wmo, taxi, gemeente, OV-Taxi

Aanbesteding Zeeuws doelgroepenvervoer mag niet opnieuw

De aanbesteding voor het doelgroepenvervoer in Zeeuws-Vlaanderen mocht van de voorzieningenrechter niet worden ingetrokken om vervolgens opnieuw te worden aanbesteed. In plaats daarvan moest de opdrachtgever de inschrijvingen opnieuw beoordelen, zoals eerder in een kort geding over deze aanbesteding al werd bepaald. Die procedure is opgepakt en inmiddels is de opdracht voorlopig gegund aan Taxi de Zwart uit Breskens.

Het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen kondigde eind 2015 de opdracht voor het wmo-vervoer, de haltetaxi en het vervoer jeugd-GGZ in zijn regio aan. Op 3 maart 2016 werd het contract voorlopig gegund aan Taxi de Vlieger. Tegen dat besluit spanden verschillende verliezende inschrijvers twee kort gedingen aan, die gezamenlijk werden behandeld. Zij waren het niet eens met de beoordeling. De rechter kwam op 26 mei tot de slotsom dat alle inschrijvingen opnieuw moesten worden beoordeeld.

Het Samenwerkingsverband besloot op 30 juni 2016 de aanbesteding dan maar helemaal stop te zetten en een nieuwe procedure op te starten. Er werd onder meer gesteld dat het bestek blijkbaar anders was geïnterpreteerd dan bedoeld. In een nieuw bestek wilde men daarom duidelijker zijn in de eisen en criteria. Bovendien vreesde men dat een nieuwe beoordelingscommissie door het vonnis niet meer objectief de oude inschrijvingen zou kunnen herbeoordelen. Tegen de voorgenomen intrekking kwam één van de taxibedrijven in opstand middels een nieuw kort geding. Het intrekken van de aanbesteding zou in strijd zijn met het aanbestedingsrecht en met het vonnis van 26 mei.

Wezenlijke wijziging

De voorzieningenrechter in dit meest recente kort geding redeneert dat er drie omstandigheden zijn waarbij een heraanbesteding mag plaatsvinden: als er geen geschikte inschrijvingen zijn, als er sprake is van procedurele gebreken of als in de nieuwe aanbesteding sprake is van een wezenlijke wijziging ten opzichte van de oude. De eerste twee golden in deze situatie sowieso niet, aldus de rechter.

Het Samenwerkingsverband stelde echter dat van die wezenlijke verandering wel degelijke sprake is. Zo is het haltetaxivervoer wel in de oude maar niet in de voorgenomen nieuwe aanbesteding opgenomen. Dat zou zo’n 15 procent van het vervoersvolume schelen, maar die claim werd volgens de rechter niet onderbouwd. Het standpunt van de eisende partij dat het slechts om 1,65 procent van het totaal zou gaan, wordt wél onderbouwd. De rechter heeft dus reden om aan te nemen dat die 15 procent niet klopt. Maar al zou dat wel zo zijn, dan nog is er geen sprake van een wezenlijke wijziging. Bij doelgroepenvervoer kunnen de vervoersvolumes nu eenmaal flink groeien en krimpen tijdens contractperiodes, en die mogelijkheid is in dit bestek nadrukkelijk opgenomen.

Geen heraanbesteding

In een eventueel nieuw bestek wilde de opdrachtgever verder eisen opnemen over de mogelijkheid van pinbetalingen in taxi’s. En over de relevante ervaring van de sleutelfiguur. Maar daarbij is volgens de rechter evenmin sprake van een wezenlijke wijziging, omdat dit soort zaken in eerste instantie gaat over de inrichting van de procedure.

