Harald Bouman, wethouder Eemsmond, Guy Hermans, KpVV

‘Panklare oplossing om doelgroepenvervoer beter te regelen is er niet’

Overheden zijn hard op zoek naar manieren om de budgetten voor het wmo,- awbz- en leerlingenvervoer te verlagen, zonder dat de mobiliteit van de gebruiker in gevaar komt. Maar hoe dat moet, daar is eigenlijk nog geen antwoord op. “Er zijn veel voorbeelden die onderdelen van de puzzel kunnen zijn. Maar een panklare oplossing of blauwdruk is er niet.” Zo verwoordde Guy Hermans het woensdag tijdens de jaarlijkse KpVV-bijeenkomst over Collectief Vervoer.

Tijdens de dag in station De Galgenwaard kwamen diverse voorbeelden aan bod hoe overheden bezig zijn te kijken naar manieren om het doelgroepenvervoer anders te organiseren. “Maar de oplossing voor de één zijn probleem, kan voor de ander heel nadelig uitpakken.”

Doelgroepen

Harald Bouman, wethouder in Eemsmond, trapte de bijeenkomst af. Hij verbaast zich er nog altijd over dat het huidige ov niet gebruikt wordt om speciale doelgroepen te vervoeren. “Het is nog steeds zoals de trekschuit van vroeger. Daar kon je ook niet op springen als je pijn aan je been had”, zo vergeleek de wethouder het. “En hoewel het ov nu vaak goed toegankelijk is, bestaan er nog steeds allerlei additionele systemen.”

Bouman houdt zich onder meer bezig met het publieke vervoer in Groningen en Drenthe. De gemeenten in deze regio zijn gezamenlijk bezig om te kijken hoe ze gezamenlijk het publieke vervoer op kunnen pakken. “Want waarom bestaan de twee separate systemen ov en collectieve taxi naast elkaar?”, vroeg Bouman zich af. Hoewel ook bij beseft dat bussen vaak niet in woonwijken komen. “Maar we zien wel dat taxiroutes in het wmo vaak hetzelfde zijn als de ov-lijnen.”

Innovaties in contractvervoer

Maar dat er bij veel van de huidige ‘innovaties in het contractvervoer’ kanttekeningen kunnen worden geplaatst, dat vertelden Chantal Strous van Munckhof en Hubert Andela van KNV Taxi. “Het is vaak oude wijn in nieuwe zakken”, vindt Strous. “Dat komt ook omdat met de huidige lage prijzen en korte contracten er eigenlijk geen ruimte is om écht te innoveren.”

Het tweetal pleitte in de sessie voor een andere manier van aanbesteden. “Een voorbeeld waar we over na moeten denken is bijvoorbeeld prestatie inkoop. Want als opdrachtgever hoef je het bestek niet helemaal dicht te timmeren. Nu is het vaak zo dat de opdrachtgever vertelt hoe het moet. Maar hij kan ook aan de markt vragen hoe hij zijn doel moet bereiken. En hoe marktpartijen dat voor hem zouden doen. Dan is er pas echt ruimte voor innovatie.”

Regiecentrale

Zo verwachten sommige overheden het vervoer efficiënter te kunnen maken door het opzetten van een regiecentrale. Maar daar heeft Munckhof grote bedenkingen bij. “Dat doen wij al heel lang als vervoerder. Bijna alle taxibedrijven in Nederland hebben een regiecentrale die uitstekend in staat is om de meest efficiënte planning te maken.” Een ander voorbeeld is het gebruiken van vrijwilligers. “Eigenlijk is het raar dat wij als vervoerders nadenken over hoe wij vrijwilligers kunnen inzetten voor mensen die wij nu met een echte taxichauffeur vervoeren”, vindt Strous.

Gemeenten weten vaak niet wat een reële prijs is om het vervoer in te kopen. En de taxibranche heeft daar in het verleden in veel gevallen misbruik van gemaakt. Het vertrouwen is daardoor weg. Nu zoekt de overheid de randen op. “En de taxibranche doet zelf mee aan deze prijsdumping. Want ze hebben een cashflow nodig om hun personeel te betalen. Daarom doen ze er alles aan om een aanbesteding binnen te halen. Maar opdrachtgevers zitten ook niet te wachten op een vervoerder die failliet gaat.”

