Publiek Vervoer

Wmo-taxi kan efficiënter rijden dankzij data over vervoer

Bron: Publiek Vervoer

Door steeds lagere voertuigbezettingen is het op veel plekken in Nederland nodig om doelgroepenvervoer anders in te richten. Zo ook in Groningen en Drenthe. Onderzoek van Liselotte Bingen in opdracht van Publiek Vervoer laat zien hoe data gebruikt kan worden om het vervoer en de inzet van voertuigen en chauffeurs efficiënter te maken. Zij keek onder meer naar het koppelen van vervoerssystemen en reisbehoeften op persoonsniveau.

In Groningen en Drenthe is er sprake van bevolkingskrimp en vergrijzing. Hierdoor verdwijnen voorzieningen steeds meer uit de kleine kernen en zijn er meer verplaatsingen nodig. Voor het wmo-vervoer betekent dit dat er gemiddeld één persoon per rit meereist. “Tachtigjarigen zijn bij dit vervoer oververtegenwoordigd. Zij reizen vooral incidenteel”, stelt Bingen.

Uit bevolkingsprognoses blijkt dat juist deze groep enorm zal groeien, en hiermee de vraag naar het wmo-vervoer. Gemeenten hebben echter te maken met budgetten die onder druk staan, legt Bingen uit. “Als zij niks veranderen aan hun beleid, zullen zij door de vraagtoename terecht komen in een financieel onhoudbare situatie.” Volgens haar zoeken de gemeenten daarom naar manieren om de vervoerskosten te beheersen en tegelijk goede ondersteuning bij het vervoer van ouderen te blijven bieden.

Langere routes, hogere bezettingsgraad

Een van deze manieren is door met data in kaart te brengen op welke tijdstippen bepaalde vervoersstromen plaatsvinden. “Vervoersbewegingen blijken namelijk vaak samen te hangen met een activiteitenpatroon”, stelt Bingen. Door het vervoer op basis van deze data in te richten, hoeven er volgens haar niet af en aan taxibusjes naar hetzelfde winkelcentrum te rijden met één persoon, maar kan dezelfde chauffeur een langere route maken met een hogere bezettingsgraad.

Uit het onderzoek bleek ook dat de koppeling van vervoerssystemen het vervoer efficiënter kan maken. “Bij de wmo-aanvraag is er nog veel ruimte om meer op persoonsniveau naar de reisbehoeften te kijken.” Het is dan zinvol om te bekijken op welke trajecten mensen in staat zijn om bijvoorbeeld zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen. Mogelijk kan er dan een vervoerscombinatie gemaakt worden.

Kennismaking met andere vervoersvormen

Bingen onderstreept het belangrijke aspect dat het hier om gedragsverandering gaat. “Mensen moeten hierin meegenomen worden en attent worden gemaakt op andere vervoersopties.” Als voorbeeld noemt ze dat gemeenten een uitprobeeraanbod voor het openbaar vervoer kunnen doen, of een reismaatje die mensen hierbij op weg helpt. “Als mensen in jongere leeftijdsgroepen bekend worden gemaakt met dit vervoer, is het logischer dat zij het in de toekomst ook zullen gebruiken.” 

De data die nodig is om tot dergelijke inzichten te komen, moet aangeleverd worden door de taxibedrijven. “Dit moet in een specifiek format gedaan worden om waardevolle analyses te kunnen doen”, stelt Bingen. De taxibedrijven krijgen in ruil voor deze moeite iets terug, omdat zij efficiënter kunnen gaan rijden. “Daarnaast helpen ze gemeenten zo bij het voorkomen dat er lege voertuigen rondrijden. Een win-win situatie waarbij opdrachtgevers- en nemers samen werken aan een duurzaam vervoerssyteem voor de toekomst.”

