Stemformulier verkiezingen. Foto: iStock

Verkiezingen 2021: BPM-aftrek terug, toegankelijk zorgvervoer en vrijwilligerstaxi’s

Stemformulier voor Tweede Kamerverkiezingen. Foto: iStock (onbeperkt gebruik)

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen bekeek TaxiPro de verkiezingsplannen op het gebied van taxi- en doelgroepenvervoer. Partijen richten zich onder andere op een gelijk speelveld binnen de taxibranche, bereikbaarheid van stad en regio en aanbestedingseisen. Hubert Andela, directeur van KNV, geeft aan overwegend positief te zijn over de plannen.

Verschillende partijen hebben plannen voor het vervoer, maar vooral DENK lijkt zich in haar partijprogramma specifiek te richten op taxivervoer. Zo wil de partij het autogebruik in Nederland verminderen. Om dit te bereiken wil men investeren en inzetten op vervoersmiddelen die een volwaardig alternatief vormen voor de auto. 

Daarom pleit DENK voor het terugdraaien van de aftrek op de BPM voor taxi’s, die met ingang van 2020 werd afgeschaft. Door afspraken te maken met verzekeraars, wil men er daarnaast voor zorgen dat taxi’s betaalbaar verzekerd kunnen blijven. Tot slot stelt de partij een gelijk speelveld te willen creëren voor taxibedrijven en vervoerders als Uber.

Volgens Andela zijn dit goede punten. Wat betreft het zorgen voor een gelijk speelveld, stelt hij dat gemeenten hier nu al voor kunnen zorgen. “Dit heeft KNV bijvoorbeeld al lang geleden gevraagd aan Amsterdam.” Zij hebben plannen om dit in 2023 te bereiken. “Te laat”, meent Andela. 

Vervoerstoegankelijkheid verhogen

Verder pleiten verschillende partijen voor een goede toegankelijkheid van onder andere het doelgroepenvervoer. Zo is in het partijprogramma van BIJ1 te lezen dat de landelijke overheid, gemeenten en vervoerders gezamenlijk maatregelen moeten nemen ter verbetering van de toegankelijkheid van het vervoer. 

Zo wil de partij zich richten op oplossingen op maat voor mensen die niet met het openbaar vervoer kunnen reizen. Hier en daar worden deze oplossingen al gemaakt, zoals bij het zorgvervoer dat door taxi’s wordt uitgevoerd. Naast BIJ1, geeft ook VVD aan te staan voor een goede toegankelijkheid van het openbaar vervoer en andere vervoersvoorzieningen.  

Inzet van vrijwilligerstaxi’s

Een goede bereikbaarheid van en binnen dunbevolkte gebieden is waar het CDA zich op wil richten. Om dit te bereiken wil de partij experimenteren met onder meer vrijwilligerstaxi’s, mits deze toegankelijk zijn voor jongeren en mensen met een kleinere portemonnee. Dit is volgens Andela geen goed plan. Hij vindt dat de mogelijkheden van vrijwilligersvervoer door politici altijd worden overschat. “Zorgvervoer is niet voor niets een vak. Planning van het vervoer, rolstoelinzittenden en mensen met een handicap vervoeren, kinderen naar het speciaal onderwijs brengen: allemaal taken die ongeschikt zijn voor vrijwilligers.”

Volgens hem zouden alleen korte ritjes voor mensen die anders een wmo-taxi zouden gebruiken voor een klein deel opgevangen kunnen worden door vrijwilligers. “Maar zelfs daar moet je mee opletten, want tijdens vakantieperiodes is er meestal weinig beschikbaarheid, evenals nu in de coronacrisis wegens kwetsbaarheid.” Ook stelt hij dat men niet moet vergeten dat een wmo-voorziening een vereiste is voor het vervoer van rolstoelinzittenden.

Beter en meer vervoer in stad en platteland

Er wordt ook gepleit voor beter vervoer in landelijke gebieden voor ouderen en mensen met een beperking, door het sociaal-liberale D66. Daarnaast wil de SGP zich net als het CDA meer richten op de bereikbaarheid van dunbevolkte gebieden. Dit willen zij verbeteren door ondersteuning van het Rijk bij het opzetten van ‘vraaggestuurd’ vervoer. 

Hierbij wil de partij kijken naar de aansluiting op regionale overstappunten. Het stelt dat het combineren van regulier openbaar vervoer met doelgroepenvervoer en het ontschotten van budgetten hierbij kunnen helpen. Volgens Andela vraagt dit laatste om meerdere wetswijzigingen. Wat betreft combineren meent hij dat als gemeenten en provincies dat willen, dit al kan. Hij benadrukt hierbij wel dat zij hier geen geld mee zullen besparen. “Meer service en gemak voor je burgers kan wel een doel zijn”, legt hij uit.  

