Vervoerservice Van Driel, taxi, taxivoertuigen, taxicentrale, taxibedrijf

Gunning groepstaxivervoer Den Bosch naar Van Driel en Juijn

De gemeente ’s-Hertogenbosch sluit een nieuw contract met vervoerservice Van Driel voor het leerlingenvervoer binnen de regio ’s-Hertogenbosch en het groepsvervoer van werknemers Weener Xl. Met vervoersbedrijf Juijn wordt een contract gesloten voor het vervoer van leerlingen naar scholen buiten de regio ’s-Hertogenbosch. Dit is de uitkomst van een Europese aanbesteding. De nieuwe contracten met de vervoersbedrijven gaan komend schooljaar voor meerdere jaren in.

De gemeente ’s-Hertogenbosch wil samen met de vervoersbedrijven en de scholen het zelfstandig reizen zoveel mogelijk stimuleren. Maar tegelijkertijd ook met de vervoersbedrijven kwalitatief hoogwaardig groepstaxivervoer regelen voor leerlingen en werknemers Weener Xl die dat nodig hebben.

Aanbesteding

“Kwaliteit speelde daarom een zeer belangrijke rol bij deze aanbesteding”, zegt woordvoerder en inkoper Ronnie van Gaal. “Leerlingen uit het speciaal onderwijs hebben zelf aangegeven wat ze belangrijk vinden in het vervoer van en naar school. Hun wensen waren een belangrijk onderdeel bij de keuze van de vervoerders.”

De methodiek van bekostiging, voor een groot deel lumpsumfinanciering, is nieuw in het groepstaxivervoer. Deze methodiek haalt de financiële prikkel bij de vervoerders weg om zo veel mogelijk omzet te draaien. De vervoerders worden nu beloond en uitgedaagd om door innovatie en ondernemerschap (geleidelijk) meer leerlingen en werknemers zelfstandig te laten reizen.

Aanbod

Van Gaal: “Daarbij hebben zij van de gemeente, binnen een beperkt aantal kaders, de ruimte gekregen om hiervoor een realistisch aanbod te doen. Uiteraard in nauwe samenwerking en afstemming met de gemeente en de scholen. Door de – volgtijdelijke – koppeling van vervoersstromen is ook efficiëntere inregeling van het vervoer mogelijk. Daarnaast maakt de betalingssystematiek de administratie beduidend eenvoudiger, zodat er meer geld en tijd overblijft voor goed kwalitatief groepstaxivervoer.”

Andere belangrijke elementen die in de aanbesteding waren ingebed zijn volgens de gemeente Den Bosch:

  • Lokale werkgelegenheid; Met reële minimumtarieven borgt Den Bosch het behoud van lokale werkgelegenheid via loondienst en taxi cao;
  • Midden- en kleinbedrijf; De aanbesteding bestond uit meerdere percelen met ook kleinere opdrachten, waardoor nadrukkelijk ook het midden- en kleinbedrijf kon inschrijven en kansen kreeg op de concurrerende markt van de taxibedrijven.
  • Duurzaamheid; Bij de ingangsdatum van het contract is de realistische ‘Euro 5 norm” voor groepstaxivervoer opgenomen. In deze norm is de beperking van de vervuilende emissies van lichte voertuigen vastgelegd. Bij mogelijke contractverlenging dienen vervoerders ook elektrische voertuigen in te zetten.
  • Social return; De vervoerders moeten vijf procent van de aanneemsom vertalen naar een plan van aanpak voor de inzet van social return. Dit mag breed worden ingevuld. Bijvoorbeeld ook voor projecten om bijvoorbeeld het zelfstandig reizen van leerlingen te bevorderen.

Gunning

Inmiddels heeft de definitieve gunning door de gemeente ’s-Hertogenbosch plaatsgevonden. De huidige vervoerder, Vervoerservice Van Driel, gaat op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding het vervoer van leerlingen naar de scholen in ’s-Hertogenbosch, Vught en Sint-Michielsgestel verzorgen. Ook het vervoer van werknemers van Weener XL is aan Vervoerservice Van Driel gegund. De contracten gaan komend schooljaar in en hebben een duur van 4 jaar met verlengingsoptie. Voor leerlingen en werknemers betekent dit een vertrouwd gezicht. Ook op dit moment verzorgt Vervoerservice Van Driel dit groepstaxivervoer.

Voor het leerlingenvervoer buiten de regio ’s-Hertogenbosch is er aan een nieuwe vervoerder gegund. Vervoersbedrijf Juijn uit Zaltbommel gaat dit de komende twee schooljaren verzorgen. Ook Juijn is een familiebedrijf met ruime ervaring in het groepstaxivervoer. “In samenwerking met de scholen en gemeente zorgen de vervoersbedrijven de komende maanden voor een uitgebreide voorlichting en kennismaking met leerlingen en werknemers van Weener Xl”, aldus Van Gaal.

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.