Aanbesteding Publiek Vervoer niet helemaal transparant en proportioneel

De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft een aantal klachten over de transparantie en proportionaliteit van de aanbesteding voor Publiek Vervoer Groningen Drenthe gegrond verklaard. Er is onder meer geen heldere definitie van ‘concern’ gegeven, terwijl dat begrip wel een belangrijke rol in de aanbesteding speelt. Ook wordt er inzake de mogelijke krimp van de opdracht te veel risico bij de vervoerder gelegd. De gunning van het doelgroepenvervoer in 35 Groningse en Drentse gemeenten wordt naar verwachting één dezer dagen definitief.

De aanbesteding van Publiek Vervoer Groningen Drenthe is niet zonder slag of stoot verlopen. Het gaat om zeven vervoerspercelen en een geheel waarbij de integratie van doelgroepenvervoer en kleinschalig openbaar vervoer een belangrijk uitgangspunt is. Het gaat om onder meer leerlingenvervoer, wmo-vervoer, de Hubtaxi, buurtbussen, vervoer in het kader van de participatiewet en lokaal vervoer, met een totale opdrachtwaarde van rond de 35 miljoen euro per jaar.

Toch geen kort geding

Blijkbaar was er veel onduidelijkheid over de aanbestedingsdocumenten, want de eerste Nota van Inlichtingen leverde maar liefst 488 vragen van potentiële inschrijvers op. Bij de tweede vragenronde kwamen er daar nog eens 99 bij. Vervolgens spande de vervoerder ZCN op 16 juni een kort geding aan tegen de ‘aan alle kanten rammelende aanbesteding’. De aanbestedende dienst schortte vervolgens de inschrijfdeadline op tot 7 augustus.

Daarop besloot ZCN het kort geding weer in te trekken. In de ogen van de vervoerder ontstond er door het opschuiven van de deadline genoeg ruimte om klachten te laten beoordelen door de Commissie van Aanbestedingsexperts. Het advies werd tussen de voorlopige en de definitieve gunning van de contracten gegeven, al zal het pas later formeel worden gepubliceerd.

Diverse klachten ongegrond

In totaal werden er negen klachten ingediend. De laatste, over het bonus-malussysteem en de boeteregeling. De klacht is wat de Commissie betreft echter te laat naar voren gebracht. Klachtonderdeel 1 ging over het niet voorzien in een onafhankelijk klachtenmeldpunt. Dat valt echter buiten de werkingssfeer van de Aanbestedingswet. Om die reden heeft de Commissie deze klacht niet in behandeling genomen.

Klachtonderdelen 2, 6, 7 en 8 werden om verschillende redenen ongegrond verklaard. Bij die eerste vond de klager het een probleem dat de vooraf vastgestelde minimum- en maximumprijzen niet aan de inschrijvers bekend waren gemaakt. Maar dit maakt volgens het advies geen onderdeel uit van de gunningscriteria. Ook voor de klacht dat er onvoldoende gewicht aan kwaliteit werd gegeven in deze aanbesteding is ongegrond.

Risico op krimp opdracht

Maar wel in het ontbreken van een heldere definitie voor ‘concern’ zag de Commissie van Aanbestedingsexperts wel een tekortkoming. Inschrijvers moesten onder meer een organogram indienen, dus dan speelt het begrip ‘concern’ een rol van betekenis in die aanbesteding.

Eveneens erkenning is er voor de klacht met betrekking tot het risico van de krimp van de opdracht. Dat ligt voor de eerste 40 procent per jaar bij de opdrachtnemer. Hoewel de kans op zo’n sterke krimp gering is, is het volgens de Commissie disproportioneel om zo’n groot deel van het risico bij de vervoerder te leggen.

Klachtonderdeel vijf werd deels gegrond verklaard: daar waar het ging om de toepassing van de garantieregeling op meerdere percelen in strijd met het beginsel van proportionaliteit. De klachten over onvoldoende transparantie en een wezenlijke wijziging acht de Commissie ongegrond.

