Van Gent, Halsema, GroenLinks, Tweede Kamer

GroenLinks wil minimumeisen aanbesteding leerlingenvervoer

DEN HAAG – De politieke fractie van GroenLinks wil opnieuw dat het kabinet wettelijke minimumeisen voor het doelgroepenvervoer invoert. De Tweede Kamerleden Voortman en Van Gent hebben daartoe het kabinet opgeroepen.

“Gemeenten willen voor een dubbeltje op de eerste rang zitten”, zegt Tweede Kamerlid Linda Voortman. “Chauffeurs zijn van goede wil, maar moeten zoveel kinderen ophalen dat sommigen heel lang onderweg zijn. Ook hebben chauffeurs onvoldoende kennis hoe om te gaan met kinderen die beperkingen als ADHD of autisme hebben.”

Opleiding

GroenLinks wil dat Den Haag een wet invoert die gemeenten dwingt minimale kwaliteitseisen te stellen bij aanbestedingen. Bijvoorbeeld als het gaat om de mate van opleidingen van taxichauffeurs in het leerlingenvervoer. Daartoe mislukte een voorstel van GroenLinks, SP en PVV vorig jaar.

Doelgroep

Door de vrijblijvendheid van handboeken en overleggen schiet de kwaliteit te vaak tekort, vindt ook Van Gent. Niet alleen bij leerlingen, maar ook bij het vervoer van ouderen, chronisch zieken of gehandicapten. Het is een taak van gemeenten het gemeenschappelijk vervoer voor deze doelgroepen in te kopen. “Veel te vaak is de prijs daarbij leidend, terwijl het gaat om kwetsbare mensen”, zegt het Kamerlid.

Als er verplichte kwaliteitseisen worden gesteld, kunnen ook de arbeidsomstandigheden van chauffeurs verbeterd worden, zo verwacht het Kamerlid. Als mogelijkheid noemt ze het combineren van een baan als chauffeur in het leerlingenvervoer met een baan als medewerker in de tussenschoolse opvang.

Wanneer het plan van GroenLinks draagvlak vindt, wordt het moeilijker voor taxi-ondernemingen heel laag in te schrijven per kilometerprijs bij aanbestedingen. Er moet immers aan de eisen worden voldaan.

Bart Pals

Lees ook: KNV Taxi achter plan GroenLinks minimumeisen aanbesteding

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.