regiotaxi, Overijssel

Provincie Overijssel wil OV-regiotaxivervoer afschaffen

De provincie Overijssel wil per 1 januari 2016 stoppen met het OV-regiotaxivervoer. Met gemeenten wordt bekeken op welke manier het gemeentelijke doelgroepenvervoer zo effectief mogelijk met het aanvullend OV en vrijwilligers uitgevoerd kan worden. Dat is onderdeel van een bezuinigingsronde door de provincie. De komende vijf jaar gaan Gedeputeerde Staten samen met gemeenten, vervoerders en de Overijsselse samenleving werken aan de ombouw van het openbaar vervoer in West-Overijssel naar een kwalitatief goed en betaalbaar OV.

De bezuinigingen in het OV hebben tot doel om het exploitatietekort van 8 miljoen euro per jaar, oplopend naar 14 miljoen in 2018, met een mix aan maatregelen aan te pakken voor een kwalitatief goed en betaalbaar OV nu en in de toekomst.

Voorstel

Provinciale Staten heeft het bezuinigingsvoorstel aangepast en extra financiële middelen beschikbaar gesteld. Daarbij wordt de nadruk gelegd op het realiseren van de bezuinigingen in samenwerking met de Overijsselse samenleving.

In overleg met scholen, gemeenten en grote bedrijven wordt toegewerkt naar een nieuwe manier van samenwerking, waarbij medeverantwoordelijkheid voor bereikbaarheid het nieuwe uitgangspunt wordt. Het doelgroepenvervoer zal met het aanvullend ov en maatschappelijke initiatieven (vrijwilligers) gecombineerd worden.

Bezuiniging

Provinciale Staten stellen 10 miljoen euro beschikbaar om de effecten van de bezuinigingen te verzachten. Daarnaast verhogen de volksvertegenwoordigers tot en met 2017 de voorgestelde 1 miljoen euro naar 3 miljoen euro per jaar om naast belangrijke bus- en treinlijnen een goede basismobiliteit in de stad en op het platteland in stand te houden. Hierbij gaat het om een mix van nieuwe, slimme systemen die ingezet kunnen worden ter vervanging en aanvulling van het huidige bus-, buurtbus- en regiotaxivervoer.

Naast het amendement roepen de Staten in een motie (42 stemmen voor en 4 tegen) het provinciebestuur op om in overleg met de vervoerders het inzicht in reizigersaantallen en gegevens van in- en uitstappers in het OV te verbeteren.

Openbaar vervoer

De tweede motie, aangenomen met 26 stemmen voor en 20 tegen, dringt er bij Gedeputeerde Staten op aan om samen met recreatie- en horecaondernemers onderzoek te doen naar nieuwe vormen van openbaar vervoer voor verblijfsrecreatie in Overijssel. Dit naar voorbeeld van de ‘Konuskarte’ in het Zwarte Woud in Duitsland.

De provincie richt zich bij de bezuinigingen met name op een efficiëntere inzet van het aanvullende buslijnennet in de streek- en stadsdiensten door kritisch te kijken naar frequenties, inzet van materieel en het aantal reizigers en het opheffen van buslijnen die parallel lopen aan treintrajecten. Voorstel is ook om te stoppen met het OV-regiotaxivervoer per 1 januari 2016.

Alternatieven

De tussenliggende periode wordt gebruikt om in samenwerking met gemeenten te bekijken welke alternatieven er zijn. Het kernnet van sterke buslijnen en de regionale treinlijnen wil de provincie in stand houden. Daarnaast worden er in de richting van het Rijk acties ondernomen om bezuinigingen terug te draaien en de tarieven tussen bus en trein te verkleinen.

Ook de veranderingen in de samenleving, zoals de ontwikkelingen op het gebied van e-learning, webwinkels en krimp in kleine kernen, spelen een rol bij het beter benutten van het openbaar vervoer en het ontwikkelen van alternatief vervoer. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het spreiden van school- en werktijden, het verbeteren van knooppunten/stations waar auto, fiets en OV samenkomen, de aanpak van bus- en fietsroutes en de inzet van de kennis en kunde van de Overijsselse inwoners voor maatwerkoplossingen en alternatief OV op juist die plaatsen waar het reguliere OV niet in stand gehouden wordt.

