Jan Zaaijer, voorzitter KNV Taxi

‘Een goede taxi-lobby begint bij de ambtenaren’

Hij is acht jaar lang voorzitter geweest van KNV Taxi. En in die tijd is er een hoop veranderd in de sector. Vooral het contractvervoer maakt economisch moeilijke tijden door. „Omdat het slecht gaat met de economie is er meer aanbod aan taxichauffeurs. Maar daar komt nu ook nog eens een krimp bij door de bezuinigingen vanuit de overheid”, vertelt Jan Zaaijer, die dinsdag 19 november zijn officiële afscheid als voorzitter viert.

De markt in het contractvervoer is altijd best gezond geweest, vertelt hij. „Er is behoorlijk wat vraag gecreëerd door de overheid. Omdat de kwaliteit van het vervoer steeds verder verbeterde, werd het contractvervoer in de taxisector aantrekkelijker voor de reiziger en nam de omzet toe. Maar dat is nu ruw onderbroken.”

Aanbestedingen

Aanbestedingen worden tegenwoordig voornamelijk gewonnen op prijs. Een gevolg hiervan is dat werkgevers steeds meer bezuinigen op de loonkosten. „Was er vroeger vooral sprake van langjarige dienstverbanden, nu zien we dat de flexibiliteit behoorlijk snel toeneemt”, weet Zaaijer. „Overigens is dat niet alleen in de taxisector zo, maar dat is een maatschappelijke ontwikkeling.”

Het totaal aantal taxichauffeurs met een loondienstverband zal door de krimpende markt de komende jaren afnemen, verwacht Zaaijer. Tegelijkertijd zullen de bedrijven gemiddeld in omvang toenemen; schaalvergroting in combinatie met een krimp. „Al betekent dat niet dat kleine taxibedrijven geen boterham kunnen verdienen. Maar de taxi-ondernemers zullen goed ondernemerschap moeten tonen om te kunnen overleven.”

Vervoersbedrijven

Volgens Zaaijer zullen de openbaar vervoersbedrijven nooit de vraag naar taxivervoer kunnen invullen, een ontwikkeling die door de overheid in sommige regio’s in gang wordt gezet. „OV-bedrijven zorgen voor massavervoer. De zorg van de taxichauffeur voor de individuele reiziger is kenmerkend voor taxivervoer. OV-bedrijven kunnen dat niet leveren.”

Als voorzitter van KNV Taxi heeft Zaaijer zich vooral jarenlang ingezet om regelgeving vanuit de overheid te beïnvloeden. „We helpen de overheid om betere besluiten te nemen”, noemt hij het zelf. Als voorbeeld noemt hij de nieuwe taxiwet voor gemeenten. Dat is een correctie op de slecht uitgevoerde liberalisering van het taxivervoer, alweer jaren geleden.”

Reputatie

„Toen ik in 2005 aantrad, had ik al veel waardering voor taxiondernemers en hun manier van werken. Tegelijkertijd was de reputatie van het vak heel beroerd. De consumentenmarkt had toen weinig aandacht binnen KNV, onze leden hielden zich vooral met contractvervoer bezig. Maar om invloed te hebben in Den Haag, moesten we beginnen met de reputatie van het vak taxi-ondernemer te herstellen en te verbeteren.”

Daarom is KNV Taxi zich meer gaan bezig houden met de consumentenmarkt. „We namen verantwoordelijkheid, Den Haag reageerde daar positief op”, heeft hij gemerkt. „Als je iets wilt bereiken bij de overheid, kun je je niet veroorloven de consumentenmarkt te verwaarlozen. De overheid maakt namelijk het onderscheid niet tussen straattaxi en contractvervoer. Zij ziet de branche als één geheel.”

Metertarief

Een succes dat KNV Taxi heeft kunnen boeken als gevolg van de verbeterde relatie met Den Haag, is volgens Zaaijer het terugkrijgen van de factor ‚tijd’ in het metertarief. En de invoering van een indexering in het metertarief. „Toen ik aantrad, was er helemaal geen indexatie”, vertelt Zaaijer. „De reputatie van de bedrijfstak was slecht, er gebeurde dus niets.”

Uiteindelijk heeft KNV veel invloed kunnen uitoefenen op de nieuwe taxiwet. De TTO-wetgeving is daar onderdeel van. Met de invoering van TTO’s wordt de taxichauffeur lid van een herkenbare organisatie. De anonimiteit waaronder de taxichauffeurs konden werken, verdwijnt.”

TTO-verordening

„De overheid zou de hoogte van het tarief dat een ondernemer rekent in een goed functionerende markt helemaal niet moeten vaststellen. Voorwaarde is wel dat er, in navolging van Amsterdam, in meer grote gemeenten in Nederland een TTO-verordening is en dat deze methode ook goed werkt. Dan zie ik een goede kans om met succes te pleiten voor het loslaten van het maximumtarief. Maar dan moeten alle zzp-chauffeurs binnen een TTO wel hetzelfde tarief voeren. Want anders is het niet begrijpelijk voor de reiziger.”

