Connexxion taxibus 1

Connexxion moet BIOS-personeel Groningen overnemen

Connexxion moet voor het leerlingen- en wmo-vervoer in de stad Groningen al het personeel overnemen van Regiovervoer Groningen, dat onderdeel uitmaakt van de BIOS-groep. De rechter oordeelt dat er sprake is van overgang van onderneming. Ook heeft Connexxion zich niet aan de regels gehouden voor het doen van een baanaanbod. Daarmee heeft Regiovervoer Groningen zijn gelijk gehaald in het kort geding dat tegen Connexxion was aangespannen.

Het doelgroepenvervoer in de provincies Groningen en Drenthe is onlangs gezamenlijk aanbesteed en de nieuwe vervoerscontracten gaan in april in. Omdat de oude contracten per 1 januari jongstleden afliepen, sloten alle betrokken gemeenten hun eigen overbruggingsovereenkomsten met vervoerders. In de stad Groningen was de oplossing dat Connexxion niet pas op 9 april zou beginnen. In plaats daarvan is het stokje al op 1 januari van de oude vervoerder overgenomen.

Maar volgens Regiovervoer Groningen hield Connexxion zich daarbij niet aan de regels voor het overnemen van personeel. Samen met twee chauffeurs werd een kort geding aangespannen tegen Connexxion Taxi Services inzake het leerlingen- en wmo-vervoer in de Groningen. Zij wilden dat Connexxion alle chauffeurs van Regiovervoer Groningen overneemt, omdat er sprake zou zijn van overgang van onderneming. De rechter is het daar dus mee eens.

Baanaanbod

Voor Regiovervoer Groningen was het wmo- en leerlingenvervoer in Groningen de enige economische activiteit. Daar hielden zich 54 werknemers, 19 uitzendkrachten en 9 gedetacheerden mee bezig. Van hen vielen er, volgens Sociaal Fonds Taxi, 49 binnen de OPOV-groep. Aan 75 procent van hen moest Connexxion daarom een baanaanbod doen. Uiteindelijk kregen 36 medewerkers zo’n baanaanbod: 21 namen het aan, de rest sloeg het af. Verder nam Connexxion tien taxivoertuigen en vijf losse navigatiesystemen over van Regiovervoer Groningen.

De vervoersactiviteiten zijn op 1 januari “zonder onderbreking” op de nieuwe vervoerder overgegaan. Wel is er sprake van een andere locatie. Anders dan de genoemde taxi’s en apparatuur zijn er geen onroerende zaken overgenomen. Maar, zo redeneert de rechter: Connexxion heeft deze voertuigen nodig voor de uitvoering. Het betreft ongeveer een kwart van de vloot van Regiovervoer Groningen, maar toch vindt de rechter de overname van taxi’s en navigatiesystemen “een overgang van materiële activa van betekenis.”

20 in plaats van 40 uur

Connexxion heeft 36 chauffeurs van Regiovervoer Groningen een baanaanbod gedaan. Dat is net iets minder dan 75 procent, maar dat komt uit op 36,75 en geen van de betrokkenen heeft moeite met die afronding naar beneden. 21 van de 49 mensen die overgaan vormen nog geen substantieel deel van het personeel. Maar volgens de cao moet zo’n baanaanbod schriftelijk worden gedaan, en dat is hier niet gebeurd – of in elk geval niet door Connexxion aangetoond tijdens de rechtszitting.

Twee mensen uit de groep aan wie een baanaanbod is gedaan (niet de twee die het kort geding aanspanden) gaven verklaringen die niet goed uitpakten voor Connexxion. De één stelde dat haar een baanaanbod voor 20 uur was gedaan, terwijl ze een contract voor 40 uur had. Een ander gaf in een gesprek met Connexxion bepaalde voorkeuren aan, waarna hij een formulier kreeg voorgelegd waarmee hij verklaarde van het baanaanbod af te zien. Hij tekende het formulier, maar realiseerde zich later dat hij het aanbod helemaal niet had willen afslaan.