NIeuwe concessie

Uiterlijk in 2018, de start van de nieuwe concessie in midden Overijssel, moet de begroting voor het OV op orde zijn. De komende periode wordt benut om met PS, gemeenten, vervoerders, organisaties en inwoners om tafel te gaan om te kijken in welke lijnen en dienstregelingen een efficiencyslag te maken is en wanneer welke maatregelen uitgevoerd kunnen worden. Naar verwachting kan dit najaar de eerste stap worden gezet in het aanpassen van een aantal dienstregelingen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

9 reacties op “Provincie Overijssel wil OV-regiotaxivervoer afschaffen”

Ton van Dalfsen|28.03.14|12:55

De provincie zou met de plaatselijke taxibedrijven van een gemeente om tafel moeten gaan zitten en kijken naar alternatieve wegen m.b.t. regiotaxi. Uiteindelijk zijn de plaatselijke taxibedrijven die de kennis van vervoer en van die plaats hebben. en niet één of andere zogenaamde omhoog gevallen manager van een grote landelijke vervoersbedrijf. De provincie kan heel veel voordelen hieruit halen m.b.t. prijs en zeker kwaliteit

Ton van Dalfsen|28.03.14|13:04

Ook hierbij een oproep aan alle plaatselijke taxibedrijven in de provincie Overijssel: Ook jullie zouden het voortouw hierin kunnen nemen om de grote jongens voor te zijn. Anders ben je weer aan de grote jongens overgeleverd om voor een habbekrats voor ze te rijden.

Jan Pastoor|28.03.14|19:55

Goeie AXIE ton! maar de heren zijn stront eigenwijs achter hun buro,,en weten het altyd beter ,,,,,ze hebt egt geen verstand van vervoer!!! alleen maar getallen en getallen,,,,,dit kan allemaal Veel beter,,

Ton van Dalfsen|29.03.14|08:48

Tegenwoordig profiteer ik van de fouten die de grote jongens en/of grote bedrijven maken. Met hun fantastische plansystemen die het op bepaalde momenten toch laten afweten. In mijn regio krijg ik al steeds meer klanten die recht op het regiotaxi vervoer hebben maar bij bepaalde ritten mij bellen omdat ze geen vertrouwen hebben in hun. Zo zie je maar dat mensen toch meer voor kwaliteit gaan.

Ton van Dalfsen|29.03.14|12:06

@Jan, De plaatselijke taxi ondernemers zouden ook wel het initiatief moeten nemen. ( Ondernemen is doen en durven ) Ze zouden de provincie en/of gemeentes met goede voorstellen moeten komen vanuit de kennis die zij hebben. Je kan hierdoor een hele provincie voor de plaatselijke ondernemers vruchtbaarder maken dan nu het geval is. Dus plaatselijke ondernemers : Ga met je collega’s in gesprek. Eendracht maakt macht

Ton van Dalfsen|29.03.14|12:10

En niet als je toevallig franchiser bent van bijv. DVG hun laten bemiddelen of iets dergelijks , want dan krijg je weer Hij wel en ik niet omdat ik geen franchiser ben.

Taxi Volendam|29.03.14|12:28

Wat wordt bedoeld in het “voorstel” met : “maatschappelijk met initiatieven (vrijwilligers) gecombineerd worden” Staat ons hiermee gelegaliseerde snorders, m.a.w. nog meer oneerlijke konkurrentie voor Taxibedrijven en hun personeel te wachtten? Het kan zo eenvoudig. Geef geindiceerden een chipkaart met KM of € er op. Door de lezer in de taxi waarna de afrekening geautomatiseerd kan plaatsvinden. Vrije keuze voor klant en eerlijke marktwerking. Landelijk graag.

Ton van Dalfsen|29.03.14|15:09

@ Taxi Volendam, Precies mijn idee ook , iedereen een chipkaart zoals jij bedoelt. Eigenlijk zouden we een brief naar de verantwoordelijke Minister moeten sturen met een cc naar Minister van Infrastructuur. Maar iets anders: Wij posten hier allemaal maar ik zie nooit een bericht van de grote bedrijven of verantwoordelijke bij die bedrijven. Heb er zo mijn ideeën over. Ze bekijken wel je linkedin profiel maar verder nog taal, nog teken. Ik ben niet bang om te zeggen wat ik denk!!!!!!!

Bernard Wiegman|03.04.14|15:31

Wow Personenvervoer ten TOP

Alleen al als ik lees :het aanvullend OV en vrijwilligers uitgevoerd kan worden.Weet niet of u het inmiddels door heeft Gemeente maar als er ook maar wat mis gaat ehhh Verzekeringen het claimen (van ouders en scholen)van kosten die zij dan maken loopt al gouw in de Miljoenen over deze periode en natuurlijk de betrouwbaarheid.
al met al zeer Bedenkelijk.

