rechtbank, rechter, uitspraak

Stadsmobiel verliest kort geding aov-vervoer Amsterdam

De rechter heeft in een kort geding dat Stadsmobiel had aangespannen bepaald dat de gemeente Amsterdam niet onrechtmatig heeft gehandeld in de aanbestedingsprocedure over het aov-vervoer. De concessie werd in april gegund aan Connexxion waardoor Stadsmobiel buitenspel komt te staan en amper werk overhoudt.

Aov is speciaal vervoer voor Amsterdammers van 75 jaar en ouder en Amsterdammers met een beperking. In een recente openbare aanbesteding heeft de gemeente Amsterdam de gunning voor dit vervoer toegekend aan Connexxion.

Volgens Stadsmobiel, die de aanbesteding verloor, is de gunning niet goed verlopen. Er zou geen onafhankelijke en oprechte beoordeling zijn geweest. De gemeente had zich te veel vrijheden veroorloofd en op onjuiste wijze punten toegekend aan Connexxion en punten onthouden aan Stadsmobiel.

Afwijzing

In een kort geding, dat op 22 mei diende, eiste Stadsmobiel het ongedaan maken van de gunning. Volgens de rechter is niet gebleken dat het oordeel van de gemeente in redelijkheid als onjuist kan worden aangemerkt of dat belangrijke onderdelen van de inschrijving van Stadsmobiel buiten beoordeling zijn gehouden. De gemeente heeft de afwijzing volgens de rechter voldoende gemotiveerd.

Werk

Met het kwijtraken van het aov-vervoer heeft Stadsmobiel per 1 augustus nauwelijk nog werk over. Een groot gedeelte van de 172 werknemers zal waarschijnlijk volgens cao-regels naar Connexxion overgaan. Stadsmobiel betreurt dat er nu mogelijk een einde komt aan het bieden van meer dan 17 jaar aanvullend openbaar vervoer. Eerder al verloren zij een ander deel van de aanbesteding aan Transvision Personenvervoer BV.

Auteur: Bart Pals

4 reacties op “Stadsmobiel verliest kort geding aov-vervoer Amsterdam”

bart udinga|07.06.12|17:42

Vreselijk balen voor alle werknemers van stadsmobiel,ik heb er 6 jaar met plezier mogen werken.ik hoop dan ook dat alle medewerkers een andere goede baan zullen vinden in deze moeilijke tijd.veel succes allemaal.

A.van Leeuwen|08.06.12|18:06

Correctie!!!!!!

Het ander deel van de aanbesteding heeft Stadsmobiel niet verloren, aangezien zij daar niet op heeft
ingeschreven.

chauffeur|14.06.12|12:02

zo gaat het toch overal connexion schrijft overal op in en krijgt ook nog subsidie van het rijk dus kunnen ze makkelijk laag inschrijven.

Peter S.|28.06.12|14:41

“chauffeur”

Nou, als dat echt waar is dan zou Connexxion heel wat meer aanbestedingen hebben (moeten) kunnen winnen in de afgelopen paar jaar. En we weten allemaal dat dit niet het geval is……..
Dus klets aub niet uit uw nek!