gehandicaptenvervoer, wmo-vervoer, taxi, taxichauffeur, rolstoelvervoer

‘Nieuw platform doelgroepenvervoer beter voor taxibedrijven’

Mobiliteitsplatform Stroomlijn staat voor een nieuwe aanpak van het doelgroepenvervoer in de Drechtsteden. Dat platform gaat zelf de regie voeren, maar wel met kennis en ervaring uit de markt. Initiatiefnemer Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) verwacht dat zowel reizigers als vervoerders beter worden van de gekozen benadering.

Alex Buchinhoren is hoofd Zorg bij de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD), dat voor zes gemeenten onder meer alle maatwerkvoorzieningen op het gebied van wmo verzorgt. Lisette de Lijster de Raadt is bij SDD verantwoordelijk voor de inrichting van het nieuwe mobiliteitsplatform voor doelgroepenvervoer. Voorheen was zij in de vervoersbranche werkzaam. Buchinhoren en De Lijster de Raadt leggen uit waarom is gekozen voor een nieuw mobiliteitsplatform en hoe er invulling aan zal worden gegeven.

Momenteel is het doelgroepenvervoer voor de gemeenten Sliedrecht, Alblasserdam, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Dordrecht en Papendrecht nog per activiteit geregeld. Zo kent men het vervoer van en naar sociale werkplaatsvoorzieningen, het vraagafhankelijke wmo-veroer onder de naam Drechthopper en Wmo dagbestedingsvervoer. Al deze varianten werden tot nu toe apart aanbesteed. De Lijster de Raadt: “De vraag naar vervoer neemt toe, de budgetten die er voor beschikbaar zijn nemen af. Wij zijn gaan nadenken over hoe we het doelgroepenvervoer kwalitatief hoogwaardig én betaalbaar kunnen houden. Dat heeft geleid tot een andere aanpak, waarbij de individuele behoeften en mogelijkheden van klanten centraal staan.”

Passend voor reiziger

Nu zijn de drie genoemde vormen van vervoer allemaal van deur tot deur. Die mogelijkheid blijft bestaan, maar openbaar vervoer met begeleiding, buurtbussen, vrijwilligersinitiatieven en andere bestaande oplossingen worden in het aanbod opgenomen. “Hoe het wordt ingevuld is van ondergeschikt belang, als het maar passend is voor de reiziger”, vat De Lijster de Raadt de nieuwe zienswijze samen. Buchinhoren: “Het is ook zeker niet de bedoeling om een punt te zetten achter de bestaande vormen van doelgroepenvervoer, want dat zou zonde zijn. We willen juist die oplossingen meer met elkaar verbinden.”

Aan de oplossing op maat ligt een bestaande indicering van elke klant ten grondslag. Neem het voorbeeld van iemand die onder begeleiding met de bus naar de dagbesteding zou kunnen reizen, terwijl door persoonlijke aspecten op de terugweg toch weer vervoer van deur tot deur met een taxibus nodig is. De Lijster de Raadt: “Het is dus mogelijk om het zo in te vullen, maar als blijkt dat onder begeleiding met het OV reizen toch niet zo goed werkt, dan zoeken we een oplossing waar dat wel voor geldt. Als onderdeel van de sociale dienst kunnen we die signalerende rol goed invullen en de indicering indien nodig aanpassen.”

Situatie doorbreken

“Binnen Stroomlijn werken we samen met een aantal partners, zoals vervoerders, OV-bedrijven en vrijwilligers. We hebben met opzet voor de benaming ‘partners’ gekozen, omdat dit woord wederkerigheid impliceert. We vragen iets van onze partners maar daar krijgen ze ook zeker iets voor terug”, legt De Lijster de Raadt uit. Vraag en aanbod moeten beter op elkaar afgestemd worden. Dat gebeurt dus onder meer met het apart invullen van de regie en het daadwerkelijke vervoer.

“We willen niet primair bezuinigen, maar de kwaliteit van het vervoer verbeteren”, vertelt Buchinhoren. “We zijn bereid daar een eerlijke prijs voor te betalen en de vervoerders meer zekerheden te bieden dan ze gewend zijn van een concept waarin het volume bepalend is. En we hopen dat de markt het ook zo oppakt. Door de oude manier van aanbesteden is veel op laagste prijs gegund, en dat vertaalt zich linksom of rechtsom in minder kwaliteit. De situatie waarin we als opdrachtgevers en vervoerders zijn beland is voor niemand goed, en die situatie willen we met onze nieuwe benadering doorbreken”, aldus Buchinhoren.

