Ligtaxi, Kemperink Ombouw, Volkswagen Caddy

Ziekenhuis mag geen ligtaxi inzetten voor interklinisch vervoer

Ziekenhuizen mogen geen ‘ligtaxi’ inzetten voor interklinisch vervoer van patiënten. Daarvoor moet een reguliere ambulance gebruikt worden, die veel hogere kosten met zich mee brengt. Het gerechtshof in Den Bosch heeft de uitspraak van de kort geding-rechter bevestigd. Ambulancedienst RAV behoudt het monopolie en BAS Interklinisch zorgvervoer mag dus geen interklinisch zorgvervoer uitvoeren voor het Amphia Ziekenhuis in Breda.

Volgens het ziekenhuis is er sprake van planbaar vervoer dat buiten de werkingssfeer van de wet ambulancezorg valt. Er wordt immers feitelijk geen zorg verleend, er is uitsluitend sprake van vervoer van de ene naar de andere locatie van hetzelfde ziekenhuis. De patiënt die op deze manier vervoerd wordt, beschikt niet over een indicatie voor vervoer door een volledig uitgeruste ambulance met een verpleegkundige.

Wet ambulance zorg

De Twaz (Tijdelijke wet ambulance zorg) moet volgens de rechtbank echter ruim worden uitgelegd. Het gaat om vervoer van de in het ziekenhuis opgenomen patiënten die zich niet zelfstandig naar een andere locatie kunnen begeven.

“De inrichting van het zorgvoertuig van BAS en de uitrusting daarvan, hoezeer ook beperkt, zijn van dien aard dat het zorgvoertuig niet met een taxi op één lijn kan worden gesteld en, naar het hof aanneemt, ook door de gemiddelde patiënt niet als gewone taxi zal worden ervaren”, luidt de mening van de rechtbank. “Het komt dus net als de voorzieningenrechter tot het voorlopig oordeel dat hier sprake is van ambulancevervoer in de zin van de Twaz.”

Taxivervoer

Er is volgens de rechter geen sprake van taxivervoer. In de praktijk is de gang van zaken dat BAS de patiënt ophaalt op de afdeling waar hij is opgenomen of verblijft. Vervolgens brengt hij hem naar de afdeling waar hij moet zijn. Er is niet alleen een chauffeur, maar ook een bijrijder die helpt bij het vervoer van de brancard. Ook zit hij bij de patiënt om een praatje te maken en hem indien nodig gerust te stellen.

“Een taxi vervoert slechts vanaf de uitgang van de ene locatie naar de ingang van de andere locatie”, vindt de rechtbank. “Onder hulpverlening valt in elk geval ook het vervoeren, plaatsen en overdragen van patiënten in de keten van zorg.” Waar de rechtbank echter aan voorbij gaat, is dat een taxichauffeur bijvoorbeeld een nierdialyse-patiënt ook naar de betreffende afdeling toe begeleidt en ook weer ophaalt.

Begeleiding bijrijder

“Door de medewerkers van BAS worden de patiënten kennelijk met praktische zorg en toewijding omgeven, door het ophalen van en brengen naar de afdeling en de begeleiding van de bijrijder. Deze zorg bevindt zich onmiskenbaar op een ander en hoger niveau dan de dienstverlening door een taxichauffeur. Het hof schaart deze vorm van hulpverlening onder hulpverlening in de zin van de Twaz, ook al betreft het niet de zorg die door een arts of verpleegkundige pleegt te worden verleend”, aldus de rechtbank.

Door zogenaamde ligtaxi is fors goedkoper dan het vervoer per ambulance. Ziekenhuizen zouden daarmee tientallen miljoenen euro’s kunnen besparen op het interklinisch vervoer. Maar daar haalt de rechter dus opnieuw een streep doorheen.

Bart Pals

Bekijk de volledige uitspraak van het gerechtshof.

Lees ook: Ziekenhuis mag ambulancevervoer niet uitbesteden aan taxibedrijf

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

5 reacties op “Ziekenhuis mag geen ligtaxi inzetten voor interklinisch vervoer”

Greet Beikes|15.08.13|11:30

Onbegrijpelijk, de gerechtelijke uitspraak, om geen ligtaxi in te mogen zetten, als dat wel een verantwoorde en goedkopere manier van vervoer kan zijn, aldus een ziekenhuis en de taxibranche!