Aanbestedingen

Bovendien is er met de huidige aanbestedingsmethodiek vaak geen onderscheidend vermogen in kwaliteit meer voor taxibedrijven. Ook al weegt de opdrachtgever het voor 90% mee in de beoordeling. “Want iedereen levert de gevraagde kwaliteit”, weet Strous. “Dus ook dan gaat het nog steeds om de prijs.”

Ook bestaat door de aanbestedingsmethodiek geen warme band meer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. “Prijs is belangrijker dan een goede relatie. Bovendien komt de volgende ronde aanbestedingen komt er altijd snel weer aan.”

Privaat

’s Middags was er onder meer een sessie over regiecentrales. Chrit Wolfhagen van Trafficon en Otto Cazemier van Mobycon gingen met elkaar in discussie. Zo kwam ter sprake, dat als een opdrachtgever zou willen kiezen voor een regiecentrale, dat publiek of privaat zou moeten gebeuren. Maar iedereen was het er wel over eens dat wat privaat kan, privaat moet gebeuren.

Binnenkort wordt de aanbesteding voor de regiecentrale in Flevoland op de markt gezet. Hierbij mag de regiecentrale geen banden hebben met de vervoerders. “Hoe zorg je ervoor dat de winst niet bij de regiecentrale komt te liggen, terwijl de taxi-ondernemer voor een rotprijs moet rijden”, vroeg iemand zich af.

Regelingen

Het advies is om vooral naar de voorkant te kijken naar de mogelijkheden om gescheiden regelingen te combineren. Want de vraag is in hoeverre een regiecentrale straks in de praktijk in staat is om dat te doen. “Geld verdien je niet op straat, maar aan de voorkant”, vindt Wolfhagen. “Het lukt ook niet om alles in één dag bij de regiecentrale onder te brengen”, beseft Cazemier.

Ook werd er gekeken naar de mogelijkheden om ‘de deeleconomie’ in te zetten in het doelgroepenvervoer. Want door de huidige peer-to-peer marktplaatsen liggen er kansen, vindt Pieter van de Glind van ShareNL. “Mobiliteit wordt een dienst die iedereen kan leveren. Vroeger was institutionaliseren de beste manier om iets te regelen. Maar dat kan nu ook heel goed peer-to-peer via internet. Zo kan onbenutte capaciteit wellicht worden ingezet om collectief vervoer te regelen, bijvoorbeeld via initiatieven als Blablacar.”

Kwaliteit

Hoewel daar vanuit de taxibranche uiteraard de nodige vraagtekens bij worden gezet. “Het gaat om een heel kwetsbare groep. Taxibedrijven moeten aan heel strenge eisen voldoen. Je kunt nooit de kwaliteit garanderen als er met gewone mensen wordt meegereden. Want hoe zit het met verzekering en professionele begeleiding van deze doelgroepen? Daar wil je als opdrachtgever toch niet verantwoordelijk voor zijn?”

Tijdens de bijeenkomst gingen diverse overheden met elkaar in gesprek om te kijken naar manieren waarop het contractvervoer beter geregeld kan worden. Lees: goedkoper. Want de budgetten blijven dalen, terwijl het takenpakket alleen maar groter wordt door de decentralisatie. Ook is er steeds minder geld beschikbaar voor openbaar vervoer, zeker in de landelijke gebieden. Maar er is geen éénduidig antwoord die voor alle regio’s gaat werken. Want goed geregeld doelgroepenvervoer, dat kost nu eenmaal geld.

Bart Pals

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

17 reacties op “‘Panklare oplossing om doelgroepenvervoer beter te regelen is er niet’”

Ton van Dalfsen|21.11.14|10:44

Mijn oplossing zou zijn: Iedere gerechtige WMO gebruiker een Persoons Gebonden Vervoers Budget ( PGVB ) te geven. Waarbij men zelf de keuze heeft om een vervoerder te nemen. Hierdoor geen dure aanbestedingen meer en je helpt heeeeeel taxiland er mee. Denk dat er een aantal mensen niet mee eens zijn , waaronder de buro’s die aanbestedingen begeleiden en de ghrote vervoersmakelaars. De gemeentes kunnen een na-calculatie per gerechtige WMO gebruiker maken waardoor ze weten wat er gemiddeld

Ton van Dalfsen|21.11.14|10:47

per gebruiker aan vervoer per jaar gebruikt wordt. Zo simpel.

