Kort geding BIOS tegen ‘onrechtmatige aanbesteding’ Publiek Vervoer

De aanbesteding voor het doelgroepenvervoer in Groningen en Drenthe onder de naam Publiek Vervoer “rammelt aan alle kanten” en daarom spant BIOS-groep een kort geding aan tegen de aanbestedende dienst. “Met de voorwaarden van deze aanbesteding wordt het onmogelijke van de uiteindelijke opdrachtnemer gevraagd”, aldus BIOS, dat de opdrachtgever ook een starre houding verwijt. Het kort geding komt op 17 juli voor de rechter.

Onder de naam Publiek Vervoer besteden alle 35 gemeenten in de provincies Groningen en Drenthe hun doelgroepenvervoer gezamenlijk aan. Vorig jaar konden ongeveer 55.000 wmo-pashouders en 3.700 kinderen in Groningen en Drenthe gebruik maken van taxivervoer. Daarnaast namen in 2016 zo’n 57.000 mensen de Regiotaxi en maken veel inwoners gebruik van lokaal vervoer, zoals buurtbussen en speciaal stadsvervoer. Dat moet allemaal onder de vlag van Publiek Vervoer worden samengebracht.

De aanbesteding daarvoor sloot aanvankelijk op dinsdag 20 juni, maar nog voor die sluitingsdatum heeft BIOS dus Publiek Vervoer Groningen Drenthe gedagvaard in een kort geding omdat het bestek een lange reeks gebreken zou vertonen. Intussen is onder druk van het kort geding wel de inschrijfdeadline opgeschoven naar 7 augustus. “Allerlei beginselen van aanbestedingsrecht worden met voeten getreden. De eisen die aan een inschrijver worden gesteld zijn disproportioneel, niet-transparant en onduidelijk; met de voorwaarden van deze aanbesteding wordt het onmogelijke van de uiteindelijke opdrachtnemer gevraagd”, aldus het Martijn van Leeuwen namens het vervoersbedrijf.

‘Cruciale informatie ontbreekt’

Van die uiteindelijke opdrachtnemer wordt volgens BIOS verwacht dat hij “al het passend vervoer aanbiedt én onevenredig veel financiële risico’s moet dragen, inclusief een zwaar boetebeding. Publiek Vervoer heeft op haar beurt een enkel intern budgetplafond vastgesteld, om haar eigen risico’s vergaand te beperken. Het ontbreekt verder aan cruciale informatie, waardoor je al met al feitelijk verplicht wordt een blanco cheque uit te schrijven”, licht Van Leeuwen toe.

Het bedrijf geeft aan dat de vele bezwaren meermaals kenbaar zijn gemaakt aan Publiek Vervoer middels vragen in Nota’s van Inlichtingen en per brief. In de eerste NvI zijn door de verschillende potentiële inschrijvers bijna 500 vragen gesteld. Maar volgens BIOS is de respons op dat alles zeer gering: Publiek Vervoer zou weigeren op vragen in te gaan en om de aanbestedingsprocedure aan te passen of de inschrijftermijn te verlengen. Het vervoersbedrijf zegt nog te hebben geprobeerd het kort geding te voorkomen met de suggestie de aanbesteding op te schorten in afwachting van een advies door de Commissie van Aanbestedingsexperts. Dat idee zou echter van de hand zijn gewezen.

Heraanbesteding

BIOS wil met het kort geding bereiken dat de in hun ogen onrechtmatige aanbesteding wordt gestaakt. “De aanbestedende dienst zou voorwaarden van de aanbesteding wezenlijk moeten wijzigen om aan de uitgangspunten van het aanbestedingsrecht te voldoen. En dat komt dus neer op een heraanbesteding”, stelt Van Leeuwen. Aan het kort geding liggen diverse klachten ten grondslag, waaronder het ontbreken van een klachtenmeldpunt, onduidelijkheid over de inschrijfprijs en een te groot risico voor de opdrachtnemers.

Wat dat laatste betreft ziet BIOS de afnamegarantie als zeer problematisch, vooral in de situatie dat een vervoerder meerdere percelen heeft. “Op een forse afname in het ene perceel volgt mogelijk geen compensatie als de afname in het andere perceel erg meevalt; voor het OV-bureau telt de gemiddelde afname. Men gaat eraan voorbij dat zoiets een vervoerder de kop kan kosten”, aldus Martijn van Leeuwen .Ook wordt de bonus-malusregeling als onredelijk en onevenredig gezien en zou er allerlei cruciale informatie ontbreken om tot een afgewogen inschrijving te komen.

‘Zorgvuldig en rechtmatig’

Publiek Vervoer houdt  het bij een korte reactie op voorgaande stellingen en het door BIOS aangespannen kort geding. “Ons inziens hebben we zorgvuldig en rechtmatig gehandeld. We bestuderen de dagvaarding en laten het definitieve oordeel hierover bij de rechtbank. Publiek Vervoer is er voor de reizigers en garandeert de dienstverlening aan de inwoners die gebruik maken van dit vervoer.”

