxivignet in Tilburg en TTO-taxi’s in Eindhoven

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Tilburg kiest voor extra kwaliteitseisen en keurmerk opstapmarkt | TaxiPro

Tilburg kiest voor extra kwaliteitseisen en keurmerk opstapmarkt

In navolging van de gemeente Den Bosch voert ook Tilburg een permanent kwaliteitskeurmerk voor straattaxi’s in. Door middel van een verordening zal de gemeente Tilburg extra kwaliteitseisen aan de taxibedrijven gaan stellen. Het negatieve imago van de opstapmarkt moet hierdoor verdwijnen en de kwaliteit van de geboden diensten moet flink verbeteren.

Aan de opstapmarkt worden via de Wet Personenvervoer 2000 diverse eisen gesteld. In 2012 is deze wet aangepast om gemeenten in staat te stellen aanvullend taxibeleid te maken. Zeven gemeenten mogen het systeem met Toegelaten Taxi Organisaties invoeren. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven hebben dat inmiddels gedaan. Andere gemeenten mogen de opstapmarkt aanvullend reguleren middels een taxiverordening. Dat is onder meer gebeurd in Den Bosch, waar inmiddels zo’n 200 taxichauffeurs het BTx-keurmerk voeren.

Tilburg geeft aan dit goede voorbeeld te willen volgen, nadat er de laatste jaren al diverse keren is geëxperimenteerd met een tijdelijk vignet tijdens grote evenementen. Het college van burgemeester en wethouders is onlangs gestart met het voorbereiden op een taxiverordening en het bijbehorende vignet. In de verordening zullen eisen worden gesteld aan voertuigen en chauffeurs. Ook worden er voorwaarden in opgenomen over schorsing, intrekking van het vignet en handhaving op naleving van de aangescherpte regels.

Goede ervaringen met tijdelijk vignet

Men is in Tilburg niet van plan alles straks ineens op het bordje van de taxibranche te leggen. Er wordt een communicatieplan ontwikkeld voor onder meer informatiebijeenkomsten om de taxi-ondernemers op de hoogte van de ontwikkelingen te houden. Ook wil de gemeente chauffeurs en ondernemers die aan de eisen van het keurmerk willen voldoen ondersteunen nadat de taxiverordening is gepubliceerd. Bovendien worden de plannen om de kwaliteit van de markt te verbeteren door diezelfde markt breed gedragen, aldus B&W.

Tijdens de Tilburgse Kermis van 2016 en 2017 en tijdens de meest recente Koningsdag heeft Tilburg goede ervaringen opgedaan met een tijdelijk vignet. Alleen taxi’s met dat vignet mochten vanaf standplaatsen hun diensten aanbieden. Maar het positieve effect hiervan neemt naar verwachting af, omdat elk jaar meer chauffeurs van buiten de regio zo’n tijdelijk vignet zullen aanvragen. Ook is het tijdelijke vignet geen goed kwaliteitskeurmerk. Er zijn wel aanvullende eisen aan verbonden, maar van echte handhaving of permanent toezicht is geen sprake.

Tegelijk is zo’n permanente aanpak van de Tilburgse opstapmarkt wel gewenst. Via de officiële kanalen is het aantal klachten over geweigerde ritten en gedrag en uitstraling van chauffeurs weliswaar beperkt, maar de gemeente Tilburg kijkt ook naar wat mensen hierover op social media zeggen. Daar wordt dermate veel geklaagd dat het volgens de gemeente niet om incidenten gaat, maar om structurele problemen met de kwaliteit van de opstapmarkt.

Betere aanpak illegaal taxivervoer

Verder verwacht de gemeente dat er een waterbedeffect kan ontstaan omdat Eindhoven afgelopen september het TTO-systeem invoerde. Chauffeurs en ondernemers die hier niet bij willen of kunnen aansluiten, kunnen niet naar Den Bosch omdat daar het BTx-keurmerk heerst. Door zelf ook een taxiverordening en keurmerk in te voeren, voorkomt Tilburg een toeloop van chauffeurs die elders in Brabantse steden niet aan de bak komen. Niet zelden zijn dit mensen die niet aan de kwaliteitseisen willen of kunnen voldoen. Overigens werkt ook Breda aan een eigen taxiverordening, waarmee de grote Brabantse steden straks allemaal hun taximarkt aanvullend hebben gereguleerd.

Het is ook de bedoeling dat een permanent vignet en het onderliggende systeem zullen bijdragen aan een betere samenwerking met autoriteiten inzake handhaving. Daarmee hoopt Tilburg illegaal taxivervoer en wetsovertredingen die samenhangen met taxivervoer verder uit te bannen.

Lees ook: Carnaval: taxivignet in Tilburg en TTO-taxi’s in Eindhoven

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.