Ton van Dalfsen|21.11.14|10:53

Kijk ook maar eens naar het artikel van Bart over de twee vervoerders in het gebied van Roosendaal ( Vos en van der Heijden ). Geweldig. Zij zeggen ook dat de lokale vervoerders het gebied kennen , en zij kennen natuurlijk ook de klanten met hun ins en outs. Als je iedere gerechtige WMO gebruiker zo’n mijn genoemde PGVB geeft krijgen ze kwalitatief goed vervoer.

Ton van Dalfsen|21.11.14|11:27

Er hoeft maar één gemeente in dit soort vorm te gebruiken en je krijgt daardoor de sneeuwbal effect.

Petrus PK Kerstens|24.11.14|12:27

Elke WMO gebruiker een eigen PGVB zal ten koste gaan van de omzet van de huidige vervoerder. Er zijn immers klanten die ongelimiteerd gebruik maken van die voorziening, tot wel 6 ritten per dag. Een eigen PGVB zal ongetwijfeld een limiet hebben net als de Valis.

Ton van Dalfsen|24.11.14|15:37

Nu heb je zeker nog de lopende contracten en gaat nog niet ten koste van de huidige vervoerders , maar als er een nieuwe aanbesteding plaats moet vinden zouden de gemeentes naar dit idee kunnen kijken. Denk ook dat ze vele malen goedkoper uit kunnen zijn. igv al de dure uitschrijving van een aanbesteding komt al te vervallen. De overheid zou hierin ook een rol kunnen spelen daar een minimum /maximum km tarief landelijk te hanteren. Ook heeft elke taxiondernemer de kans om zijn omzet te vergroten

Ton van Dalfsen|24.11.14|15:43

zeker nu het rampzalig in taxiland is. Natuurlijk hebben velen ongelimiteerde gebruik , maar omdat elke gemeente moet bezuinigen zal ook daar naar gekeken moeten worden ook mbt tot de indicatie. Niet iedereen is het zelfde. Hoe meer hulpbehoevend je bent, hoe meer recht je hebt. In ieder geval: Het mes snijdt aan twee kanten.

Petrus PK Kerstens|24.11.14|17:30

Er kleven wel een hoop praktische problemen aan. Neem nu de Deeltaxi in west en midden brabant. Als elke WMO klant zijn eigen PGB budget heeft en dus aan het taxibedrijf het vastgestelde tarief moet betalen ( bijvoorbeeld € 9.- voor een stadsritje ) moet dan de klant zelf een taxibedrijf gaan bellen of ze dat ritje willen of kunnen doen ? ( Nu belt men een centraal gratis nummer ) en is dat taxibedrijf ook verplicht dat ritje aan te nemen ? M.A.W. moet een taxibedrijf uit Zevenbergen.

Petrus PK Kerstens|24.11.14|17:32

dan zaterdagnacht om 01.00 uur een rit doen van Achtmaal naar Wernhout voor € 12.- terwijl hij dan 90 km. leeg moet rijden ?
Of moet de WMO klant zelf rond gaan bellen tegen het gewone telefoontarief voordat men een taxibedrijf vindt die deze rit wil uitvoeren ?
Lijkt mij wel interessant

Petrus PK Kerstens|24.11.14|17:34

Dan een rit doen van Achtmaal naar Wernhout voor pakweg € 12.- terwijl hij dan 90 km. leeg moet rijden, of moet een WMO klant dan tegen het gewone telefoontarief rond gaan bellen totdat men een taxibedrijf vindt die deze rit wil rijden ?

Ton van Dalfsen|24.11.14|18:47

De deeltaxi zal ook een auto naar Achtmaal moeten sturen voor een rit naar Wernhout. Voor elke gemeente is het weer anders. in dicht bevolkte gebieden zou het PGVB best wel goed kunnen werken. In dun bevolkte gebieden zal je een soort variant op moeten maken. De gimiddelde taxiondernemer zal zeker ook aan klant binding doen. Ook gaat het om de kwaliteit. Ik kan daar zeker over meepraten daar ik jaaaaaarenlang planning heb gedaan voor zowel Regiotaxi als schoolvervoer.

