taxibord, daklicht, taxi

Vervoercapaciteit Stedendriehoek routes Apeldoorn gegund

Taxi Witteveen (perceel 1 en 3), Willemsen de Koning (perceel 2) en Touringcarbedrijf Betuwe Express (perceel 4) hebben de EU-aanbesteding Vervoer basismobiliteit & gym- en zwemvervoer Stedendriehoek routevervoer Apeldoorn gewonnen. Gunningscriterium was uitsluitend laagste prijs. Het gaat alleen om het vervoer, omdat de regie door de gemeentelijke Vervoercentrale wordt gedaan.

Contractperiode is 1 augustus 2016 tot en met 31 juli 2017, met opties tot verlenging indien een latere inkoopronde niet succesvol tijdig is afgesloten.

Percelen

De gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen nemen samen deel in de vervoercentrale Stedendriehoek. Dit zijn de 4 gegunde percelen aan bovengenoemde taxi- en touringcarbedrijven:

percelen inkoopronde 1 Stedendriehoek

Inkooprondes

Middels meerdere inkooprondes/aanbestedingen willen de gemeenten vervoercapaciteit (voertuig en chauffeur) voor de uitvoering (zonder regiefunctie) van het kleinschalig vervoer in het kader van de basismobiliteit inkopen, bestaande uit zowel vraagafhankelijk als routegebonden vervoer. Deze nu gegunde aanbesteding (inkoopronde 1) voorziet in een deel van deze vervoercapaciteit. Tevens wordt voor de gemeente Apeldoorn grootschalig vervoer ingekocht voor de uitvoering van het gym- en zwemvervoer.

Bestaande vervoercontracten lopen af. Zo stopt de provincie Gelderland vanaf 1 januari 2017 met Regiotaxi Gelderland en draagt de verantwoordelijkheid voor dit vervoer over aan de gemeenten, inclusief het verzorgen van het vraagafhankelijk vervoer voor OV-reizigers. Bestaande vervoervormen worden onderdeel van Basismobiliteit.

Scheiding regie en vervoer

Voor de nieuwe aanbesteding van het vervoersysteem hebben de gemeenten ervoor gekozen om een scheiding aan te brengen tussen de operationele regie over het vervoer en uitvoering van het vervoer voor de eerder genoemde gemeenten. De deelnemende gemeenten realiseren daarom samen een publieke vervoercentrale.

Deze vervoercentrale krijgt vorm in een Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringorganisatie (GR BVO) en is verantwoordelijk voor het aangaan, verlengen en ontbinden van de (benodigde) vervoerscontracten. De Vervoercentrale verzamelt de vervoeraanvragen (o.a. ritaanname), verzorgt de planning en zet deze uit bij de gecontracteerde vervoerders, die de uitvoering van het vervoer verzorgen. De centrale regiefunctie vormt derhalve géén onderdeel van deze aanbesteding.

Geen invloed

Doordat de planfunctie binnen de Vervoercentrale ligt hebben de vervoerders geen invloed op efficiënter rijden of het aantal klanten. Vervoerders beperken zich in dit geval tot het leveren van vervoercapaciteit onder aansturing van de Vervoercentrale.

De scope van nu gegunde aanbesteding betreft de inkoop van vervoercapaciteit voor het routevervoer voor de gemeente Apeldoorn (met name voor het vervoeren van leerlingen en jeugdigen uit). Deze voertuigen worden slechts een paar uur per dag ingezet, maar kunnen mogelijk ook aansluitend ingezet worden voor het vervoeren van cliënten Wmo-Bg, als deze combinatiemogelijkheden zich voordoen.

Prijs

Het vervoer is uitsluitend op prijs gegund. “De aanbesteding is redelijk traditioneel ingestoken met als basis het huidige kwaliteitsniveau en de kwaliteitseisen zoals die nu in het huidige contract zijn opgenomen. Als pilot worden de benodigde rolstoelvoertuigen vanaf 1 januari 2017 ook ingezet voor de uitvoering van het vraagafhankelijk vervoer voor Wmo- en OV-reizigers”, meldt de inschrijvingsleidraad. Contractperiode: 1 augustus 2016 tot en met 31 juli 2017, met opties tot verlenging indien inkoopronde 3 niet succesvol tijdig is afgesloten.