Provincie Overijssel wil OV-regiotaxivervoer afschaffen | TaxiPro
regiotaxi, Overijssel

Provincie Overijssel wil OV-regiotaxivervoer afschaffen

De provincie Overijssel wil per 1 januari 2016 stoppen met het OV-regiotaxivervoer. Met gemeenten wordt bekeken op welke manier het gemeentelijke doelgroepenvervoer zo effectief mogelijk met het aanvullend OV en vrijwilligers uitgevoerd kan worden. Dat is onderdeel van een bezuinigingsronde door de provincie. De komende vijf jaar gaan Gedeputeerde Staten samen met gemeenten, vervoerders en de Overijsselse samenleving werken aan de ombouw van het openbaar vervoer in West-Overijssel naar een kwalitatief goed en betaalbaar OV.

De bezuinigingen in het OV hebben tot doel om het exploitatietekort van 8 miljoen euro per jaar, oplopend naar 14 miljoen in 2018, met een mix aan maatregelen aan te pakken voor een kwalitatief goed en betaalbaar OV nu en in de toekomst.

Voorstel

Provinciale Staten heeft het bezuinigingsvoorstel aangepast en extra financiële middelen beschikbaar gesteld. Daarbij wordt de nadruk gelegd op het realiseren van de bezuinigingen in samenwerking met de Overijsselse samenleving.

In overleg met scholen, gemeenten en grote bedrijven wordt toegewerkt naar een nieuwe manier van samenwerking, waarbij medeverantwoordelijkheid voor bereikbaarheid het nieuwe uitgangspunt wordt. Het doelgroepenvervoer zal met het aanvullend ov en maatschappelijke initiatieven (vrijwilligers) gecombineerd worden.

Bezuiniging

Provinciale Staten stellen 10 miljoen euro beschikbaar om de effecten van de bezuinigingen te verzachten. Daarnaast verhogen de volksvertegenwoordigers tot en met 2017 de voorgestelde 1 miljoen euro naar 3 miljoen euro per jaar om naast belangrijke bus- en treinlijnen een goede basismobiliteit in de stad en op het platteland in stand te houden. Hierbij gaat het om een mix van nieuwe, slimme systemen die ingezet kunnen worden ter vervanging en aanvulling van het huidige bus-, buurtbus- en regiotaxivervoer.

Naast het amendement roepen de Staten in een motie (42 stemmen voor en 4 tegen) het provinciebestuur op om in overleg met de vervoerders het inzicht in reizigersaantallen en gegevens van in- en uitstappers in het OV te verbeteren.

Openbaar vervoer

De tweede motie, aangenomen met 26 stemmen voor en 20 tegen, dringt er bij Gedeputeerde Staten op aan om samen met recreatie- en horecaondernemers onderzoek te doen naar nieuwe vormen van openbaar vervoer voor verblijfsrecreatie in Overijssel. Dit naar voorbeeld van de ‘Konuskarte’ in het Zwarte Woud in Duitsland.

De provincie richt zich bij de bezuinigingen met name op een efficiëntere inzet van het aanvullende buslijnennet in de streek- en stadsdiensten door kritisch te kijken naar frequenties, inzet van materieel en het aantal reizigers en het opheffen van buslijnen die parallel lopen aan treintrajecten. Voorstel is ook om te stoppen met het OV-regiotaxivervoer per 1 januari 2016.

Alternatieven

De tussenliggende periode wordt gebruikt om in samenwerking met gemeenten te bekijken welke alternatieven er zijn. Het kernnet van sterke buslijnen en de regionale treinlijnen wil de provincie in stand houden. Daarnaast worden er in de richting van het Rijk acties ondernomen om bezuinigingen terug te draaien en de tarieven tussen bus en trein te verkleinen.

Ook de veranderingen in de samenleving, zoals de ontwikkelingen op het gebied van e-learning, webwinkels en krimp in kleine kernen, spelen een rol bij het beter benutten van het openbaar vervoer en het ontwikkelen van alternatief vervoer. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het spreiden van school- en werktijden, het verbeteren van knooppunten/stations waar auto, fiets en OV samenkomen, de aanpak van bus- en fietsroutes en de inzet van de kennis en kunde van de Overijsselse inwoners voor maatwerkoplossingen en alternatief OV op juist die plaatsen waar het reguliere OV niet in stand gehouden wordt.