Lees ook: Groningen en Drenthe besteden doelgroepenvervoer samen aan

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

5 reacties op “Kort geding BIOS tegen ‘onrechtmatige aanbesteding’ Publiek Vervoer”

Ingrid Hermans|18.06.17|15:05

Jammer dat het zo gelopen is. Er is een lange voorbereiding met een marktconsultatie aan vooraf gegaan. Van die marktconsultatie zie je ondanks eerdere andersluidende uitingen, niets terug in het bestek. De a.i. Inkopers van de adviesbureaus nemen het over en “regelen” de aanbesteding met zoveel mogelijk tijdsdruk voor de vervoerders en beperkte mogelijkheid voor vragen (max 2maal). Als je inschrijft kun je niets meer, dan zegt men ‘ondernemersrisico’ je hebt zelf ingeschreven.

Ingrid Hermans|18.06.17|15:09

Ook de boeteregeling met 45 (!) boetes en malussen is disproportioneel. Er zijn eerder aanbestedende diensten geweest die de boetes al als opbrengsten in de begroting opnemen en dus willens en wetens een contract aangaan waarvan ze weten dat het voor de wederpartij onmogelijk is zich eraan te houden. Hier is echt een rol voor AIM weggelegd!

Ingrid Hermans|18.06.17|15:10

Potentiële inschrijvers moeten Alles noodgedwongen vooraf gaan aankaarten. Hier is echt een rol voor AIM weggelegd!

Alex|18.06.17|20:55

Dus ik begrijp dat bios de gunning wel wil maar niet onder de voorwaarden van het bestek? Waarom schrijft bios dan in?

Paul Dijkhuizen|22.06.17|23:14

Als je als gemeenten verschillende soorten doelgroepen gaat combineren om een zo groot mogelijk perceel aan te bestedend met het doel de prijzen nog verder omlaag te krijgen wordt het aantal bedrijven die überhaupt in kunnen schrijven steeds kleiner. Vele kleinere bedrijven zien hun deel echter verdwijnen en verdwijnen van de markt. Buiten de grote steden is hierdoor vaak door de weeks geen taxi meer te krijgen, geloof niet dat dat de bedoeling was van het aanbestedingenbeleid?

Kort geding BIOS tegen ‘onrechtmatige aanbesteding’ Publiek Vervoer | TaxiPro

Kort geding BIOS tegen ‘onrechtmatige aanbesteding’ Publiek Vervoer

De aanbesteding voor het doelgroepenvervoer in Groningen en Drenthe onder de naam Publiek Vervoer “rammelt aan alle kanten” en daarom spant BIOS-groep een kort geding aan tegen de aanbestedende dienst. “Met de voorwaarden van deze aanbesteding wordt het onmogelijke van de uiteindelijke opdrachtnemer gevraagd”, aldus BIOS, dat de opdrachtgever ook een starre houding verwijt. Het kort geding komt op 17 juli voor de rechter.

Onder de naam Publiek Vervoer besteden alle 35 gemeenten in de provincies Groningen en Drenthe hun doelgroepenvervoer gezamenlijk aan. Vorig jaar konden ongeveer 55.000 wmo-pashouders en 3.700 kinderen in Groningen en Drenthe gebruik maken van taxivervoer. Daarnaast namen in 2016 zo’n 57.000 mensen de Regiotaxi en maken veel inwoners gebruik van lokaal vervoer, zoals buurtbussen en speciaal stadsvervoer. Dat moet allemaal onder de vlag van Publiek Vervoer worden samengebracht.

De aanbesteding daarvoor sloot aanvankelijk op dinsdag 20 juni, maar nog voor die sluitingsdatum heeft BIOS dus Publiek Vervoer Groningen Drenthe gedagvaard in een kort geding omdat het bestek een lange reeks gebreken zou vertonen. Intussen is onder druk van het kort geding wel de inschrijfdeadline opgeschoven naar 7 augustus. “Allerlei beginselen van aanbestedingsrecht worden met voeten getreden. De eisen die aan een inschrijver worden gesteld zijn disproportioneel, niet-transparant en onduidelijk; met de voorwaarden van deze aanbesteding wordt het onmogelijke van de uiteindelijke opdrachtnemer gevraagd”, aldus het Martijn van Leeuwen namens het vervoersbedrijf.

‘Cruciale informatie ontbreekt’

Van die uiteindelijke opdrachtnemer wordt volgens BIOS verwacht dat hij “al het passend vervoer aanbiedt én onevenredig veel financiële risico’s moet dragen, inclusief een zwaar boetebeding. Publiek Vervoer heeft op haar beurt een enkel intern budgetplafond vastgesteld, om haar eigen risico’s vergaand te beperken. Het ontbreekt verder aan cruciale informatie, waardoor je al met al feitelijk verplicht wordt een blanco cheque uit te schrijven”, licht Van Leeuwen toe.

