Enschede schort toeslag Regiotaxi Twente op

De gemeente Enschede stelt de toeslag van 3 euro op het boeken van een regiotaxirit na 21.00 uur uit tot medio oktober. Reden voor het opschorten is dat de verordening om deze toeslag op te kunnen leggen nog moet worden aangepast, waarna die aanpassing moet worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Tot die tijd neemt de gemeente de kosten voor de toeslag voor zijn rekening.

Sinds 1 juli is er het één en ander veranderd inzake Regiotaxi Twente. Iets waar de laatste weken veel over te doen is, betreft het boeken van een rit na 21.00 uur voor dezelfde avond of de volgende dag. Daar is per rit een toeslag van 3 euro voor in het leven geroepen. De gewijzigde voorwaarden betreffen het regiotaxivervoer in de gemeenten Enschede, Losser, Haaksbergen, Hengelo (vervoerder Brookhuis), Almelo, Hellendoorn, Twenterand, Wierden (Witteveen) en Hof van Twente. Een combinatie van Hulshof en Nijhuis neemt het vervoer in Oldenzaal, Dinkelland en Tubbergen voor zijn rekening. In twee andere gemeenten worden pas volgend jaar veranderingen doorgevoerd.

Op tijd boeken

De nieuwe reisvoorwaarden die per 1 juli zijn ingevoerd, hebben wel voor wat onrust in de betrokken gemeenten gezorgd. Met name de toeslag voor een late reservering stuit veel mensen tegen de borst, ook omdat de verhouding tussen ritprijs en toeslag uit scheef wordt gevonden. De toeslag is bedoeld als stimulans om mensen op tijd te laten boeken, zodat de vervoerders meer ritten kunnen combineren. Ook de vervoerders zijn er niet per se blij mee, zo bleek uit berichtgeving van RTV Oost. Brookhuis en Witteveen gaven aan de reserveringskosten onnodig hoog te vinden en bereid te zijn daarover met de betrokken gemeenten in gesprek te gaan.

Toch hebben de gemeenten deze maatregel niet voor niets genomen, zo blijkt uit de brief waarin de opschorting van de toeslag in Enschede wordt opgeschort. Het college van burgemeester en wethouders schrijft aan de gemeenteraad dat uit overleg met vervoerders bleek dat ritten steeds later werden gereserveerd. Dat maakte combineren of ritten efficiënt na elkaar inplannen steeds lastiger.

Verordening aanpassen

“In de periode januari 2017 tot en met juni 2017 is regionaal 42 procent van de ritten na 21.00 uur gereserveerd voor dezelfde avond of de volgende dag. En de afgelopen jaren was de gemiddelde bezettingsgraad slechts 1,2 persoon per rit per voertuig.” Ook zou het vele late boeken de planning en daarmee de stiptheid van het vervoer verstoren. De toeslag moet gebruikers prikkelen om op tijd te boeken, zodat de efficiency van het hele vervoer verbeterd kan worden. Met het idee van de maatregel is volgens B&W van Enschede dus niets mis.

Wel blijkt bij nader inzien de juridische grondslag voor de toeslag in de gemeente Enschede niet helemaal in orde, waar eerder werd aangenomen dat dit wel het geval zou zijn. De Verordening Maatschappelijke Ondersteuning en het Besluit Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeente Enschede moeten daarvoor enigszins worden aangepast. “De tekst in de verordening biedt wel de mogelijkheid om de eigen ritbijdrage te innen, maar niet om de toeslag te heffen. Beide documenten zullen moeten worden aangepast om voldoende grondslag te bieden voor het heffen van de toeslag voor laat geboekte ritten”, aldus de brief aan de gemeenteraad. Dit betreft dus alleen de gemeente Enschede.

45.000 tot 65.000 euro

Zo’n proces neemt natuurlijk enige tijd in beslag. De gewenste wijziging wordt nu voorbereid en op 9 oktober aan de Enschedese gemeenteraad voorgelegd. Tot die tijd is er onvoldoende grondslag om de toeslag van 3 euro per te laat geboekte rit op te leggen aan degene die de rit bestelt. De gemeente Enschede vergoedt die kosten de komende maanden aan de vervoerders en verwacht dat het om een bedrag van tussen de 45.000 en 65.000 euro zal gaan. Omdat de toeslag wordt opgeschort, vervalt ook de prikkel om vroeg te boeken. De gemeente Enschede gaat gebruikers van de Regiotaxi daarom vragen toch op tijd te boeken en zo bij te dragen aan een duurzamer en efficiënter systeem.

Alles weten over de laatste ontwikkelingen op het gebied van doelgroepenvervoer? Schrijf je dan nu in voor het Nationaal Congres Contractvervoer 2017.

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van TaxiPro en hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij ProMedia.

2 reacties op “Enschede schort toeslag Regiotaxi Twente op”

Kashia Boeren|17.07.17|17:11

De regiecentrale kan dus helemaal niet efficiënter plannen dan voorheen door de vervoerders zelf. Er moet blijkbaar een boete op voor de reiziger om maar te bewijzen dat de regiecentrale geen doodgeboren kind is van de adviseurs die besparingen hebben verkocht.

Paul Dijkhuizen|20.07.17|15:02

Duidelijk dat de gemeente een ‘foutje’ heeft gemaakt… foutje dat 45.000 tot 65.000 gemeenschapsgeld kost! Neem aan dat betrokken ambtenaar uit zijn functie is gezet? Nu moeten gebruikers aangespoord worden om op tijd te boeken, onder de noemer ‘Duurzamer en Efficienter systeem’… (Duurzamer en Efficienter, de code-woorden waarmee de overheid iedere fout wegwuift, iedere rare maatregel er doorheen kan drukken) Waarom zijn gebruikers daar niet al eerder toe aangespoord, of verplicht?