Ton van Dalfsen|24.11.14|18:52

Het is Menselijk denkwerk qua planning waar een planningssysteem niet tegenop kan. Heb dat veeeeelen malen meegemaakt dat het menselijk brein beter is dan een planningssysteem. Je lan met het planningssysteem een auto of busje vol plannen , maar in tijd is het veelal niet haalbaar. Zelf als ondernemer krijg ik vaak telefoontjes van Regiotaxiklanten om hun naar het ziekenhuis te brengen daar ze geen vertrouwen in de regiotaxi hebben om op tijd te komen. De lokale taxiondernemer kent zijn wegen

Ton van Dalfsen|24.11.14|18:58

in de buurt om kwalitatief goed vervoer te bieden. Het gaat er mij hier om dat ook de lokale taxiondernemers mee mogen doen en niet alles voor de grote prijsvechter is. maw de lokale taxibedrijf kent het vervoer als de beste. Regiecentrales: prima, maar dan mogen wel alle taxibedrijven meedoen.

Petrus PK Kerstens|24.11.14|18:58

Ja zeker moet de deeltaxi dat ritje ook doen, maar dan is het onderdeel van een veel groter vervoerspakket. Er staan ook ritten met bus tegenover met 5 tot 8 personen van één adres naar één adres. Straks moet dan het hele vervoerspakket gedeeld worden met vele andere taxibedrijven.

Ton van Dalfsen|24.11.14|19:38

Juist ! Gedeeld worden met vele andere taxibedrijven. Daar gaat het mij nou ook om. Waarom mogen andere taxibedrijven niet mee doen ? Om de taximarkt beter en gezonder te maken moeten ook zij mee kunnen doen zonder restricties. Ik spreek hier uit parochie van heel taxiland. Ook de lokale taxibedrijven het werk gunnen. SAMEN STERK EN KWALITATIEF ZIJN

Petrus PK Kerstens|24.11.14|20:52

Als jij de ontslagen chauffeurs van het andere taxibedrijf in dienst neemt, dan vind ik het prima.

Petrus PK Kerstens|24.11.14|21:24

Het zal er anders niet goedkoper op worden als het aantal ritten met andere taxibedrijven gedeeld moet worden. Het is immers alleen rendabel als er gecombineerd wordt en die mogelijkheid daalt als er meer taxibedrijven de ritten gaan rijden, de mogelijkheid van één centrale voor de planning vervalt immers als de klanten een eigen PGB gaan krijgen.

‘Panklare oplossing om doelgroepenvervoer beter te regelen is er niet’ | TaxiPro
Harald Bouman, wethouder Eemsmond, Guy Hermans, KpVV

‘Panklare oplossing om doelgroepenvervoer beter te regelen is er niet’

Overheden zijn hard op zoek naar manieren om de budgetten voor het wmo,- awbz- en leerlingenvervoer te verlagen, zonder dat de mobiliteit van de gebruiker in gevaar komt. Maar hoe dat moet, daar is eigenlijk nog geen antwoord op. “Er zijn veel voorbeelden die onderdelen van de puzzel kunnen zijn. Maar een panklare oplossing of blauwdruk is er niet.” Zo verwoordde Guy Hermans het woensdag tijdens de jaarlijkse KpVV-bijeenkomst over Collectief Vervoer.

Tijdens de dag in station De Galgenwaard kwamen diverse voorbeelden aan bod hoe overheden bezig zijn te kijken naar manieren om het doelgroepenvervoer anders te organiseren. “Maar de oplossing voor de één zijn probleem, kan voor de ander heel nadelig uitpakken.”

Doelgroepen

Harald Bouman, wethouder in Eemsmond, trapte de bijeenkomst af. Hij verbaast zich er nog altijd over dat het huidige ov niet gebruikt wordt om speciale doelgroepen te vervoeren. “Het is nog steeds zoals de trekschuit van vroeger. Daar kon je ook niet op springen als je pijn aan je been had”, zo vergeleek de wethouder het. “En hoewel het ov nu vaak goed toegankelijk is, bestaan er nog steeds allerlei additionele systemen.”

Bouman houdt zich onder meer bezig met het publieke vervoer in Groningen en Drenthe. De gemeenten in deze regio zijn gezamenlijk bezig om te kijken hoe ze gezamenlijk het publieke vervoer op kunnen pakken. “Want waarom bestaan de twee separate systemen ov en collectieve taxi naast elkaar?”, vroeg Bouman zich af. Hoewel ook bij beseft dat bussen vaak niet in woonwijken komen. “Maar we zien wel dat taxiroutes in het wmo vaak hetzelfde zijn als de ov-lijnen.”

