TaxiBUS, taxi

Apeldoorn wil TaxiBUS vervangen door Regiotaxi Gelderland

APELDOORN – De gemeente Apeldoorn wil vanaf 1 januari 2013 overstappen van de eigen lokale TaxiBUS-voorziening naar de provinciale Regiotaxi Gelderland. Eind 2012 lopen zowel de contracten met de TaxiBUS als met de Regiotaxi Gelderland af.

Dat stelt het Apeldoorns college van B en W voor aan de gemeenteraad. De verwachting is dat een overstap op de lange termijn financieel voordeel oplevert.

TaxiBUS en Regiotaxi Gelderland

TaxiBUS en Regiotaxi Gelderland zijn vergelijkbare vervoersvoorzieningen voor mensen met een beperking en 65-plussers, die tegen een lager tarief gebruikmaken van dit deur-tot-deur vervoer. De gemeente Apeldoorn beschikt sinds 1996 over de TaxiBUS.

In 2007 heeft de provincie Gelderland als collectieve vervoersvoorziening de Regiotaxi Gelderland in de markt gezet. De provincie biedt deze voorziening aan aan gemeenten, waardoor zij kunnen profiteren van de grootschalige inkoop van vervoer. Door een provinciale compensatie kunnen de kosten per gemeente gedrukt worden.

Aanbesteding

Gelderland is inmiddels gestart met de voorbereidingen van een nieuwe aanbesteding voor de Regiotaxi Gelderland. De provincie streeft vanaf 2013 naar één uniform deur-tot-deur vervoerssysteem in heel Gelderland en wil de gemeente Apeldoorn daarin graag opnemen.

Wethouder Paul Blokhuis. “De provincie heeft een goed product, dat door de klanten erg positief wordt gewaardeerd. De provincie neemt ook de kosten van het vervoer van OV-reizigers en van 65-plussers zonder Wmo-pas voor haar rekening, als wij aanhaken bij Regiotaxi Gelderland.”

Apeldoorn

“Tot nu toe betaalt Apeldoorn dat vervoer en dat gaat zwaar op onze begroting drukken. Op termijn zal Apeldoorn er naar verwachting dan ook financieel beter van worden, zonder dat de klant er last van heeft.”

In september buigt de gemeenteraad zich over dit voorstel van burgemeester en wethouders. Als de raad instemt met het voorstel, neemt Apeldoorn deel aan de Europese aanbesteding van de Provincie Gelderland.

Om zich erbij te kunnen aansluiten moet de gemeente zich eerst voor 2,2 miljoen inkopen. De investering kan na ongeveer tien jaar worden terugverdiend. Nu is Apeldoorn jaarlijks 200 tot 250.000 euro kwijt aan de taxibusvoorziening. De overstap levert dus voordeel op, concludeert het college.

Auteur: Bart Pals

1 reactie op “Apeldoorn wil TaxiBUS vervangen door Regiotaxi Gelderland”

Ronnij Jansen|22.12.11|13:05

Geachte heer meverouw ! Mijn taxi pas is geblokkerd door verkeerd doorgeven van de woon en Leefgemeenschap “Horeb “gelegen aan de kuiltjesweg 55 7361TC Beekbergen en ik verblijf nu aan de Hoog Buurloseweg 145 7339EL te Ugchelen Leger des Heils unit 19 . Kunt u mij de juiste info geven waar ik deze pas moet activeren.