Regiotaxi, Limburg, taxi, taxibus

Provincie Limburg wil van regiotaxi af

De Limburgse regiotaxi heeft zijn langste tijd gehad. Vervoer op aanvraag voor personen met een Wmo-indicatie en reguliere reizigers is volgens de provincie ‘geen succes’ gebleken en zal niet meer in het nieuwe contract voor het Limburgse openbaar vervoer worden opgenomen. Dit blijkt uit de Nota van Uitgangspunten die door de provincie is gepresenteerd. 

De huidige combinatie van openbaar en doelgroepenvervoer zou te weinig effectief zijn. Door de wijziging in het beleid moet worden voorkomen dat bij een tekort aan vervoervraag ‘lege bussen’ door de provincie rondrijden. De huidige concessie met Veolia loopt in december 2016 af.

Wmo

Volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) moeten mensen met een beperking alle hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Vervoers is daar een voorbeeld van. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. Volgens de Limburgse gedeputeerde Patrick van der Broeck mogen de Wmo-geïndiceerden vanaf 2017 ook gewoon weer op vervoer op maat rekenen. “Er moet enkel een betere en efficiëntere manier komen”, zo stelt hij.

Van der Broeck vindt dat het doelgroepenvervoer over de volle breedte beter op elkaar afgestemd moeten worden. “Nu is het nog zo dat in één straat drie verschillende busjes vervoer aan kunnen komen bieden. Het ene busje brengt een kind naar school, een ander brengt bijvoorbeeld de buurvrouw naar het ziekenhuis. Wij hebben een lijst van de groepen die ook in de volgende concessie sowieso bediend moeten worden en gaan de ideeën en reacties van mogelijke vervoerders over de invulling bekijken: wie heeft de beste en meest efficiënte oplossing.”

Gemeentes

De huidige Limburgse regiotaxi is combinatievervoer. Het is een vervoersvoorziening voor WMO-geïndiceerden, maar is ook een aanvulling op het OV-aanbod voor reguliere reizigers. De provincie stelt: “Doordat het OV steeds toegankelijker is geworden, kan een deel van de gebruikers van het doelgroepenvervoer in de toekomst mogelijk met het OV reizen.”

Uit onderzoek van het ministerie van Verkeer en Waterstaat zou immers blijken dat er met name voor de doelgroepen Wmo, Valys, AWBZ en zittend ziekenvervoer mogelijkheden bestaan voor vervoer per regulier OV. Dit op voorwaarde dat de toegankelijkheid daarvan in de toekomst wordt verbeterd. Aanscherping van de indicatiestellingen of de verhoging van de eigen bijdrage voor de regiotaxi zouden het gebruik van het ‘gewone’ openbaar vervoer kunnen stimuleren.

Afzonderlijke aanbesteding

In plaats van een overkoepelende concessie zullen gemeentes per 2017 afzonderlijk aanbestedingen voor WMO-vervoer moeten doen, zo valt in de nota te lezen. Dit is naar verluidt tot ten minste 2030 het geval. Ook voor reizigers uit de kleine kernen moeten maatwerkoplossingen worden gezocht. Zo zou er gedacht kunnen worden aan de inzet van vrijwilligersbusjes of de introductie van nieuwe initiatieven als ‘digitaal liften’  en de ‘dorpsdeelauto’.

Vervoerder Veolia is nu nog bij contract verplicht om dorpen met meer dan 400 inwoners van dienst te zijn. Met de nieuw bepaalde eisen wordt dit in de toekomst niet meer van een vervoerder gevraagd. Het bedrag dat bespaard wordt, kunnen provincie en gemeenten investeren in de verbetering van verbindingen met veel vraag naar vervoer.

Nota van Uitgangspunten

De Nota van Uitgangspunten wordt opgesteld door de provincie Limburg en formuleert doelen voor het openbaar vervoer voor de volgende concessie. In het document is in hoofdlijnen beschreven hoe die doelen behaald moeten worden.

