Overheid wil weten wat taximarkt van BCT vindt

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat momenteel onderzoeken wat de taxisector van de boordcomputer taxi (BCT) vindt. IenW is benieuwd of de doelen achter de invoering van de BCT zijn gehaald. In een online enquête wordt onder meer gevraagd hoe vaak de BCT storingen heeft en of het apparaat helpt bij het naleven van de arbeids- en rusttijden.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Andersson Elffers Felix. Het betreft hier de tweede fase van de evaluatie die vorig jaar al werd ingezet. De BCT is sinds 2016 verplicht en het ministerie van I&W gaat nu na in welke mate dit apparaat een succes is. Uit de nulmeting bleek dat de BCT betrouwbaar is in de registratie van ritgegevens en arbeids- en rusttijden. Op het gebied van gebruik en handhaving bleek er nog wel het nodige te winnen. Het eerste deel van de evaluatie wees ook uit dat er eigenlijk geen volwaardig alternatief voor de boordcomputer taxi beschikbaar was.

Werken met rittenstaat?

De enquête stelt verschillende vragen aan chauffeurs in loondienst, taxi-zzp’ers en taxiondernemers met personeel. Hoe vaak moesten zij het afgelopen jaar wegens een defect aan de BCT naar de garage? Wordt er naast de BCT nog gewerkt met een rittenstaat, en zo ja, waarom? Worden er wel eens fouten gemaakt bij het invoeren van gegevens en zorgt de BCT ervoor dat er minder tijd dan voorheen aan administratie wordt besteed?

Het onderzoek vraagt ook onder meer of de invuller met inspecties te maken heeft gehad en of deze soepeler verlopen dan vóór de invoering van de BCT. Met de antwoorden op deze en andere vragen moet het onderzoek uitwijzen of de BCT inderdaad heeft gebracht wat hij moest brengen. Dan gaat het om beter toezicht op naleving van de arbeids- en rusttijden, minder administratie voor taxi-ondernemers en veiliger taxivervoer. De vragenlijst is hier te vinden.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

8 reacties op “Overheid wil weten wat taximarkt van BCT vindt”

Paul Dijkhuizen|06.09.18|12:46

In de eerste fase bleek dat alle doelstellingen niet gehaald werden, in de tussentijd is er zeer weinig veranderd, in het eerste onderzoek was het de ILT die aangaf dat de gegevens betrouwbaar werden opgeslagen. Later bleek dat er slechts in 72% van de gevallen een correcte uitlezing kon worden gedaan. Iets wat niet openbaar werd gemaakt! Nu zijn er nieuwe updates uitgerold, niet verplicht deze keer want dat zou erop neerkomen dat je toegeeft dat de vorige verplichte update ook niet goed was.

Taxi Volendam|06.09.18|13:16

Het is opmerkelijk dat Kiwa nu een boordcomputer voor de taxi aanbied.
Is de regelgeving veranderd?
Is dit het einde voor de door de Overheid verplichtte BCT.
Kan iemand uitleg geven over wat hier gaande is, ILT, KNV ?

Tjerk Vinckx|06.09.18|21:23

Gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens: Misbruik van u BSN nummer aangaande Algemene Verordening Gegevensbescherming datum 25 mei 2018.
De fiscus mag u BSN nummer niet meer gebruiken in u BTW nummer.
Op de Amsterdamse Trambaan ontheffing staat u KIWA nr waarin u BSN nummer staat vermeld,afdekken in opdracht van de Gemeente Amsterdam.
De chauffeurspas is voorzien van BSN nummer en waar neer u pas weigert dient u de BCT te activeren met u BSN nummer dat is dus wettelijk niet toegestaan !!!

Tjerk Vinckx|06.09.18|21:28

Heeft u al een Algemene Verordening Gegevensbescherming / General Data Protection Regulation verklaring ontvangen van de KIWA dan wel van de Inspectie Leefbaarheid & Transport ?
Nee, ….dat is raar terwijl zij wel over u gegevens beschikken !
Tip: Melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens !!!!

Tjerk Vinckx|06.09.18|21:36

Dit alles toont aan dat de overheidsdienaren wantrouwend en minachtend staan tegenover de democratische, constitutionele beginselen.We zien dat ambtenaren een politieke opdracht krijgen in relatie met het zelfbehoud bij het ambtelijke apparaat, waarbij de verstikkende bureaucratie een hoofdrol speelt.
Ik heb het reeds lang geleden voorspelt, het einde van de BCT is in zicht.
Wederom een miljoenen verkwisting van u zuur verdienste centjes en ten nadele van de slaafse belasting betaler !!!

