Willemsen de Koning, Personenvervoer, Arnhem, taxi

Willemsen de Koning benadrukt: geen overname Klomp

Willemsen de Koning (WDK) uit Arnhem nam onlangs een deel van de bestaande contracten over van Klomp Groepsvervoer, dat eind april failliet ging. Van een echte doorstart is echter absoluut geen sprake, aldus WDK. Het bedrijf ziet zich dan ook niet genoodzaakt de doorlopende contracten van voormalig Klomp-personeel over te nemen. Klomp zelf blijkt het faillissement te wijten aan onder meer het verlies van een grote opdracht en de sterke concurrentie in de markt.

Curator Cees Klomp van Bierman Advocaten uit Tiel gaat in zijn eerste faillissementsverslag dieper op het bankroet in. Klomp Groepsvervoer uit Ede verkeerde al langere tijd in problemen. Zo was er financiële pijn als gevolg van te laag inschrijven op diverse vervoerscontracten, maar het bedrijf werd er door vakbond FNV ook meermaals van beticht zich niet aan de CAO voor Taxivervoer te hebben gehouden. De moeizame financiële situatie leidde op 20 april tot een aanvraag en toekenning van surseance van betaling; nog geen week later werd het faillissement van Klomp uitgesproken. Dit gebeurde nadat de bewindvoerders duidelijk was geworden dat het bedrijf niet over de middelen beschikte om aan haar lopende verplichtingen te kunnen voldoen.

Verlies belangrijke vervoersopdracht

De bestuurder van Klomp Groepsvervoer draagt diverse redenen aan voor het bankroet, zoals het verlies van een grote vervoersopdracht in een aanbesteding per 1 april jongstleden. Ook de combinatie van sterke concurrentie en afnemende vraag werd door het bedrijf als oorzaak genoemd. Omdat Klomp zich voor een belangrijk deel bezighield met zorgvervoer werden bezuinigingen op het gebied van AWBZ en wmo sterk gevoeld, aldus de bestuurder. De curator benadrukt dat dit de oorzaken van het bankroet in de ogen van het bedrijf zijn; hijzelf zal hier nader onderzoek naar doen.

Het eerste deel van de afwikkeling van het faillissement verliep niet eenvoudig. Dit werd mede veroorzaakt door de omvang van het bedrijf: ten tijde van het bankroet waren er 430 mensen in dienst. Er moesten externe locaties worden gezocht om alle UWV-intakes te kunnen verwerken. Bij deze gelegenheden werden de werknemers onder meer bijgepraat over wat van hen werd verwacht tijdens de periode tussen faillissement en eventuele doorstart, iets waar meteen op werd ingezet. In deze periode werd het vervoer door Klomp op de gebruikelijke manier voortgezet, ook om te voorkomen dat het leerlingen- en zorgvervoer van de één op de andere dag zou wegvallen.

Routelijsten en software

Een doorstart realiseren was volgens de curator erg complex en uiteindelijk kwam het daar ook niet van. Het probleem was met name dat de belangrijkste opdrachten van Klomp Groepsvervoer op vrij korte termijn opnieuw moeten worden aanbesteed. Grote opdrachtgevers zagen de weg vrij om met een partij naar keuze in zee te gaan. Bovendien bleek een aantal van de lopende overeenkomsten verliesgevend te zijn, waardoor deze niet één op één konden worden overgenomen.

De curator spande zich er voor in zoveel mogelijk bestaande opdrachtgevers van Klomp Groepsvervoer te bewegen om met WDK als vervangende vervoerder in zee te gaan. Dat streven hing weer samen met de wens maximaal werkgelegenheid te behouden, want Willemsen de Koning zou zoveel mogelijk werknemers van Klomp inzetten voor het invullen van deze werkzaamheden. Voor de inspanningen van de curator, alsmede voor zaken als routelijsten, telefoonnummers en software, betaalde Willemsen de Koning 50.000 euro.

Contracten gegund

Volgens Willemsen de Koning-woordvoerder Paul Baeten kan er verwarring ontstaan over de in het verslag gewekte suggestie dat het een doorstart betreft. “De curator heeft in zijn biedingenprocedure een aantal partijen geselecteerd die hij geschikt achtte om de contracten van Klomp Groepsvervoer over te nemen. In dat verband waren wij één van in totaal tien partijen. Vervolgens zijn we met de opdrachtgevers in gesprek gegaan.”