In de tweede inkoopronde wordt vervoercapaciteit ingekocht die vooral wordt gebruikt voor het vraagafhankelijk vervoeren van Wmo-en OV-reizigers (sociaal vervoer) uit alle deelnemende gemeenten. Dit zullen voertuigen zijn die een groot deel van de dag worden ingezet. Bij de inkoop worden twee typen vervoercapaciteit ingekocht: rolstoelbus en taxipersonenauto. Contractperiode: 1 januari 2017 tot en met 31 juli 2019, met opties tot verlenging.

Vervoercapaciteit

In de derde inkoopronde wordt extra vervoercapaciteit ingekocht die vooral wordt gebruikt voor het vervoeren van leerlingen uit alle deelnemende gemeenten (inclusief Apeldoorn). In deze inkoopronde zullen vooral extra 8-persoons voertuigen en rolstoelvoertuigen nodig zijn op piekmomenten, die niet de hele dag en het hele jaar nodig zijn. Er zullen ook hier contracten per perceel worden afgesloten.

“Door dit ineens aan te besteden kunnen er combinaties in vervoer gemaakt worden tussen de vervoersstromen en over gemeentegrenzen of basepoints heen”, verwacht de aanbesteder. Contractperiode: 1 augustus 2017 tot en met 31 juli 2019, met opties tot verlenging.

Protest

Onlangs protesteerde KNV Taxi tegen de manier waarop deze aanbesteding wordt ingestoken. Er bestaan grote twijfels of het opzetten van een eigen publieke regiecentrale door de Stedendriehoek gaat leiden tot efficiency verbeteringen en kostenbesparingen.

“Dat suggereert namelijk de dat taxibedrijven nu niet optimaal zouden plannen en combineren”, zei KNV-secretaris Hubert Andela in een brandbrief aan de betreffende gemeenten. “En dat klopt niet.” Ook geldt bij de aanbesteding van het vervoer zelf als gunningscriterium ‘de laagste prijs’. “Gunning uitsluitend op laagste prijs is funest voor de branche en zal ook ten koste gaan van de kwaliteit van het vervoer en de dienstverlening naar klanten”, aldus Andela.

Aanpak

KNV Taxi is van mening dat deze manier van aanbesteden zowel vervoerders als opdrachtgevers gevangen houdt. Andela: “Wij zijn er groot voorstander van om de aanpak te wijzigen en bij het zorgvervoer de klant echt centraal te stellen. Laat deze zelf een keuze maken tussen verschillende vervoerders, zo mogelijk met een persoonsvolgend budget. Dan ontstaat er concurrentie in de markt, tussen de verschillende vervoerders. Daar zullen de vervoerders die met hun dienstverlening het beste aansluiten bij de wens van de klant het meest van profiteren. En dat is uiteindelijk wel waar het om draait.”

Bart Pals

Lees ook: Protest KNV tegen opzetten regiecentrale door Stedendriehoek

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

3 reacties op “Vervoercapaciteit Stedendriehoek routes Apeldoorn gegund”

Huib van der Kleij|08.04.16|15:25

Gebruik Pgb voor vervoer inkopen. Geen investeringen doen met dit vervoer. Was een mooie gelegenheid om ook op groen over te gaan wat kabinet ook wil dus gaan de gemeenten tegen beleid van regering in .

Rodney Barten|08.04.16|19:22

Gunningscriterium was uitsluitend laagste prijs.

En daarmee is alles weer gezegd!