De VVD wil de bereikbaarheid van stad en regio voor alle vormen van vervoer garanderen door zich te richten Mobility as a Service. Met deze transitie in mobiliteit, waarbij mobiliteit wordt ingekocht in plaats van geïnvesteerd in transportmiddelen, wil de VVD de wensen van de reiziger centraal stellen.

Mkb-vriendelijke en duurzame aanbestedingen

Over aanbestedingen spreekt GroenLinks zich uit. Volgens hen is het belangrijk dat deze mkb-vriendelijk worden. De partij stelt namelijk dat het midden- en kleinbedrijf de ‘banenkampioen’ is van Nederland. Dit is een van de manieren waarop de partij wil bijdragen aan een eerlijk speelveld voor het midden- en kleinbedrijf ten opzichte van grote bedrijven. De Partij voor de Dieren wil dat aanbestedingen in 2030 volledig duurzaam zijn.

De reactie van Andela op deze plannen is helder: “De gemeenten doen de inkoop van zorgvervoer en bepalen de eisen voor lokaal taxivervoer. Zij kunnen hier dus al mee aan de slag. Sterker nog: her en der wordt dit al gedaan.” Wat betreft de milieueisen stelt hij dat het belangrijk is dat deze reëel zijn en lang van te voren worden aangekondigd. “Zo kunnen taxiondernemers hierop investeren”, legt hij uit.  

Eerst geld voor gemeenten

Al met al vindt Andela dat er goede plannen zijn. Toch zou er volgens hem eerst extra geld vrijgemaakt moeten worden voor gemeenten, zodat ze de meerkosten door corona kunnen betalen. Hij legt uit dat gemeenten te maken hebben met extra kosten door de financiële steun die onder andere vanuit de taxibranche wordt aangevraagd. Zo kloppen zzp-taxichauffeurs, die door toedoen van corona veel werk zijn kwijtgeraakt, hiervoor bij gemeenten aan.

Daarnaast vraagt ook het in stand houden van het zorgvervoer en het toepassen van de veiligheids- en hygiëneprotocollen tijdens de pandemie om extra budget, legt Andela uit. “KNV-leden merken dat gemeenten financieel erg krap zitten en daarom op allerlei manieren proberen te bezuinigen.” Voordat het volgende kabinet aan nieuwe plannen toekomt, moet het volgens hem dan ook eerst dit probleem oplossen.

Lees ook: 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Verkiezingen 2021: BPM-aftrek terug, toegankelijk zorgvervoer en vrijwilligerstaxi’s | TaxiPro
Stemformulier verkiezingen. Foto: iStock

Verkiezingen 2021: BPM-aftrek terug, toegankelijk zorgvervoer en vrijwilligerstaxi’s

Stemformulier voor Tweede Kamerverkiezingen. Foto: iStock (onbeperkt gebruik)

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen bekeek TaxiPro de verkiezingsplannen op het gebied van taxi- en doelgroepenvervoer. Partijen richten zich onder andere op een gelijk speelveld binnen de taxibranche, bereikbaarheid van stad en regio en aanbestedingseisen. Hubert Andela, directeur van KNV, geeft aan overwegend positief te zijn over de plannen.

Verschillende partijen hebben plannen voor het vervoer, maar vooral DENK lijkt zich in haar partijprogramma specifiek te richten op taxivervoer. Zo wil de partij het autogebruik in Nederland verminderen. Om dit te bereiken wil men investeren en inzetten op vervoersmiddelen die een volwaardig alternatief vormen voor de auto. 

Daarom pleit DENK voor het terugdraaien van de aftrek op de BPM voor taxi’s, die met ingang van 2020 werd afgeschaft. Door afspraken te maken met verzekeraars, wil men er daarnaast voor zorgen dat taxi’s betaalbaar verzekerd kunnen blijven. Tot slot stelt de partij een gelijk speelveld te willen creëren voor taxibedrijven en vervoerders als Uber.

Volgens Andela zijn dit goede punten. Wat betreft het zorgen voor een gelijk speelveld, stelt hij dat gemeenten hier nu al voor kunnen zorgen. “Dit heeft KNV bijvoorbeeld al lang geleden gevraagd aan Amsterdam.” Zij hebben plannen om dit in 2023 te bereiken. “Te laat”, meent Andela. 

Vervoerstoegankelijkheid verhogen

Verder pleiten verschillende partijen voor een goede toegankelijkheid van onder andere het doelgroepenvervoer. Zo is in het partijprogramma van BIJ1 te lezen dat de landelijke overheid, gemeenten en vervoerders gezamenlijk maatregelen moeten nemen ter verbetering van de toegankelijkheid van het vervoer. 

Zo wil de partij zich richten op oplossingen op maat voor mensen die niet met het openbaar vervoer kunnen reizen. Hier en daar worden deze oplossingen al gemaakt, zoals bij het zorgvervoer dat door taxi’s wordt uitgevoerd. Naast BIJ1, geeft ook VVD aan te staan voor een goede toegankelijkheid van het openbaar vervoer en andere vervoersvoorzieningen.  

