PlusOV

PlusOV kostte vorig jaar 1,8 miljoen euro meer dan begroot

Bron: site PlusOV

Vervoerssysteem PlusOV heeft in 2017 ruim 1,8 miljoen euro meer gekost dan was begroot. Deze overschrijding hangt samen met de moeizaam verlopen integratie van met name het leerlingenvervoer in PlusOV. Ook in 2018 zal PlusOV nog fors meer kosten dan oorspronkelijk was berekend: ruim 2,3 miljoen euro. In 2019 moet alles weer lopen zoals het in eerste instantie was bedacht en begroot.

PlusOV is de publieke regiecentrale voor doelgroepenvervoer in negen gemeenten, waaronder Apeldoorn, Zutphen, Voorst en Deventer. Op 1 januari 2017 werd gestart met wmo-vervoer. Per 1 augustus kwamen daar het leerlingenvervoer,  jeugdwetvervoer en dagbestedingsvervoer bij. Dit verliep echter verre van goed. Uiteindelijk werden er allerlei tekortkomingen vastgesteld in de organisatie, aansturing en techniek van PlusOV. Met een plan van aanpak en vervangingen in directie en bestuur kreeg men de situatie beter onder controle, al gaf men rond de jaarwisseling aan dat het echt oplossen van alle problemen nog wel even zou duren.

1,5 miljoen voor bedrijfsvoering

Gezien de gebeurtenissen van het afgelopen jaar, en de inspanningen die nodig waren en zijn om ze te boven te komen, komt het wellicht niet als een verrassing dat PlusOV in 2017 meer lasten had dan was begroot. In eerdere bestuursrapportages is dat ook al aangekondigd. Er was 11.682.162 euro begroot en de lasten bedroegen 13.437.992, ofwel 1.809.830 euro meer. Voor het grootste deel, zo’n 1,5 miljoen euro, zijn dat kosten voor de bedrijfsvoering.

Van een verlies kan overigens niet worden gesproken: “Het gerealiseerde resultaat is nul. De lasten van PlusOV worden volledig gedekt door de bijdragen van gemeenten en provincie. Het totaal van de baten en lasten is in principe dus altijd gelijk.”, aldus de verantwoording bij de cijfers. Deze overheden leggen het verschil dus bij volgens de verdeelsleutels die daarvoor zijn afgesproken.

Dienstverlening verbeterd

Interim-directeur Jan Akerboom schrijft in het jaarverslag het vervoer binnen PlusOV na de 1 augustus de rest van het jaar onder de maat was. Hij stelt verder dat onderzoek naar de problemen en een plan van aanpak voor het oplossen ervan hun vruchten hebben afgeworpen. “Inmiddels is de situatie gestabiliseerd en de dienstverlening sterk verbeterd.”

Die verbeteringen in organisatie en processen zijn in de eerste helft van 2018 doorgezet. “De directie voorziet voor het jaar 2018 nog wel extra kosten als gevolg van de extra inzet van adviseurs en interim-krachten. In de tweede helft van 2018 zullen deze extra kosten grotendeels zijn verdwenen”, stelt Akerboom. In 2019 verwacht PlusOV een “gestroomlijnde organisatie te hebben, zonder interim-krachten, die in staat is de processen en kosten effectief en met goede kwaliteit uit te voeren”, valt aanvullend in de conceptbegroting voor de komende jaren te lezen.

Vervoer bijna 1 miljoen duurder

Voor 2018 valt de gewijzigde begroting fors hoger uit dan eerder was gedacht: de lasten worden verwacht 2.340.000 euro hoger uit te vallen dan aanvankelijk begroot. Een belangrijk onderdeel betreft de inhuur van interim-medewerkers, waaronder de huidige directeur, en adviseurs. Dit zal zo’n 665.000 euro extra kosten. Met name in het eerste deel van het huidige jaar is er ook sprake van inzet van extra personeel en de inhuur van een extern callcenter. Deze en aanverwante zaken kosten bijna een miljoen euro.

