mbo-diploma, taxi, taxichauffeur, ESF-subsidie

ESF-subsidie nu ook beschikbaar voor MBO taxi-opleidingen

Nederlandse taxibedrijven komen dit schooljaar opnieuw in aanmerking voor ESF-subsidie. Nieuw is dat ook de MBO-opleiding Taxichuauffeur bij een ROC in aanmerking komt voor subsidie. Dat betekent dat zo’n 40% van de kosten door Brussel vergoed worden. “We adviseren taxibedrijven om het liefst vóór 1 september daarmee te starten”, zegt directeur Henk van Gelderen van Sociaal Fonds Taxi, die de subsidiegelden verstrekt.

De ESF-subsidie moet ieder jaar opnieuw toegekend worden door de EU. De aanvraag van Sociaal Fonds Taxi is gehonoreerd tot en met juli 2012 en bedoeld om opleidingen voor werkenden te stimuleren.

Taxibranche

“Dit jaar hebben we een behoorlijk bedrag gekregen voor de Nederlandse taxibranche”, vertelt Van Gelderen. “Genoeg om de opleiding van meer dan tweeduizend taxichauffeurs te subsidiëren. Die pot willen we graag volledig benutten. Want we weten niet zeker of er volgend jaar weer geld beschikbaar komt. En wat niet verstrekt wordt, dat moet terug naar Brussel.”

Daarom is het belangrijk dat taxibedrijven die in aanmerking willen komen voor de subsidie tijdig actie ondernemen. De opleiding moet namelijk afgerond zijn voor augustus 2012, om zeker te weten dat de subsidie wordt verstrekt. De gewone cursussen duren niet zo lang. Studenten moeten bijvoorbeeld in augustus/september al starten met Beroeps Begeleidende Leerweg bij een ROC (MBO2-niveau), om deze op tijd af te ronden.

Sociaal Fonds Taxi

Op de website van Sociaal Fonds Taxi staan alle taxi-opleidingen vermeld die in aanmerking komen voor de subsidie. Dat zijn bijvoorbeeld ook de Basisopleiding Taxi of de opleiding Doelgroepenvervoer. Deze moeten gevolgd worden bij een officieel door de branche erkende opleider.

De ESF-subsidie vergoedt 40% van de opleidingskosten, tot een bepaald maximum. “We hebben een normbedrag ingesteld per opleiding. Dat betekent dat er per opleiding een maximaal subsidiebedrag toegekend wordt”, legt Van Gelderen uit. “Zo voorkomen we een prijsopdrijvend effect.”

Subsidie

Taxibedrijven krijgen de subsidie niet zomaar. Er wordt namelijk streng door Brussel gecontroleerd of de gelden wel voor het juiste doel gebruikt worden. “Omdat wij het geld voorschieten en alleen achteraf gecontroleerd worden, moet onze administratie tot in de puntjes correct zijn”, vertelt Van Gelderen.

“We begrijpen dat het soms aardig wat administratieve lasten kan betekenen voor de taxibedrijven. Maar het ontvangen van subsidie is niet gratis. Dat betekent ook verplichtingen zoals het aanleveren van een nauwgezette administratie.”

Voorwaarden ESF-Subsidie

Een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de ESF-subsidie, is dat de taxichauffeur al in dienst is van het taxibedrijf. Ook als iemand de Basisopleiding Taxi volgt, moet hij tijdens de cursus al in loondienst zijn. “Dat controleren we bijvoorbeeld met een salarisstrook”, vertelt Van Gelderen.

Taxibedrijven met mensen in loondienst komen in aanmerking voor de subsdidie. Zij vallen immers onder de CAO Taxi. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook Zzp’ers aanspraak maken op subsidie.

BBL-opleiding

De subsidie voor de MBO-opleiding kan voor taxibedrijven 1400 euro voordeel opleveren per werknemer die de opleiding heeft afgerond. Daarbij moet wel gezegd worden dat de MBO-opleidingen vooral gedaan worden door grote taxibedrijven. Zij kunnen immers complete klasjes aanleveren aan de ROC’s, zodat het praktisch uitvoerbaar is

“Daarom moedigen we kleine bedrijven aan om samen te werken, bijvoorbeeld in regionaal verband”, zegt Van Gelderen. “Want we vinden het belangrijk dat alle bedrijven die onder de CAO Taxivervoer vallen mee kunnen profiteren van de subsidies. Wij willen als Sociaal Fonds Taxi graag ondersteuning bieden om taxibedrijven bij elkaar te brengen. Bedrijven kunnen daarvoor ook met KNV Taxi contact opnemen.”

Taxichauffeur

Taxichauffeurs die een opleiding volgen die door de werkgever is geregeld, moeten op basis van de CAO Taxivervoer de uren gewoon doorbetaald krijgen. Verder zijn de opleidingskosten volledig voor rekening van de werkgever. Die ontvangt dan ook de ESF-subsidie.

Dat de marges in de taxibranche op dit moment ook in het contractvervoer flinterdun zijn, dat beseft ook Sociaal Fonds Taxi erg goed. “We zien dat overheden op dit moment flink moeten bezuinigen. Omdat de prijs al erg laag is, wordt er fors gesneden in volume. Dat gaat zeker impact hebben”, verwacht Van Gelderen.

Opleiding taxipersoneel

Het aanbieden van opleidingen aan taxipersoneel is echter niet alleen belangrijk om het personeel een kwaliteitsimpuls te geven, het wordt tegenwoordig steeds vaker gevraagd bij aanbestedingen. En als het de branche-erkende MBO-Opleiding betreft, voldoet een taxibedrijf meteen aan zijn scholingsverplichting voor het kwaliteitslabel TX-Keur.

Van Gelderen: “Er zijn bijvoorbeeld ook aanbestedingen waarbij de vervoerder 3% méér mag factureren als hij TX-Keur heeft, waardoor hij automatisch voldoende aan scholing doet. Dat levert dus een financieel voordeel op en wij kunnen op de scholingskosten ook nog eens subsidie verstrekken. Want we willen graag dat er zoveel mogelijk geld uit Brussel ten goede komt aan de Nederlandse taxisector en bijdraagt aan verdere professionalisering van onze branche.”

Bart Pals

Auteur: Bart Pals

2 reacties op “ESF-subsidie nu ook beschikbaar voor MBO taxi-opleidingen”

pieter van der maas|19.07.11|10:30

beste bart
het betreft de esf subsidie
ik ben hiermee gefronteerd om uit te zoeken of dit iets is voor ons bedrijf, 22 vergunningen,
valt onder deze subsidie ook de opleiding voor het chauffeurspas.

chauffeur|15.10.11|12:47

De opleiding word gevraagd bij aanbestedingen omdat deze worden gemaakt door opleiders. De stof die behandeld word is van dat niveau, dat je ernstig kan twijfelen aan de toe gevoede waarde. Als goedmakertje word er een slipcursus van een dag aan toegevoegd. Nu word een baan voor ongeschoold werk omgezet naar geschoold werk. Maar een bij passende loonsverhoging is niet van toepassing. Daar staat niets van in de CAO.