Jeugdzorgvervoer

Stroomlijn is in zijn initiële vorm niet meteen af. Sowieso kunnen in een later stadium andere, bestaande varianten van het doelgroepenvervoer worden toegevoegd. De contracten voor onder meer leerlingen- en jeugdzorgvervoer lopen echter nog door na 1 januari aanstaande. Daarom worden nu eerst WSW, het dagbestedingsvervoer en de Drechthopper aanbesteed. Bovendien snijdt het mes aan twee kanten: ook op vormen van vervoer die nu buiten de gestelde kaders vallen, zoals in andere gemeenten of op provinciaal niveau, kan het concept eveneens worden toegepast.

De aanbesteding die nu is gepubliceerd, is dus uitsluitend gericht op de uitvoering van het doelgroepenvervoer. De regie trekt de SDD naar zichzelf toe. Niet door het wiel opnieuw uit te vinden, want de mensen met kennis en ervaring op dit vlak zullen uit de markt worden aangetrokken. De komende tijd wordt besloten welke vorm het platform juridisch gezien krijgt. De klant krijgt vanaf 1 januari dezelfde dienst aangeboden als waar nu sprake van is. Op langere termijn wordt wel gekeken naar optimalisering. Dan kan worden gedacht aan piek- en daltarieven of hoe lang van tevoren de klant een rit moet aanvragen.

Geen bedreiging

“We zien steeds meer gemeenten kiezen voor het scheiden van regie en vervoer. Wij kiezen er bewust voor om de regie zelf te doen, omdat we het belangrijk vinden om hier meer zicht op te krijgen. We kunnen straks in ons beleid ook sneller schakelen op basis van informatie die de regie ons oplevert”, licht Buchinhoren toe.

Hij is zich er van bewust dat de gekozen benadering nog niet per se veel draagvlak geniet onder vervoerders. “Maar het is niet de bedreiging die sommigen er in zien. Wij denken juist dat ook de vervoerders hier beter van kunnen worden. Als ons concept slaagt en het aantal mensen dat van doelgroepenvervoer gebruikmaakt kleiner wordt, dan kunnen we langer een eerlijke prijs betalen voor de klant die echt die taxi van deur tot deur nodig heeft.”

Kleinere taxibedrijven

Al met al ziet Buchinhoren een positieve grondhouding bij de zeven marktpartijen die eerder in het traject zijn geraadpleegd tijdens de marktconsultatie. Met de vormgeving en invulling van het bestek wil men het ook voor kleinere bedrijven beter mogelijk maken om mee te dingen naar de vervoerscontracten. “De oude manier van aanbesteden en eisen stellen maakte het voor kleinere taxibedrijven steeds moeilijker om zelfstandig in te schrijven. Ook die ontwikkelingen hopen we met ons model te kunnen doorbreken.”

Stroomlijn wil de vervoerders meer stabiliteit bieden dan in procedures waarin alleen de prijs leidend is. Het bestek is qua gunningscriteria voor 65 procent gebaseerd op prijs en voor 35 procent op kwaliteit. De inschrijvers zullen op drie hoofdzaken worden beoordeeld, legt De Lijster de Raadt uit. “We kijken zoals aangegeven naar partnerschap. Een ander aspect is goed werkgeverschap: goede voertuigen, contracten, faciliteiten en vooruitzichten voor de chauffeurs. Ten derde kijken we naar lerend vermogen. We gaan samen ongeveer 450.000 ritten per jaar verzorgen en daar zullen ongetwijfeld fouten bij worden gemaakt. Dan is het wel belangrijk om daarvan te leren, zodat het in de toekomst niet meer misgaat.”

Vincent Krabbendam

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

2 reacties op “‘Nieuw platform doelgroepenvervoer beter voor taxibedrijven’”

Sjaak de Winter|16.06.16|12:13

Interessante ontwikkeling om te volgen, men heeft met Lisette Lijster in ieder geval een dame binnengehaald met veel ervaring, kennis en realisme.

Veronica Van Heeswijk|16.06.16|14:34

Moet de regieopdracht niet worden aanbesteed? Hoe heeft men dit geregeld?