Na vaststelling van de nota worden de eisen aan het toekomstige openbaar vervoer concreet gemaakt in een Programma van Eisen. Dat programma wordt onderdeel van het Bestek, op basis waarvan potentiële vervoerders hun inschrijving kunnen opstellen. In 2014 zal de gunning voor de periode vanaf 2016 worden voorzien.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Steven Don

4 reacties op “Provincie Limburg wil van regiotaxi af”

Rob van den Hoven|27.09.13|22:07

Het gaat de verkeerde kant op met het beleid…ze willen meer vrijwilligers gaan inzetten…dit betekent volgens mij massa ontslagen onder de goed opgeleide chauffeurs met reanimatie en BHV diploma op zak…triest…

Paul Lamote|29.09.13|17:20

@Rob van Hoven
Dit gaat helemaal niet de verkeerde kant op. Eindeloos blijven doorrijden met bussen met 3 reizigers en een chauffeur tegen een torenhoog CAO-loon is verspilling van belastinggeld, dat kan ook prima met een buurtbus. Het OV is een bedrijfstak, geen sociale werkplaats.

André van der Laan|29.09.13|19:50

@Paul Lamote. Torenhoog cao-loon bij de Taxi? In een andere dimensie zeker!
Sociale werkplaats? waar praat jij over zeg. Alsof taxichauffeurs mensen zijn met een verstandelijke beperking zijn.
Het is een volwaardige baan vriend waar mensen hun brood mee verdienen.
Denk eens na Lamote voordat je wat neerzet.

Jan Loos|30.09.13|20:16

Heer Lamote, denk eens na voor dat je zomer er van uitgaat dat een taxi chauffeur met een hoge CAO loon dit werk zou doen, het zijn juist chauffeurs met een minium loon, dus eerst informeren voor je reageerd en dat er maar 3 mensen in een bepaalde bus zit komt van de planning van de gemeente! zij vullen namelijk dit in! gr Jan

Provincie Limburg wil van regiotaxi af | TaxiPro
Regiotaxi, Limburg, taxi, taxibus

Provincie Limburg wil van regiotaxi af

De Limburgse regiotaxi heeft zijn langste tijd gehad. Vervoer op aanvraag voor personen met een Wmo-indicatie en reguliere reizigers is volgens de provincie ‘geen succes’ gebleken en zal niet meer in het nieuwe contract voor het Limburgse openbaar vervoer worden opgenomen. Dit blijkt uit de Nota van Uitgangspunten die door de provincie is gepresenteerd. 

De huidige combinatie van openbaar en doelgroepenvervoer zou te weinig effectief zijn. Door de wijziging in het beleid moet worden voorkomen dat bij een tekort aan vervoervraag ‘lege bussen’ door de provincie rondrijden. De huidige concessie met Veolia loopt in december 2016 af.

Wmo

Volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) moeten mensen met een beperking alle hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Vervoers is daar een voorbeeld van. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. Volgens de Limburgse gedeputeerde Patrick van der Broeck mogen de Wmo-geïndiceerden vanaf 2017 ook gewoon weer op vervoer op maat rekenen. “Er moet enkel een betere en efficiëntere manier komen”, zo stelt hij.

Van der Broeck vindt dat het doelgroepenvervoer over de volle breedte beter op elkaar afgestemd moeten worden. “Nu is het nog zo dat in één straat drie verschillende busjes vervoer aan kunnen komen bieden. Het ene busje brengt een kind naar school, een ander brengt bijvoorbeeld de buurvrouw naar het ziekenhuis. Wij hebben een lijst van de groepen die ook in de volgende concessie sowieso bediend moeten worden en gaan de ideeën en reacties van mogelijke vervoerders over de invulling bekijken: wie heeft de beste en meest efficiënte oplossing.”