Duco Douwstra|15.10.18|11:14

De uitslag van onderzoekbureau is duidelijk naar e opdrachtgever IenM toegeschreven.De BCT word door heel veel taxi’s niet of nauwelijks gebruikt,dat bleek ook bij navraag op de TaxiExpo.In een rechtszaak verklaarde de ILT inspecteur kortgeleden nog,dat er door de mini-minimale menskracht bij de inspectie,niet of nauwelijks gecontroleerd kon worden.Veel bedrijven rijden met kapotte BCT’s omdat de reparatie veel tijd en geld kosten.Er zou een WOB verzoek gedaan moeten worden over de werkelijke

Duco Douwstra|15.10.18|11:20

uitgevoerde controles,over de constateringen van aantal overtredingen jaarlijks vanaf 2010.de ILT liegt er ook in rechtszaken maar lustig op los, het OM weigert gewoon een deskundigen het woord te geven.ILT beweerde laatst in een rechtszaak dat de privacy is gewaarborgd, maar met mijn uitleesprogramma kan iedere partner van elke taxichauffeur precies zie waar hij/zij de hele dag precies is geweest.Er zijn meer dan voldoende en betere alternatieven en dat weten alle BCT leveranciers natuurlijk.

Duco Douwstra|15.10.18|22:56

Gewoon 1 van de vele klachten
Hallo Duco.
Weer gezeik met de kiwa
2 maanden geleden chauffeurspas voor de bus gekocht 5 x gebruikt uitgelezen oké maar toen deed hij het niet meer .. dus bellen met kiwa moet gewoon een nieuwe aanvragen !!! 2 maanden oud zelden gebruikt ….. bij mijn werkgever ook veel klachten soms valt gewoon de kopere chip eraf .. goeie flikerderij . Je laat een kaart maken van slecht materiaal laat er fors voor betalen en dan gewoon telkens nieuwe verkopen … hopeloos

Overheid wil weten wat taximarkt van BCT vindt | TaxiPro

Overheid wil weten wat taximarkt van BCT vindt

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat momenteel onderzoeken wat de taxisector van de boordcomputer taxi (BCT) vindt. IenW is benieuwd of de doelen achter de invoering van de BCT zijn gehaald. In een online enquête wordt onder meer gevraagd hoe vaak de BCT storingen heeft en of het apparaat helpt bij het naleven van de arbeids- en rusttijden.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Andersson Elffers Felix. Het betreft hier de tweede fase van de evaluatie die vorig jaar al werd ingezet. De BCT is sinds 2016 verplicht en het ministerie van I&W gaat nu na in welke mate dit apparaat een succes is. Uit de nulmeting bleek dat de BCT betrouwbaar is in de registratie van ritgegevens en arbeids- en rusttijden. Op het gebied van gebruik en handhaving bleek er nog wel het nodige te winnen. Het eerste deel van de evaluatie wees ook uit dat er eigenlijk geen volwaardig alternatief voor de boordcomputer taxi beschikbaar was.

Werken met rittenstaat?

De enquête stelt verschillende vragen aan chauffeurs in loondienst, taxi-zzp’ers en taxiondernemers met personeel. Hoe vaak moesten zij het afgelopen jaar wegens een defect aan de BCT naar de garage? Wordt er naast de BCT nog gewerkt met een rittenstaat, en zo ja, waarom? Worden er wel eens fouten gemaakt bij het invoeren van gegevens en zorgt de BCT ervoor dat er minder tijd dan voorheen aan administratie wordt besteed?

Het onderzoek vraagt ook onder meer of de invuller met inspecties te maken heeft gehad en of deze soepeler verlopen dan vóór de invoering van de BCT. Met de antwoorden op deze en andere vragen moet het onderzoek uitwijzen of de BCT inderdaad heeft gebracht wat hij moest brengen. Dan gaat het om beter toezicht op naleving van de arbeids- en rusttijden, minder administratie voor taxi-ondernemers en veiliger taxivervoer. De vragenlijst is hier te vinden.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

8 reacties op “Overheid wil weten wat taximarkt van BCT vindt”

Paul Dijkhuizen|06.09.18|12:46

In de eerste fase bleek dat alle doelstellingen niet gehaald werden, in de tussentijd is er zeer weinig veranderd, in het eerste onderzoek was het de ILT die aangaf dat de gegevens betrouwbaar werden opgeslagen. Later bleek dat er slechts in 72% van de gevallen een correcte uitlezing kon worden gedaan. Iets wat niet openbaar werd gemaakt! Nu zijn er nieuwe updates uitgerold, niet verplicht deze keer want dat zou erop neerkomen dat je toegeeft dat de vorige verplichte update ook niet goed was.

