taxichauffeur, taxi

Vakbonden ‘knarsetandend’ akkoord met sobere CAO Taxi

De vakbonden zijn ‘knarsetandend’ akkoord gegaan met het onderhandelingsresultaat voor een sobere cao. Dat betekent dat taxichauffeurs volgend jaar geen salarisverhoging krijgen en in 2015 slechts 1% erbij en een eenmalige uitkering van € 75 bruto. Wel maken vakbonden FNV en CNV duidelijk dat de bal nu echt ligt bij KNV Taxi om voor 1 april duidelijke afspraken gemaakt te hebben over onder meer heldere definities van standplaats- en pauzeregelingen.

“Het is een moedig besluit van onze leden om hiermee in te stemmen”, zegt FNV-onderhandelaar Remko Mast. “Géén cao is een nog slechter alternatief. De komende tijd is een laatste kans om de neergaande spiraal in de taxisector te doorbreken. Maar als er voor 1 april geen duidelijke afspraken zijn over pauze, normering en standplaats, dan is het enthousiasme om de cao uit te zitten natuurlijk niet erg groot.”

Onderhandelingsresultaat

“Deze cao is beter dan niets”, bevestigt CNV-onderhandelaar Tjitze van Rijssel. “Maar als er voor 1 april geen onderhandelingsresultaat is geboekt met KNV, dan zullen wij niet schromen om de cao op te zeggen. Want dan heeft het ook geen zin om met elkaar afspraken te maken.”

Het grootste bezwaar van de vakbonden is dat taxi-werkgevers nu vaak de ruimte die onduidelijke definities in de cao bieden, gebruiken om de werknemer alleen daadwerkelijk gereden tijd uit te betalen. Stand-by momenten of tijden dat er even geen ritje is, worden vaak niet uitbetaald. Dat leidt er toe dat taxichauffeurs soms diensten draaien van 12 uur, terwijl ze maar 6 uur arbeidstijd uitbetaald krijgen.

Vergoeding

Van Rijssel: “Daardoor maken ze niet alleen hele lange dagen, waar hun privé-leven flink onder lijdt, maar ze krijgen er ook nog eens geen enkele vergoeding voor. Dan is er gewoon sprake van misbruik door de werkgever, of zelfs uitbuiting. Daarom is het belangrijk dat we goede, heldere en duidelijke definities vastleggen in de cao, waar ieder taxibedrijf zich aan moet houden. Want er zijn wel bedrijven die het netjes doen, maar daardoor is er sprake van oneerlijke concurrentie van taxibedrijven die alles in hun eigen voordeel uitleggen.”

Het komende half jaar moet ook gebruikt worden om het Deltaplan Taxi in de steigers te zetten. “We hebben nu de kans om iets stevigs neer te zetten”, licht Mast toe. “De werkgevers kunnen nu laten zien hoe serieus ze de sector nemen. Afspraken uit het Deltaplan kunnen tussentijds in de cao opgenomen worden. Bijvoorbeeld als het gaat om een verbetering van de OPOV-regeling.”

Cao-afspraken

De cao-afspraken worden nu omgezet in cao-teksten, die door het ministerie Algemeen Verbindend Verklaard zal worden. Het gaat om een tweejaarlijkse cao. Duidelijk is in ieder geval wel dat het volgens de vakbonden ‘de laatste keer is’, dat er met een dergelijke ‘sobere cao’ akkoord is gegaan. Hoewel het erg slecht gaat met de branche, zal dat niet nog een keer op de werknemers afgewenteld worden.

“Uiteindelijk is het voor taxichauffeurs veel belangrijker om duidelijke afspraken te hebben over wat pauze is, wat onder een standplaats verstaan wordt, en dergelijke zaken”, vertelt Van Rijssel. “We moeten ervan af dat chauffeurs steeds maar weer lange dagen maken en dan niets betaald krijgen. Dat geeft voor de chauffeurs ook een stukje rust en inkomenszekerheid. En dat mogen we zeker van een goed werkgever verwachten.”

