sociaal fonds taxi, taxi expo

Sociaal Fonds Taxi houdt taxilerarendag met workshops

Sociaal Fonds Taxi (SFT) houdt op woensdag 22 mei een taxilerarendag voor taxileraren en praktijkcoaches. Deze dag wordt gehouden in samenwerking met TX-Keur en staat in het teken van het versterken van de positie van de taxileraar. Taxileraren worden binnen het bedrijf aangewezen om het opleidingsprogramma van TX-Keur uit te voeren. Maar in de praktijk blijkt dat niet zo eenvoudig. Taxileraren lopen tegen diverse problemen aan.

Tijdens de taxilerarendag laat SFT deelnemers kennis maken met allerhande onderwerpen, die hen helpen om op een slimme manier cursusbijeenkomsten samen te stellen. Deelnemers kunnen op deze dag ervaringen uitwisselen met andere deelnemers en workshops volgen.

Leerdoelen

Samen met TX-Keur heeft SFT het plan opgevat om deelnemers de mogelijkheid te bieden om zich meer te bekwamen in hun rol als taxileraar. De onderdelen die daarbij extra aandacht krijgen zijn:

 • versterken van de didactische vaardigheden;
 • vergroten van het kennisniveau;
 • bewustwording vergroten van uw positie als taxileraar en hoe daarmee om te gaan.
 • Programma

 • 09.30 Ontvangst
 • 10.00 – 10.10  Opening
 • 10.15 – 11.30  Plenaire bijeenkoms
 • * Korte pauze *
 • 11.45 – 13.00  1e workshopronde
 • 13.00 – 13.45  Lunch
 • 13.45 – 15.00  2e workshop ronde
 •  * Korte pauze *
 • 15.15 – 16.30  3e workshop ronde
 • 16.30  Einde

Plenaire bijeenkomst

De dag start met een gezamenlijke bijeenkomst. Een gespreksleider zal een aantal gasten vragen stellen. Door mensen uit de praktijk aan het woord te laten, wordt een beeld geschetst van de positie van de taxileraar binnen het taxibedrijf.

Tegen welke problemen loopt een taxileraar aan? Wat verwacht TX-Keur van een taxileraar? Hoe voert een werkgever zijn opleidingsbeleid uit? Hoe kan SFT de taxileraren in hun rol ondersteunen? Dit zijn enkele vragen die aan bod zullen komen. Aansluitend start het workshopprogramma.

Workshops

In totaal is er keuze uit zeven workshops. Deelnemers kunnen zich inschrijven voor drie workshops. Aan het einde van de dag krijgen zij het lesmateriaal van alle workshops mee. Er valt te kiezen uit de volgende workshops:

1. De positie van de taxileraar binnen de organisatie

De deelnemers aan deze workshop bespreken onder leiding van de trainer met elkaar hun positie binnen de organisatie. Het uitgangspunt is dat de ruimte waarbinnen de taxileraar opereert min of meer een gegeven is. Het doel is de deelnemers te laten zien hoe zij zich binnen die gegeven situatie het best kunnen bewegen. Hoe schep je voldoende ruimte om je taak uit te kunnen voeren? Hoe voorkom je weerstand en is er feitelijk sprake van weerstand of roep je dat gevoel bij je zelf op ? Hoe kan je de ervaren weerstand wegnemen?

2. Presenteren en feedback geven

De deelnemers aan deze workshop ontvangen advies over hoe een presentatie er uit moet zien en hoe je feedback geeft aan je cursisten (omgaan met weerstand, kritiek).
 Onderwerpen die in de workshop aan de orde komen zijn:

 • hoe gebruik ik PowerPoint en wat kan ik allemaal met PowerPoint?
 • hoe maak ik op een slimme manier gebruik van het materiaal dat ter beschikking is (internetcursus, filmpjes etc.). Hoe verwerk ik dat in mijn cursus?
 • hoe deel ik mijn training in qua verdeling passief en actief? Frontaal vertellen en actieve werkvormen om mensen in groepjes stof te laten verwerken met elkaar.