Een oplossing voor de huidige problemen in het contractvervoer is niet zo makkelijk te vinden, weet ook Zaaijer. In de straattaximarkt werd de klant uitgebuit door de taxichauffeur. Maar in het contractvervoer wordt de taxi-ondernemer uitgeknepen door de opdrachtgever. „Daar waren we de veroorzaker, maar hier het slachtoffer van het probleem.”

Regelgeving taxi-aanbesteding

Zaaijer pleit dan ook voor extra regelgeving als het gaat om taxi-aanbestedingen. „Alleen aandacht vragen voor de problemen, geeft veel te weinig effect.” Wat hem betreft wordt de schaal van vervoerscontracten gemaximeerd tot ‚niet groter dan nodig voor de kwaliteit van de dienstverlening’. Ook is het nodig dat de opdrachtgever verplicht wordt tot goed en betrouwbaar kwaliteitsbeleid.

„Maar misschien nog veel belangrijker is dat bij de beoordeling van offertes de elementen ‚prijs’ en de criteria voor ‚kwaliteit’ apart beoordeeld worden”, zegt Zaaijer. „Beoordeel eerst de kwaliteit, waaruit bijvoorbeeld de top 5 afzonderlijk punten krijgen. En doe daarna hetzelfde bij de ‚prijs’. Dan kan het gebeuren dat een opdracht wordt gewonnen op basis van kwaliteit, terwijl de winnaar niet de laagste prijs heeft geboden. Dat komt nu niet voor. De gelijktijdige beoordeling van kwaliteit en prijs leidt altijd tot ‘prijs’ als doorslaggevende factor.”

Professioneel aanbesteden

Zaaijer is niet tegen het optreden van adviseurs in het aanbestedingsproces. „Maar hun rol verdient wel studie.” Zo zou er volgens Zaaijer een scheiding gemaakt moeten worden tussen het opstellen van een contract en de controle op de naleving ervan. “Het is onjuist om de adviseur die betrokken is bij het opstellen een contract ook te betrekken bij de controle op naleving. Hij heeft er dan immers belang bij dat het contract ingewikkeld is.”

Zaaijer wil daarom graag een hartekreet uiten. „Overheden moeten hun professionaliteit als inkoper verbeteren. Ambtenaren moeten op dit gebied beter opgeleid worden. Er zijn teveel rechtszaken over aanbestedingen. Er is onvoldoende kennis bij de overheid. Het absolute dieptepunt is natuurlijk het monopoliecontract van de Kiwa. Dat leidt tot matige dienstverlening en absurd hoge prijzen.”

Boordcomputer Taxi

Zaaijer verwacht dat de Boordcomputer Taxi ook een grote rol zal gaan spelen in het contractvervoer. „We zijn eindelijk af van de verouderde papieren rittenstaat. Er is weliswaar geharrewar over geweest, maar we hebben wel wat bereikt. Er is geen voorgeschreven doos, maar sprake van een open architectuur met alleen functionele specificaties. Dat was voor ons belangrijk. Je ziet dat alle leveranciers met hun eigen verschillende oplossingen zijn gekomen. Er is geen rem op technische vooruitgang.”

KNV Taxi stond al eerder op het standpunt dat er een BCT moest komen, om een einde te maken aan het inefficiënte gedoe met het invullen van rittenstaten en werkboekjes. “De bedrijfstak is altijd vooruitstrevend geweest op ICT-gebied”, aldus Zaaijer. “Maar de invulling was nog niet bekend, evenmin als het subsidiebedrag.”

De relatief hoge kosten van de installatie vloeien voort uit het voorgeschreven veiligheidsniveau, weet Zaaijer. “Gelukkig is er een subsidie van € 600 per installatie. Dat maakt de investering bedrijfseconomisch verantwoord. De administratieve lasten zullen flink dalen. Al komt de timing van de investering erg slecht uit, het betekent wel een verbetering.”

Arbeidsverhoudingen

Tijdens het voorzitterschap van Zaaijer heeft KNV Taxi ook het proces van de cao-onderhandelingen geprofessionaliseerd. Dat zorgt ervoor dat de vereniging nu minder moeite heeft om een Algemeen Verbindend Verklaring te ontvangen van de minister. „Bovendien hebben we gezorgd voor een versterking van de rol van Sociaal Fonds Taxi als controle-orgaan.”

Al beseft ook Zaaijer dat er voor zijn opvolger nog een hoop werk aan de winkel is. „Zaken als flexibilisering van de arbeidsmarkt gaan in vliegende vaart. Soms gaan de dingen erg snel, dan weer erg langzaam. Het tempo van een verandering is van tevoren slecht in te schatten, dat is me de afgelopen acht jaren wel opgevallen.”