KNV Taxi

Ook werkgeversvereniging KNV Taxi weet dat de huidige omstandigheden niet langer zo door kunnen gaan. “Zowel werkgever, werknemer én de opdrachtgever is erbij gebaat dat ervaren chauffeurs in de sector blijven. Niet alleen voor de kwaliteit van het taxivervoer, maar ook voor de sfeer op de werkvloer. Hoe we dat moeten bereiken, daar is helaas niet meteen een antwoord op. Maar we gaan ons flink inspannen om een dergelijk deltaplan op te stellen”, belooft Andela.

Zo wordt onder meer een code verantwoord marktgedrag opgesteld en wordt er onderhandeld om boetes bij cao-overtredingen te verhogen. Dat moet ervoor zorgen dat de prijs-spiraal naar beneden, die door taxibedrijven op de personeelskosten wordt afgewenteld, doorbroken wordt.

Bart Pals

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

25 reacties op “Vakbonden ‘knarsetandend’ akkoord met sobere CAO Taxi”

Duco Douwstra|07.11.13|10:37

Als ik de reacties van de hr. v.Rijssel lees,dan moet ik daaruit opmaken dat hij werkgevers ziet als op geld belust criminele slavendrijvers. Die de chauffeurs geheel tegen hun eigen wil verplichten om ontzettend hard te werken tegen een hongerloontje. De andere kant van de zaak is hr. v.Rijssel, dat nagenoeg alle taxiondernemers het water aan de lippen staat en dag en nacht hun hooft er over breken hoe ze hun chauffeurs nog aan het werk kunnen houden. Velen leggen in deze barre tijden het…

Duco Douwstra|07.11.13|10:45

loodje. Daar is de organisatie van dr.v.Rijssel mede schuldig aan. Alle organisaties, zoals CNV maar FNV nog veel erger, zijn mede de oorzaak van de slechte omstandigheden waar waar taxiondernemers en daardoor hun chauffeurs (leden van CNV, FNV) in zijn terecht gekomen. Door zich nooit te verzetten tegen extreme boetes, invoering van de BCT of de aanbestedingspraktijken. Waarbij het bijna nooit ging om wie de beste of de goedkoopste was, maar wie de slimste of vaak de sluwste was.

GreenGo Taxi|07.11.13|11:02

Die misstanden over niet betaald krijgen als er niet wordt gereden, is al bij de arbeidstijdenwet geregeld. Iedereen die in dienst is heeft gewoon recht op minimumloon; het is aan de werkgever om voor genoeg werk te zorgen. Het is verboden om mensen op standby te hebben zonder ze te betalen..
De reden dat ik voor mezelf ben gaan werken is precies daarom. De werkgevers(95%) willen altijd het onderste uit de kan, is het niet over de rug van de klanten, dan wel over de rug van het personeel.

GreenGo Taxi|07.11.13|11:11

Als je geen personeel kunt betalen zoals het hoort, moet je ze ontslaan. Alleen als eigen baas mag je je uurloon drastisch verlagen door op het station aan te sluiten.
Ik zie ook zelf dat het ONTZETTEND moeilijk is om alles volgens de regels te doen, het hakt er echt in mijn inkomen in, ik heb soms dagen van 2 euro per uur bruto.. Zonder vaste (bel)ritten en binnen de regels is die omzet van 1000 per maand vèèl te weinig, dus ik snap wel waarom de (pauze)regels zo massaal worden overtreden..

GreenGo Taxi|07.11.13|11:19

Serieus, als er chauffeurs zijn die nog steeds hun uren niet allemaal volledig betaald krijgen: zoek een advocaat arbeidsrecht op! Dan kun je nog veel salaris claimen bij die oplichter van een baas die je hebt..

Taxi Millingen|07.11.13|13:51

Duco for president.

John Janos|07.11.13|20:03

Op een punt ben ik het helemaal eens met dhr. Douwstra, t.w. …”criminele slavendrijvers”. Maar daar staat tegenover dat de werknemer zich als slaaf laat behandelen. Als ik soms hoor dat collegea accepteren dat hun manager zijn/haar problemen bij hen deponeerd. Dan denk ik soms, jullie verdienen niet beter.