Verder heeft PlusOV eerder besloten een geplande optimalisatieslag in de routes uit te stellen tot de start van het nieuwe schooljaar. Vanwege de vele onrust de afgelopen tijd wilde men de reizigers niet ook nog eens met deze wijzigingen opzadelen. De optimalisatie moet de kosten met 15 procent reduceren. Omdat dit nog niet is gebeurd, kost het vervoer in 2018 een kleine 700.000 euro meer dan oorspronkelijk was begroot. In 2019 moeten de vervoerskosten en andere lasten weer op het peil van de originele begroting zijn.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

PlusOV kostte vorig jaar 1,8 miljoen euro meer dan begroot | TaxiPro
PlusOV

PlusOV kostte vorig jaar 1,8 miljoen euro meer dan begroot

Bron: site PlusOV

Vervoerssysteem PlusOV heeft in 2017 ruim 1,8 miljoen euro meer gekost dan was begroot. Deze overschrijding hangt samen met de moeizaam verlopen integratie van met name het leerlingenvervoer in PlusOV. Ook in 2018 zal PlusOV nog fors meer kosten dan oorspronkelijk was berekend: ruim 2,3 miljoen euro. In 2019 moet alles weer lopen zoals het in eerste instantie was bedacht en begroot.

PlusOV is de publieke regiecentrale voor doelgroepenvervoer in negen gemeenten, waaronder Apeldoorn, Zutphen, Voorst en Deventer. Op 1 januari 2017 werd gestart met wmo-vervoer. Per 1 augustus kwamen daar het leerlingenvervoer,  jeugdwetvervoer en dagbestedingsvervoer bij. Dit verliep echter verre van goed. Uiteindelijk werden er allerlei tekortkomingen vastgesteld in de organisatie, aansturing en techniek van PlusOV. Met een plan van aanpak en vervangingen in directie en bestuur kreeg men de situatie beter onder controle, al gaf men rond de jaarwisseling aan dat het echt oplossen van alle problemen nog wel even zou duren.

1,5 miljoen voor bedrijfsvoering

Gezien de gebeurtenissen van het afgelopen jaar, en de inspanningen die nodig waren en zijn om ze te boven te komen, komt het wellicht niet als een verrassing dat PlusOV in 2017 meer lasten had dan was begroot. In eerdere bestuursrapportages is dat ook al aangekondigd. Er was 11.682.162 euro begroot en de lasten bedroegen 13.437.992, ofwel 1.809.830 euro meer. Voor het grootste deel, zo’n 1,5 miljoen euro, zijn dat kosten voor de bedrijfsvoering.

Van een verlies kan overigens niet worden gesproken: “Het gerealiseerde resultaat is nul. De lasten van PlusOV worden volledig gedekt door de bijdragen van gemeenten en provincie. Het totaal van de baten en lasten is in principe dus altijd gelijk.”, aldus de verantwoording bij de cijfers. Deze overheden leggen het verschil dus bij volgens de verdeelsleutels die daarvoor zijn afgesproken.

Dienstverlening verbeterd

Interim-directeur Jan Akerboom schrijft in het jaarverslag het vervoer binnen PlusOV na de 1 augustus de rest van het jaar onder de maat was. Hij stelt verder dat onderzoek naar de problemen en een plan van aanpak voor het oplossen ervan hun vruchten hebben afgeworpen. “Inmiddels is de situatie gestabiliseerd en de dienstverlening sterk verbeterd.”

Die verbeteringen in organisatie en processen zijn in de eerste helft van 2018 doorgezet. “De directie voorziet voor het jaar 2018 nog wel extra kosten als gevolg van de extra inzet van adviseurs en interim-krachten. In de tweede helft van 2018 zullen deze extra kosten grotendeels zijn verdwenen”, stelt Akerboom. In 2019 verwacht PlusOV een “gestroomlijnde organisatie te hebben, zonder interim-krachten, die in staat is de processen en kosten effectief en met goede kwaliteit uit te voeren”, valt aanvullend in de conceptbegroting voor de komende jaren te lezen.

Vervoer bijna 1 miljoen duurder

Voor 2018 valt de gewijzigde begroting fors hoger uit dan eerder was gedacht: de lasten worden verwacht 2.340.000 euro hoger uit te vallen dan aanvankelijk begroot. Een belangrijk onderdeel betreft de inhuur van interim-medewerkers, waaronder de huidige directeur, en adviseurs. Dit zal zo’n 665.000 euro extra kosten. Met name in het eerste deel van het huidige jaar is er ook sprake van inzet van extra personeel en de inhuur van een extern callcenter. Deze en aanverwante zaken kosten bijna een miljoen euro.

Verder heeft PlusOV eerder besloten een geplande optimalisatieslag in de routes uit te stellen tot de start van het nieuwe schooljaar. Vanwege de vele onrust de afgelopen tijd wilde men de reizigers niet ook nog eens met deze wijzigingen opzadelen. De optimalisatie moet de kosten met 15 procent reduceren. Omdat dit nog niet is gebeurd, kost het vervoer in 2018 een kleine 700.000 euro meer dan oorspronkelijk was begroot. In 2019 moeten de vervoerskosten en andere lasten weer op het peil van de originele begroting zijn.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.