Greet

Jan Koetsenruijter|15.08.13|12:04

Wat een grote onzin, deze uitspraak. Moet men snel iets aan doen in de Tweede Kamer. Er moet toch worden bezuinigd? Ambulance kunnen beter gereserveerd blijven voor de acute hulp, waar soms ook lang gewacht moet worden.

Ruben Laane|16.08.13|13:15

Vergis je niet. Het probleem is dat de ambulance duurder wordt als ze niet af en toe die interklinische ritten moeten doen. Er staan dan namelijk relatief meer ambulance’s standby voor spoedritten en dat stilstaan is het duurste van alles. Eigenlijk maakt het wel of niet rijden van de interklinische ritten niet of nauwelijks uit voor de kosten van de Ambulance als geheel en daarom wordt de Ambulance met die ritten opgescheept.

Fraise Confiture|22.08.13|11:48

Een reguliere ambulanceteam welke tijdens het vervoeren van patiënten geen medisch noodzakelijke hulpverlening hoeft te doen is in mijn optiek niet meer dan een te dure taxi. Ik refereer naar de aanvullende loonprotocollen van het toenmalige zittend ziekenvervoer van het Verenigd Ziekenvervoer Amsterdam in de 90’s. Volgens de FNV een CAO met een goud randje. Er moet bezuinigd worden maar ambulancediensten beroepen zich uit kostenoverweging op wettelijke regelingen. Zie de zorgambulance (te duur)

Fraise Confiture|22.08.13|11:59

Zorgambulances zijn voertuigen welke niet conform de wet op het ambulancevervoer zijn ingericht en de bemanningen zijn niet SOSA-gecertificeerd. Tevens zijn deze bemanningen niet BIG-geregistreerd. Ook zouden zorgambulances in mijn optiek niet conform de wet op het ambulancevervoer als zodanig uitgevoerd mogen worden. Per definitie zijn in zorgambulances niet meer dan een brancard en een AED aanwezig.
De overheid zou een precendent moeten scheppen.

Ziekenhuis mag geen ligtaxi inzetten voor interklinisch vervoer | TaxiPro
Ligtaxi, Kemperink Ombouw, Volkswagen Caddy

Ziekenhuis mag geen ligtaxi inzetten voor interklinisch vervoer

Ziekenhuizen mogen geen ‘ligtaxi’ inzetten voor interklinisch vervoer van patiënten. Daarvoor moet een reguliere ambulance gebruikt worden, die veel hogere kosten met zich mee brengt. Het gerechtshof in Den Bosch heeft de uitspraak van de kort geding-rechter bevestigd. Ambulancedienst RAV behoudt het monopolie en BAS Interklinisch zorgvervoer mag dus geen interklinisch zorgvervoer uitvoeren voor het Amphia Ziekenhuis in Breda.

Volgens het ziekenhuis is er sprake van planbaar vervoer dat buiten de werkingssfeer van de wet ambulancezorg valt. Er wordt immers feitelijk geen zorg verleend, er is uitsluitend sprake van vervoer van de ene naar de andere locatie van hetzelfde ziekenhuis. De patiënt die op deze manier vervoerd wordt, beschikt niet over een indicatie voor vervoer door een volledig uitgeruste ambulance met een verpleegkundige.

Wet ambulance zorg

De Twaz (Tijdelijke wet ambulance zorg) moet volgens de rechtbank echter ruim worden uitgelegd. Het gaat om vervoer van de in het ziekenhuis opgenomen patiënten die zich niet zelfstandig naar een andere locatie kunnen begeven.

“De inrichting van het zorgvoertuig van BAS en de uitrusting daarvan, hoezeer ook beperkt, zijn van dien aard dat het zorgvoertuig niet met een taxi op één lijn kan worden gesteld en, naar het hof aanneemt, ook door de gemiddelde patiënt niet als gewone taxi zal worden ervaren”, luidt de mening van de rechtbank. “Het komt dus net als de voorzieningenrechter tot het voorlopig oordeel dat hier sprake is van ambulancevervoer in de zin van de Twaz.”