John Janos|07.11.13|20:06

O,ja en dat de bonden knarsetandend akkoord gaan met deze cao is natuurlijk gelul. Er wordt bedoeld dat de bonden vanwege gezichtsverlies niets anders konden. Want de stakingsbereidheid onder taxichauffeurs is 0,0…

Henk Mullem|08.11.13|15:47

Beste Hr Duco,U legt wel heel vaak en net iets te makkelijk de schuld van van alles en nog wat bij de bonden neer,wat zeker in het onderhavige geval pertinent onjuist is,wat het zijn immers de taxi werkgevers in den lande die zijn meegegaan in de ratrace van de aanbestedende partijen voor wie goedkoper dan goedkoop nog niet goedkoop genoeg is,en in plaats van massaal
in gezamenlijkheid aan aanbestedende partijen duidelijk te maken dat die neerwaartse prijs spiraal moet stoppen met andere –

Henk Mullem|08.11.13|15:53

woorden tot hier en niet verder,accepteren dat het kosten baten plaatje niet meer in balans is te krijgen met uiteindelijk resultaat het zoveelste bedrijf dat dat de deuren kan sluiten en weer een partij personeel op straat.
vriendelijke groet Henk van Mullem.

Henk Mullem|08.11.13|15:58

woorden,tot hier en niet verder,waardoor het kosten baten plaatje niet meer in balans is te krijgen met als uiteindelijk resultaat deuren op slot en personeel op straat.
vriendelijke groet Henk van Mullem

Een taxi|11.11.13|11:41

Vakbonden zien het helemaal verkeerd. Die zien idd nog werkgevers (allemaal!) als zakkenvullers die niks ophebben met personeel. Ik kan het je anders vertellen. Ik heb veel op met personeel en heb ze nodig. In goed overleg bereik je veel. Een bedrijf is geen eenrichtingsverkeer van werkgever naar werknemer maar dat doe je samen.
De huidige wet- en regelgeving maakt het wel zo dat je als werkgever het gevoel krijgt dat er eenrichtingsverkeer is, van werknemer naar werkgever.

Een taxi|11.11.13|11:45

Krijg je straks als werkgever ook nog eens een keer te maken met de wet nawerking ziektewet, SFT die je 10% boete geeft als je een foutje bij iemand hebt gemaakt en ga zo maar door. Je bent overgeleverd als je tegenwoordig werkgever bent.

@greengotaxi Fijn dat je een keuze hebt gemaakt en lekker voor jezelf begonnen bent en hoop dat je binnenkort € 3,00/uur omzet haalt. Alleen die achterlijke reactie van je raakt kant nog wal.

Hans Vogels|12.11.13|07:55

@ Een taxi – elke werkgever zal zichzelf een goede werkgever noemen die hart heeft voor zijn personeel!Als je echt zo’n goede werkgever bent waarom plaats je je reacties dan zo goed als anoniem? Feit is dat de meeste werkgevers er een potje van maken en zelfs nu, nadat er een schandalige cao aanvaard is door de bonden waar werknemers niets mee opschieten, lopen te vertellen dat het allemaal aan de werknemers en bonden ligt dat het zo slecht gaat in onze sector!

Hans Vogels|12.11.13|07:58

-vervolg- We wachten maar af wat het Deltaplan ons zal gaan brengen; hopelijk zal daar meer uitkomen dan uit de cao onderhandelingen. Dat er meer controle mogelijk is na het verplicht inbouwen van de BCT waardoor er niet meer gerotzooid kan worden met gewerkte uren en pauzes is gelukkig iets positiefs.
Laten we hopen dat het een begin is van het definitief uitbannen van gesjoemel door de slechte werkgevers.

Hans Vogels|12.11.13|07:59

-vervolg- We wachten maar af wat het Deltaplan ons zal gaan brengen; hopelijk zal daar meer uitkomen dan uit de cao onderhandelingen. Dat er meer controle mogelijk is na het verplicht inbouwen van de BCT waardoor er niet meer gerotzooid kan worden met gewerkte uren en pauzes is gelukkig iets positiefs

Een taxi|12.11.13|11:56

@Hans vogels Er wordt gesteld dat werkgevers rotzooien ? Hoeveel personeel rotzooit er ? O wacht nee die doen dat niet het is alleen die BAAS die vervelend is en rotzooit. En die BCT ? Daar kan je ook mee rotzooien. Je gaat rijden onder je pauze, je bedient het ding niet goed en ga zo maar door. Maar dat is natuurlijk weer het probleem van de werkgever. Denk aub niet eenrichtingsverkeer maar werk eens fatsoenlijk samen. Alleen maar schreeuwen en zeggen dat het anders moet en dat er MEER…..

