taxibus

Taxibedrijven dupe van plotseling verhogen kilometergrens

COMMENTAAR – De overheid laat zien een onbetrouwbare opdrachtgever te zijn in het leerlingenvervoer. Veel gemeentes veranderen uit bezuinigingsoverwegingen plotseling de voorwaarden tijdens een lopend contract leerlingenvervoer. Zo zijn er tientallen gemeenten die de kilometergrens in het nieuwe schooljaar verhogen van 2 naar 6 kilometer. Dat leidt tot een onvoorziene forse omzetdaling voor veel leerlingenvervoerders.

Het is zeer oneerlijk dat overheden tijdens een lopend contract de voorwaarden zo ingrijpend veranderen. Vanwege de plotselinge daling van het aantal leerlingen, kunnen de aangeschafte taxivoertuigen niet meer worden terugverdiend. Ook komen er taxichauffeurs straks zonder werk te zitten.

Aanbesteding

Bij een aanbesteding vermelden gemeenten vaak het aantal te vervoeren leerlingen op basis van historie en/of verwachting. Hoewel gemeenten erbij zetten ‘dat men aan deze gegevens geen rechten kan ontlenen’, wordt hiermee wel degelijk bepaald hoeveel een taxibedrijf moet investeren. Immers, voor 100 schoolkinderen is een ander wagenpark nodig dan 200 schoolkinderen.

Een taxibedrijf berekent met deze gegevens zijn te plegen investeringen en met welke prijs hij dat tijdens de looptijd van een contract terug kan verdienen. Als dan halverwege het contract de omzet fors terugloopt, kloppen de berekeningen niet meer en moet de taxi-ondernemer wellicht fors afschrijven.

Bezuiniging

In sommige gevallen wil een gemeente wel financieel tegemoet komen indien het aantal leerlingen door zo’n bezuinigingsmaatregel drastisch terugloopt. Maar meestal niet. Dat noemen ze, overigens zeer onterecht, ‘ondernemersrisico’.

Nederlandse gemeenten zouden meer oog moeten hebben voor de gevolgen van te nemen maatregelen. Het zou hen sieren dergelijke bezuinigingen pas in te voeren bij het opstellen van een nieuw bestek. Zo worden taxibedrijven niet opeens met een verandering van spelregels tijdens de wedstrijd geconfronteerd. Om over de ouders van deze schoolkinderen nog maar te zwijgen.

Bart Pals

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

3 reacties op “Taxibedrijven dupe van plotseling verhogen kilometergrens”

Herman Meinhardt|12.05.11|12:16

Het lijkt mij dat de rechten gaan over het verwachte aantal leerlingen op basis van twee km. afstand. De km-afstand is een vast gegeven. Mijns inziens kun je daar wel rechten aan ontlenen. Als gemeenten op die manier de contracten openbreken geeft dat taxibedrijven ruimte om met een ander tarief gaan werken.
Het feit, dat sommige gemeenten de taxibedrijven willen gaan compenseren, geeft aan, dat het doorbreken van de gemaakte afspraken op deze manier eigenlijk niet kan.

Martijn|12.05.11|16:45

Het gaat hier om de voorwaarden waaronder Taxi/school-vervoer voor je kind word toegewezen aan de ouders. Indien zij dichterbij de school wonen dan 2 KM moeten zij dat zelf verzorgen en hebben geen recht op dit vervoer. Dit kan een gemeente gedurende een schooljaar niet aanpassen lijkt mij, maar wel voor een komend schooljaar.
Taxi-ondernemers moeten bij het aangaan van aanbesteding’s vervoer zich zakelijker opstellen in hun contracten en veiligheid’s clausule’s inbouwen bij een nieuw contract

J van Dulken|17.05.11|17:02

Overheden zijn per definitie onbetrouwbaar als het om zakelijke opdrachten gaat. Neem nou de taxi deregulering van 2000. niemand is daar echt gelukkig mee. 11 jaar later zijn we weer terug bij af en worden er weer muren om de grote steden gebouwd. Het is schrijnend te moeten constateren dat de overheid niet bij machte blijkt te zijn om haar (op ideologische gronden gevoerd) beleid goed in de markt te zetten. Gevolg, het taxibedrijf betaald het gelag. Veel plezier met de overheid.