Lobby

In de afgelopen acht jaar heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu vijf bewindspersonen gekend op het dossier ‚Taxi’. In dezelfde tijd waren er vier verschillende wethouders van vervoer van Amsterdam. Zaaijer: “Die bestuurders zijn de centrale figuren, met wie je moet spreken en die je moet overtuigen van het nut van de voorstellen waar je voor staat.”

“Dat overtuigen gebeurt door het naar voren brengen van betrouwbare informatie. KNV Taxi kan dat doen, omdat wij deskundige ondernemers als leden hebben. Maar je moet niet vergeten de lobby te beginnen bij de ambtenaren. Die praten elke dag met de bestuurders. Je hebt ze alle drie nodig: ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers. En het is belangrijk dat de taxibranche als een eenheid optreedt. Want eendracht maakt macht.”

Bart Pals

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

18 reacties op “‘Een goede taxi-lobby begint bij de ambtenaren’”

Ada van Empel|19.11.13|11:46

Goed gesproken!!

Duco Douwstra|19.11.13|12:03

Sorry hoor maar wat een grafrede.Punten op een rij:Deregulering slecht uitgevoerd?deze had nooit plaats mogen vinden.Tot 4x toe slecht imago van taxichauffeurs! De komt door de slechte controle en handhaving. Contract vervoerders hebben zich door de ambtenaren tegen elkaar uit laten spelen zodat nagenoeg de hele branche rode cijfers schrijft.Je moet niet lobbyen met ambtenaren,voor hen is het een spelletje zonder nieten.De TTO’s lokken nog meer controles uit nog meer papier en dure vergunningen

Duco Douwstra|19.11.13|12:13

En dan het drama de BCT, in de vorige eeuw waren vooruitstreven taxibedrijven en centrales al voorzien van nauwkeurige online registratie systemen. Deze bedrijven hadden du al ruim 13 jaar geleden ontheffing moeten krijgen voor het invullen van de werkmap en de rittenstaten. De BCT voegt daar niks aan toe,een pincode!. We hebben het dermate gecompliceerd gemaakt, met een specificatie rapport van 200 bladzijden, de kolder ten top. Kan straks allemaal in de vuilnisbak, de tijd staat hier stil

Taxi Volendam|19.11.13|13:56

Je kan je vraagtekens hebben bij dit bericht hierb. Door aanbesteden moeten vooral familie bedrijven stoppen. Er is voor de consument buiten de steden s’avond’s geen taxi te krijgen. Wachttijd uit de meter door toedoen KNV. TTO gevolg slecht beleid. Veel bedrijven werkten in 2000 reeds met taxiterminal daardoor papier toen al verleden tijd. BCT niet in de praktijk getest,bovendien manipuleerbaar. Bedrijfseconomisch verantwoord is onzin.Lasten gaan verder omhoog.

Martin van der Plas|21.11.13|11:50

Politieke spellen worden gespeeld over de rug van ondernemer en consument.De taxi is in Nederland niet meer te betalen en de ondernemer kan er geen droog brood mee verdienen. Waar blijft al dat geld dan? Juist, zoals mensen als Duco Douwstra reeds jarenlang hebben aangegeven; de overheid levert slecht werk af, is inefficient, waardoor ondernemers op absurd hoge kosten worden gejaagd door maatregelen en regels die worden genomen en dan vervolgens niet of onvoldoende worden gehandhaaft.WANBELEID!

Frank te Grotenhuis|21.11.13|12:43

Als je denkt dat men naar onze problemen luisterd,dan heb je het mooi mis.Vooraanstaande mensen bij knv en bij de overheid houden mooie praatjes, over hoe het in de afgelopen jaren is gegaan, daar koop ik niets voor.

Luister nu eindelijk eens naar de kleine ondernemer, en kom eens op de koffie om eens te luisteren én doe er dan eens wat voor ons.

Mvg Frank te Grotenhuis

rexurban@hotmail.com|21.11.13|23:45

Ben het met Frank eens. Veel bedrijven doen de uren, contr.vervoer, rit administratie reeds 15 jaar volledig geautomatiseerd met een Terminal, zonder papieren rompslomp! Waarom de bct er volgens KNV moest komen is dan ook onbegrijpelijk. Wat KNV bereikt heeft is een ondeugdelijk achterhaalde bct, uitermate geschikt voor sjoemelaars. Niet iets om trots over te zijn. Mag hopen dat de nieuwe voorzitter gaat luisteren naar al zijn leden en ambtenaren wat meer tegengas geeft.

Hudson Taxi|24.11.13|13:19

BCT geschikt voor sjoemelaars helaas ja. Betrouwbaarheid bct wordt gewaarborgd door de digitale handtekening. (= citaat Fabrikant ) Bedoeld wordt de opgeslagen gegevens in de bct zijn gewaarborgd. De JUISTHEID van ingevoerde gegevens kan ONZIN zijn. Juist daar hangt het slagen van de BCT vanaf.
Een illusie ! Staan ILT, de Fabrikanten, of KNV garant voor de kosten en het slagen van de BCT . Wat kunnen we met productaansprakelijkheid. KNV, geef eens duidelijkheid voor het te laat is.