Op basis hiervan constateerde de rechter dat er geen sprake is van een wezenlijke verandering, en daarmee dat er geen grond was voor een heraanbesteding van het doelgroepenvervoer in Zeeuws-Vlaanderen. De aanbesteding intrekken mag alleen als er grond is voor een heraanbesteding of als er geen nieuwe aanbesteding komt. Dat is hier allebei niet aan de orde. Om die reden moest de oorspronkelijke aanbestedingsprocedure worden hervat met het opnieuw beoordelen van alle toenmalige inschrijvingen. Nu dat is gebeurd, is Taxi de Zwart het bedrijf aan wie de opdracht voorlopig is gegund. Of deze moeizaam verlopen aanbesteding daarmee is afgerond, zal de komende weken blijken.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

4 reacties op “Aanbesteding Zeeuws doelgroepenvervoer mag niet opnieuw”

Taxi Diamond|24.11.16|13:53

Kan niet begrijpen dat elke aanbesteding wordt aangevochten, en er zijn steeds velen fouten wanneer stoppen we er mee het taxibedrijf helemaal kapot te maken. weg met de aanbestedingen, mensen moeten kunnen kiezen met wie ze willen rijden, en wie ze goed behandeld als klant heeft het meesten werk, betaal redelijke prijzen voor de ritten dat moet toch niet zo moeilijk zijn. Nu worden chauffeurs gedwongen ZZP te worden om dat je geen mensen in loondienst kan nemen voor die uitgemolken prijzen.

Ton van Dalfsen|26.11.16|11:22

@ Taxi Diamond, Dat zeg ik hier al een paar jaar. Weg met aanbestedingen en laat de klant zelf een keuze maken met welke vervoerder ze willen vervoerd worden. We hebben niet voor niets vanuit overheid een meter tarief opgelegd. Vele plaatselijke taxibedrijven zijn sinds de invoering van aanbestedingen ten onder gegaan door de grote jongens met hun prijzen en soms nog beneden kostprijs. En ook die gaan kapot door elkaar kapot te maken. Klomp is al een voorbeeld.

Ton van Dalfsen|26.11.16|11:26

Geef ieder een Persoons Gebonden Vervoers Budget. PGVB. Daardoor moet de klant leren omgaan met hun budget voor het hele jaar.

Piet Pietersen|29.11.16|13:45

Eindelijk een rechter die wakker is, de gemeenten doen maar wat om hun zin te krijgen.

Aanbesteding Zeeuws doelgroepenvervoer mag niet opnieuw | TaxiPro
wmo, taxi, gemeente, OV-Taxi

Aanbesteding Zeeuws doelgroepenvervoer mag niet opnieuw

De aanbesteding voor het doelgroepenvervoer in Zeeuws-Vlaanderen mocht van de voorzieningenrechter niet worden ingetrokken om vervolgens opnieuw te worden aanbesteed. In plaats daarvan moest de opdrachtgever de inschrijvingen opnieuw beoordelen, zoals eerder in een kort geding over deze aanbesteding al werd bepaald. Die procedure is opgepakt en inmiddels is de opdracht voorlopig gegund aan Taxi de Zwart uit Breskens.

Het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen kondigde eind 2015 de opdracht voor het wmo-vervoer, de haltetaxi en het vervoer jeugd-GGZ in zijn regio aan. Op 3 maart 2016 werd het contract voorlopig gegund aan Taxi de Vlieger. Tegen dat besluit spanden verschillende verliezende inschrijvers twee kort gedingen aan, die gezamenlijk werden behandeld. Zij waren het niet eens met de beoordeling. De rechter kwam op 26 mei tot de slotsom dat alle inschrijvingen opnieuw moesten worden beoordeeld.

Het Samenwerkingsverband besloot op 30 juni 2016 de aanbesteding dan maar helemaal stop te zetten en een nieuwe procedure op te starten. Er werd onder meer gesteld dat het bestek blijkbaar anders was geïnterpreteerd dan bedoeld. In een nieuw bestek wilde men daarom duidelijker zijn in de eisen en criteria. Bovendien vreesde men dat een nieuwe beoordelingscommissie door het vonnis niet meer objectief de oude inschrijvingen zou kunnen herbeoordelen. Tegen de voorgenomen intrekking kwam één van de taxibedrijven in opstand middels een nieuw kort geding. Het intrekken van de aanbesteding zou in strijd zijn met het aanbestedingsrecht en met het vonnis van 26 mei.