Aanzienlijk deel personeel

Op basis van dat alles vindt de rechter dat Connexxion niet volgens de voorschriften een baanaanbod heeft gedaan. Degenen die het aanbod weigerden, kunnen daar ook niet zonder meer aan worden gehouden. Zeven van hen zijn bereid alsnog bij Connexxion in dienst te treden. Als zij dat alsnog doen, komt het totaal op 28 van de 49. Dat is een realistisch scenario en dus moet er rekening mee worden gehouden.

En in dat geval is er volgens de rechter wel degelijk sprake van overgang van een substantieel deel van het personeel, dat bovendien eerder hoger dan lager zal uitvallen. Er zijn immers ook nog zeven mensen die een baanaanbod weigerden en daar nog niet van terugkwamen, maar die dat mogelijk wel doen als het aanbod volgens de regels wordt gedaan.

Overgang van onderneming

Deze en andere zaken tellen in het oordeel van de rechter mee: overgang van een flink deel van de voertuigen en het personeel, de detachering van negen mensen die door de nieuwe vervoerder wordt voortgezet, overgang van klantenbestand en vervoer en het behoud van website en telefoonnummer. Op basis daarvan stelt de rechter vast dat bij de overgang van de vervoersactiviteiten sprake is van overgang van onderneming. Om die reden moet Connexxion de arbeidsovereenkomsten van het personeel van Regiovervoer Groningen overnemen, met terugwerkende kracht sinds 1 januari.

BIOS en Connexxion stonden enkele jaren geleden ook tegenover elkaar in een zaak die draaide om overgang van onderneming, toen inzake Regiotaxi Waterweg. De rechter oordeelde eerst dat Connexxion het personeel van BIOS moest overnemen, maar in hoger beroep werd deze uitspraak teruggedraaid. Dat kwam vooral omdat uiteindelijk minder dan de helft van de mensen daadwerkelijk een baanaanbod van Connexxion accepteerde. Lees hier alle details over die eerdere kwestie.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Connexxion moet BIOS-personeel Groningen overnemen | TaxiPro
Connexxion taxibus 1

Connexxion moet BIOS-personeel Groningen overnemen

Connexxion moet voor het leerlingen- en wmo-vervoer in de stad Groningen al het personeel overnemen van Regiovervoer Groningen, dat onderdeel uitmaakt van de BIOS-groep. De rechter oordeelt dat er sprake is van overgang van onderneming. Ook heeft Connexxion zich niet aan de regels gehouden voor het doen van een baanaanbod. Daarmee heeft Regiovervoer Groningen zijn gelijk gehaald in het kort geding dat tegen Connexxion was aangespannen.

Het doelgroepenvervoer in de provincies Groningen en Drenthe is onlangs gezamenlijk aanbesteed en de nieuwe vervoerscontracten gaan in april in. Omdat de oude contracten per 1 januari jongstleden afliepen, sloten alle betrokken gemeenten hun eigen overbruggingsovereenkomsten met vervoerders. In de stad Groningen was de oplossing dat Connexxion niet pas op 9 april zou beginnen. In plaats daarvan is het stokje al op 1 januari van de oude vervoerder overgenomen.

Maar volgens Regiovervoer Groningen hield Connexxion zich daarbij niet aan de regels voor het overnemen van personeel. Samen met twee chauffeurs werd een kort geding aangespannen tegen Connexxion Taxi Services inzake het leerlingen- en wmo-vervoer in de Groningen. Zij wilden dat Connexxion alle chauffeurs van Regiovervoer Groningen overneemt, omdat er sprake zou zijn van overgang van onderneming. De rechter is het daar dus mee eens.

Baanaanbod

Voor Regiovervoer Groningen was het wmo- en leerlingenvervoer in Groningen de enige economische activiteit. Daar hielden zich 54 werknemers, 19 uitzendkrachten en 9 gedetacheerden mee bezig. Van hen vielen er, volgens Sociaal Fonds Taxi, 49 binnen de OPOV-groep. Aan 75 procent van hen moest Connexxion daarom een baanaanbod doen. Uiteindelijk kregen 36 medewerkers zo’n baanaanbod: 21 namen het aan, de rest sloeg het af. Verder nam Connexxion tien taxivoertuigen en vijf losse navigatiesystemen over van Regiovervoer Groningen.