Duco Douwstra|27.11.13|13:53

De fout is dat veel organisaties zich laten verleiden om met ambtenaren te gaan overleggen. Ambtenaren kunnen door jarenlang overleggen zonder enig nut of resultaat wel aantonen dat ze werk hebben. Maar als ambtenaren verstand zouden hebben van het runnen van een bedrijf of van automatisering, dan waren ze natuurlijk GEEN ambtenaar geworden. Al 13 jaar BCT voorbereiding, het resultaat een 5e wiel aan de wagen, alles mank en uit de pas, wij moeten de ambtenaren dicteren en niet met ze overleggen

Ton van Dalfsen|28.11.13|18:55

Laten wij eens een eigen belangen organisatie opzetten tegenover KNV zodat KNV het niet meer alleen voor het zeggen heeft want KNV komt volgens mij niet voor de kleinere bedrijven op. Ik denk dat het nou juist goed is dat er nog een belangen organisatie voor de taximarkt zou moeten komen.

Alexander de Rijk|28.11.13|19:41

hoe is het toch mogelijk dat een organisatie die voor onze belangen hoort op te komen, er geen snars van begrijpt en het gevoel met de realiteit totaal mist!, 8 jaar vakantie gehad?

Ton van Dalfsen|28.11.13|20:01

Merk dat er veel van dit soort mensen hoog van de toren blazen dat het slecht gaat en dat de aanbestedingen door prijs worden gewonnen , maar iets aan doen schijnt in het land van fabelen te huizen. Doe er wat aan: zorg dat de kleinere bedrijven overlevings kansen hebben. Het tij is altijd te keren. Is wij hollanders altijd nog gelukt. Deskundige ondernemers die lid zijn ? Ja de grote jongens!!!!

Taxi Volendam|28.11.13|21:43

@ Ton van Dalfsen. Een eigen belangen organisatie opzetten lijkt noodzakelijk voor het overleven van kleinere bedrijven, ook voor grote. Er is de laatste 15 jaar te veel mis gegaan. Taxi ondernemers zijn niet of verkeerd voorgelicht. Velen moeten wel de hand in eigen boezem durven steken omdat “Kleine” niet op vergaderingen aanwezig zijn en niet goed of eenzijdig voorgelicht en daardoor alles gelaten over zich laten komen.
Het wachtten is wie er het voortouw neemt.

Ton van Dalfsen|29.11.13|13:54

@ Taxi Volendam. Wat ik van een collega begrepen heb blijven de kleinere bedrijven bij die vergaderingen weg omdat de grotere bij het KNV voor het zeggen hebben. Ben al eens door die collega benaderd om een aparte organisatie op te zetten en daarvoor meerdere daarin mee te krijgen. Ik ben daar helemaal voor maar als kleine zelfstandige het voortouw te nemen ben ik bang dat je misschien helemaal alleen zal staan? Ben zelf al 57 en notabene nog in dit vak geboren dus grote jongens Vertel mij wat!

Ton van Dalfsen|29.11.13|14:02

Vervolg, Kennen jullie nog de tijd van voor 2000 ? Nou, toen waren alle bedrijven tenminste goed beschermd en kreeg je gewoon de opdracht van je plaatselijke gemeente en viel er nog een hele goede boterham te verdienen en niemand uitgesloten. Toen had je ook geen TTO’s nodig omdat de vergunningen anders uitgegeven. Maar door mede de expansie drift van enkele die nu vele malen groter zijn geworden was de weg ingeslagen naar wat het nu is geworden. Ook de overheid en KNV is daar schuldig aan.

Ton van Dalfsen|29.11.13|14:13

Een idee voor alle bedrijven: Schrijf je gemeente voortijdig aan en leg uit dat het zonder een aanbesteding ook kan. Kijk maar eens wat Den Helder heeft gedaan , en een andere plaats waarvan ik zo gauw niet op kan komen , die het WMO vervoer aan de plaatselijke ondernemer(s) heeft gegunt zonder aanbesteding. Dit zijn één van de manieren om het tij te keren en de grotere buitenspel zetten. Hierdoor hoeft de gemeente geen dure aanbesteding uit te laten voeren

Ton van Dalfsen|01.12.13|10:34

Las ook al de berichten: Kleinschaligheid van familiebedrijf in taxisector verdwijnt en DVG wint zittend ziekenvervoer asielzoekers voor Menzis ! Naar mijn mening hebben deze 2 berichten overeenstemming. Stel: DVG heeft in een plaats op stad 2 franchisenemers en een 3e bedrijf is geen franchisenemer maar wel KNV lid. DVG is lid van KNV maar laat dus zijn medelid van KNV in de kou staan. die mag dan niet meedoen omdat hij geen franchisenemer is. Dit is maar een voorbeeld uit duizenden.