Ton van Dalfsen|09.04.16|17:51

Hé eindelijk een branche vereniging die mee denkt. Dit siert het KNV. Ik zeg hier al 2 jaar: Persoons gebonden vervoers budget en de klant zelf laten bepalen. GOED voor de branche

Vervoercapaciteit Stedendriehoek routes Apeldoorn gegund | TaxiPro
taxibord, daklicht, taxi

Vervoercapaciteit Stedendriehoek routes Apeldoorn gegund

Taxi Witteveen (perceel 1 en 3), Willemsen de Koning (perceel 2) en Touringcarbedrijf Betuwe Express (perceel 4) hebben de EU-aanbesteding Vervoer basismobiliteit & gym- en zwemvervoer Stedendriehoek routevervoer Apeldoorn gewonnen. Gunningscriterium was uitsluitend laagste prijs. Het gaat alleen om het vervoer, omdat de regie door de gemeentelijke Vervoercentrale wordt gedaan.

Contractperiode is 1 augustus 2016 tot en met 31 juli 2017, met opties tot verlenging indien een latere inkoopronde niet succesvol tijdig is afgesloten.

Percelen

De gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen nemen samen deel in de vervoercentrale Stedendriehoek. Dit zijn de 4 gegunde percelen aan bovengenoemde taxi- en touringcarbedrijven:

percelen inkoopronde 1 Stedendriehoek

Inkooprondes

Middels meerdere inkooprondes/aanbestedingen willen de gemeenten vervoercapaciteit (voertuig en chauffeur) voor de uitvoering (zonder regiefunctie) van het kleinschalig vervoer in het kader van de basismobiliteit inkopen, bestaande uit zowel vraagafhankelijk als routegebonden vervoer. Deze nu gegunde aanbesteding (inkoopronde 1) voorziet in een deel van deze vervoercapaciteit. Tevens wordt voor de gemeente Apeldoorn grootschalig vervoer ingekocht voor de uitvoering van het gym- en zwemvervoer.

Bestaande vervoercontracten lopen af. Zo stopt de provincie Gelderland vanaf 1 januari 2017 met Regiotaxi Gelderland en draagt de verantwoordelijkheid voor dit vervoer over aan de gemeenten, inclusief het verzorgen van het vraagafhankelijk vervoer voor OV-reizigers. Bestaande vervoervormen worden onderdeel van Basismobiliteit.

Scheiding regie en vervoer

Voor de nieuwe aanbesteding van het vervoersysteem hebben de gemeenten ervoor gekozen om een scheiding aan te brengen tussen de operationele regie over het vervoer en uitvoering van het vervoer voor de eerder genoemde gemeenten. De deelnemende gemeenten realiseren daarom samen een publieke vervoercentrale.

Deze vervoercentrale krijgt vorm in een Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringorganisatie (GR BVO) en is verantwoordelijk voor het aangaan, verlengen en ontbinden van de (benodigde) vervoerscontracten. De Vervoercentrale verzamelt de vervoeraanvragen (o.a. ritaanname), verzorgt de planning en zet deze uit bij de gecontracteerde vervoerders, die de uitvoering van het vervoer verzorgen. De centrale regiefunctie vormt derhalve géén onderdeel van deze aanbesteding.

Geen invloed

Doordat de planfunctie binnen de Vervoercentrale ligt hebben de vervoerders geen invloed op efficiënter rijden of het aantal klanten. Vervoerders beperken zich in dit geval tot het leveren van vervoercapaciteit onder aansturing van de Vervoercentrale.

De scope van nu gegunde aanbesteding betreft de inkoop van vervoercapaciteit voor het routevervoer voor de gemeente Apeldoorn (met name voor het vervoeren van leerlingen en jeugdigen uit). Deze voertuigen worden slechts een paar uur per dag ingezet, maar kunnen mogelijk ook aansluitend ingezet worden voor het vervoeren van cliënten Wmo-Bg, als deze combinatiemogelijkheden zich voordoen.

Prijs

Het vervoer is uitsluitend op prijs gegund. “De aanbesteding is redelijk traditioneel ingestoken met als basis het huidige kwaliteitsniveau en de kwaliteitseisen zoals die nu in het huidige contract zijn opgenomen. Als pilot worden de benodigde rolstoelvoertuigen vanaf 1 januari 2017 ook ingezet voor de uitvoering van het vraagafhankelijk vervoer voor Wmo- en OV-reizigers”, meldt de inschrijvingsleidraad. Contractperiode: 1 augustus 2016 tot en met 31 juli 2017, met opties tot verlenging indien inkoopronde 3 niet succesvol tijdig is afgesloten.