Taxibedrijven dupe van plotseling verhogen kilometergrens | TaxiPro
taxibus

Taxibedrijven dupe van plotseling verhogen kilometergrens

COMMENTAAR – De overheid laat zien een onbetrouwbare opdrachtgever te zijn in het leerlingenvervoer. Veel gemeentes veranderen uit bezuinigingsoverwegingen plotseling de voorwaarden tijdens een lopend contract leerlingenvervoer. Zo zijn er tientallen gemeenten die de kilometergrens in het nieuwe schooljaar verhogen van 2 naar 6 kilometer. Dat leidt tot een onvoorziene forse omzetdaling voor veel leerlingenvervoerders.

Het is zeer oneerlijk dat overheden tijdens een lopend contract de voorwaarden zo ingrijpend veranderen. Vanwege de plotselinge daling van het aantal leerlingen, kunnen de aangeschafte taxivoertuigen niet meer worden terugverdiend. Ook komen er taxichauffeurs straks zonder werk te zitten.

Aanbesteding

Bij een aanbesteding vermelden gemeenten vaak het aantal te vervoeren leerlingen op basis van historie en/of verwachting. Hoewel gemeenten erbij zetten ‘dat men aan deze gegevens geen rechten kan ontlenen’, wordt hiermee wel degelijk bepaald hoeveel een taxibedrijf moet investeren. Immers, voor 100 schoolkinderen is een ander wagenpark nodig dan 200 schoolkinderen.

Een taxibedrijf berekent met deze gegevens zijn te plegen investeringen en met welke prijs hij dat tijdens de looptijd van een contract terug kan verdienen. Als dan halverwege het contract de omzet fors terugloopt, kloppen de berekeningen niet meer en moet de taxi-ondernemer wellicht fors afschrijven.

Bezuiniging

In sommige gevallen wil een gemeente wel financieel tegemoet komen indien het aantal leerlingen door zo’n bezuinigingsmaatregel drastisch terugloopt. Maar meestal niet. Dat noemen ze, overigens zeer onterecht, ‘ondernemersrisico’.

Nederlandse gemeenten zouden meer oog moeten hebben voor de gevolgen van te nemen maatregelen. Het zou hen sieren dergelijke bezuinigingen pas in te voeren bij het opstellen van een nieuw bestek. Zo worden taxibedrijven niet opeens met een verandering van spelregels tijdens de wedstrijd geconfronteerd. Om over de ouders van deze schoolkinderen nog maar te zwijgen.

Bart Pals

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

3 reacties op “Taxibedrijven dupe van plotseling verhogen kilometergrens”

Herman Meinhardt|12.05.11|12:16

Het lijkt mij dat de rechten gaan over het verwachte aantal leerlingen op basis van twee km. afstand. De km-afstand is een vast gegeven. Mijns inziens kun je daar wel rechten aan ontlenen. Als gemeenten op die manier de contracten openbreken geeft dat taxibedrijven ruimte om met een ander tarief gaan werken.
Het feit, dat sommige gemeenten de taxibedrijven willen gaan compenseren, geeft aan, dat het doorbreken van de gemaakte afspraken op deze manier eigenlijk niet kan.

Martijn|12.05.11|16:45

Het gaat hier om de voorwaarden waaronder Taxi/school-vervoer voor je kind word toegewezen aan de ouders. Indien zij dichterbij de school wonen dan 2 KM moeten zij dat zelf verzorgen en hebben geen recht op dit vervoer. Dit kan een gemeente gedurende een schooljaar niet aanpassen lijkt mij, maar wel voor een komend schooljaar.
Taxi-ondernemers moeten bij het aangaan van aanbesteding’s vervoer zich zakelijker opstellen in hun contracten en veiligheid’s clausule’s inbouwen bij een nieuw contract

J van Dulken|17.05.11|17:02

Overheden zijn per definitie onbetrouwbaar als het om zakelijke opdrachten gaat. Neem nou de taxi deregulering van 2000. niemand is daar echt gelukkig mee. 11 jaar later zijn we weer terug bij af en worden er weer muren om de grote steden gebouwd. Het is schrijnend te moeten constateren dat de overheid niet bij machte blijkt te zijn om haar (op ideologische gronden gevoerd) beleid goed in de markt te zetten. Gevolg, het taxibedrijf betaald het gelag. Veel plezier met de overheid.