3. Omgaan met lastige situaties


Deze workshop gaat in op de gedragscode en het protocol dat SFT heeft ontwikkeld rond het onderwerp “seksueel ongewenst gedrag in de taxi”. In de workshop wordt kort ingegaan op het materiaal dat is ontwikkeld en vervolgens zal met name aandacht geschonken worden aan de vraag hoe dit onderwerp binnen het bedrijf aan de orde gesteld kan worden. En waarom het noodzakelijk is om aansluiting te vinden met het bedrijfsbeleid op dit thema.
Ter voorbereiding op deze workshop krijgen de deelnemers een week voor de taxilerarendag de gelegenheid om de internetcursus “omgaan met Lastige Situaties” en een deel van de film “Ik fout? Hoezo?” via een toegestuurde link bekijken.

4. Rijstijl analyse op de openbare weg


In deze workshop gaan de deelnemers met een ervaren rijinstructeur een taxirit maken op de openbare weg. Tijdens deze rit krijgen de deelnemers aan de hand van een checklist instructie over de manier waarop men een chauffeur kan beoordelen op zijn rijstijl. Daarnaast leert men hoe dit oordeel vertaald kan worden naar een advies over hoe de rijstijl aangepast kan/ moet worden.

5. Rolstoelvervoer, Code VVR en Fysieke Belasting


 • In deze workshop wordt aandacht geschonken aan:
 • de rol van de chauffeur zoals vastgelegd in de Code VVR;
 • de verantwoordelijkheid van de chauffeur ten aanzien van het gordelgebruik;
 • informatie over de nieuwste vastzetsystemen van Flex-I-Trans en Tribus;
 • oefenen met het arbotechnisch verantwoord in- en uitrijden van rolstoelen in taxibusjes en het gebruik van liften.

Ter voorbereiding op deze dag worden de deelnemers uitgenodigd om thuis de internetcursus Rolstoel ABC te volgen.

6. Alcohol en verkeersveiligheid


Deelnemers aan deze workshop krijgen veel informatie over het thema Alcohol en Verkeer.
U zult verrast staan over hetgeen u denkt te weten en hoe u zich daar in kan vergissen.
Wat is waar en welke fabels zijn er over alcohol ?Welk risico loopt u als beroepschauffeur als u aangehouden wordt en u heeft “te veel op”. Wat zijn de strafrechtelijke, civiel rechtelijk en bestuursrechtelijke gevolgen? Wanneer u deelneemt aan deze workshop steekt u informatie op die u waarschijnlijk goed kan gebruiken in uw privé-situatie en zakelijk gezien kunt u uw collega’s wellicht behoeden voor hele nare gevolgen van een “glaasje te veel” op het verjaardagsfeestje de avond voor de vroege dienst van de volgende dag!

7. Schuldproblematiek


Het aantal loonbeslagen waarmee taxibedrijven worden geconfronteerd neemt in een vlot tempo toe. Het hebben van financiële problemen is een erg gevoelig onderwerp waarover iemand niet snel met een ander in gesprek zal gaan. Het gevolg is dat de meeste mensen die te maken hebben met dit soort problemen niet of nauwelijks op de hoogte zijn van hun rechten en plichten in dit soort omstandigheden.

Deelnemers aan deze workshop krijgen informatie over rechten en plichten en ontvangen informatie over de wegen en instanties die ingeschakeld kunnen worden voor schuldhulpverlening. Tevens krijgt men uitleg over de manier waarop de beslagvrijevoet wordt vastgesteld.
Het idee achter het aanbieden van deze informatie is dat de deelnemers aan deze workshop mogelijk collegiale hulp kunnen verlenen. Zij kennen de rechten en plichten en kunnen doorverwijzen naar hulpverlenende instanties. Collegiale hulpverlening is laagdrempelig en een effectieve methode om toe te passen.

Aanmelden

Geïnteresserden kunnen zich online inschrijven voor drie workshops via het aanmeldformulier. Dit zijn voorkeuren. Vanwege de praktische indeling van alle workshops, garandeert SFT dat deelnemers minimaal bij één workshop van hun voorkeur worden ingedeeld. Per workshop kunnen maximaal 15 personen deelnemen. Deelname aan de taxilerarendag is gratis.

Het aantal plaatsen is echter beperkt. Schrijf u daarom snel in. Dan weet u zeker dat u er bij bent. Uiterlijk een week van tevoren ontvangt u een bevestiging van de workshops waarvoor u bent ingedeeld.

Let op. Mocht iemand zich aanmelden en onverhoopt toch niet aanwezig kunnen zijn, dan hoort SFT dat graag zo spoedig mogelijk. SFT kan dan een andere deelnemer op de wachtlijst benaderen. 

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.