NIeuwe concessie

Uiterlijk in 2018, de start van de nieuwe concessie in midden Overijssel, moet de begroting voor het OV op orde zijn. De komende periode wordt benut om met PS, gemeenten, vervoerders, organisaties en inwoners om tafel te gaan om te kijken in welke lijnen en dienstregelingen een efficiencyslag te maken is en wanneer welke maatregelen uitgevoerd kunnen worden. Naar verwachting kan dit najaar de eerste stap worden gezet in het aanpassen van een aantal dienstregelingen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

9 reacties op “Provincie Overijssel wil OV-regiotaxivervoer afschaffen”

Ton van Dalfsen|28.03.14|12:55

De provincie zou met de plaatselijke taxibedrijven van een gemeente om tafel moeten gaan zitten en kijken naar alternatieve wegen m.b.t. regiotaxi. Uiteindelijk zijn de plaatselijke taxibedrijven die de kennis van vervoer en van die plaats hebben. en niet één of andere zogenaamde omhoog gevallen manager van een grote landelijke vervoersbedrijf. De provincie kan heel veel voordelen hieruit halen m.b.t. prijs en zeker kwaliteit

Ton van Dalfsen|28.03.14|13:04

Ook hierbij een oproep aan alle plaatselijke taxibedrijven in de provincie Overijssel: Ook jullie zouden het voortouw hierin kunnen nemen om de grote jongens voor te zijn. Anders ben je weer aan de grote jongens overgeleverd om voor een habbekrats voor ze te rijden.

Jan Pastoor|28.03.14|19:55

Goeie AXIE ton! maar de heren zijn stront eigenwijs achter hun buro,,en weten het altyd beter ,,,,,ze hebt egt geen verstand van vervoer!!! alleen maar getallen en getallen,,,,,dit kan allemaal Veel beter,,

Ton van Dalfsen|29.03.14|08:48

Tegenwoordig profiteer ik van de fouten die de grote jongens en/of grote bedrijven maken. Met hun fantastische plansystemen die het op bepaalde momenten toch laten afweten. In mijn regio krijg ik al steeds meer klanten die recht op het regiotaxi vervoer hebben maar bij bepaalde ritten mij bellen omdat ze geen vertrouwen hebben in hun. Zo zie je maar dat mensen toch meer voor kwaliteit gaan.

Ton van Dalfsen|29.03.14|12:06

@Jan, De plaatselijke taxi ondernemers zouden ook wel het initiatief moeten nemen. ( Ondernemen is doen en durven ) Ze zouden de provincie en/of gemeentes met goede voorstellen moeten komen vanuit de kennis die zij hebben. Je kan hierdoor een hele provincie voor de plaatselijke ondernemers vruchtbaarder maken dan nu het geval is. Dus plaatselijke ondernemers : Ga met je collega’s in gesprek. Eendracht maakt macht

Ton van Dalfsen|29.03.14|12:10

En niet als je toevallig franchiser bent van bijv. DVG hun laten bemiddelen of iets dergelijks , want dan krijg je weer Hij wel en ik niet omdat ik geen franchiser ben.

Taxi Volendam|29.03.14|12:28

Wat wordt bedoeld in het “voorstel” met : “maatschappelijk met initiatieven (vrijwilligers) gecombineerd worden” Staat ons hiermee gelegaliseerde snorders, m.a.w. nog meer oneerlijke konkurrentie voor Taxibedrijven en hun personeel te wachtten? Het kan zo eenvoudig. Geef geindiceerden een chipkaart met KM of € er op. Door de lezer in de taxi waarna de afrekening geautomatiseerd kan plaatsvinden. Vrije keuze voor klant en eerlijke marktwerking. Landelijk graag.

Ton van Dalfsen|29.03.14|15:09

@ Taxi Volendam, Precies mijn idee ook , iedereen een chipkaart zoals jij bedoelt. Eigenlijk zouden we een brief naar de verantwoordelijke Minister moeten sturen met een cc naar Minister van Infrastructuur. Maar iets anders: Wij posten hier allemaal maar ik zie nooit een bericht van de grote bedrijven of verantwoordelijke bij die bedrijven. Heb er zo mijn ideeën over. Ze bekijken wel je linkedin profiel maar verder nog taal, nog teken. Ik ben niet bang om te zeggen wat ik denk!!!!!!!

Bernard Wiegman|03.04.14|15:31

Wow Personenvervoer ten TOP

Alleen al als ik lees :het aanvullend OV en vrijwilligers uitgevoerd kan worden.Weet niet of u het inmiddels door heeft Gemeente maar als er ook maar wat mis gaat ehhh Verzekeringen het claimen (van ouders en scholen)van kosten die zij dan maken loopt al gouw in de Miljoenen over deze periode en natuurlijk de betrouwbaarheid.
al met al zeer Bedenkelijk.