Gemeentes

De huidige Limburgse regiotaxi is combinatievervoer. Het is een vervoersvoorziening voor WMO-geïndiceerden, maar is ook een aanvulling op het OV-aanbod voor reguliere reizigers. De provincie stelt: “Doordat het OV steeds toegankelijker is geworden, kan een deel van de gebruikers van het doelgroepenvervoer in de toekomst mogelijk met het OV reizen.”

Uit onderzoek van het ministerie van Verkeer en Waterstaat zou immers blijken dat er met name voor de doelgroepen Wmo, Valys, AWBZ en zittend ziekenvervoer mogelijkheden bestaan voor vervoer per regulier OV. Dit op voorwaarde dat de toegankelijkheid daarvan in de toekomst wordt verbeterd. Aanscherping van de indicatiestellingen of de verhoging van de eigen bijdrage voor de regiotaxi zouden het gebruik van het ‘gewone’ openbaar vervoer kunnen stimuleren.

Afzonderlijke aanbesteding

In plaats van een overkoepelende concessie zullen gemeentes per 2017 afzonderlijk aanbestedingen voor WMO-vervoer moeten doen, zo valt in de nota te lezen. Dit is naar verluidt tot ten minste 2030 het geval. Ook voor reizigers uit de kleine kernen moeten maatwerkoplossingen worden gezocht. Zo zou er gedacht kunnen worden aan de inzet van vrijwilligersbusjes of de introductie van nieuwe initiatieven als ‘digitaal liften’  en de ‘dorpsdeelauto’.

Vervoerder Veolia is nu nog bij contract verplicht om dorpen met meer dan 400 inwoners van dienst te zijn. Met de nieuw bepaalde eisen wordt dit in de toekomst niet meer van een vervoerder gevraagd. Het bedrag dat bespaard wordt, kunnen provincie en gemeenten investeren in de verbetering van verbindingen met veel vraag naar vervoer.

Nota van Uitgangspunten

De Nota van Uitgangspunten wordt opgesteld door de provincie Limburg en formuleert doelen voor het openbaar vervoer voor de volgende concessie. In het document is in hoofdlijnen beschreven hoe die doelen behaald moeten worden.

Na vaststelling van de nota worden de eisen aan het toekomstige openbaar vervoer concreet gemaakt in een Programma van Eisen. Dat programma wordt onderdeel van het Bestek, op basis waarvan potentiële vervoerders hun inschrijving kunnen opstellen. In 2014 zal de gunning voor de periode vanaf 2016 worden voorzien.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Steven Don

4 reacties op “Provincie Limburg wil van regiotaxi af”

Rob van den Hoven|27.09.13|22:07

Het gaat de verkeerde kant op met het beleid…ze willen meer vrijwilligers gaan inzetten…dit betekent volgens mij massa ontslagen onder de goed opgeleide chauffeurs met reanimatie en BHV diploma op zak…triest…

Paul Lamote|29.09.13|17:20

@Rob van Hoven
Dit gaat helemaal niet de verkeerde kant op. Eindeloos blijven doorrijden met bussen met 3 reizigers en een chauffeur tegen een torenhoog CAO-loon is verspilling van belastinggeld, dat kan ook prima met een buurtbus. Het OV is een bedrijfstak, geen sociale werkplaats.

André van der Laan|29.09.13|19:50

@Paul Lamote. Torenhoog cao-loon bij de Taxi? In een andere dimensie zeker!
Sociale werkplaats? waar praat jij over zeg. Alsof taxichauffeurs mensen zijn met een verstandelijke beperking zijn.
Het is een volwaardige baan vriend waar mensen hun brood mee verdienen.
Denk eens na Lamote voordat je wat neerzet.

Jan Loos|30.09.13|20:16

Heer Lamote, denk eens na voor dat je zomer er van uitgaat dat een taxi chauffeur met een hoge CAO loon dit werk zou doen, het zijn juist chauffeurs met een minium loon, dus eerst informeren voor je reageerd en dat er maar 3 mensen in een bepaalde bus zit komt van de planning van de gemeente! zij vullen namelijk dit in! gr Jan