De vervoersactiviteiten zijn op 1 januari “zonder onderbreking” op de nieuwe vervoerder overgegaan. Wel is er sprake van een andere locatie. Anders dan de genoemde taxi’s en apparatuur zijn er geen onroerende zaken overgenomen. Maar, zo redeneert de rechter: Connexxion heeft deze voertuigen nodig voor de uitvoering. Het betreft ongeveer een kwart van de vloot van Regiovervoer Groningen, maar toch vindt de rechter de overname van taxi’s en navigatiesystemen “een overgang van materiële activa van betekenis.”

20 in plaats van 40 uur

Connexxion heeft 36 chauffeurs van Regiovervoer Groningen een baanaanbod gedaan. Dat is net iets minder dan 75 procent, maar dat komt uit op 36,75 en geen van de betrokkenen heeft moeite met die afronding naar beneden. 21 van de 49 mensen die overgaan vormen nog geen substantieel deel van het personeel. Maar volgens de cao moet zo’n baanaanbod schriftelijk worden gedaan, en dat is hier niet gebeurd – of in elk geval niet door Connexxion aangetoond tijdens de rechtszitting.

Twee mensen uit de groep aan wie een baanaanbod is gedaan (niet de twee die het kort geding aanspanden) gaven verklaringen die niet goed uitpakten voor Connexxion. De één stelde dat haar een baanaanbod voor 20 uur was gedaan, terwijl ze een contract voor 40 uur had. Een ander gaf in een gesprek met Connexxion bepaalde voorkeuren aan, waarna hij een formulier kreeg voorgelegd waarmee hij verklaarde van het baanaanbod af te zien. Hij tekende het formulier, maar realiseerde zich later dat hij het aanbod helemaal niet had willen afslaan.

Aanzienlijk deel personeel

Op basis van dat alles vindt de rechter dat Connexxion niet volgens de voorschriften een baanaanbod heeft gedaan. Degenen die het aanbod weigerden, kunnen daar ook niet zonder meer aan worden gehouden. Zeven van hen zijn bereid alsnog bij Connexxion in dienst te treden. Als zij dat alsnog doen, komt het totaal op 28 van de 49. Dat is een realistisch scenario en dus moet er rekening mee worden gehouden.

En in dat geval is er volgens de rechter wel degelijk sprake van overgang van een substantieel deel van het personeel, dat bovendien eerder hoger dan lager zal uitvallen. Er zijn immers ook nog zeven mensen die een baanaanbod weigerden en daar nog niet van terugkwamen, maar die dat mogelijk wel doen als het aanbod volgens de regels wordt gedaan.

Overgang van onderneming

Deze en andere zaken tellen in het oordeel van de rechter mee: overgang van een flink deel van de voertuigen en het personeel, de detachering van negen mensen die door de nieuwe vervoerder wordt voortgezet, overgang van klantenbestand en vervoer en het behoud van website en telefoonnummer. Op basis daarvan stelt de rechter vast dat bij de overgang van de vervoersactiviteiten sprake is van overgang van onderneming. Om die reden moet Connexxion de arbeidsovereenkomsten van het personeel van Regiovervoer Groningen overnemen, met terugwerkende kracht sinds 1 januari.

BIOS en Connexxion stonden enkele jaren geleden ook tegenover elkaar in een zaak die draaide om overgang van onderneming, toen inzake Regiotaxi Waterweg. De rechter oordeelde eerst dat Connexxion het personeel van BIOS moest overnemen, maar in hoger beroep werd deze uitspraak teruggedraaid. Dat kwam vooral omdat uiteindelijk minder dan de helft van de mensen daadwerkelijk een baanaanbod van Connexxion accepteerde. Lees hier alle details over die eerdere kwestie.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.