‘Een goede taxi-lobby begint bij de ambtenaren’ | TaxiPro
Jan Zaaijer, voorzitter KNV Taxi

‘Een goede taxi-lobby begint bij de ambtenaren’

Hij is acht jaar lang voorzitter geweest van KNV Taxi. En in die tijd is er een hoop veranderd in de sector. Vooral het contractvervoer maakt economisch moeilijke tijden door. „Omdat het slecht gaat met de economie is er meer aanbod aan taxichauffeurs. Maar daar komt nu ook nog eens een krimp bij door de bezuinigingen vanuit de overheid”, vertelt Jan Zaaijer, die dinsdag 19 november zijn officiële afscheid als voorzitter viert.

De markt in het contractvervoer is altijd best gezond geweest, vertelt hij. „Er is behoorlijk wat vraag gecreëerd door de overheid. Omdat de kwaliteit van het vervoer steeds verder verbeterde, werd het contractvervoer in de taxisector aantrekkelijker voor de reiziger en nam de omzet toe. Maar dat is nu ruw onderbroken.”

Aanbestedingen

Aanbestedingen worden tegenwoordig voornamelijk gewonnen op prijs. Een gevolg hiervan is dat werkgevers steeds meer bezuinigen op de loonkosten. „Was er vroeger vooral sprake van langjarige dienstverbanden, nu zien we dat de flexibiliteit behoorlijk snel toeneemt”, weet Zaaijer. „Overigens is dat niet alleen in de taxisector zo, maar dat is een maatschappelijke ontwikkeling.”

Het totaal aantal taxichauffeurs met een loondienstverband zal door de krimpende markt de komende jaren afnemen, verwacht Zaaijer. Tegelijkertijd zullen de bedrijven gemiddeld in omvang toenemen; schaalvergroting in combinatie met een krimp. „Al betekent dat niet dat kleine taxibedrijven geen boterham kunnen verdienen. Maar de taxi-ondernemers zullen goed ondernemerschap moeten tonen om te kunnen overleven.”

Vervoersbedrijven

Volgens Zaaijer zullen de openbaar vervoersbedrijven nooit de vraag naar taxivervoer kunnen invullen, een ontwikkeling die door de overheid in sommige regio’s in gang wordt gezet. „OV-bedrijven zorgen voor massavervoer. De zorg van de taxichauffeur voor de individuele reiziger is kenmerkend voor taxivervoer. OV-bedrijven kunnen dat niet leveren.”

Als voorzitter van KNV Taxi heeft Zaaijer zich vooral jarenlang ingezet om regelgeving vanuit de overheid te beïnvloeden. „We helpen de overheid om betere besluiten te nemen”, noemt hij het zelf. Als voorbeeld noemt hij de nieuwe taxiwet voor gemeenten. Dat is een correctie op de slecht uitgevoerde liberalisering van het taxivervoer, alweer jaren geleden.”

Reputatie

„Toen ik in 2005 aantrad, had ik al veel waardering voor taxiondernemers en hun manier van werken. Tegelijkertijd was de reputatie van het vak heel beroerd. De consumentenmarkt had toen weinig aandacht binnen KNV, onze leden hielden zich vooral met contractvervoer bezig. Maar om invloed te hebben in Den Haag, moesten we beginnen met de reputatie van het vak taxi-ondernemer te herstellen en te verbeteren.”

Daarom is KNV Taxi zich meer gaan bezig houden met de consumentenmarkt. „We namen verantwoordelijkheid, Den Haag reageerde daar positief op”, heeft hij gemerkt. „Als je iets wilt bereiken bij de overheid, kun je je niet veroorloven de consumentenmarkt te verwaarlozen. De overheid maakt namelijk het onderscheid niet tussen straattaxi en contractvervoer. Zij ziet de branche als één geheel.”

Metertarief

Een succes dat KNV Taxi heeft kunnen boeken als gevolg van de verbeterde relatie met Den Haag, is volgens Zaaijer het terugkrijgen van de factor ‚tijd’ in het metertarief. En de invoering van een indexering in het metertarief. „Toen ik aantrad, was er helemaal geen indexatie”, vertelt Zaaijer. „De reputatie van de bedrijfstak was slecht, er gebeurde dus niets.”

Uiteindelijk heeft KNV veel invloed kunnen uitoefenen op de nieuwe taxiwet. De TTO-wetgeving is daar onderdeel van. Met de invoering van TTO’s wordt de taxichauffeur lid van een herkenbare organisatie. De anonimiteit waaronder de taxichauffeurs konden werken, verdwijnt.”

TTO-verordening

„De overheid zou de hoogte van het tarief dat een ondernemer rekent in een goed functionerende markt helemaal niet moeten vaststellen. Voorwaarde is wel dat er, in navolging van Amsterdam, in meer grote gemeenten in Nederland een TTO-verordening is en dat deze methode ook goed werkt. Dan zie ik een goede kans om met succes te pleiten voor het loslaten van het maximumtarief. Maar dan moeten alle zzp-chauffeurs binnen een TTO wel hetzelfde tarief voeren. Want anders is het niet begrijpelijk voor de reiziger.”

