LeerlingenVervoer, taxi

Extra budget voor leerlingenvervoer Amstelveen

Het college van B en W de gemeente Amstelveen wil voor 2012 en 2013 extra geld beschikbaar stellen voor het leerlingenvervoer. Het huidige budget is onvoldoende en het college wil niet gaan voor minder kwaliteit. Naar verwachting behandelt de gemeenteraad dit onderwerp in mei.

De kosten van het leerlingenvervoer stijgen ieder jaar. Extra ritten, investering in winterbanden, extra schooldagen en gestegen kosten van het openbaar vervoer zijn hiervan de oorzaak. Om niet steeds achteraf om extra geld te moeten vragen wil het college hiervoor op voorhand al extra geld reserveren.

Kwaliteit leerlingenvervoer

Wethouder Herbert Raat (VVD) van onderwijs: “De kwaliteit van het leerlingenvervoer is één van de speerpunten van dit college. Deze kwetsbare groep verdient onze aandacht. We willen de regels dan ook niet verscherpen.”

Volgens de laatste berekeningen heeft de gemeente jaarlijks 820.000 euro nodig voor het leerlingenvervoer. “Om dit bedrag te kunnen reserveren vragen we de gemeenteraad om extra budget beschikbaar te stellen uit de algemene reserves. In 2012 gaat het om – 130.000 en in 2013 om – 180.000”, aldus de wethouder.

Taxibus

In Amstelveen maken op dit moment 207 kinderen gebruik van het leerlingenvervoer. Het merendeel (161) maakt gebruik van de speciaal daarvoor ingezette taxibusjes de overige leerlingen krijgen een vergoeding voor het openbaarvervoer of een kilometervergoeding.

Het college vraagt tot 2014 extra budget aan de gemeenteraad. Naar verwachting gaan de wetsvoorstellen ‘Passend Onderwijs’ en ‘Kwaliteit (voortgezet) onderwijs’ in vanaf schooljaar 2013-2014. Door deze wetswijziging verandert er waarschijnlijk het één en ander in het leerlingenvervoer waardoor het benodigde budget nu nog moeilijk in te schatten is.

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.