Een taxi|12.11.13|12:00

…..gecontroleerd moet worden is zo goedkoop. Ik weet zeker dat bijna elke werkgever in de taxisector de CAO naleeft, of in ieder geval de intentie heeft die zo goed mogelijk na te leven. Enne vergeet niet dat een chauffeur zelf kiest voor het vak taxichauffeur en toch op z’n minst mag verwachten dat het geen 9 tot 17 baantje is.

John van der Horst|13.11.13|19:45

@Een taxi- Ik begrijp uit je reactie`s dat je een werkgever bent die het allemaal wèl goed doet..
Graag zou ik bij jou komen werken. Let wel dat ik op de hoogte ben van alle regels en wetten betreft het personenvervoer, dus overtredingen meteen worden opgemerkt en niet worden geaccepteerd. Je zal niet de eerste zijn die ik zo voor het gerecht heb moeten slepen. Ik wou dat elke taxichauffeur zich eens verdiepte in wat wel en niet is toegestaan. Door afgesproken cao`s en wetten ontstaat een…

John van der Horst|13.11.13|19:53

..overduidelijke handleiding, maar je moet hem wel lezen.
Het is de taak van de werkgever om de rotte appels in zijn bedrijf op te sporen met controles, net zoals het de taak is van ILT en de belastingdienst om de rotte appels tussen de werkgevers te vinden. Alleen controleert een werkgever veel directer en vaker
Ik hoop dat er erg grote boetes komen bij niet goed bedienen van de BCT.. Ga er maar vanuit dat het expres gebeurd want zo moeilijk zijn die dingen niet.

Een taxi|14.11.13|08:26

@john Het is allemaal heel makkelijk hè, daarom verdien jij soms € 2,00 per uur, omdat het makkelijk is.

jan van de ruit|27.11.13|22:17

hoe krijgen ze het voor elkaar..2014 niets . 2015 ..1% en 75 euro bruto. . met dit resultaat nemen de werkgevers in den haag nog wel een drankje extra….bij hun etentje. te triest voor woorden….probeer een blok / eenheid te vormen met elkaar. dan bereik je iets . werkgevers in de taxibranche.kunnen een slang laten huilen….jullie lasten gaan ook omhoog en de prijzen rijzen de pan uit ….

Michelle Oorburg|27.11.13|23:18

hoe zwaar word het taxiwerk wel niet onderschat het is zeer oneerlijk en ook nog eens neerbuigend richting de mensen die graag willen werken en zwaar onderuit worden gehaald alles word duurder ik kan mijn rekeningen niet betalen bedrijven bezuinigen alsof er niks anders meer in de wereld bestaat de overheid vraagt steeds meer belasting en ik krijg minder uren vervolgens word ik een 27 jarig persoon alweer verteld dat ik al te duur word

Michelle Oorburg|27.11.13|23:19

zie je dat de overheid moeite doet om mensen aan het werk te krijgen die niet willen of niet kunnen jonge broekjes en pensionadas terwijl wij wel willen werken maar niks geen subsidies geen hand toegereikt krijgen ons blauw mogen betalen aan belasting en vervolgens in de ww belanden omdat ze maar een beetje dom zijn daar in den haag fijn hoor en bedankt voor het ruineren van honderden mensen in ons land

Ton van Dalfsen|11.12.13|19:59

Laat de werkgevers organisaties maar eerst eens zorgen dat het weer als vanouds is: Weg met die aanbestedingen en zorg dat de kleine plaatselijke taxibedrijven weer als van voor 2000 hun werk doen , En dan pas over het CAO onderhandelen. Denk dat je dan een beter CAO krijgt