Een oplossing voor de huidige problemen in het contractvervoer is niet zo makkelijk te vinden, weet ook Zaaijer. In de straattaximarkt werd de klant uitgebuit door de taxichauffeur. Maar in het contractvervoer wordt de taxi-ondernemer uitgeknepen door de opdrachtgever. „Daar waren we de veroorzaker, maar hier het slachtoffer van het probleem.”

Regelgeving taxi-aanbesteding

Zaaijer pleit dan ook voor extra regelgeving als het gaat om taxi-aanbestedingen. „Alleen aandacht vragen voor de problemen, geeft veel te weinig effect.” Wat hem betreft wordt de schaal van vervoerscontracten gemaximeerd tot ‚niet groter dan nodig voor de kwaliteit van de dienstverlening’. Ook is het nodig dat de opdrachtgever verplicht wordt tot goed en betrouwbaar kwaliteitsbeleid.

„Maar misschien nog veel belangrijker is dat bij de beoordeling van offertes de elementen ‚prijs’ en de criteria voor ‚kwaliteit’ apart beoordeeld worden”, zegt Zaaijer. „Beoordeel eerst de kwaliteit, waaruit bijvoorbeeld de top 5 afzonderlijk punten krijgen. En doe daarna hetzelfde bij de ‚prijs’. Dan kan het gebeuren dat een opdracht wordt gewonnen op basis van kwaliteit, terwijl de winnaar niet de laagste prijs heeft geboden. Dat komt nu niet voor. De gelijktijdige beoordeling van kwaliteit en prijs leidt altijd tot ‘prijs’ als doorslaggevende factor.”

Professioneel aanbesteden

Zaaijer is niet tegen het optreden van adviseurs in het aanbestedingsproces. „Maar hun rol verdient wel studie.” Zo zou er volgens Zaaijer een scheiding gemaakt moeten worden tussen het opstellen van een contract en de controle op de naleving ervan. “Het is onjuist om de adviseur die betrokken is bij het opstellen een contract ook te betrekken bij de controle op naleving. Hij heeft er dan immers belang bij dat het contract ingewikkeld is.”

Zaaijer wil daarom graag een hartekreet uiten. „Overheden moeten hun professionaliteit als inkoper verbeteren. Ambtenaren moeten op dit gebied beter opgeleid worden. Er zijn teveel rechtszaken over aanbestedingen. Er is onvoldoende kennis bij de overheid. Het absolute dieptepunt is natuurlijk het monopoliecontract van de Kiwa. Dat leidt tot matige dienstverlening en absurd hoge prijzen.”

Boordcomputer Taxi

Zaaijer verwacht dat de Boordcomputer Taxi ook een grote rol zal gaan spelen in het contractvervoer. „We zijn eindelijk af van de verouderde papieren rittenstaat. Er is weliswaar geharrewar over geweest, maar we hebben wel wat bereikt. Er is geen voorgeschreven doos, maar sprake van een open architectuur met alleen functionele specificaties. Dat was voor ons belangrijk. Je ziet dat alle leveranciers met hun eigen verschillende oplossingen zijn gekomen. Er is geen rem op technische vooruitgang.”

KNV Taxi stond al eerder op het standpunt dat er een BCT moest komen, om een einde te maken aan het inefficiënte gedoe met het invullen van rittenstaten en werkboekjes. “De bedrijfstak is altijd vooruitstrevend geweest op ICT-gebied”, aldus Zaaijer. “Maar de invulling was nog niet bekend, evenmin als het subsidiebedrag.”

De relatief hoge kosten van de installatie vloeien voort uit het voorgeschreven veiligheidsniveau, weet Zaaijer. “Gelukkig is er een subsidie van € 600 per installatie. Dat maakt de investering bedrijfseconomisch verantwoord. De administratieve lasten zullen flink dalen. Al komt de timing van de investering erg slecht uit, het betekent wel een verbetering.”

Arbeidsverhoudingen

Tijdens het voorzitterschap van Zaaijer heeft KNV Taxi ook het proces van de cao-onderhandelingen geprofessionaliseerd. Dat zorgt ervoor dat de vereniging nu minder moeite heeft om een Algemeen Verbindend Verklaring te ontvangen van de minister. „Bovendien hebben we gezorgd voor een versterking van de rol van Sociaal Fonds Taxi als controle-orgaan.”

Al beseft ook Zaaijer dat er voor zijn opvolger nog een hoop werk aan de winkel is. „Zaken als flexibilisering van de arbeidsmarkt gaan in vliegende vaart. Soms gaan de dingen erg snel, dan weer erg langzaam. Het tempo van een verandering is van tevoren slecht in te schatten, dat is me de afgelopen acht jaren wel opgevallen.”

