aanbesteding

Transvision wint tóch perceel 1 van de Regiotaxi Utrecht

Transvision BV is de winnaar van zogeheten vervoersgebied 1 van Regiotaxi Utrecht. Dat is de uitkomst van een nieuwe beoordeling van de inschrijvingen voor de drie vervoersgebieden van Regiotaxi Utrecht. Willemsen de Koning blijft winnaar van de beide andere vervoersgebieden binnen de regio Utrecht. Vervoersgebied 1 beslaat de gemeente Utrecht (inclusief Vleuten, De Meern, Leidsche Rijn) en Maarssen.

“Transvision komt voor dit vervoersgebied als beste uit de bus omdat kwaliteit van de inschrijving hoger was dan die van Willemsen de Koning”, meldt het Bestuur Regio Utrecht (BRU). De nieuwe gunning verandert niets aan de gunning van de regiecentrale aan Connexxion Taxi Services.

Nieuwe voorlopige gunning na kort geding

Deze nieuwe – voorlopige – gunning is het gevolg van een kort geding dat Transvision BV aanspande. De rechter oordeelt dat BRU het bedrijf Transvision BV ten onrechte had uitgesloten bij de beoordeling van de inschrijvingen.

BRU sloot het bedrijf uit omdat de beide moederorganisaties van Transvision BV door de Nma zijn veroordeeld wegens overtreding van de mededingingswet. Zo’n overtreding is volgens de regels een grond voor uitsluiting. En BRU constateerde een zo sterke verwevenheid tussen de moederbedrijven (RMC en BIOS-groep) en de dochter (Transvision), dat de uitsluitingsregel ook voor de dochter moet gelden. De rechter stelt echter dat het handelen van de moederbedrijven niet kan worden aangerekend aan de dochter.

Besluit onherroepelijk na mogelijke procedures

De aanbesteding van de contracten voor Regiotaxi Utrecht verloopt volgens wettelijk vastgestelde procedures en de bepalingen in het bestek. De wet voorziet in beroepsmogelijkheden; in de komende weken kan bezwaar worden gemaakt tegen het nieuwe gunningsbesluit.

Het nu genomen gunningsbesluit wordt onherroepelijk als binnen de bezwaarperiode geen bezwaar wordt ingediend of na afronding van eventuele procedures die voortkomen uit ingediende bezwaren.
 BRU bekijkt momenteel samen met de betrokken partijen of de ingangsdatum van 1 februari 2014 haalbaar is. Die haalbaarheid is ook nog afhankelijk van eventuele rechterlijke procedures naar aanleiding van het nieuwe besluit.

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.