Iedere gemeente voor zich

Bingen is ervan overtuigd dat het vervoer in alle gemeenten op basis van data ingericht zou moeten worden. “Sommige gemeenten hebben al veel met data en kennen deze manier van werken, maar op veel plekken is dit nog niet zo en hebben mensen niet de capaciteit om deze analyses te doen.” Nu het nut van data inzichtelijk is gemaakt, is het volgens haar aan de gemeenten zelf of zij hier op in willen zetten.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

3 reacties op “Wmo-taxi kan efficiënter rijden dankzij data over vervoer”

Duco Douwstra|18.03.21|12:10

Uitsluitend door de achterlijke BCT mislukking zijn wij 15 jaar achterop geraakt is de ontwikkeling van geautomatiseerde taxisystemen. Tot 2005 straalde de TaxiExpo elk jaar weer met verbluffende innovaties op het gebied van monitoring en bestellen van taxi’s. Zonder de BCT waren wij Uber ver voor geweest en zonder het vrijgeven van de vakbekwaamheid, had Uber in Nederland dezelfde problemen gehad als nu in Engeland. IenM en ILT zijn criminele organisatie die de taxibranche onnoemelijk veel ..

Duco Douwstra|18.03.21|12:13

Veel schade hebben toegebracht, ik zou graag willen dat IenM of ILT aangifte tegen mijn doen als zij van mening zijn dat mijn beschuldiging vals zijn, zodat de rechter daar een oordeel over kan uitspreken, voor wat het OM nog waard is op diverse plaatsen.

Rex Urban|18.03.21|13:50

Taxivervoer zou door lokale bedrijven uitgevoerd moeten kunnen worden zoals voor 2000 .
Aanbestedingen is een oorzaak van versnippering en inefficiënt vervoer waardoor ook faillissementen.
Iedere vervoersoort heeft nu zijn eigen vervoerder die lokaal geen vestiging heeft, juist noodzakelijk.
Liselotte Bingen spreekt over data. Die was 20 jaar geleden en ook nu voor handen, de systemen ook.
Marktwerking t.b.v. passagiers en lokale Taxibedrijven die elkaar kennen, is waar het aan schort.

Wmo-taxi kan efficiënter rijden dankzij data over vervoer | TaxiPro
Publiek Vervoer

Wmo-taxi kan efficiënter rijden dankzij data over vervoer

Bron: Publiek Vervoer

Door steeds lagere voertuigbezettingen is het op veel plekken in Nederland nodig om doelgroepenvervoer anders in te richten. Zo ook in Groningen en Drenthe. Onderzoek van Liselotte Bingen in opdracht van Publiek Vervoer laat zien hoe data gebruikt kan worden om het vervoer en de inzet van voertuigen en chauffeurs efficiënter te maken. Zij keek onder meer naar het koppelen van vervoerssystemen en reisbehoeften op persoonsniveau.

In Groningen en Drenthe is er sprake van bevolkingskrimp en vergrijzing. Hierdoor verdwijnen voorzieningen steeds meer uit de kleine kernen en zijn er meer verplaatsingen nodig. Voor het wmo-vervoer betekent dit dat er gemiddeld één persoon per rit meereist. “Tachtigjarigen zijn bij dit vervoer oververtegenwoordigd. Zij reizen vooral incidenteel”, stelt Bingen.

Uit bevolkingsprognoses blijkt dat juist deze groep enorm zal groeien, en hiermee de vraag naar het wmo-vervoer. Gemeenten hebben echter te maken met budgetten die onder druk staan, legt Bingen uit. “Als zij niks veranderen aan hun beleid, zullen zij door de vraagtoename terecht komen in een financieel onhoudbare situatie.” Volgens haar zoeken de gemeenten daarom naar manieren om de vervoerskosten te beheersen en tegelijk goede ondersteuning bij het vervoer van ouderen te blijven bieden.

Langere routes, hogere bezettingsgraad

Een van deze manieren is door met data in kaart te brengen op welke tijdstippen bepaalde vervoersstromen plaatsvinden. “Vervoersbewegingen blijken namelijk vaak samen te hangen met een activiteitenpatroon”, stelt Bingen. Door het vervoer op basis van deze data in te richten, hoeven er volgens haar niet af en aan taxibusjes naar hetzelfde winkelcentrum te rijden met één persoon, maar kan dezelfde chauffeur een langere route maken met een hogere bezettingsgraad.