Inzet van vrijwilligerstaxi’s

Een goede bereikbaarheid van en binnen dunbevolkte gebieden is waar het CDA zich op wil richten. Om dit te bereiken wil de partij experimenteren met onder meer vrijwilligerstaxi’s, mits deze toegankelijk zijn voor jongeren en mensen met een kleinere portemonnee. Dit is volgens Andela geen goed plan. Hij vindt dat de mogelijkheden van vrijwilligersvervoer door politici altijd worden overschat. “Zorgvervoer is niet voor niets een vak. Planning van het vervoer, rolstoelinzittenden en mensen met een handicap vervoeren, kinderen naar het speciaal onderwijs brengen: allemaal taken die ongeschikt zijn voor vrijwilligers.”

Volgens hem zouden alleen korte ritjes voor mensen die anders een wmo-taxi zouden gebruiken voor een klein deel opgevangen kunnen worden door vrijwilligers. “Maar zelfs daar moet je mee opletten, want tijdens vakantieperiodes is er meestal weinig beschikbaarheid, evenals nu in de coronacrisis wegens kwetsbaarheid.” Ook stelt hij dat men niet moet vergeten dat een wmo-voorziening een vereiste is voor het vervoer van rolstoelinzittenden.

Beter en meer vervoer in stad en platteland

Er wordt ook gepleit voor beter vervoer in landelijke gebieden voor ouderen en mensen met een beperking, door het sociaal-liberale D66. Daarnaast wil de SGP zich net als het CDA meer richten op de bereikbaarheid van dunbevolkte gebieden. Dit willen zij verbeteren door ondersteuning van het Rijk bij het opzetten van ‘vraaggestuurd’ vervoer. 

Hierbij wil de partij kijken naar de aansluiting op regionale overstappunten. Het stelt dat het combineren van regulier openbaar vervoer met doelgroepenvervoer en het ontschotten van budgetten hierbij kunnen helpen. Volgens Andela vraagt dit laatste om meerdere wetswijzigingen. Wat betreft combineren meent hij dat als gemeenten en provincies dat willen, dit al kan. Hij benadrukt hierbij wel dat zij hier geen geld mee zullen besparen. “Meer service en gemak voor je burgers kan wel een doel zijn”, legt hij uit.  

De VVD wil de bereikbaarheid van stad en regio voor alle vormen van vervoer garanderen door zich te richten Mobility as a Service. Met deze transitie in mobiliteit, waarbij mobiliteit wordt ingekocht in plaats van geïnvesteerd in transportmiddelen, wil de VVD de wensen van de reiziger centraal stellen.

Mkb-vriendelijke en duurzame aanbestedingen

Over aanbestedingen spreekt GroenLinks zich uit. Volgens hen is het belangrijk dat deze mkb-vriendelijk worden. De partij stelt namelijk dat het midden- en kleinbedrijf de ‘banenkampioen’ is van Nederland. Dit is een van de manieren waarop de partij wil bijdragen aan een eerlijk speelveld voor het midden- en kleinbedrijf ten opzichte van grote bedrijven. De Partij voor de Dieren wil dat aanbestedingen in 2030 volledig duurzaam zijn.

De reactie van Andela op deze plannen is helder: “De gemeenten doen de inkoop van zorgvervoer en bepalen de eisen voor lokaal taxivervoer. Zij kunnen hier dus al mee aan de slag. Sterker nog: her en der wordt dit al gedaan.” Wat betreft de milieueisen stelt hij dat het belangrijk is dat deze reëel zijn en lang van te voren worden aangekondigd. “Zo kunnen taxiondernemers hierop investeren”, legt hij uit.  

Eerst geld voor gemeenten

Al met al vindt Andela dat er goede plannen zijn. Toch zou er volgens hem eerst extra geld vrijgemaakt moeten worden voor gemeenten, zodat ze de meerkosten door corona kunnen betalen. Hij legt uit dat gemeenten te maken hebben met extra kosten door de financiële steun die onder andere vanuit de taxibranche wordt aangevraagd. Zo kloppen zzp-taxichauffeurs, die door toedoen van corona veel werk zijn kwijtgeraakt, hiervoor bij gemeenten aan.

Daarnaast vraagt ook het in stand houden van het zorgvervoer en het toepassen van de veiligheids- en hygiëneprotocollen tijdens de pandemie om extra budget, legt Andela uit. “KNV-leden merken dat gemeenten financieel erg krap zitten en daarom op allerlei manieren proberen te bezuinigen.” Voordat het volgende kabinet aan nieuwe plannen toekomt, moet het volgens hem dan ook eerst dit probleem oplossen.

Lees ook: 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.