Wezenlijke wijziging

De voorzieningenrechter in dit meest recente kort geding redeneert dat er drie omstandigheden zijn waarbij een heraanbesteding mag plaatsvinden: als er geen geschikte inschrijvingen zijn, als er sprake is van procedurele gebreken of als in de nieuwe aanbesteding sprake is van een wezenlijke wijziging ten opzichte van de oude. De eerste twee golden in deze situatie sowieso niet, aldus de rechter.

Het Samenwerkingsverband stelde echter dat van die wezenlijke verandering wel degelijke sprake is. Zo is het haltetaxivervoer wel in de oude maar niet in de voorgenomen nieuwe aanbesteding opgenomen. Dat zou zo’n 15 procent van het vervoersvolume schelen, maar die claim werd volgens de rechter niet onderbouwd. Het standpunt van de eisende partij dat het slechts om 1,65 procent van het totaal zou gaan, wordt wél onderbouwd. De rechter heeft dus reden om aan te nemen dat die 15 procent niet klopt. Maar al zou dat wel zo zijn, dan nog is er geen sprake van een wezenlijke wijziging. Bij doelgroepenvervoer kunnen de vervoersvolumes nu eenmaal flink groeien en krimpen tijdens contractperiodes, en die mogelijkheid is in dit bestek nadrukkelijk opgenomen.

Geen heraanbesteding

In een eventueel nieuw bestek wilde de opdrachtgever verder eisen opnemen over de mogelijkheid van pinbetalingen in taxi’s. En over de relevante ervaring van de sleutelfiguur. Maar daarbij is volgens de rechter evenmin sprake van een wezenlijke wijziging, omdat dit soort zaken in eerste instantie gaat over de inrichting van de procedure.

Op basis hiervan constateerde de rechter dat er geen sprake is van een wezenlijke verandering, en daarmee dat er geen grond was voor een heraanbesteding van het doelgroepenvervoer in Zeeuws-Vlaanderen. De aanbesteding intrekken mag alleen als er grond is voor een heraanbesteding of als er geen nieuwe aanbesteding komt. Dat is hier allebei niet aan de orde. Om die reden moest de oorspronkelijke aanbestedingsprocedure worden hervat met het opnieuw beoordelen van alle toenmalige inschrijvingen. Nu dat is gebeurd, is Taxi de Zwart het bedrijf aan wie de opdracht voorlopig is gegund. Of deze moeizaam verlopen aanbesteding daarmee is afgerond, zal de komende weken blijken.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

4 reacties op “Aanbesteding Zeeuws doelgroepenvervoer mag niet opnieuw”

Taxi Diamond|24.11.16|13:53

Kan niet begrijpen dat elke aanbesteding wordt aangevochten, en er zijn steeds velen fouten wanneer stoppen we er mee het taxibedrijf helemaal kapot te maken. weg met de aanbestedingen, mensen moeten kunnen kiezen met wie ze willen rijden, en wie ze goed behandeld als klant heeft het meesten werk, betaal redelijke prijzen voor de ritten dat moet toch niet zo moeilijk zijn. Nu worden chauffeurs gedwongen ZZP te worden om dat je geen mensen in loondienst kan nemen voor die uitgemolken prijzen.

Ton van Dalfsen|26.11.16|11:22

@ Taxi Diamond, Dat zeg ik hier al een paar jaar. Weg met aanbestedingen en laat de klant zelf een keuze maken met welke vervoerder ze willen vervoerd worden. We hebben niet voor niets vanuit overheid een meter tarief opgelegd. Vele plaatselijke taxibedrijven zijn sinds de invoering van aanbestedingen ten onder gegaan door de grote jongens met hun prijzen en soms nog beneden kostprijs. En ook die gaan kapot door elkaar kapot te maken. Klomp is al een voorbeeld.

Ton van Dalfsen|26.11.16|11:26

Geef ieder een Persoons Gebonden Vervoers Budget. PGVB. Daardoor moet de klant leren omgaan met hun budget voor het hele jaar.

Piet Pietersen|29.11.16|13:45

Eindelijk een rechter die wakker is, de gemeenten doen maar wat om hun zin te krijgen.