Innovaties in contractvervoer

Maar dat er bij veel van de huidige ‘innovaties in het contractvervoer’ kanttekeningen kunnen worden geplaatst, dat vertelden Chantal Strous van Munckhof en Hubert Andela van KNV Taxi. “Het is vaak oude wijn in nieuwe zakken”, vindt Strous. “Dat komt ook omdat met de huidige lage prijzen en korte contracten er eigenlijk geen ruimte is om écht te innoveren.”

Het tweetal pleitte in de sessie voor een andere manier van aanbesteden. “Een voorbeeld waar we over na moeten denken is bijvoorbeeld prestatie inkoop. Want als opdrachtgever hoef je het bestek niet helemaal dicht te timmeren. Nu is het vaak zo dat de opdrachtgever vertelt hoe het moet. Maar hij kan ook aan de markt vragen hoe hij zijn doel moet bereiken. En hoe marktpartijen dat voor hem zouden doen. Dan is er pas echt ruimte voor innovatie.”

Regiecentrale

Zo verwachten sommige overheden het vervoer efficiënter te kunnen maken door het opzetten van een regiecentrale. Maar daar heeft Munckhof grote bedenkingen bij. “Dat doen wij al heel lang als vervoerder. Bijna alle taxibedrijven in Nederland hebben een regiecentrale die uitstekend in staat is om de meest efficiënte planning te maken.” Een ander voorbeeld is het gebruiken van vrijwilligers. “Eigenlijk is het raar dat wij als vervoerders nadenken over hoe wij vrijwilligers kunnen inzetten voor mensen die wij nu met een echte taxichauffeur vervoeren”, vindt Strous.

Gemeenten weten vaak niet wat een reële prijs is om het vervoer in te kopen. En de taxibranche heeft daar in het verleden in veel gevallen misbruik van gemaakt. Het vertrouwen is daardoor weg. Nu zoekt de overheid de randen op. “En de taxibranche doet zelf mee aan deze prijsdumping. Want ze hebben een cashflow nodig om hun personeel te betalen. Daarom doen ze er alles aan om een aanbesteding binnen te halen. Maar opdrachtgevers zitten ook niet te wachten op een vervoerder die failliet gaat.”

Aanbestedingen

Bovendien is er met de huidige aanbestedingsmethodiek vaak geen onderscheidend vermogen in kwaliteit meer voor taxibedrijven. Ook al weegt de opdrachtgever het voor 90% mee in de beoordeling. “Want iedereen levert de gevraagde kwaliteit”, weet Strous. “Dus ook dan gaat het nog steeds om de prijs.”

Ook bestaat door de aanbestedingsmethodiek geen warme band meer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. “Prijs is belangrijker dan een goede relatie. Bovendien komt de volgende ronde aanbestedingen komt er altijd snel weer aan.”

Privaat

’s Middags was er onder meer een sessie over regiecentrales. Chrit Wolfhagen van Trafficon en Otto Cazemier van Mobycon gingen met elkaar in discussie. Zo kwam ter sprake, dat als een opdrachtgever zou willen kiezen voor een regiecentrale, dat publiek of privaat zou moeten gebeuren. Maar iedereen was het er wel over eens dat wat privaat kan, privaat moet gebeuren.

Binnenkort wordt de aanbesteding voor de regiecentrale in Flevoland op de markt gezet. Hierbij mag de regiecentrale geen banden hebben met de vervoerders. “Hoe zorg je ervoor dat de winst niet bij de regiecentrale komt te liggen, terwijl de taxi-ondernemer voor een rotprijs moet rijden”, vroeg iemand zich af.

Regelingen

Het advies is om vooral naar de voorkant te kijken naar de mogelijkheden om gescheiden regelingen te combineren. Want de vraag is in hoeverre een regiecentrale straks in de praktijk in staat is om dat te doen. “Geld verdien je niet op straat, maar aan de voorkant”, vindt Wolfhagen. “Het lukt ook niet om alles in één dag bij de regiecentrale onder te brengen”, beseft Cazemier.

Ook werd er gekeken naar de mogelijkheden om ‘de deeleconomie’ in te zetten in het doelgroepenvervoer. Want door de huidige peer-to-peer marktplaatsen liggen er kansen, vindt Pieter van de Glind van ShareNL. “Mobiliteit wordt een dienst die iedereen kan leveren. Vroeger was institutionaliseren de beste manier om iets te regelen. Maar dat kan nu ook heel goed peer-to-peer via internet. Zo kan onbenutte capaciteit wellicht worden ingezet om collectief vervoer te regelen, bijvoorbeeld via initiatieven als Blablacar.”