Vakbonden ‘knarsetandend’ akkoord met sobere CAO Taxi | TaxiPro
taxichauffeur, taxi

Vakbonden ‘knarsetandend’ akkoord met sobere CAO Taxi

De vakbonden zijn ‘knarsetandend’ akkoord gegaan met het onderhandelingsresultaat voor een sobere cao. Dat betekent dat taxichauffeurs volgend jaar geen salarisverhoging krijgen en in 2015 slechts 1% erbij en een eenmalige uitkering van € 75 bruto. Wel maken vakbonden FNV en CNV duidelijk dat de bal nu echt ligt bij KNV Taxi om voor 1 april duidelijke afspraken gemaakt te hebben over onder meer heldere definities van standplaats- en pauzeregelingen.

“Het is een moedig besluit van onze leden om hiermee in te stemmen”, zegt FNV-onderhandelaar Remko Mast. “Géén cao is een nog slechter alternatief. De komende tijd is een laatste kans om de neergaande spiraal in de taxisector te doorbreken. Maar als er voor 1 april geen duidelijke afspraken zijn over pauze, normering en standplaats, dan is het enthousiasme om de cao uit te zitten natuurlijk niet erg groot.”

Onderhandelingsresultaat

“Deze cao is beter dan niets”, bevestigt CNV-onderhandelaar Tjitze van Rijssel. “Maar als er voor 1 april geen onderhandelingsresultaat is geboekt met KNV, dan zullen wij niet schromen om de cao op te zeggen. Want dan heeft het ook geen zin om met elkaar afspraken te maken.”

Het grootste bezwaar van de vakbonden is dat taxi-werkgevers nu vaak de ruimte die onduidelijke definities in de cao bieden, gebruiken om de werknemer alleen daadwerkelijk gereden tijd uit te betalen. Stand-by momenten of tijden dat er even geen ritje is, worden vaak niet uitbetaald. Dat leidt er toe dat taxichauffeurs soms diensten draaien van 12 uur, terwijl ze maar 6 uur arbeidstijd uitbetaald krijgen.

Vergoeding

Van Rijssel: “Daardoor maken ze niet alleen hele lange dagen, waar hun privé-leven flink onder lijdt, maar ze krijgen er ook nog eens geen enkele vergoeding voor. Dan is er gewoon sprake van misbruik door de werkgever, of zelfs uitbuiting. Daarom is het belangrijk dat we goede, heldere en duidelijke definities vastleggen in de cao, waar ieder taxibedrijf zich aan moet houden. Want er zijn wel bedrijven die het netjes doen, maar daardoor is er sprake van oneerlijke concurrentie van taxibedrijven die alles in hun eigen voordeel uitleggen.”

Het komende half jaar moet ook gebruikt worden om het Deltaplan Taxi in de steigers te zetten. “We hebben nu de kans om iets stevigs neer te zetten”, licht Mast toe. “De werkgevers kunnen nu laten zien hoe serieus ze de sector nemen. Afspraken uit het Deltaplan kunnen tussentijds in de cao opgenomen worden. Bijvoorbeeld als het gaat om een verbetering van de OPOV-regeling.”

Cao-afspraken

De cao-afspraken worden nu omgezet in cao-teksten, die door het ministerie Algemeen Verbindend Verklaard zal worden. Het gaat om een tweejaarlijkse cao. Duidelijk is in ieder geval wel dat het volgens de vakbonden ‘de laatste keer is’, dat er met een dergelijke ‘sobere cao’ akkoord is gegaan. Hoewel het erg slecht gaat met de branche, zal dat niet nog een keer op de werknemers afgewenteld worden.

“Uiteindelijk is het voor taxichauffeurs veel belangrijker om duidelijke afspraken te hebben over wat pauze is, wat onder een standplaats verstaan wordt, en dergelijke zaken”, vertelt Van Rijssel. “We moeten ervan af dat chauffeurs steeds maar weer lange dagen maken en dan niets betaald krijgen. Dat geeft voor de chauffeurs ook een stukje rust en inkomenszekerheid. En dat mogen we zeker van een goed werkgever verwachten.”