Lobby

In de afgelopen acht jaar heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu vijf bewindspersonen gekend op het dossier ‚Taxi’. In dezelfde tijd waren er vier verschillende wethouders van vervoer van Amsterdam. Zaaijer: “Die bestuurders zijn de centrale figuren, met wie je moet spreken en die je moet overtuigen van het nut van de voorstellen waar je voor staat.”

“Dat overtuigen gebeurt door het naar voren brengen van betrouwbare informatie. KNV Taxi kan dat doen, omdat wij deskundige ondernemers als leden hebben. Maar je moet niet vergeten de lobby te beginnen bij de ambtenaren. Die praten elke dag met de bestuurders. Je hebt ze alle drie nodig: ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers. En het is belangrijk dat de taxibranche als een eenheid optreedt. Want eendracht maakt macht.”

Bart Pals

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

18 reacties op “‘Een goede taxi-lobby begint bij de ambtenaren’”

Ada van Empel|19.11.13|11:46

Goed gesproken!!

Duco Douwstra|19.11.13|12:03

Sorry hoor maar wat een grafrede.Punten op een rij:Deregulering slecht uitgevoerd?deze had nooit plaats mogen vinden.Tot 4x toe slecht imago van taxichauffeurs! De komt door de slechte controle en handhaving. Contract vervoerders hebben zich door de ambtenaren tegen elkaar uit laten spelen zodat nagenoeg de hele branche rode cijfers schrijft.Je moet niet lobbyen met ambtenaren,voor hen is het een spelletje zonder nieten.De TTO’s lokken nog meer controles uit nog meer papier en dure vergunningen

Duco Douwstra|19.11.13|12:13

En dan het drama de BCT, in de vorige eeuw waren vooruitstreven taxibedrijven en centrales al voorzien van nauwkeurige online registratie systemen. Deze bedrijven hadden du al ruim 13 jaar geleden ontheffing moeten krijgen voor het invullen van de werkmap en de rittenstaten. De BCT voegt daar niks aan toe,een pincode!. We hebben het dermate gecompliceerd gemaakt, met een specificatie rapport van 200 bladzijden, de kolder ten top. Kan straks allemaal in de vuilnisbak, de tijd staat hier stil

Taxi Volendam|19.11.13|13:56

Je kan je vraagtekens hebben bij dit bericht hierb. Door aanbesteden moeten vooral familie bedrijven stoppen. Er is voor de consument buiten de steden s’avond’s geen taxi te krijgen. Wachttijd uit de meter door toedoen KNV. TTO gevolg slecht beleid. Veel bedrijven werkten in 2000 reeds met taxiterminal daardoor papier toen al verleden tijd. BCT niet in de praktijk getest,bovendien manipuleerbaar. Bedrijfseconomisch verantwoord is onzin.Lasten gaan verder omhoog.

Martin van der Plas|21.11.13|11:50

Politieke spellen worden gespeeld over de rug van ondernemer en consument.De taxi is in Nederland niet meer te betalen en de ondernemer kan er geen droog brood mee verdienen. Waar blijft al dat geld dan? Juist, zoals mensen als Duco Douwstra reeds jarenlang hebben aangegeven; de overheid levert slecht werk af, is inefficient, waardoor ondernemers op absurd hoge kosten worden gejaagd door maatregelen en regels die worden genomen en dan vervolgens niet of onvoldoende worden gehandhaaft.WANBELEID!

Frank te Grotenhuis|21.11.13|12:43

Als je denkt dat men naar onze problemen luisterd,dan heb je het mooi mis.Vooraanstaande mensen bij knv en bij de overheid houden mooie praatjes, over hoe het in de afgelopen jaren is gegaan, daar koop ik niets voor.

Luister nu eindelijk eens naar de kleine ondernemer, en kom eens op de koffie om eens te luisteren én doe er dan eens wat voor ons.

Mvg Frank te Grotenhuis

rexurban@hotmail.com|21.11.13|23:45

Ben het met Frank eens. Veel bedrijven doen de uren, contr.vervoer, rit administratie reeds 15 jaar volledig geautomatiseerd met een Terminal, zonder papieren rompslomp! Waarom de bct er volgens KNV moest komen is dan ook onbegrijpelijk. Wat KNV bereikt heeft is een ondeugdelijk achterhaalde bct, uitermate geschikt voor sjoemelaars. Niet iets om trots over te zijn. Mag hopen dat de nieuwe voorzitter gaat luisteren naar al zijn leden en ambtenaren wat meer tegengas geeft.

Hudson Taxi|24.11.13|13:19

BCT geschikt voor sjoemelaars helaas ja. Betrouwbaarheid bct wordt gewaarborgd door de digitale handtekening. (= citaat Fabrikant ) Bedoeld wordt de opgeslagen gegevens in de bct zijn gewaarborgd. De JUISTHEID van ingevoerde gegevens kan ONZIN zijn. Juist daar hangt het slagen van de BCT vanaf.
Een illusie ! Staan ILT, de Fabrikanten, of KNV garant voor de kosten en het slagen van de BCT . Wat kunnen we met productaansprakelijkheid. KNV, geef eens duidelijkheid voor het te laat is.

