DVG, kantoor, franchisegever, taxiorganisatie, vervoerder

Nieuwe aanbesteding na beëindigen contract Regiotaxi Utrecht

Vervoerder DVG en de opdrachtgevers voor de Regiotaxi in Utrecht en Maarssen hebben besloten het vervoerscontract te beëindigen. Er komt een nieuwe aanbesteding die medio april volgend jaar tot contracten met een andere vervoerder moet leiden. Tot die tijd blijft DVG het vervoer verzorgen en moeten overbruggingsmaatregelen de gewenste kwaliteit helpen waarborgen.

Ruim een jaar geleden, op 1 oktober 2016, begon DVG met het vervoer in het kader van Regiotaxi Utrecht. Het begin was echter onder de de maat. De eerste vier dagen leverden 99 klachten op van ontevreden gebruikers, met name over de punctualiteit van het vervoer. Onder druk van de opdrachtgevers werden er maatregelen genomen en in de periode van december 2016 tot mei 2017 steeg de dienstverlening naar een aanvaardbaar niveau.

Maar in juni werd DVG opnieuw in gebreke gesteld. De eisen op het gebied van stiptheid, omrijtijd en registratie GPS werden niet gehaald en het vertrouwen in de goede afloop liep een serieuze deuk op. DVG kreeg nog wel de kans om opnieuw orde op zaken te stellen. Het bedrijf zelf weet de problemen aan een kortstondig zeer hoog ziekteverzuim en de congestie op de wegen in met name de stad Utrecht.

Stiptheid blijft knelpunt

Maar nu besluiten de partijen dus “in goed overleg” om uit elkaar te gaan, maar dat heeft wel direct te maken met het niet realiseren van de gestelde doelen. Dat blijkt uit een verklaring van DVG, de gemeenten Stichtse Vecht en Utrecht en de provincie Utrecht.

“De stiptheid van de ritten blijft momenteel ondanks extra inzet van chauffeurs door de vervoerder een knelpunt. Ook het aantal klachten is te hoog. De drie opdrachtgevers én DVG stellen het belang van de reiziger centraal. De gezamenlijke conclusie is dan ook dat de klant het meest gebaat is met een nieuwe aanbesteding die gegund wordt aan een contractpartij die het opnieuw te definiëren niveau van de dienstverlening kan leveren.”

Dat laatste is niet onbelangrijk. DVG is er weliswaar niet is geslaagd de gestelde doelen te halen, maar in het kader van een nieuwe aanbesteding worden ook die eisen goed tegen het licht gehouden. “Voordat een nieuwe aanbesteding wordt uitgeschreven, kijken opdrachtgevers naar de eisen die worden gesteld aan de prijs en de gewenste kwaliteit.”

Klachtenafhandeling

Bij de nieuwe aanbesteding “zetten de opdrachtgevers zwaar in op ‘kwaliteit’ met het doel een stevige contractpartij te vinden die de gewenste kwaliteit levert. De verwachting is dat in het voorjaar van 2018 (streefdatum 1 april 2018) een nieuw gecontracteerde vervoerder van start kan gaan.”

Uiteraard wordt uit het huidige vervoer niet zomaar de stekker getrokken. Tot er een nieuwe vervoerder is, blijft het vervoer de verantwoordelijkheid van DVG. Extra overbruggingsmaatregelen moeten er voor zorgen dat alles op een goed niveau is en blijft. Zo zal de provincie een faciliterende rol spelen bij de klachtenafhandeling, is er extra aandacht voor individueel vervoer en prioriteitsritten en worden de prestaties van DVG dagelijks gemonitord.

Auteur: Vincent Krabbendam

6 reacties op “Nieuwe aanbesteding na beëindigen contract Regiotaxi Utrecht”

Taxi Volendam|01.11.17|11:32

Het “toverwoord” “ de opdrachtgevers zetten zwaar in op kwaliteit ”
Na 20 jaar aanbestedingen zou je beter moeten weten.
Het werkt niet ondanks de huidige zware regelgeving die er is zoals we zien.
De oogkleppen blijven dicht bij de beleidsmakers.
Voorzie de reizigers die recht hebben op “gratis” vervoer van een Pasje met KM vergoeding er in die in elke Taxi gelezen kan worden.
Dan is er vrije keuze, marktwerking, controle mogelijk .

Jap Sweijen|01.11.17|16:23

Wie het meest beloofd voor de laagste prijs is winnaar.

Leo van Trierum|02.11.17|12:33

Mensen die de taxiwereld van binnen kennen, liggen nu op de grond met hun benen in de lucht…gierend van het lachen. Het mocht niets kosten en ook straks mag het weer niets kosten. Je zal toch chauffeur zijn in die organisatie. Dan heb je toch echt antispuugtabletjes nodig!

Jan Pastoor|02.11.17|18:33

wat waren de vervoerders blij dat ze aan gesloten waren bij een club als DVG,, geachte taxiboeren,wanneer gaan jullie doppen eens open,,vanaf 2002 gaan de prijzen alleen maar naar beneden,en de kosten worden steeds hoger…. wie kan hier nu niet rekenen,,,,,ik groet u allen,,,en wens u veel slapeloze nachten toe<<<

Jan Pastoor|02.11.17|18:39

Goedkoop,goedkoper,goedkoops,,Failliet,,,,niemand in taxiland heeft de ballen om eens nee tezegen,,,tegen een waardelooze aanbesteding,,,neem nu de aanbesteding ,groningen en drenthe,,daar is en gtaat van alles mis,,,wie kan hier op nu een berekening maken, met zoon omvang ,,Jullie taxiboeren zijn oozo bang om het verlies aan de buurman tegunnen,,,

Ton van Dalfsen|04.11.17|07:54

Tja, En een DVG moet er ook nog aan verdienen. Precies zoals Jan zegt:Wanneer gaan jullie doppen open? Laat de grote jongens maar de aanbestedingen winnen tegen hun afbraak prijzen. En jullie moeten je niet laten overhalen om als onder aannemer het vervoer laten uitvoeren. Dan hebben ze een heel groot probleem.