‘Uitsluitend heraanbesteding’

Het advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts is niet bindend. ZCN hoopt echter dat het advies flink wat teweeg zal brengen. “Wij gaan er van uit dat de aanbestedende dienst niet beoogd heeft om intransparante en disproportionele opdrachten in de markt te zetten en zijn verantwoordelijkheid zal nemen. Nu aanpassing van de opdracht na inlevering offertes niet mogelijk is, staat uitsluitend de weg van heraanbesteding open.” Vanuit Publiek Vervoer Groningen Drenthe wordt op dit moment geen inhoudelijke reactie gegeven.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Aanbesteding Publiek Vervoer niet helemaal transparant en proportioneel | TaxiPro

Aanbesteding Publiek Vervoer niet helemaal transparant en proportioneel

De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft een aantal klachten over de transparantie en proportionaliteit van de aanbesteding voor Publiek Vervoer Groningen Drenthe gegrond verklaard. Er is onder meer geen heldere definitie van ‘concern’ gegeven, terwijl dat begrip wel een belangrijke rol in de aanbesteding speelt. Ook wordt er inzake de mogelijke krimp van de opdracht te veel risico bij de vervoerder gelegd. De gunning van het doelgroepenvervoer in 35 Groningse en Drentse gemeenten wordt naar verwachting één dezer dagen definitief.

De aanbesteding van Publiek Vervoer Groningen Drenthe is niet zonder slag of stoot verlopen. Het gaat om zeven vervoerspercelen en een geheel waarbij de integratie van doelgroepenvervoer en kleinschalig openbaar vervoer een belangrijk uitgangspunt is. Het gaat om onder meer leerlingenvervoer, wmo-vervoer, de Hubtaxi, buurtbussen, vervoer in het kader van de participatiewet en lokaal vervoer, met een totale opdrachtwaarde van rond de 35 miljoen euro per jaar.

Toch geen kort geding

Blijkbaar was er veel onduidelijkheid over de aanbestedingsdocumenten, want de eerste Nota van Inlichtingen leverde maar liefst 488 vragen van potentiële inschrijvers op. Bij de tweede vragenronde kwamen er daar nog eens 99 bij. Vervolgens spande de vervoerder ZCN op 16 juni een kort geding aan tegen de ‘aan alle kanten rammelende aanbesteding’. De aanbestedende dienst schortte vervolgens de inschrijfdeadline op tot 7 augustus.

Daarop besloot ZCN het kort geding weer in te trekken. In de ogen van de vervoerder ontstond er door het opschuiven van de deadline genoeg ruimte om klachten te laten beoordelen door de Commissie van Aanbestedingsexperts. Het advies werd tussen de voorlopige en de definitieve gunning van de contracten gegeven, al zal het pas later formeel worden gepubliceerd.

Diverse klachten ongegrond

In totaal werden er negen klachten ingediend. De laatste, over het bonus-malussysteem en de boeteregeling. De klacht is wat de Commissie betreft echter te laat naar voren gebracht. Klachtonderdeel 1 ging over het niet voorzien in een onafhankelijk klachtenmeldpunt. Dat valt echter buiten de werkingssfeer van de Aanbestedingswet. Om die reden heeft de Commissie deze klacht niet in behandeling genomen.

Klachtonderdelen 2, 6, 7 en 8 werden om verschillende redenen ongegrond verklaard. Bij die eerste vond de klager het een probleem dat de vooraf vastgestelde minimum- en maximumprijzen niet aan de inschrijvers bekend waren gemaakt. Maar dit maakt volgens het advies geen onderdeel uit van de gunningscriteria. Ook voor de klacht dat er onvoldoende gewicht aan kwaliteit werd gegeven in deze aanbesteding is ongegrond.

Risico op krimp opdracht

Maar wel in het ontbreken van een heldere definitie voor ‘concern’ zag de Commissie van Aanbestedingsexperts wel een tekortkoming. Inschrijvers moesten onder meer een organogram indienen, dus dan speelt het begrip ‘concern’ een rol van betekenis in die aanbesteding.

Eveneens erkenning is er voor de klacht met betrekking tot het risico van de krimp van de opdracht. Dat ligt voor de eerste 40 procent per jaar bij de opdrachtnemer. Hoewel de kans op zo’n sterke krimp gering is, is het volgens de Commissie disproportioneel om zo’n groot deel van het risico bij de vervoerder te leggen.

Klachtonderdeel vijf werd deels gegrond verklaard: daar waar het ging om de toepassing van de garantieregeling op meerdere percelen in strijd met het beginsel van proportionaliteit. De klachten over onvoldoende transparantie en een wezenlijke wijziging acht de Commissie ongegrond.

‘Uitsluitend heraanbesteding’

Het advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts is niet bindend. ZCN hoopt echter dat het advies flink wat teweeg zal brengen. “Wij gaan er van uit dat de aanbestedende dienst niet beoogd heeft om intransparante en disproportionele opdrachten in de markt te zetten en zijn verantwoordelijkheid zal nemen. Nu aanpassing van de opdracht na inlevering offertes niet mogelijk is, staat uitsluitend de weg van heraanbesteding open.” Vanuit Publiek Vervoer Groningen Drenthe wordt op dit moment geen inhoudelijke reactie gegeven.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.