Klomp, Groepsvervoer, taxi, taxibedrijf

Eis hogere dwangsom voor Klomp Groepsvervoer afgewezen

De voorzieningenrechter heeft het verzoek van FNV Bondgenoten om Klomp Groepsvervoer een hogere dwangsom op te leggen dan de dwangsom van maximaal 50.000 euro – die het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden had opgelegd – afgewezen. De rechter heeft zich niet uitgelaten of de ‘stalplaatsregeling’ van Klomp is toegestaan, omdat dat geen onderdeel was van dit kort geding. Bij de nieuwe regeling is het werknemers officieel verboden het voertuig mee naar huis te nemen, maar moet het voertuig achtergelaten worden bij het eerste ophaaladres. En de uitspraak van de vorige rechter die de nabetaling oplegde beperkte zicht tot het geval ‘dat de auto mee naar huis werd genomen’.

Bij uitspraak van 9 februari is Klomp door het gerechtshof veroordeeld om art. 2.1.6 van de CAO Taxivervoer na te leven met een dwangsom van 500 euro per dag tot maximaal 50.000 euro als stok achter de deur. Volgens FNV houdt Klomp zich niet aan die veroordeling. Daarom had FNV een nieuw kort geding aangespannen, waarin FNV vorderde dat de rechter Klomp een dwangsom van 1 ton per dag oplegt. Volgens Klomp is daar geen reden toe. Klomp vindt dat zij de veroordeling door het gerechtshof niet heeft overtreden.

Taxi’s bij huis

De veroordeling van het gerechtshof is gebaseerd op de situatie waarin de werknemers van Klomp hun taxi ’s avonds mee naar huis nemen. Deze situatie doet zich volgens Klomp niet meer voor. Na de uitspraak van het gerechtshof heeft Klomp een regeling ingevoerd waarbij werknemers hun taxi niet meer mee naar huis mogen nemen en ergens op een parkeerplaats bij de route moeten stallen. De werknemers zijn hiervan per brief van Klomp en een brief van de Ondernemingsraad (OR) op de hoogte gebracht.

FNV beweert dat – zij van werknemers van Klomp heeft gehoord – dat de werknemers hun taxi nog steeds mee naar huis nemen. Er zou dus feitelijk niets veranderd zijn.Volgens de rechter blijkt niet dat de nieuwe regeling onder de veroordeling valt.

“Er kan niet worden afgeleid dat het hof een oordeel heeft gegeven over de stalplaatsregeling. Kennelijk is het hof ervan uitgegaan dat ten tijde van het hoger beroep geen stalplaatsregeling gold (maar een regeling waarbij de taxi mee naar huis werd genomen) en dat er dus geen aanleiding was voor toewijzing van dat gedeelte van de vordering van FNV”, aldus de voorzieningenrechter.

Stalplaatsregeling

“Er kan niet worden afgeleid dat een stalplaatsregeling – zoals Klomp die nu hanteert – onder het gebod valt”, licht de rechtbank toe. “Hierdoor kan niet worden aangenomen dat Klomp het gebod overtreedt. Daarom ziet de rechter ook geen aanleiding om dat gebod met een hogere dwangsom te versterken.”

“Hiermee is overigens niet gezegd dat de huidige stalplaatsregeling van Klomp geoorloofd is, maar ook niet dat die niet geoorloofd is. Maar dat hoeft in dit kort geding niet beoordeeld te worden. FNV heeft in dit kort geding uitsluitend een hogere dwangsom op het door het gerechtshof gegeven verbod gevorderd en niet ook een verbod op de huidige stalplaatsregeling. Daarom kan de voorzieningenrechter over de geoorloofdheid daarvan geen beslissing geven”, aldus de rechtbank.

Faillissement

De naleving van art. 2.1.6 van de CAO Taxivervoer (normering woon-werkverkeer) voor de chauffeurs per 1 september tot eind februari valt wel onder het door het gerechtshof gegeven gebod. Maar de rechter ziet geen aanleiding met het oog daarop een hogere dwangsom op dat gebod te stellen.

“Daarvan kan geen effectieve prikkel tot nakoming uitgaan mede in aanmerking genomen dat aannemelijk is dat Klomp financieel niet in staat is tot afrekening met werknemers over die periode over te gaan. Volgens FNV moet Klomp dan maar failliet gaan, maar een dwangsom is niet bedoeld om een faillissement tot stand te brengen. De vordering van FNV wordt daarom afgewezen”, aldus de rechtbank in haar uitspraak.

Bart Pals

Auteur: Bart Pals

3 reacties op “Eis hogere dwangsom voor Klomp Groepsvervoer afgewezen”

Peter van Opduin|12.03.16|14:18

Ik ben benieuwd of Klomp ook gaat peilen of mensen afstand willen doen van het vakantiegeld, behoud van werk voor hem/haar en zijn/haar collega’s is natuurlijk belangrijker dan die paar rotcenten. Als chauffeur bevindt je je in een gijzelingssituatie, opstappen en daarmee afstand nemen van al je zekerheden is geen optie, je zult dus door moeten werken tot het bedrijf omvalt en je “gered” wordt door de WW.

Johannes Sociaal|17.03.16|11:26

Idd, en zo ervaren wij het ook.

Ontslag nemen mag niet, steun van de WWB of UWV krijgen we niet en op deze manier gaan de werknemers persoonlijk failliet en dat is hier helaas niet meegenomen.

Deze firma moet zo spoedig mogelijk ophouden, of betalen of failliet, andere keuzes zijn er voor het personeel niet!

Albert van Kerkhoff|17.03.16|13:53

probeer eens de het taxi keurmerk organisatie aansprakelijk te stellen. In mijn beleving hebben die in het korte verleden een belangrijke steek laten vallen. Zij zijn belast met het overleggen van een verklaring dat het bedrijf zich houdt aan wet en regelgevingen. Nu het bedrijf zich niet stoort aan wet en regelgeving kan in mijn beleving gesteld worden dat de verklaringen op onjuiste wijze tot stand gekomen zijn. Beetje onduidelijk door mij weergegeven.