Rolstoelbus

Opdrachten doelgroepenvervoer steeds vaker niet gegund

Bron: TaxiPro

Opdrachten voor doelgroepenvervoer worden steeds vaker niet gegund wegens een gebrek aan geldige inschrijvingen. Zo lukte het de gemeente Den Helder niet om zijn wmo-vervoer opnieuw aan te besteden en moet het Almelose werkbedrijf Soweco op zoek naar een andere oplossing voor het vervoer van zo’n 120 mensen.

Het bekendste voorbeeld van een gunning die mislukte was eerder dit jaar het zittend ziekenvervoer van Zilveren Kruis. Zowel werkgeversorganisatie KNV als vakbond FNV vond dat de zorgverzekeraar te weinig wilde betalen voor de uitvoering van dit werk. Dat beeld werd bevestigd doordat er geen geldige inschrijvingen werden gedaan. Een tweede poging slaagde overigens wel: recent werd het werk aan ZCN gegund.

In Den Helder zijn de laatste maanden twee pogingen gedaan om het wmo-vervoer opnieuw aan te besteden. Eind oktober werd al bekend dat de eerste poging was mislukt. Er schreven zich simpelweg geen taxibedrijven voor de opdracht in. Dat zou met name komen door de lage vergoedingen voor het vervoer. Den Helder Actueel meldt nu dat ook de tweede ronde niet tot succes heeft geleid. Ditmaal kwam er wel een inschrijving binnen, maar die vervoerder vroeg meer geld dan het plafondbedrag in het bestek. Besloten is het vervoer in elk geval voor een jaar voort te zetten op de huidige manier.

Concurrentieniveau te laag

Soweco, een Almelose organisatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, heeft de laatste tijd geprobeerd opnieuw het vervoer van zo’n 120 mensen aan te besteden. En ook hier is de conclusie dat dit proces is mislukt. “Vanwege het feit dat er slechts één geldige inschrijving is ingediend, is het concurrentieniveau te laag”, vindt de opdrachtgever. Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar een andere invulling van de Wet sociale werkvoorziening en nieuw beschut werk (NBW). De uitkomsten daarvan bepalen mede hoe het vervoer in de toekomst wordt vormgegeven en in de eerste helft van 2020 moet daar meer duidelijkheid over komen.

‘Er moet geld bij’

Het gaat vooralsnog slechts om enkele voorbeelden. Toch wordt vanuit de sector bevestigd dat vaker dan voorheen aanbestedingen voor doelgroepenvervoer niet gegund worden omdat het ontbreekt aan inschrijvingen, of in elk geval aan geldige inschrijvingen. Vervoerders vinden al een hele tijd dat veel opdrachten echt niet meer kunnen worden gereden voor het geld dat er de laatste jaren aan werd besteed. Veel taxibedrijven vinden dat er geld bij moet: niet uit luxe, maar omdat de marges vaak te klein zijn om er een bedrijf mee draaiende te houden. Wellicht is het vastlopen van aanbestedingen een signaal dat de branche inderdaad niet meer voor onrealistische vergoedingen wil rijden.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

7 reacties op “Opdrachten doelgroepenvervoer steeds vaker niet gegund”

Mark Berentssen|12.12.19|11:54

Goed bezig ‘branche’, nog even volhouden en er komt weer loon na werken.

Tot die tijd kunnen mensen gewoon met het openbaar vervoer, wat al jaren overbetaald wordrt.

Mark Berentssen|12.12.19|11:57

Goed bezig ‘branche’, nog even volhouden en we krijgen weer loon na werken.

Tot die tijd zullen er wat meer mensen van het overbetaalde openbaar vervoer gebruik moeten maken.

Taxi 10000|12.12.19|13:39

Jammer dat sommige partijen toch in de lage prijs trappen. Recent voorbeeld: DVG, dat het vervoer voor Defensie overnam van het failliete taxiboeken.nl voor een prijs waarvan je net een half uur een chauffeur kunt betalen en je kilometerkosten voor je auto.

Hardy Brunink|12.12.19|13:43

Moeten ze maar eens een fatsoenlijke prijs gaan betalen, in plaats van de taxi sector uit te knijpen net een sinaasappel.

Strange Inthenight|12.12.19|14:44

“… is het concurrentieniveau te laag” te duur zullen ze bedoelen!

Peter Vriens|13.12.19|12:36

Door concurrentie zijn veel bedrijven failliet gegaan, met als gevolg lager concurrentieniveau.
Totdat er geen concurrentie meer is, dat is dus gaande. Dan kunnen de bedrijven die overgebleven zijn gaan verdienen. Dat is een rechtstreeks (negatief) gevolg van aanbesteden, m.a.w. om zeep helpen van de lokale ondernemers, wat nu genoemd wordt gebrek aan geldige inschrijvingen

dick vd heuvel|13.12.19|17:04

Zielig voor wie het vervoer nodig hebt , maar ook die zullen begrijpen dat een ondernemer winst moet maken om zijn wagenpark te kunnen onderhouden en zijn personeel te kunnen betalen
Buiten dat moet hij zelf ook wat overhouden
Laatst vroeg iemand aan mij of ik vrijwilliger kon worden om in een busje van zijn bedrijf patiënten kon rijden
Hij zat in de directie en verdiende zo’n slordige 3 ton per jaar
Ik zei , verders alles goed met jou 😁🤣😂😭
Ik bedankte hem voor de eer en wenste hem suc6

Opdrachten doelgroepenvervoer steeds vaker niet gegund | TaxiPro