Uit het onderzoek bleek ook dat de koppeling van vervoerssystemen het vervoer efficiënter kan maken. “Bij de wmo-aanvraag is er nog veel ruimte om meer op persoonsniveau naar de reisbehoeften te kijken.” Het is dan zinvol om te bekijken op welke trajecten mensen in staat zijn om bijvoorbeeld zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen. Mogelijk kan er dan een vervoerscombinatie gemaakt worden.

Kennismaking met andere vervoersvormen

Bingen onderstreept het belangrijke aspect dat het hier om gedragsverandering gaat. “Mensen moeten hierin meegenomen worden en attent worden gemaakt op andere vervoersopties.” Als voorbeeld noemt ze dat gemeenten een uitprobeeraanbod voor het openbaar vervoer kunnen doen, of een reismaatje die mensen hierbij op weg helpt. “Als mensen in jongere leeftijdsgroepen bekend worden gemaakt met dit vervoer, is het logischer dat zij het in de toekomst ook zullen gebruiken.” 

De data die nodig is om tot dergelijke inzichten te komen, moet aangeleverd worden door de taxibedrijven. “Dit moet in een specifiek format gedaan worden om waardevolle analyses te kunnen doen”, stelt Bingen. De taxibedrijven krijgen in ruil voor deze moeite iets terug, omdat zij efficiënter kunnen gaan rijden. “Daarnaast helpen ze gemeenten zo bij het voorkomen dat er lege voertuigen rondrijden. Een win-win situatie waarbij opdrachtgevers- en nemers samen werken aan een duurzaam vervoerssyteem voor de toekomst.”

Iedere gemeente voor zich

Bingen is ervan overtuigd dat het vervoer in alle gemeenten op basis van data ingericht zou moeten worden. “Sommige gemeenten hebben al veel met data en kennen deze manier van werken, maar op veel plekken is dit nog niet zo en hebben mensen niet de capaciteit om deze analyses te doen.” Nu het nut van data inzichtelijk is gemaakt, is het volgens haar aan de gemeenten zelf of zij hier op in willen zetten.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

3 reacties op “Wmo-taxi kan efficiënter rijden dankzij data over vervoer”

Duco Douwstra|18.03.21|12:10

Uitsluitend door de achterlijke BCT mislukking zijn wij 15 jaar achterop geraakt is de ontwikkeling van geautomatiseerde taxisystemen. Tot 2005 straalde de TaxiExpo elk jaar weer met verbluffende innovaties op het gebied van monitoring en bestellen van taxi’s. Zonder de BCT waren wij Uber ver voor geweest en zonder het vrijgeven van de vakbekwaamheid, had Uber in Nederland dezelfde problemen gehad als nu in Engeland. IenM en ILT zijn criminele organisatie die de taxibranche onnoemelijk veel ..

Duco Douwstra|18.03.21|12:13

Veel schade hebben toegebracht, ik zou graag willen dat IenM of ILT aangifte tegen mijn doen als zij van mening zijn dat mijn beschuldiging vals zijn, zodat de rechter daar een oordeel over kan uitspreken, voor wat het OM nog waard is op diverse plaatsen.

Rex Urban|18.03.21|13:50

Taxivervoer zou door lokale bedrijven uitgevoerd moeten kunnen worden zoals voor 2000 .
Aanbestedingen is een oorzaak van versnippering en inefficiënt vervoer waardoor ook faillissementen.
Iedere vervoersoort heeft nu zijn eigen vervoerder die lokaal geen vestiging heeft, juist noodzakelijk.
Liselotte Bingen spreekt over data. Die was 20 jaar geleden en ook nu voor handen, de systemen ook.
Marktwerking t.b.v. passagiers en lokale Taxibedrijven die elkaar kennen, is waar het aan schort.