Kwaliteit

Hoewel daar vanuit de taxibranche uiteraard de nodige vraagtekens bij worden gezet. “Het gaat om een heel kwetsbare groep. Taxibedrijven moeten aan heel strenge eisen voldoen. Je kunt nooit de kwaliteit garanderen als er met gewone mensen wordt meegereden. Want hoe zit het met verzekering en professionele begeleiding van deze doelgroepen? Daar wil je als opdrachtgever toch niet verantwoordelijk voor zijn?”

Tijdens de bijeenkomst gingen diverse overheden met elkaar in gesprek om te kijken naar manieren waarop het contractvervoer beter geregeld kan worden. Lees: goedkoper. Want de budgetten blijven dalen, terwijl het takenpakket alleen maar groter wordt door de decentralisatie. Ook is er steeds minder geld beschikbaar voor openbaar vervoer, zeker in de landelijke gebieden. Maar er is geen éénduidig antwoord die voor alle regio’s gaat werken. Want goed geregeld doelgroepenvervoer, dat kost nu eenmaal geld.

Bart Pals

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

17 reacties op “‘Panklare oplossing om doelgroepenvervoer beter te regelen is er niet’”

Ton van Dalfsen|21.11.14|10:44

Mijn oplossing zou zijn: Iedere gerechtige WMO gebruiker een Persoons Gebonden Vervoers Budget ( PGVB ) te geven. Waarbij men zelf de keuze heeft om een vervoerder te nemen. Hierdoor geen dure aanbestedingen meer en je helpt heeeeeel taxiland er mee. Denk dat er een aantal mensen niet mee eens zijn , waaronder de buro’s die aanbestedingen begeleiden en de ghrote vervoersmakelaars. De gemeentes kunnen een na-calculatie per gerechtige WMO gebruiker maken waardoor ze weten wat er gemiddeld

Ton van Dalfsen|21.11.14|10:47

per gebruiker aan vervoer per jaar gebruikt wordt. Zo simpel.

Ton van Dalfsen|21.11.14|10:53

Kijk ook maar eens naar het artikel van Bart over de twee vervoerders in het gebied van Roosendaal ( Vos en van der Heijden ). Geweldig. Zij zeggen ook dat de lokale vervoerders het gebied kennen , en zij kennen natuurlijk ook de klanten met hun ins en outs. Als je iedere gerechtige WMO gebruiker zo’n mijn genoemde PGVB geeft krijgen ze kwalitatief goed vervoer.

Ton van Dalfsen|21.11.14|11:27

Er hoeft maar één gemeente in dit soort vorm te gebruiken en je krijgt daardoor de sneeuwbal effect.

Petrus PK Kerstens|24.11.14|12:27

Elke WMO gebruiker een eigen PGVB zal ten koste gaan van de omzet van de huidige vervoerder. Er zijn immers klanten die ongelimiteerd gebruik maken van die voorziening, tot wel 6 ritten per dag. Een eigen PGVB zal ongetwijfeld een limiet hebben net als de Valis.

Ton van Dalfsen|24.11.14|15:37

Nu heb je zeker nog de lopende contracten en gaat nog niet ten koste van de huidige vervoerders , maar als er een nieuwe aanbesteding plaats moet vinden zouden de gemeentes naar dit idee kunnen kijken. Denk ook dat ze vele malen goedkoper uit kunnen zijn. igv al de dure uitschrijving van een aanbesteding komt al te vervallen. De overheid zou hierin ook een rol kunnen spelen daar een minimum /maximum km tarief landelijk te hanteren. Ook heeft elke taxiondernemer de kans om zijn omzet te vergroten

Ton van Dalfsen|24.11.14|15:43

zeker nu het rampzalig in taxiland is. Natuurlijk hebben velen ongelimiteerde gebruik , maar omdat elke gemeente moet bezuinigen zal ook daar naar gekeken moeten worden ook mbt tot de indicatie. Niet iedereen is het zelfde. Hoe meer hulpbehoevend je bent, hoe meer recht je hebt. In ieder geval: Het mes snijdt aan twee kanten.

