Drechthopper

VNG en minister: financiële steun doelgroepenvervoer blijft nodig

Beeld: still TaxiPro TV / Marieke van Breda

Het doelgroepenvervoer in Nederland is de laatste tijd weer redelijk op gang gekomen, maar er is nog steeds financieel maatwerk nodig om het systeem in stand te houden. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en minister De Jonge van Volksgezondheid dringen daarom aan op overleg tussen opdrachtgevers en vervoerders, zodat zij dat maatwerk lokaal kunnen realiseren.

Nadat het vervoer enkele maanden vrijwel helemaal stil lag, kwam met de heropening van de basisscholen als eerste het leerlingenvervoer weer op gang. Door de verdere versoepelingen van de coronamaatregelen zijn sindsdien ook de andere vormen van contractvervoer weer gaan rijden. Maar om diverse redenen gaat dit nog lang niet op het niveau waar voor de coronacrisis sprake van was. Bovendien zijn er tot nu toe allerlei beperkende maatregelen waardoor bijvoorbeeld het combineren van ritten lang niet altijd mogelijk is.

Dat betekent dat er nog niet kan worden gestopt met het grotendeels vergoeden van vervoer dat door de coronacrisis vervalt, stellen VNG en de minister van Volksgezondheid. Dat hoeft niet meer zoals tot nu toe werd geadviseerd voor 80 procent, zodat in elk geval de vaste lasten zijn gedekt. Het vervoer komt immers steeds verder op gang, maar tegelijk is het nog niet wat het was en de mate waarin er weer wordt gereden, verschilt per opdracht.

Gedeeld belang

“De VNG en de minister roepen gemeenten daarom op om te overleggen met de vervoerders in hun regio, om voor de periode tot 1 september op basis van lokaal maatwerk afspraken te maken die het doelgroepenvervoersnetwerk in stand houden. Daarmee vervalt de generieke oproep tot doorbetaling volgens vaste percentages. Het behouden van het netwerk is een gedeeld belang waaraan van alle gemeenten een bijdrage mag worden verwacht. Als één gemeente niet meedoet, kan dit directe gevolgen hebben op de continuïteit van het vervoer in andere gemeenten.”

Compensatie meerkosten

Meerkosten die worden gemaakt als gevolg van overheidsmaatregelen op basis van de RIVM-adviezen, worden door het Rijk vergoed. Dat geldt ook voor wmo- en Jeugdwetvervoer. Afgesproken is dat het Rijk gemeenten zal compenseren voor de meerkosten die zij aan hun aanbieders betalen. Deze afspraak geldt tot eind 2020.

Verder is afgesproken dat het Rijk, de VNG, opdrachtgevers en vervoerders de komende maanden met elkaar blijven overleggen. Zo bekijken we wat nodig is om de voorziening doelgroepenvervoer, afgestemd op de nieuwe realiteit, als belangrijke schakel in continuïteit van zorg en ondersteuning in stand te houden. Ook zullen wij samen de voortgang en effecten van de afspraken monitoren.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

VNG en minister: financiële steun doelgroepenvervoer blijft nodig | TaxiPro
Drechthopper

VNG en minister: financiële steun doelgroepenvervoer blijft nodig

Beeld: still TaxiPro TV / Marieke van Breda

Het doelgroepenvervoer in Nederland is de laatste tijd weer redelijk op gang gekomen, maar er is nog steeds financieel maatwerk nodig om het systeem in stand te houden. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en minister De Jonge van Volksgezondheid dringen daarom aan op overleg tussen opdrachtgevers en vervoerders, zodat zij dat maatwerk lokaal kunnen realiseren.

Nadat het vervoer enkele maanden vrijwel helemaal stil lag, kwam met de heropening van de basisscholen als eerste het leerlingenvervoer weer op gang. Door de verdere versoepelingen van de coronamaatregelen zijn sindsdien ook de andere vormen van contractvervoer weer gaan rijden. Maar om diverse redenen gaat dit nog lang niet op het niveau waar voor de coronacrisis sprake van was. Bovendien zijn er tot nu toe allerlei beperkende maatregelen waardoor bijvoorbeeld het combineren van ritten lang niet altijd mogelijk is.

Dat betekent dat er nog niet kan worden gestopt met het grotendeels vergoeden van vervoer dat door de coronacrisis vervalt, stellen VNG en de minister van Volksgezondheid. Dat hoeft niet meer zoals tot nu toe werd geadviseerd voor 80 procent, zodat in elk geval de vaste lasten zijn gedekt. Het vervoer komt immers steeds verder op gang, maar tegelijk is het nog niet wat het was en de mate waarin er weer wordt gereden, verschilt per opdracht.

Gedeeld belang

“De VNG en de minister roepen gemeenten daarom op om te overleggen met de vervoerders in hun regio, om voor de periode tot 1 september op basis van lokaal maatwerk afspraken te maken die het doelgroepenvervoersnetwerk in stand houden. Daarmee vervalt de generieke oproep tot doorbetaling volgens vaste percentages. Het behouden van het netwerk is een gedeeld belang waaraan van alle gemeenten een bijdrage mag worden verwacht. Als één gemeente niet meedoet, kan dit directe gevolgen hebben op de continuïteit van het vervoer in andere gemeenten.”

Compensatie meerkosten

Meerkosten die worden gemaakt als gevolg van overheidsmaatregelen op basis van de RIVM-adviezen, worden door het Rijk vergoed. Dat geldt ook voor wmo- en Jeugdwetvervoer. Afgesproken is dat het Rijk gemeenten zal compenseren voor de meerkosten die zij aan hun aanbieders betalen. Deze afspraak geldt tot eind 2020.

Verder is afgesproken dat het Rijk, de VNG, opdrachtgevers en vervoerders de komende maanden met elkaar blijven overleggen. Zo bekijken we wat nodig is om de voorziening doelgroepenvervoer, afgestemd op de nieuwe realiteit, als belangrijke schakel in continuïteit van zorg en ondersteuning in stand te houden. Ook zullen wij samen de voortgang en effecten van de afspraken monitoren.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.