KNV Taxi

Ook werkgeversvereniging KNV Taxi weet dat de huidige omstandigheden niet langer zo door kunnen gaan. “Zowel werkgever, werknemer én de opdrachtgever is erbij gebaat dat ervaren chauffeurs in de sector blijven. Niet alleen voor de kwaliteit van het taxivervoer, maar ook voor de sfeer op de werkvloer. Hoe we dat moeten bereiken, daar is helaas niet meteen een antwoord op. Maar we gaan ons flink inspannen om een dergelijk deltaplan op te stellen”, belooft Andela.

Zo wordt onder meer een code verantwoord marktgedrag opgesteld en wordt er onderhandeld om boetes bij cao-overtredingen te verhogen. Dat moet ervoor zorgen dat de prijs-spiraal naar beneden, die door taxibedrijven op de personeelskosten wordt afgewenteld, doorbroken wordt.

Bart Pals

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

25 reacties op “Vakbonden ‘knarsetandend’ akkoord met sobere CAO Taxi”

Duco Douwstra|07.11.13|10:37

Als ik de reacties van de hr. v.Rijssel lees,dan moet ik daaruit opmaken dat hij werkgevers ziet als op geld belust criminele slavendrijvers. Die de chauffeurs geheel tegen hun eigen wil verplichten om ontzettend hard te werken tegen een hongerloontje. De andere kant van de zaak is hr. v.Rijssel, dat nagenoeg alle taxiondernemers het water aan de lippen staat en dag en nacht hun hooft er over breken hoe ze hun chauffeurs nog aan het werk kunnen houden. Velen leggen in deze barre tijden het…

Duco Douwstra|07.11.13|10:45

loodje. Daar is de organisatie van dr.v.Rijssel mede schuldig aan. Alle organisaties, zoals CNV maar FNV nog veel erger, zijn mede de oorzaak van de slechte omstandigheden waar waar taxiondernemers en daardoor hun chauffeurs (leden van CNV, FNV) in zijn terecht gekomen. Door zich nooit te verzetten tegen extreme boetes, invoering van de BCT of de aanbestedingspraktijken. Waarbij het bijna nooit ging om wie de beste of de goedkoopste was, maar wie de slimste of vaak de sluwste was.

GreenGo Taxi|07.11.13|11:02

Die misstanden over niet betaald krijgen als er niet wordt gereden, is al bij de arbeidstijdenwet geregeld. Iedereen die in dienst is heeft gewoon recht op minimumloon; het is aan de werkgever om voor genoeg werk te zorgen. Het is verboden om mensen op standby te hebben zonder ze te betalen..
De reden dat ik voor mezelf ben gaan werken is precies daarom. De werkgevers(95%) willen altijd het onderste uit de kan, is het niet over de rug van de klanten, dan wel over de rug van het personeel.

GreenGo Taxi|07.11.13|11:11

Als je geen personeel kunt betalen zoals het hoort, moet je ze ontslaan. Alleen als eigen baas mag je je uurloon drastisch verlagen door op het station aan te sluiten.
Ik zie ook zelf dat het ONTZETTEND moeilijk is om alles volgens de regels te doen, het hakt er echt in mijn inkomen in, ik heb soms dagen van 2 euro per uur bruto.. Zonder vaste (bel)ritten en binnen de regels is die omzet van 1000 per maand vèèl te weinig, dus ik snap wel waarom de (pauze)regels zo massaal worden overtreden..

GreenGo Taxi|07.11.13|11:19

Serieus, als er chauffeurs zijn die nog steeds hun uren niet allemaal volledig betaald krijgen: zoek een advocaat arbeidsrecht op! Dan kun je nog veel salaris claimen bij die oplichter van een baas die je hebt..

Taxi Millingen|07.11.13|13:51

Duco for president.

John Janos|07.11.13|20:03

Op een punt ben ik het helemaal eens met dhr. Douwstra, t.w. …”criminele slavendrijvers”. Maar daar staat tegenover dat de werknemer zich als slaaf laat behandelen. Als ik soms hoor dat collegea accepteren dat hun manager zijn/haar problemen bij hen deponeerd. Dan denk ik soms, jullie verdienen niet beter.