“De grootste en meest interessante opdrachtgevers, Reinaerde in Utrecht en Alliade in Friesland, bleken de contracten al aan respectievelijk Connexxion en Waaksma te hebben gegund. Voor ons teleurstellend, maar dat is hun goed recht. Bij drie andere, kleinere contracten zijn wij wel gekozen om ze voor het restant van de looptijd over te nemen. Maar dat is nadrukkelijk iets anders dan het één op één overnemen van een activiteit van een bedrijf. De 50.000 euro die wij hebben betaald is eigenlijk niet meer dan een vergoeding om als eerste met de opdrachtgevers om tafel te mogen.”

Vervoerscontracten in de lucht

Willemsen de Koning heeft de insteek gehanteerd om bij de uitvoering van de overgenomen contracten ook zoveel mogelijk voormalig personeel van Klomp Groepsvervoer in te zetten. Maar omdat het niet om een daadwerkelijke overname gaat, zijn er ook geen contracten overgenomen. Inzake de voormalige Klomp-chauffeurs waarmee WDK nog tot en met halverwege juli het leerlingenvervoer in Den Helder, Schagen en Hollands Kroon verzorgt is nu wat onrust ontstaan. De contracten die aan deze chauffeurs zijn voorgelegd voorzien niet in de overname van hun contracten voor onbepaalde tijd die zij bij Klomp hadden. FNV Taxi ontraadt de chauffeurs de nieuwe arbeidsovereenkomsten te tekenen en heeft WDK gesommeerd deze snel aan te passen.

Dat bedrijf meent echter in zijn recht te staan. “We zetten Klomp Groepsvervoer als onderneming niet voort”, aldus Paul Baten. “Klomp ging failliet en daardoor hingen er diverse vervoerscontracten in de lucht. Wij konden snel genoeg schakelen om dat vervoer door te laten gaan, en enkele van die contracten zijn door de opdrachtgevers aan ons gegund. Het was ook de wens van die zorginstellingen dat wij daar zoveel mogelijk personeel van Klomp voor in zouden zetten, maar wij hebben geen activiteiten van Klomp overgenomen, en dus ook geen personeel. FNV vindt dat als wij dezelfde routes op dezelfde tijden door dezelfde mensen laten rijden, er ook sprake zou moeten zijn van hetzelfde arbeidscontract. Daar denken wij anders over. Onze advocaten verdiepen zich nog in de kwestie, maar wij vinden dat we binnen de kaders van wet en cao keurige arbeidscontracten hebben voorgelegd.”

Aanbesteding

Van de drie overgenomen contracten verloopt die in Noord-Holland halverwege juli. Ook omdat er geen garantie is dat WDK na die tijd het vervoer in kwestie mag uitvoeren krijgen de chauffeurs tijdelijke contracten voorgelegd. De andere twee contracten lopen nog ongeveer een jaar langer. Daarna zal Willemsen de Koning net als ieder ander die de opdracht binnen wil halen moeten inschrijven op de aanbesteding, zonder dat daarbij van een voorkeurspositie sprake is.

Vincent Krabbendam

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

2 reacties op “Willemsen de Koning benadrukt: geen overname Klomp”

Johan Zevenbergen|09.06.16|12:32

Geweldig al dat gekonkel en gedraai, met tijdelijke vervoers contracten.
Denk niet dat personeel of bedrijven daar beter van worden.

Silvia Verspuy|16.06.16|11:59

Bij de gesprekken tussen WDK en de chauffeurs is er gezegd dat de mensen hetzelfde contract zouden krijgen als bij Klomp. Maar toen de contracten kwamen waren het opeens MUP contracten i.p.v de uren die in het contract van Klomp stonden!! Weliswaar wel een vast dienst verband, maar met 2 maanden proeftijd!! Hiermee gaat het personeel dus niet akkoord, want dit betekend bij overname bij aanbesteding, dat ze dan ook weer een MUP (oproepkracht) contract zouden krijgen. WDK is niet eerlijk geweest.