Petrus PK Kerstens|24.11.14|17:30

Er kleven wel een hoop praktische problemen aan. Neem nu de Deeltaxi in west en midden brabant. Als elke WMO klant zijn eigen PGB budget heeft en dus aan het taxibedrijf het vastgestelde tarief moet betalen ( bijvoorbeeld € 9.- voor een stadsritje ) moet dan de klant zelf een taxibedrijf gaan bellen of ze dat ritje willen of kunnen doen ? ( Nu belt men een centraal gratis nummer ) en is dat taxibedrijf ook verplicht dat ritje aan te nemen ? M.A.W. moet een taxibedrijf uit Zevenbergen.

Petrus PK Kerstens|24.11.14|17:32

dan zaterdagnacht om 01.00 uur een rit doen van Achtmaal naar Wernhout voor € 12.- terwijl hij dan 90 km. leeg moet rijden ?
Of moet de WMO klant zelf rond gaan bellen tegen het gewone telefoontarief voordat men een taxibedrijf vindt die deze rit wil uitvoeren ?
Lijkt mij wel interessant

Petrus PK Kerstens|24.11.14|17:34

Dan een rit doen van Achtmaal naar Wernhout voor pakweg € 12.- terwijl hij dan 90 km. leeg moet rijden, of moet een WMO klant dan tegen het gewone telefoontarief rond gaan bellen totdat men een taxibedrijf vindt die deze rit wil rijden ?

Ton van Dalfsen|24.11.14|18:47

De deeltaxi zal ook een auto naar Achtmaal moeten sturen voor een rit naar Wernhout. Voor elke gemeente is het weer anders. in dicht bevolkte gebieden zou het PGVB best wel goed kunnen werken. In dun bevolkte gebieden zal je een soort variant op moeten maken. De gimiddelde taxiondernemer zal zeker ook aan klant binding doen. Ook gaat het om de kwaliteit. Ik kan daar zeker over meepraten daar ik jaaaaaarenlang planning heb gedaan voor zowel Regiotaxi als schoolvervoer.

Ton van Dalfsen|24.11.14|18:52

Het is Menselijk denkwerk qua planning waar een planningssysteem niet tegenop kan. Heb dat veeeeelen malen meegemaakt dat het menselijk brein beter is dan een planningssysteem. Je lan met het planningssysteem een auto of busje vol plannen , maar in tijd is het veelal niet haalbaar. Zelf als ondernemer krijg ik vaak telefoontjes van Regiotaxiklanten om hun naar het ziekenhuis te brengen daar ze geen vertrouwen in de regiotaxi hebben om op tijd te komen. De lokale taxiondernemer kent zijn wegen

Ton van Dalfsen|24.11.14|18:58

in de buurt om kwalitatief goed vervoer te bieden. Het gaat er mij hier om dat ook de lokale taxiondernemers mee mogen doen en niet alles voor de grote prijsvechter is. maw de lokale taxibedrijf kent het vervoer als de beste. Regiecentrales: prima, maar dan mogen wel alle taxibedrijven meedoen.

Petrus PK Kerstens|24.11.14|18:58

Ja zeker moet de deeltaxi dat ritje ook doen, maar dan is het onderdeel van een veel groter vervoerspakket. Er staan ook ritten met bus tegenover met 5 tot 8 personen van één adres naar één adres. Straks moet dan het hele vervoerspakket gedeeld worden met vele andere taxibedrijven.

Ton van Dalfsen|24.11.14|19:38

Juist ! Gedeeld worden met vele andere taxibedrijven. Daar gaat het mij nou ook om. Waarom mogen andere taxibedrijven niet mee doen ? Om de taximarkt beter en gezonder te maken moeten ook zij mee kunnen doen zonder restricties. Ik spreek hier uit parochie van heel taxiland. Ook de lokale taxibedrijven het werk gunnen. SAMEN STERK EN KWALITATIEF ZIJN

Petrus PK Kerstens|24.11.14|20:52

Als jij de ontslagen chauffeurs van het andere taxibedrijf in dienst neemt, dan vind ik het prima.

Petrus PK Kerstens|24.11.14|21:24

Het zal er anders niet goedkoper op worden als het aantal ritten met andere taxibedrijven gedeeld moet worden. Het is immers alleen rendabel als er gecombineerd wordt en die mogelijkheid daalt als er meer taxibedrijven de ritten gaan rijden, de mogelijkheid van één centrale voor de planning vervalt immers als de klanten een eigen PGB gaan krijgen.