John Janos|07.11.13|20:06

O,ja en dat de bonden knarsetandend akkoord gaan met deze cao is natuurlijk gelul. Er wordt bedoeld dat de bonden vanwege gezichtsverlies niets anders konden. Want de stakingsbereidheid onder taxichauffeurs is 0,0…

Henk Mullem|08.11.13|15:47

Beste Hr Duco,U legt wel heel vaak en net iets te makkelijk de schuld van van alles en nog wat bij de bonden neer,wat zeker in het onderhavige geval pertinent onjuist is,wat het zijn immers de taxi werkgevers in den lande die zijn meegegaan in de ratrace van de aanbestedende partijen voor wie goedkoper dan goedkoop nog niet goedkoop genoeg is,en in plaats van massaal
in gezamenlijkheid aan aanbestedende partijen duidelijk te maken dat die neerwaartse prijs spiraal moet stoppen met andere –

Henk Mullem|08.11.13|15:53

woorden tot hier en niet verder,accepteren dat het kosten baten plaatje niet meer in balans is te krijgen met uiteindelijk resultaat het zoveelste bedrijf dat dat de deuren kan sluiten en weer een partij personeel op straat.
vriendelijke groet Henk van Mullem.

Henk Mullem|08.11.13|15:58

woorden,tot hier en niet verder,waardoor het kosten baten plaatje niet meer in balans is te krijgen met als uiteindelijk resultaat deuren op slot en personeel op straat.
vriendelijke groet Henk van Mullem

Een taxi|11.11.13|11:41

Vakbonden zien het helemaal verkeerd. Die zien idd nog werkgevers (allemaal!) als zakkenvullers die niks ophebben met personeel. Ik kan het je anders vertellen. Ik heb veel op met personeel en heb ze nodig. In goed overleg bereik je veel. Een bedrijf is geen eenrichtingsverkeer van werkgever naar werknemer maar dat doe je samen.
De huidige wet- en regelgeving maakt het wel zo dat je als werkgever het gevoel krijgt dat er eenrichtingsverkeer is, van werknemer naar werkgever.

Een taxi|11.11.13|11:45

Krijg je straks als werkgever ook nog eens een keer te maken met de wet nawerking ziektewet, SFT die je 10% boete geeft als je een foutje bij iemand hebt gemaakt en ga zo maar door. Je bent overgeleverd als je tegenwoordig werkgever bent.

@greengotaxi Fijn dat je een keuze hebt gemaakt en lekker voor jezelf begonnen bent en hoop dat je binnenkort € 3,00/uur omzet haalt. Alleen die achterlijke reactie van je raakt kant nog wal.

Hans Vogels|12.11.13|07:55

@ Een taxi – elke werkgever zal zichzelf een goede werkgever noemen die hart heeft voor zijn personeel!Als je echt zo’n goede werkgever bent waarom plaats je je reacties dan zo goed als anoniem? Feit is dat de meeste werkgevers er een potje van maken en zelfs nu, nadat er een schandalige cao aanvaard is door de bonden waar werknemers niets mee opschieten, lopen te vertellen dat het allemaal aan de werknemers en bonden ligt dat het zo slecht gaat in onze sector!

Hans Vogels|12.11.13|07:58

-vervolg- We wachten maar af wat het Deltaplan ons zal gaan brengen; hopelijk zal daar meer uitkomen dan uit de cao onderhandelingen. Dat er meer controle mogelijk is na het verplicht inbouwen van de BCT waardoor er niet meer gerotzooid kan worden met gewerkte uren en pauzes is gelukkig iets positiefs.
Laten we hopen dat het een begin is van het definitief uitbannen van gesjoemel door de slechte werkgevers.