Willemsen de Koning benadrukt: geen overname Klomp | TaxiPro
Willemsen de Koning, Personenvervoer, Arnhem, taxi

Willemsen de Koning benadrukt: geen overname Klomp

Willemsen de Koning (WDK) uit Arnhem nam onlangs een deel van de bestaande contracten over van Klomp Groepsvervoer, dat eind april failliet ging. Van een echte doorstart is echter absoluut geen sprake, aldus WDK. Het bedrijf ziet zich dan ook niet genoodzaakt de doorlopende contracten van voormalig Klomp-personeel over te nemen. Klomp zelf blijkt het faillissement te wijten aan onder meer het verlies van een grote opdracht en de sterke concurrentie in de markt.

Curator Cees Klomp van Bierman Advocaten uit Tiel gaat in zijn eerste faillissementsverslag dieper op het bankroet in. Klomp Groepsvervoer uit Ede verkeerde al langere tijd in problemen. Zo was er financiële pijn als gevolg van te laag inschrijven op diverse vervoerscontracten, maar het bedrijf werd er door vakbond FNV ook meermaals van beticht zich niet aan de CAO voor Taxivervoer te hebben gehouden. De moeizame financiële situatie leidde op 20 april tot een aanvraag en toekenning van surseance van betaling; nog geen week later werd het faillissement van Klomp uitgesproken. Dit gebeurde nadat de bewindvoerders duidelijk was geworden dat het bedrijf niet over de middelen beschikte om aan haar lopende verplichtingen te kunnen voldoen.

Verlies belangrijke vervoersopdracht

De bestuurder van Klomp Groepsvervoer draagt diverse redenen aan voor het bankroet, zoals het verlies van een grote vervoersopdracht in een aanbesteding per 1 april jongstleden. Ook de combinatie van sterke concurrentie en afnemende vraag werd door het bedrijf als oorzaak genoemd. Omdat Klomp zich voor een belangrijk deel bezighield met zorgvervoer werden bezuinigingen op het gebied van AWBZ en wmo sterk gevoeld, aldus de bestuurder. De curator benadrukt dat dit de oorzaken van het bankroet in de ogen van het bedrijf zijn; hijzelf zal hier nader onderzoek naar doen.

Het eerste deel van de afwikkeling van het faillissement verliep niet eenvoudig. Dit werd mede veroorzaakt door de omvang van het bedrijf: ten tijde van het bankroet waren er 430 mensen in dienst. Er moesten externe locaties worden gezocht om alle UWV-intakes te kunnen verwerken. Bij deze gelegenheden werden de werknemers onder meer bijgepraat over wat van hen werd verwacht tijdens de periode tussen faillissement en eventuele doorstart, iets waar meteen op werd ingezet. In deze periode werd het vervoer door Klomp op de gebruikelijke manier voortgezet, ook om te voorkomen dat het leerlingen- en zorgvervoer van de één op de andere dag zou wegvallen.

Routelijsten en software

Een doorstart realiseren was volgens de curator erg complex en uiteindelijk kwam het daar ook niet van. Het probleem was met name dat de belangrijkste opdrachten van Klomp Groepsvervoer op vrij korte termijn opnieuw moeten worden aanbesteed. Grote opdrachtgevers zagen de weg vrij om met een partij naar keuze in zee te gaan. Bovendien bleek een aantal van de lopende overeenkomsten verliesgevend te zijn, waardoor deze niet één op één konden worden overgenomen.

De curator spande zich er voor in zoveel mogelijk bestaande opdrachtgevers van Klomp Groepsvervoer te bewegen om met WDK als vervangende vervoerder in zee te gaan. Dat streven hing weer samen met de wens maximaal werkgelegenheid te behouden, want Willemsen de Koning zou zoveel mogelijk werknemers van Klomp inzetten voor het invullen van deze werkzaamheden. Voor de inspanningen van de curator, alsmede voor zaken als routelijsten, telefoonnummers en software, betaalde Willemsen de Koning 50.000 euro.

Contracten gegund

Volgens Willemsen de Koning-woordvoerder Paul Baeten kan er verwarring ontstaan over de in het verslag gewekte suggestie dat het een doorstart betreft. “De curator heeft in zijn biedingenprocedure een aantal partijen geselecteerd die hij geschikt achtte om de contracten van Klomp Groepsvervoer over te nemen. In dat verband waren wij één van in totaal tien partijen. Vervolgens zijn we met de opdrachtgevers in gesprek gegaan.”