‘Nieuw platform doelgroepenvervoer beter voor taxibedrijven’ | TaxiPro
gehandicaptenvervoer, wmo-vervoer, taxi, taxichauffeur, rolstoelvervoer

‘Nieuw platform doelgroepenvervoer beter voor taxibedrijven’

Mobiliteitsplatform Stroomlijn staat voor een nieuwe aanpak van het doelgroepenvervoer in de Drechtsteden. Dat platform gaat zelf de regie voeren, maar wel met kennis en ervaring uit de markt. Initiatiefnemer Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) verwacht dat zowel reizigers als vervoerders beter worden van de gekozen benadering.

Alex Buchinhoren is hoofd Zorg bij de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD), dat voor zes gemeenten onder meer alle maatwerkvoorzieningen op het gebied van wmo verzorgt. Lisette de Lijster de Raadt is bij SDD verantwoordelijk voor de inrichting van het nieuwe mobiliteitsplatform voor doelgroepenvervoer. Voorheen was zij in de vervoersbranche werkzaam. Buchinhoren en De Lijster de Raadt leggen uit waarom is gekozen voor een nieuw mobiliteitsplatform en hoe er invulling aan zal worden gegeven.

Momenteel is het doelgroepenvervoer voor de gemeenten Sliedrecht, Alblasserdam, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Dordrecht en Papendrecht nog per activiteit geregeld. Zo kent men het vervoer van en naar sociale werkplaatsvoorzieningen, het vraagafhankelijke wmo-veroer onder de naam Drechthopper en Wmo dagbestedingsvervoer. Al deze varianten werden tot nu toe apart aanbesteed. De Lijster de Raadt: “De vraag naar vervoer neemt toe, de budgetten die er voor beschikbaar zijn nemen af. Wij zijn gaan nadenken over hoe we het doelgroepenvervoer kwalitatief hoogwaardig én betaalbaar kunnen houden. Dat heeft geleid tot een andere aanpak, waarbij de individuele behoeften en mogelijkheden van klanten centraal staan.”

Passend voor reiziger

Nu zijn de drie genoemde vormen van vervoer allemaal van deur tot deur. Die mogelijkheid blijft bestaan, maar openbaar vervoer met begeleiding, buurtbussen, vrijwilligersinitiatieven en andere bestaande oplossingen worden in het aanbod opgenomen. “Hoe het wordt ingevuld is van ondergeschikt belang, als het maar passend is voor de reiziger”, vat De Lijster de Raadt de nieuwe zienswijze samen. Buchinhoren: “Het is ook zeker niet de bedoeling om een punt te zetten achter de bestaande vormen van doelgroepenvervoer, want dat zou zonde zijn. We willen juist die oplossingen meer met elkaar verbinden.”

Aan de oplossing op maat ligt een bestaande indicering van elke klant ten grondslag. Neem het voorbeeld van iemand die onder begeleiding met de bus naar de dagbesteding zou kunnen reizen, terwijl door persoonlijke aspecten op de terugweg toch weer vervoer van deur tot deur met een taxibus nodig is. De Lijster de Raadt: “Het is dus mogelijk om het zo in te vullen, maar als blijkt dat onder begeleiding met het OV reizen toch niet zo goed werkt, dan zoeken we een oplossing waar dat wel voor geldt. Als onderdeel van de sociale dienst kunnen we die signalerende rol goed invullen en de indicering indien nodig aanpassen.”

Situatie doorbreken

“Binnen Stroomlijn werken we samen met een aantal partners, zoals vervoerders, OV-bedrijven en vrijwilligers. We hebben met opzet voor de benaming ‘partners’ gekozen, omdat dit woord wederkerigheid impliceert. We vragen iets van onze partners maar daar krijgen ze ook zeker iets voor terug”, legt De Lijster de Raadt uit. Vraag en aanbod moeten beter op elkaar afgestemd worden. Dat gebeurt dus onder meer met het apart invullen van de regie en het daadwerkelijke vervoer.

“We willen niet primair bezuinigen, maar de kwaliteit van het vervoer verbeteren”, vertelt Buchinhoren. “We zijn bereid daar een eerlijke prijs voor te betalen en de vervoerders meer zekerheden te bieden dan ze gewend zijn van een concept waarin het volume bepalend is. En we hopen dat de markt het ook zo oppakt. Door de oude manier van aanbesteden is veel op laagste prijs gegund, en dat vertaalt zich linksom of rechtsom in minder kwaliteit. De situatie waarin we als opdrachtgevers en vervoerders zijn beland is voor niemand goed, en die situatie willen we met onze nieuwe benadering doorbreken”, aldus Buchinhoren.

