regiotaxi, taxi, taxichauffeur, passagier

Hollands Kroon houdt vast aan inkomensgrens wmo-vervoer

Ondanks dat het niet meer mag van de Centrale Raad van Beroep, blijft de gemeente Hollands Kroon een inkomensgrens handhaven voor het Wmo-vervoer. Inwoners die het daar niet mee eens zijn, kunnen samen met de gemeente een juridische procedure starten.

Omdat Hollands Kroon vindt dat het voor wmo’ers met een inkomen boven de gestelde grens individueel toetst en maatwerk levert, is Hollands Kroon van mening dat het gevoerde beleid correct is.

Juridische hulp

De gemeente wil daarom het ingezette beleid toetsen. Daarom zal met een cliënt die op basis van het huidige beleid in bezwaar gaat en vervolgens beroep aantekent, worden afgesproken dat de uiteindelijke proceskosten ongeacht de uitkomst voor rekening van de gemeente zullen zijn. Ook zal juridische hulp worden geboden.

De gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer stelden sinds 1 juli 2011 een inkomensgrens aan de toekenning van een Wmo-budget voor vervoerskosten. Voor cliënten waaraan al een vervoersbudget was toegekend in 2011, hielden de gemeenten een overgangsperiode aan tot 1 januari 2012.

Inkomensgrens

Sinds 1 januari 2012 komen personen boven de inkomensgrens alleen in aanmerking voor een vervoersbudget als de eigen draagkracht ontoereikend is. Dit moet door de cliënt zelf worden aangetoond.

Als inwoners kunnen aantonen dat hun beperking extra kosten met zich meebrengt en dat een Wmo-vervoersbudget toch nodig is, ontvangen zij met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 alsnog een vervoersbudget, zo meldt RTV Zuiderzee.

Eigen bijdragen

De gemeente houdt de grens aan die het CAK (Centraal Administratiekantoor AWBZ) hanteert voor het doorberekenen van eigen bijdragen voor individuele voorzieningen.  Op 18 januari 2012 heeft de CRvB (Centrale Raad van Beroep) echter uitgesproken dat gemeenten bij uitvoering van de Wmo geen inkomenspolitiek mogen voeren.

Het stellen van een inkomensgrens als enige afwijzingsgrond wordt als inkomenspolitiek aangemerkt.

Auteur: Bart Pals

2 reacties op “Hollands Kroon houdt vast aan inkomensgrens wmo-vervoer”

Bernard Engberts|01.03.12|11:55

Volgens mij is dit een heilloze weg, maar ik kan mij de frustratie wel voorstellen: net een inkomensgrens ingesteld en dan de uitspraak van de CRvB!
Ik zou als alternatief de omgekeerde eigen bijdrage regeling invoeren. Deze is beschreven in de bijlage van de brief van de VNG d.d. 31-1-12 onderwerp Inkomensgrenzen in de Wmo.

lh van den dungen|14.03.12|14:10

Het inkomens afankelijkheid manier van de gemeente deugt niet .
Hoe kam het dat mensen met een inkomen van 41000 per jaar minder moeten bijdragen aan huishoudelijke hulp.
dan een inkomen van 34000 per jaar .
Dit terwijl ze de zelfde hulp krijgen .
Zo is het met mijn gezin op dit moment en daar komen financiele problemen van .
Dit uit eigen ondervinding op dit moment.
en ja mijn gezin is de gene met 34 per jaar.
dit zou niet kloppen volgens de normen in het beleid van deze gemeente.