Taxi Volendam|06.09.18|13:16

Het is opmerkelijk dat Kiwa nu een boordcomputer voor de taxi aanbied.
Is de regelgeving veranderd?
Is dit het einde voor de door de Overheid verplichtte BCT.
Kan iemand uitleg geven over wat hier gaande is, ILT, KNV ?

Tjerk Vinckx|06.09.18|21:23

Gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens: Misbruik van u BSN nummer aangaande Algemene Verordening Gegevensbescherming datum 25 mei 2018.
De fiscus mag u BSN nummer niet meer gebruiken in u BTW nummer.
Op de Amsterdamse Trambaan ontheffing staat u KIWA nr waarin u BSN nummer staat vermeld,afdekken in opdracht van de Gemeente Amsterdam.
De chauffeurspas is voorzien van BSN nummer en waar neer u pas weigert dient u de BCT te activeren met u BSN nummer dat is dus wettelijk niet toegestaan !!!

Tjerk Vinckx|06.09.18|21:28

Heeft u al een Algemene Verordening Gegevensbescherming / General Data Protection Regulation verklaring ontvangen van de KIWA dan wel van de Inspectie Leefbaarheid & Transport ?
Nee, ….dat is raar terwijl zij wel over u gegevens beschikken !
Tip: Melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens !!!!

Tjerk Vinckx|06.09.18|21:36

Dit alles toont aan dat de overheidsdienaren wantrouwend en minachtend staan tegenover de democratische, constitutionele beginselen.We zien dat ambtenaren een politieke opdracht krijgen in relatie met het zelfbehoud bij het ambtelijke apparaat, waarbij de verstikkende bureaucratie een hoofdrol speelt.
Ik heb het reeds lang geleden voorspelt, het einde van de BCT is in zicht.
Wederom een miljoenen verkwisting van u zuur verdienste centjes en ten nadele van de slaafse belasting betaler !!!

Duco Douwstra|15.10.18|11:14

De uitslag van onderzoekbureau is duidelijk naar e opdrachtgever IenM toegeschreven.De BCT word door heel veel taxi’s niet of nauwelijks gebruikt,dat bleek ook bij navraag op de TaxiExpo.In een rechtszaak verklaarde de ILT inspecteur kortgeleden nog,dat er door de mini-minimale menskracht bij de inspectie,niet of nauwelijks gecontroleerd kon worden.Veel bedrijven rijden met kapotte BCT’s omdat de reparatie veel tijd en geld kosten.Er zou een WOB verzoek gedaan moeten worden over de werkelijke

Duco Douwstra|15.10.18|11:20

uitgevoerde controles,over de constateringen van aantal overtredingen jaarlijks vanaf 2010.de ILT liegt er ook in rechtszaken maar lustig op los, het OM weigert gewoon een deskundigen het woord te geven.ILT beweerde laatst in een rechtszaak dat de privacy is gewaarborgd, maar met mijn uitleesprogramma kan iedere partner van elke taxichauffeur precies zie waar hij/zij de hele dag precies is geweest.Er zijn meer dan voldoende en betere alternatieven en dat weten alle BCT leveranciers natuurlijk.

Duco Douwstra|15.10.18|22:56

Gewoon 1 van de vele klachten
Hallo Duco.
Weer gezeik met de kiwa
2 maanden geleden chauffeurspas voor de bus gekocht 5 x gebruikt uitgelezen oké maar toen deed hij het niet meer .. dus bellen met kiwa moet gewoon een nieuwe aanvragen !!! 2 maanden oud zelden gebruikt ….. bij mijn werkgever ook veel klachten soms valt gewoon de kopere chip eraf .. goeie flikerderij . Je laat een kaart maken van slecht materiaal laat er fors voor betalen en dan gewoon telkens nieuwe verkopen … hopeloos