Jeugdzorgvervoer

Stroomlijn is in zijn initiële vorm niet meteen af. Sowieso kunnen in een later stadium andere, bestaande varianten van het doelgroepenvervoer worden toegevoegd. De contracten voor onder meer leerlingen- en jeugdzorgvervoer lopen echter nog door na 1 januari aanstaande. Daarom worden nu eerst WSW, het dagbestedingsvervoer en de Drechthopper aanbesteed. Bovendien snijdt het mes aan twee kanten: ook op vormen van vervoer die nu buiten de gestelde kaders vallen, zoals in andere gemeenten of op provinciaal niveau, kan het concept eveneens worden toegepast.

De aanbesteding die nu is gepubliceerd, is dus uitsluitend gericht op de uitvoering van het doelgroepenvervoer. De regie trekt de SDD naar zichzelf toe. Niet door het wiel opnieuw uit te vinden, want de mensen met kennis en ervaring op dit vlak zullen uit de markt worden aangetrokken. De komende tijd wordt besloten welke vorm het platform juridisch gezien krijgt. De klant krijgt vanaf 1 januari dezelfde dienst aangeboden als waar nu sprake van is. Op langere termijn wordt wel gekeken naar optimalisering. Dan kan worden gedacht aan piek- en daltarieven of hoe lang van tevoren de klant een rit moet aanvragen.

Geen bedreiging

“We zien steeds meer gemeenten kiezen voor het scheiden van regie en vervoer. Wij kiezen er bewust voor om de regie zelf te doen, omdat we het belangrijk vinden om hier meer zicht op te krijgen. We kunnen straks in ons beleid ook sneller schakelen op basis van informatie die de regie ons oplevert”, licht Buchinhoren toe.

Hij is zich er van bewust dat de gekozen benadering nog niet per se veel draagvlak geniet onder vervoerders. “Maar het is niet de bedreiging die sommigen er in zien. Wij denken juist dat ook de vervoerders hier beter van kunnen worden. Als ons concept slaagt en het aantal mensen dat van doelgroepenvervoer gebruikmaakt kleiner wordt, dan kunnen we langer een eerlijke prijs betalen voor de klant die echt die taxi van deur tot deur nodig heeft.”

Kleinere taxibedrijven

Al met al ziet Buchinhoren een positieve grondhouding bij de zeven marktpartijen die eerder in het traject zijn geraadpleegd tijdens de marktconsultatie. Met de vormgeving en invulling van het bestek wil men het ook voor kleinere bedrijven beter mogelijk maken om mee te dingen naar de vervoerscontracten. “De oude manier van aanbesteden en eisen stellen maakte het voor kleinere taxibedrijven steeds moeilijker om zelfstandig in te schrijven. Ook die ontwikkelingen hopen we met ons model te kunnen doorbreken.”

Stroomlijn wil de vervoerders meer stabiliteit bieden dan in procedures waarin alleen de prijs leidend is. Het bestek is qua gunningscriteria voor 65 procent gebaseerd op prijs en voor 35 procent op kwaliteit. De inschrijvers zullen op drie hoofdzaken worden beoordeeld, legt De Lijster de Raadt uit. “We kijken zoals aangegeven naar partnerschap. Een ander aspect is goed werkgeverschap: goede voertuigen, contracten, faciliteiten en vooruitzichten voor de chauffeurs. Ten derde kijken we naar lerend vermogen. We gaan samen ongeveer 450.000 ritten per jaar verzorgen en daar zullen ongetwijfeld fouten bij worden gemaakt. Dan is het wel belangrijk om daarvan te leren, zodat het in de toekomst niet meer misgaat.”

Vincent Krabbendam

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

2 reacties op “‘Nieuw platform doelgroepenvervoer beter voor taxibedrijven’”

Sjaak de Winter|16.06.16|12:13

Interessante ontwikkeling om te volgen, men heeft met Lisette Lijster in ieder geval een dame binnengehaald met veel ervaring, kennis en realisme.

Veronica Van Heeswijk|16.06.16|14:34

Moet de regieopdracht niet worden aanbesteed? Hoe heeft men dit geregeld?