Hans Vogels|12.11.13|07:59

-vervolg- We wachten maar af wat het Deltaplan ons zal gaan brengen; hopelijk zal daar meer uitkomen dan uit de cao onderhandelingen. Dat er meer controle mogelijk is na het verplicht inbouwen van de BCT waardoor er niet meer gerotzooid kan worden met gewerkte uren en pauzes is gelukkig iets positiefs

Een taxi|12.11.13|11:56

@Hans vogels Er wordt gesteld dat werkgevers rotzooien ? Hoeveel personeel rotzooit er ? O wacht nee die doen dat niet het is alleen die BAAS die vervelend is en rotzooit. En die BCT ? Daar kan je ook mee rotzooien. Je gaat rijden onder je pauze, je bedient het ding niet goed en ga zo maar door. Maar dat is natuurlijk weer het probleem van de werkgever. Denk aub niet eenrichtingsverkeer maar werk eens fatsoenlijk samen. Alleen maar schreeuwen en zeggen dat het anders moet en dat er MEER…..

Een taxi|12.11.13|12:00

…..gecontroleerd moet worden is zo goedkoop. Ik weet zeker dat bijna elke werkgever in de taxisector de CAO naleeft, of in ieder geval de intentie heeft die zo goed mogelijk na te leven. Enne vergeet niet dat een chauffeur zelf kiest voor het vak taxichauffeur en toch op z’n minst mag verwachten dat het geen 9 tot 17 baantje is.

John van der Horst|13.11.13|19:45

@Een taxi- Ik begrijp uit je reactie`s dat je een werkgever bent die het allemaal wèl goed doet..
Graag zou ik bij jou komen werken. Let wel dat ik op de hoogte ben van alle regels en wetten betreft het personenvervoer, dus overtredingen meteen worden opgemerkt en niet worden geaccepteerd. Je zal niet de eerste zijn die ik zo voor het gerecht heb moeten slepen. Ik wou dat elke taxichauffeur zich eens verdiepte in wat wel en niet is toegestaan. Door afgesproken cao`s en wetten ontstaat een…

John van der Horst|13.11.13|19:53

..overduidelijke handleiding, maar je moet hem wel lezen.
Het is de taak van de werkgever om de rotte appels in zijn bedrijf op te sporen met controles, net zoals het de taak is van ILT en de belastingdienst om de rotte appels tussen de werkgevers te vinden. Alleen controleert een werkgever veel directer en vaker
Ik hoop dat er erg grote boetes komen bij niet goed bedienen van de BCT.. Ga er maar vanuit dat het expres gebeurd want zo moeilijk zijn die dingen niet.

Een taxi|14.11.13|08:26

@john Het is allemaal heel makkelijk hè, daarom verdien jij soms € 2,00 per uur, omdat het makkelijk is.

jan van de ruit|27.11.13|22:17

hoe krijgen ze het voor elkaar..2014 niets . 2015 ..1% en 75 euro bruto. . met dit resultaat nemen de werkgevers in den haag nog wel een drankje extra….bij hun etentje. te triest voor woorden….probeer een blok / eenheid te vormen met elkaar. dan bereik je iets . werkgevers in de taxibranche.kunnen een slang laten huilen….jullie lasten gaan ook omhoog en de prijzen rijzen de pan uit ….

Michelle Oorburg|27.11.13|23:18

hoe zwaar word het taxiwerk wel niet onderschat het is zeer oneerlijk en ook nog eens neerbuigend richting de mensen die graag willen werken en zwaar onderuit worden gehaald alles word duurder ik kan mijn rekeningen niet betalen bedrijven bezuinigen alsof er niks anders meer in de wereld bestaat de overheid vraagt steeds meer belasting en ik krijg minder uren vervolgens word ik een 27 jarig persoon alweer verteld dat ik al te duur word

Michelle Oorburg|27.11.13|23:19

zie je dat de overheid moeite doet om mensen aan het werk te krijgen die niet willen of niet kunnen jonge broekjes en pensionadas terwijl wij wel willen werken maar niks geen subsidies geen hand toegereikt krijgen ons blauw mogen betalen aan belasting en vervolgens in de ww belanden omdat ze maar een beetje dom zijn daar in den haag fijn hoor en bedankt voor het ruineren van honderden mensen in ons land

Ton van Dalfsen|11.12.13|19:59

Laat de werkgevers organisaties maar eerst eens zorgen dat het weer als vanouds is: Weg met die aanbestedingen en zorg dat de kleine plaatselijke taxibedrijven weer als van voor 2000 hun werk doen , En dan pas over het CAO onderhandelen. Denk dat je dan een beter CAO krijgt