In de tweede inkoopronde wordt vervoercapaciteit ingekocht die vooral wordt gebruikt voor het vraagafhankelijk vervoeren van Wmo-en OV-reizigers (sociaal vervoer) uit alle deelnemende gemeenten. Dit zullen voertuigen zijn die een groot deel van de dag worden ingezet. Bij de inkoop worden twee typen vervoercapaciteit ingekocht: rolstoelbus en taxipersonenauto. Contractperiode: 1 januari 2017 tot en met 31 juli 2019, met opties tot verlenging.

Vervoercapaciteit

In de derde inkoopronde wordt extra vervoercapaciteit ingekocht die vooral wordt gebruikt voor het vervoeren van leerlingen uit alle deelnemende gemeenten (inclusief Apeldoorn). In deze inkoopronde zullen vooral extra 8-persoons voertuigen en rolstoelvoertuigen nodig zijn op piekmomenten, die niet de hele dag en het hele jaar nodig zijn. Er zullen ook hier contracten per perceel worden afgesloten.

“Door dit ineens aan te besteden kunnen er combinaties in vervoer gemaakt worden tussen de vervoersstromen en over gemeentegrenzen of basepoints heen”, verwacht de aanbesteder. Contractperiode: 1 augustus 2017 tot en met 31 juli 2019, met opties tot verlenging.

Protest

Onlangs protesteerde KNV Taxi tegen de manier waarop deze aanbesteding wordt ingestoken. Er bestaan grote twijfels of het opzetten van een eigen publieke regiecentrale door de Stedendriehoek gaat leiden tot efficiency verbeteringen en kostenbesparingen.

“Dat suggereert namelijk de dat taxibedrijven nu niet optimaal zouden plannen en combineren”, zei KNV-secretaris Hubert Andela in een brandbrief aan de betreffende gemeenten. “En dat klopt niet.” Ook geldt bij de aanbesteding van het vervoer zelf als gunningscriterium ‘de laagste prijs’. “Gunning uitsluitend op laagste prijs is funest voor de branche en zal ook ten koste gaan van de kwaliteit van het vervoer en de dienstverlening naar klanten”, aldus Andela.

Aanpak

KNV Taxi is van mening dat deze manier van aanbesteden zowel vervoerders als opdrachtgevers gevangen houdt. Andela: “Wij zijn er groot voorstander van om de aanpak te wijzigen en bij het zorgvervoer de klant echt centraal te stellen. Laat deze zelf een keuze maken tussen verschillende vervoerders, zo mogelijk met een persoonsvolgend budget. Dan ontstaat er concurrentie in de markt, tussen de verschillende vervoerders. Daar zullen de vervoerders die met hun dienstverlening het beste aansluiten bij de wens van de klant het meest van profiteren. En dat is uiteindelijk wel waar het om draait.”

Bart Pals

Lees ook: Protest KNV tegen opzetten regiecentrale door Stedendriehoek

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

3 reacties op “Vervoercapaciteit Stedendriehoek routes Apeldoorn gegund”

Huib van der Kleij|08.04.16|15:25

Gebruik Pgb voor vervoer inkopen. Geen investeringen doen met dit vervoer. Was een mooie gelegenheid om ook op groen over te gaan wat kabinet ook wil dus gaan de gemeenten tegen beleid van regering in .

Rodney Barten|08.04.16|19:22

Gunningscriterium was uitsluitend laagste prijs.

En daarmee is alles weer gezegd!

Ton van Dalfsen|09.04.16|17:51

Hé eindelijk een branche vereniging die mee denkt. Dit siert het KNV. Ik zeg hier al 2 jaar: Persoons gebonden vervoers budget en de klant zelf laten bepalen. GOED voor de branche