Tilburg

SP heeft kritiek op gemeente Tilburg bij leerlingenvervoer

TILBURG – De Tilburgse SP heeft kritiek op het gemeentebestuur omdat er volgens de socialisten in minstens één geval in het leerlingenvervoer per taxi meer naar bezuinigingen wordt gekeken dan naar adviezen van onderwijsdeskundigen. De fractie heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W.

Aanleiding voor de vragen is het artikel in het Brabants Dagblad van 17 augustus over de 8-jarige Rickella Roestenburg uit Berkel-Enschot.

Leerlingenzorg

Door zowel observatiecentrum De Hondsberg in Oisterwijk als door de permanente commissie leerlingenzorg kreeg zij het advies vanwege haar autisme en adhd naar speciale basisschool De Mozaïek in Oisterwijk te gaan.

De gemeente wil echter dat ze naar Noorderlicht in Tilburg-Noord gaat. Die school ligt weliswaar verder weg, maar omdat er vanuit Berkel-Enschot meerdere leerlingen naartoe gaan is het vervoer ernaartoe toch goedkoper.

Onderwijsdeskundigen

De SP wil nu onder meer van het college weten waarom de gemeente het advies van onderwijsdeskundigen naast zich neerlegt en het bespaarargument als doorslaggevend gebruikt. En in hoeveel gevallen dat is gebeurd.

Ook wil de SP weten of het college bereid is in de begroting van volgend jaar het budget voor het leerlingenvervoer te vergroten indien blijkt dat het budget onvoldoende is om alle Tilburgse kinderen die zonder een vergoeding voor leerlingenvervoer niet op de voor hen meest passende school kunnen komen adequaat vervoer te bieden.

Ook gaat komend schooljaar de kilometergrens voor vergoeding van 2 naar 4 kilometer en het jaar erop naar 6 kilometer.

De vragen:

1. Waarom legt u blijkens de berichtgeving in de krant het advies van deskundigen (in het geval van het meisje in het Brabants Dagblad observatiecentrum de Hondsberg en van de permanente commissie leerlingenzorg) naast zich neer en gebruikt u het bespaarargument als doorslaggevend?

2. Bij hoeveel meer kinderen bent u afgeweken van het deskundig advies en hebt u gekozen voor de goedkoopste in plaats van de meest passende oplossing? Kunt u die beslissingen onderbouwen met een ander dan een financieel argument?

3. Bent u het met de SP-fractie eens dat toegang tot passend onderwijs voor zorgbehoeftige kinderen één van die noodzakelijke voorzieningen is die de overheid zou moeten bieden als een vorm van georganiseerde solidariteit wanneer particuliere solidariteit of de markt die evident niet kan of wil bieden, en dat het budget daarvoor hoe dan ook beschikbaar moet zijn, desnoods ten koste van andere gemeentelijke activiteiten? Zo niet, waarom niet?

4. Hoeveel bezwaren tegen de afwijzing van een vergoeding voor leerlingenvervoer zijn er al bij de gemeente binnengekomen?

5. Hoeveel verwacht u er nog op grond van ondermeer het aantal leerlingen voor wie in voorgaande jaren een aanvraag voor vergoeding is gedaan en op grond van prognoses voor de komende jaren?

6. Bent u zich ervan bewust dat ouders én scholen van kinderen die zich alleen in het speciaal onderwijs kunnen ontwikkelen ook door andere, ook rijksbezuinigingen worden getroffen, zoals het wegvallen of inkrimpen van een persoonsgebonden budget, zorgtoeslag, etc., waardoor de kwaliteit van zorg en onderwijs aan deze kinderen enorm wordt ondergraven? Wat doet u om deze stapeling van bezuinigingen voor kwetsbare Tilburgse kinderen in kaart te brengen?

7. Houdt u rekening met deze stapeling van kortingsmaatregelen en de gevolgen ervan voor kwetsbare Tilburgse kinderen, en zo ja, op welke manier doet u dat?

8. Bent u bereid om in de begroting van volgend jaar het budget voor leerlingenvervoer te vergroten indien blijkt (en dat tekent zich nu af) dat het budget onvoldoende is om alle Tilburgse kinderen die zonder een vergoeding voor leerlingenvervoer niet op de voor hen meest passende school kunnen komen adequaat vervoer te bieden? Zo niet, waarom niet?

Auteur: Bart Pals

5 reacties op “SP heeft kritiek op gemeente Tilburg bij leerlingenvervoer”

gewoon...een moeder|05.09.11|17:43

Ik heb een kind van 10 met medium verstandelijke beperking, die niet zelfstandig met het openbaar vervoer kan reizen, en ook niet veilig zelfstandig naast mij kan fietsen over een route van 3, 2 km naar haar ZMLK-school.
U snapt het al, de nieuwe verordening leerlingenvoer treft ook ons gezin.
Begrijpelijk, en tot die tijd kan ze achterop de brommer………wordt vervolgd

gewoon...een moeder|05.09.11|17:56

Als de brommer het begeeft, kan ze achterop de fiets.
Maar, bij gladheid zijn we genoodzaakt gebruik te maken van openbaar vervoer.
En daar komt enige ongelijkheid om de hoek kijken.
nl: Ondanks het feit dat ze hoe dan ook gebruik kan maken van het ov-kortingstarief ( nu nog blauwe strippenkaart), betaalt mama het VOLLEDIGE kaartje voor slechts 1 zone als begeleidster. en dat 2x per dag, tel uit de winst voor Gemeente!………wordt vervolgd

gewoon...een moeder|05.09.11|18:01

Maar was ze nu 12 geweest, dan had mama een ov-begeleiderskaart kunnen aanvragen, en haar GRATIS kunnen begeleiden naar haar school.
M.A W: gehandicapte kinderen tussen 10 en 12 jaar vallen qua regeling compleet buiten de boot.En dat is discriminatie van de allerzwaksten.
Heren politici: gooi die leeftijdsgrens voor leerlingenvervoer omhoog naar 12 jaar, of geef kinderen onder de 12 recht op de begeleiding die noodzakelijk is door de minimumleeftijd van de ov-begeleiderskaart af te schaffen!

gewoon...een moeder|05.09.11|18:05

Dus sp, jullie kritiek is zowieso gegrond, ook al is mijn kind niet een van de “schrijnendste gevallen”.
Ze valt zowieso buiten de boot, met extra uitgaven voor NOODZAKELIJK vervoer als gevolg!
Vaag me af wie die kosten in de toekomst gaat compenseren… doe het maar eens met een inkomen binnen 120% bijstandsniveau….
Maar ja, heren politici voelen dat niet in hun kalfslederen knipjes…

gewoon...een moeder|05.09.11|18:24

Afdeling leerlingenvervoer van mijn gemeente was kort en bondig: ALS ik mijn kind thuis hield bij glad of gevaarlijk weer, dan kreeg ik te maken met de leerplichtambtenaar!

MAW: altijd gedwongen keuze: extra kosten maken om je 10-jarig kind veilig op school te krijgen, OF een boete als je vanwege risicoveiligheid of gebrek aan financiele middelen je kind NIET naar school brengt.

Nou, BEDANKT HOOR!