gemeenteraad

Gemeenteraad Eindhoven tegen verhogen kilometergrens

EINDHOVEN – De bezuinigingsplannen van de gemeente Eindhoven de kilometergrens voor het leerlingenvervoer op te rekken naar 6 kilometer, stuit op weerstand bij de gemeenteraad. De wethouder moet iets anders verzinnen om te bezuinigen.

Tijdens de vergadering van de raadscommissie bleek dinsdagavond dat de wanhoop van veel ouders van leerlingen die afhankelijk zijn van het leerlingenvervoer inmiddels tot alle partijen is doorgedrongen.

Begroting

Desnoods moeten andere collegeleden maar in hun begroting zoeken naar geld om het verschil bij te passen, zo luidde de boodschap volgens het ED.

Het college wil jaarlijks 1 miljoen euro bezuinigen op het vervoer naar speciaal onderwijs door het afstandscriterium scherper te stellen. Tot nu toe kregen ouders een vergoeding voor leerlingenvervoer als ze meer dan 2 (voor speciaal basisonderwijs) of 4 km (voor speciaal voortgezet onderwijs) van de school wonen. In het voorstel van B en W wordt dat 6 km.

Ouders

Daardoor zouden ouders van 352 kinderen geen vergoeding meer krijgen. In totaal worden tot nu toe 900 vergoedingen uitgekeerd voor het vervoer per taxi.

SP, Trots en Leefbaar zijn zonder meer tegen dat voorstel . Anderen zijn het er ook niet mee eens, maar laten hun eindoordeel nog afhangen van het onderhandelingsresultaat waarmee wethouder Scholten terugkomt. 

Aanstaande dinsdag neemt de raad een besluit over het al dan niet aangepaste voorstel.

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.