Duco Douwstra|27.11.13|13:53

De fout is dat veel organisaties zich laten verleiden om met ambtenaren te gaan overleggen. Ambtenaren kunnen door jarenlang overleggen zonder enig nut of resultaat wel aantonen dat ze werk hebben. Maar als ambtenaren verstand zouden hebben van het runnen van een bedrijf of van automatisering, dan waren ze natuurlijk GEEN ambtenaar geworden. Al 13 jaar BCT voorbereiding, het resultaat een 5e wiel aan de wagen, alles mank en uit de pas, wij moeten de ambtenaren dicteren en niet met ze overleggen

Ton van Dalfsen|28.11.13|18:55

Laten wij eens een eigen belangen organisatie opzetten tegenover KNV zodat KNV het niet meer alleen voor het zeggen heeft want KNV komt volgens mij niet voor de kleinere bedrijven op. Ik denk dat het nou juist goed is dat er nog een belangen organisatie voor de taximarkt zou moeten komen.

Alexander de Rijk|28.11.13|19:41

hoe is het toch mogelijk dat een organisatie die voor onze belangen hoort op te komen, er geen snars van begrijpt en het gevoel met de realiteit totaal mist!, 8 jaar vakantie gehad?

Ton van Dalfsen|28.11.13|20:01

Merk dat er veel van dit soort mensen hoog van de toren blazen dat het slecht gaat en dat de aanbestedingen door prijs worden gewonnen , maar iets aan doen schijnt in het land van fabelen te huizen. Doe er wat aan: zorg dat de kleinere bedrijven overlevings kansen hebben. Het tij is altijd te keren. Is wij hollanders altijd nog gelukt. Deskundige ondernemers die lid zijn ? Ja de grote jongens!!!!

Taxi Volendam|28.11.13|21:43

@ Ton van Dalfsen. Een eigen belangen organisatie opzetten lijkt noodzakelijk voor het overleven van kleinere bedrijven, ook voor grote. Er is de laatste 15 jaar te veel mis gegaan. Taxi ondernemers zijn niet of verkeerd voorgelicht. Velen moeten wel de hand in eigen boezem durven steken omdat “Kleine” niet op vergaderingen aanwezig zijn en niet goed of eenzijdig voorgelicht en daardoor alles gelaten over zich laten komen.
Het wachtten is wie er het voortouw neemt.

Ton van Dalfsen|29.11.13|13:54

@ Taxi Volendam. Wat ik van een collega begrepen heb blijven de kleinere bedrijven bij die vergaderingen weg omdat de grotere bij het KNV voor het zeggen hebben. Ben al eens door die collega benaderd om een aparte organisatie op te zetten en daarvoor meerdere daarin mee te krijgen. Ik ben daar helemaal voor maar als kleine zelfstandige het voortouw te nemen ben ik bang dat je misschien helemaal alleen zal staan? Ben zelf al 57 en notabene nog in dit vak geboren dus grote jongens Vertel mij wat!

Ton van Dalfsen|29.11.13|14:02

Vervolg, Kennen jullie nog de tijd van voor 2000 ? Nou, toen waren alle bedrijven tenminste goed beschermd en kreeg je gewoon de opdracht van je plaatselijke gemeente en viel er nog een hele goede boterham te verdienen en niemand uitgesloten. Toen had je ook geen TTO’s nodig omdat de vergunningen anders uitgegeven. Maar door mede de expansie drift van enkele die nu vele malen groter zijn geworden was de weg ingeslagen naar wat het nu is geworden. Ook de overheid en KNV is daar schuldig aan.

Ton van Dalfsen|29.11.13|14:13

Een idee voor alle bedrijven: Schrijf je gemeente voortijdig aan en leg uit dat het zonder een aanbesteding ook kan. Kijk maar eens wat Den Helder heeft gedaan , en een andere plaats waarvan ik zo gauw niet op kan komen , die het WMO vervoer aan de plaatselijke ondernemer(s) heeft gegunt zonder aanbesteding. Dit zijn één van de manieren om het tij te keren en de grotere buitenspel zetten. Hierdoor hoeft de gemeente geen dure aanbesteding uit te laten voeren

Ton van Dalfsen|01.12.13|10:34

Las ook al de berichten: Kleinschaligheid van familiebedrijf in taxisector verdwijnt en DVG wint zittend ziekenvervoer asielzoekers voor Menzis ! Naar mijn mening hebben deze 2 berichten overeenstemming. Stel: DVG heeft in een plaats op stad 2 franchisenemers en een 3e bedrijf is geen franchisenemer maar wel KNV lid. DVG is lid van KNV maar laat dus zijn medelid van KNV in de kou staan. die mag dan niet meedoen omdat hij geen franchisenemer is. Dit is maar een voorbeeld uit duizenden.