Het bedrijf geeft aan dat de vele bezwaren meermaals kenbaar zijn gemaakt aan Publiek Vervoer middels vragen in Nota’s van Inlichtingen en per brief. In de eerste NvI zijn door de verschillende potentiële inschrijvers bijna 500 vragen gesteld. Maar volgens BIOS is de respons op dat alles zeer gering: Publiek Vervoer zou weigeren op vragen in te gaan en om de aanbestedingsprocedure aan te passen of de inschrijftermijn te verlengen. Het vervoersbedrijf zegt nog te hebben geprobeerd het kort geding te voorkomen met de suggestie de aanbesteding op te schorten in afwachting van een advies door de Commissie van Aanbestedingsexperts. Dat idee zou echter van de hand zijn gewezen.

Heraanbesteding

BIOS wil met het kort geding bereiken dat de in hun ogen onrechtmatige aanbesteding wordt gestaakt. “De aanbestedende dienst zou voorwaarden van de aanbesteding wezenlijk moeten wijzigen om aan de uitgangspunten van het aanbestedingsrecht te voldoen. En dat komt dus neer op een heraanbesteding”, stelt Van Leeuwen. Aan het kort geding liggen diverse klachten ten grondslag, waaronder het ontbreken van een klachtenmeldpunt, onduidelijkheid over de inschrijfprijs en een te groot risico voor de opdrachtnemers.

Wat dat laatste betreft ziet BIOS de afnamegarantie als zeer problematisch, vooral in de situatie dat een vervoerder meerdere percelen heeft. “Op een forse afname in het ene perceel volgt mogelijk geen compensatie als de afname in het andere perceel erg meevalt; voor het OV-bureau telt de gemiddelde afname. Men gaat eraan voorbij dat zoiets een vervoerder de kop kan kosten”, aldus Martijn van Leeuwen .Ook wordt de bonus-malusregeling als onredelijk en onevenredig gezien en zou er allerlei cruciale informatie ontbreken om tot een afgewogen inschrijving te komen.

‘Zorgvuldig en rechtmatig’

Publiek Vervoer houdt  het bij een korte reactie op voorgaande stellingen en het door BIOS aangespannen kort geding. “Ons inziens hebben we zorgvuldig en rechtmatig gehandeld. We bestuderen de dagvaarding en laten het definitieve oordeel hierover bij de rechtbank. Publiek Vervoer is er voor de reizigers en garandeert de dienstverlening aan de inwoners die gebruik maken van dit vervoer.”

Lees ook: Groningen en Drenthe besteden doelgroepenvervoer samen aan

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

5 reacties op “Kort geding BIOS tegen ‘onrechtmatige aanbesteding’ Publiek Vervoer”

Ingrid Hermans|18.06.17|15:05

Jammer dat het zo gelopen is. Er is een lange voorbereiding met een marktconsultatie aan vooraf gegaan. Van die marktconsultatie zie je ondanks eerdere andersluidende uitingen, niets terug in het bestek. De a.i. Inkopers van de adviesbureaus nemen het over en “regelen” de aanbesteding met zoveel mogelijk tijdsdruk voor de vervoerders en beperkte mogelijkheid voor vragen (max 2maal). Als je inschrijft kun je niets meer, dan zegt men ‘ondernemersrisico’ je hebt zelf ingeschreven.

Ingrid Hermans|18.06.17|15:09

Ook de boeteregeling met 45 (!) boetes en malussen is disproportioneel. Er zijn eerder aanbestedende diensten geweest die de boetes al als opbrengsten in de begroting opnemen en dus willens en wetens een contract aangaan waarvan ze weten dat het voor de wederpartij onmogelijk is zich eraan te houden. Hier is echt een rol voor AIM weggelegd!

Ingrid Hermans|18.06.17|15:10

Potentiële inschrijvers moeten Alles noodgedwongen vooraf gaan aankaarten. Hier is echt een rol voor AIM weggelegd!

Alex|18.06.17|20:55

Dus ik begrijp dat bios de gunning wel wil maar niet onder de voorwaarden van het bestek? Waarom schrijft bios dan in?

Paul Dijkhuizen|22.06.17|23:14

Als je als gemeenten verschillende soorten doelgroepen gaat combineren om een zo groot mogelijk perceel aan te bestedend met het doel de prijzen nog verder omlaag te krijgen wordt het aantal bedrijven die überhaupt in kunnen schrijven steeds kleiner. Vele kleinere bedrijven zien hun deel echter verdwijnen en verdwijnen van de markt. Buiten de grote steden is hierdoor vaak door de weeks geen taxi meer te krijgen, geloof niet dat dat de bedoeling was van het aanbestedingenbeleid?