“De grootste en meest interessante opdrachtgevers, Reinaerde in Utrecht en Alliade in Friesland, bleken de contracten al aan respectievelijk Connexxion en Waaksma te hebben gegund. Voor ons teleurstellend, maar dat is hun goed recht. Bij drie andere, kleinere contracten zijn wij wel gekozen om ze voor het restant van de looptijd over te nemen. Maar dat is nadrukkelijk iets anders dan het één op één overnemen van een activiteit van een bedrijf. De 50.000 euro die wij hebben betaald is eigenlijk niet meer dan een vergoeding om als eerste met de opdrachtgevers om tafel te mogen.”

Vervoerscontracten in de lucht

Willemsen de Koning heeft de insteek gehanteerd om bij de uitvoering van de overgenomen contracten ook zoveel mogelijk voormalig personeel van Klomp Groepsvervoer in te zetten. Maar omdat het niet om een daadwerkelijke overname gaat, zijn er ook geen contracten overgenomen. Inzake de voormalige Klomp-chauffeurs waarmee WDK nog tot en met halverwege juli het leerlingenvervoer in Den Helder, Schagen en Hollands Kroon verzorgt is nu wat onrust ontstaan. De contracten die aan deze chauffeurs zijn voorgelegd voorzien niet in de overname van hun contracten voor onbepaalde tijd die zij bij Klomp hadden. FNV Taxi ontraadt de chauffeurs de nieuwe arbeidsovereenkomsten te tekenen en heeft WDK gesommeerd deze snel aan te passen.

Dat bedrijf meent echter in zijn recht te staan. “We zetten Klomp Groepsvervoer als onderneming niet voort”, aldus Paul Baten. “Klomp ging failliet en daardoor hingen er diverse vervoerscontracten in de lucht. Wij konden snel genoeg schakelen om dat vervoer door te laten gaan, en enkele van die contracten zijn door de opdrachtgevers aan ons gegund. Het was ook de wens van die zorginstellingen dat wij daar zoveel mogelijk personeel van Klomp voor in zouden zetten, maar wij hebben geen activiteiten van Klomp overgenomen, en dus ook geen personeel. FNV vindt dat als wij dezelfde routes op dezelfde tijden door dezelfde mensen laten rijden, er ook sprake zou moeten zijn van hetzelfde arbeidscontract. Daar denken wij anders over. Onze advocaten verdiepen zich nog in de kwestie, maar wij vinden dat we binnen de kaders van wet en cao keurige arbeidscontracten hebben voorgelegd.”

Aanbesteding

Van de drie overgenomen contracten verloopt die in Noord-Holland halverwege juli. Ook omdat er geen garantie is dat WDK na die tijd het vervoer in kwestie mag uitvoeren krijgen de chauffeurs tijdelijke contracten voorgelegd. De andere twee contracten lopen nog ongeveer een jaar langer. Daarna zal Willemsen de Koning net als ieder ander die de opdracht binnen wil halen moeten inschrijven op de aanbesteding, zonder dat daarbij van een voorkeurspositie sprake is.

Vincent Krabbendam

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

2 reacties op “Willemsen de Koning benadrukt: geen overname Klomp”

Johan Zevenbergen|09.06.16|12:32

Geweldig al dat gekonkel en gedraai, met tijdelijke vervoers contracten.
Denk niet dat personeel of bedrijven daar beter van worden.

Silvia Verspuy|16.06.16|11:59

Bij de gesprekken tussen WDK en de chauffeurs is er gezegd dat de mensen hetzelfde contract zouden krijgen als bij Klomp. Maar toen de contracten kwamen waren het opeens MUP contracten i.p.v de uren die in het contract van Klomp stonden!! Weliswaar wel een vast dienst verband, maar met 2 maanden proeftijd!! Hiermee gaat het personeel dus niet akkoord, want dit betekend bij overname bij aanbesteding, dat ze dan ook weer een MUP (oproepkracht) contract zouden krijgen. WDK is niet eerlijk geweest.