Taxivervoer

Er is volgens de rechter geen sprake van taxivervoer. In de praktijk is de gang van zaken dat BAS de patiënt ophaalt op de afdeling waar hij is opgenomen of verblijft. Vervolgens brengt hij hem naar de afdeling waar hij moet zijn. Er is niet alleen een chauffeur, maar ook een bijrijder die helpt bij het vervoer van de brancard. Ook zit hij bij de patiënt om een praatje te maken en hem indien nodig gerust te stellen.

“Een taxi vervoert slechts vanaf de uitgang van de ene locatie naar de ingang van de andere locatie”, vindt de rechtbank. “Onder hulpverlening valt in elk geval ook het vervoeren, plaatsen en overdragen van patiënten in de keten van zorg.” Waar de rechtbank echter aan voorbij gaat, is dat een taxichauffeur bijvoorbeeld een nierdialyse-patiënt ook naar de betreffende afdeling toe begeleidt en ook weer ophaalt.

Begeleiding bijrijder

“Door de medewerkers van BAS worden de patiënten kennelijk met praktische zorg en toewijding omgeven, door het ophalen van en brengen naar de afdeling en de begeleiding van de bijrijder. Deze zorg bevindt zich onmiskenbaar op een ander en hoger niveau dan de dienstverlening door een taxichauffeur. Het hof schaart deze vorm van hulpverlening onder hulpverlening in de zin van de Twaz, ook al betreft het niet de zorg die door een arts of verpleegkundige pleegt te worden verleend”, aldus de rechtbank.

Door zogenaamde ligtaxi is fors goedkoper dan het vervoer per ambulance. Ziekenhuizen zouden daarmee tientallen miljoenen euro’s kunnen besparen op het interklinisch vervoer. Maar daar haalt de rechter dus opnieuw een streep doorheen.

Bart Pals

Bekijk de volledige uitspraak van het gerechtshof.

Lees ook: Ziekenhuis mag ambulancevervoer niet uitbesteden aan taxibedrijf

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

5 reacties op “Ziekenhuis mag geen ligtaxi inzetten voor interklinisch vervoer”

Greet Beikes|15.08.13|11:30

Onbegrijpelijk, de gerechtelijke uitspraak, om geen ligtaxi in te mogen zetten, als dat wel een verantwoorde en goedkopere manier van vervoer kan zijn, aldus een ziekenhuis en de taxibranche!

Greet

Jan Koetsenruijter|15.08.13|12:04

Wat een grote onzin, deze uitspraak. Moet men snel iets aan doen in de Tweede Kamer. Er moet toch worden bezuinigd? Ambulance kunnen beter gereserveerd blijven voor de acute hulp, waar soms ook lang gewacht moet worden.

Ruben Laane|16.08.13|13:15

Vergis je niet. Het probleem is dat de ambulance duurder wordt als ze niet af en toe die interklinische ritten moeten doen. Er staan dan namelijk relatief meer ambulance’s standby voor spoedritten en dat stilstaan is het duurste van alles. Eigenlijk maakt het wel of niet rijden van de interklinische ritten niet of nauwelijks uit voor de kosten van de Ambulance als geheel en daarom wordt de Ambulance met die ritten opgescheept.

Fraise Confiture|22.08.13|11:48

Een reguliere ambulanceteam welke tijdens het vervoeren van patiënten geen medisch noodzakelijke hulpverlening hoeft te doen is in mijn optiek niet meer dan een te dure taxi. Ik refereer naar de aanvullende loonprotocollen van het toenmalige zittend ziekenvervoer van het Verenigd Ziekenvervoer Amsterdam in de 90’s. Volgens de FNV een CAO met een goud randje. Er moet bezuinigd worden maar ambulancediensten beroepen zich uit kostenoverweging op wettelijke regelingen. Zie de zorgambulance (te duur)

Fraise Confiture|22.08.13|11:59

Zorgambulances zijn voertuigen welke niet conform de wet op het ambulancevervoer zijn ingericht en de bemanningen zijn niet SOSA-gecertificeerd. Tevens zijn deze bemanningen niet BIG-geregistreerd. Ook zouden zorgambulances in mijn optiek niet conform de wet op het ambulancevervoer als zodanig uitgevoerd mogen worden. Per definitie zijn in zorgambulances niet meer dan een brancard en een AED aanwezig.
De overheid zou een precendent moeten scheppen.