Waterstof, waterstoftankstation

‘Vergroening taxi’s en touringcars kan nog sneller als overheid regie pakt’

Foto: eigen foto van AM

De internationale klimaattop in het Schotse Glasgow staat voor de deur. Ook Nederland zal hier beloftes doen om verdere klimaatontwrichting te voorkomen, die ook weer van invloed zijn op de taxi- en touringcarbranche. KNV vertelt hoe de branches er momenteel voor staan op het gebied van vergroening, waar nog uitdagingen liggen en wat zij eisen van de overheid. 

Van 1 tot 12 november proberen de deelnemende landen de afspraken uit het akkoord van Parijs verder uit te werken op de klimaattop. De grootste ambitie van dit akkoord is om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden. Nederland heeft hierdoor als doel om de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent te verminderen en in 2050 met 95 procent.

In aanloop naar de top zijn de resultaten van de Nederlandse Innovatie Monitor 2021 gepubliceerd. Zo’n zeshonderd bedrijven gaven hiervoor antwoord op vragen over zaken als innovatie en duurzaamheid, de gevolgen van corona, de digitale transformatie en milieu- en klimaatbeleid. Een belangrijke conclusie die hieruit voortkwam was dat tienduizenden, mogelijk zelfs honderdduizenden bedrijven in Nederland niet verwachten deze eeuw nog klimaatneutraal te zijn.

Vergroening taxi en touringcar de goede kant op

De verwachtingen voor taxi- en touringcarbedrijven zijn daarentegen minder negatief, vertelt KNV-voorzitter Bertho Eckhardt. De technologische ontwikkelingen gaan volgens hem hard, waardoor het de goede kant op gaat met de vergroening van de sector. “Waren er tien jaar geleden nog minder dan 2.000 volledig elektrische auto’s in Nederland, is dit aantal inmiddels gestegen tot over de 200.000. Dit terwijl de aanschafprijs nog steeds erg hoog is.” De verwachting is dat er de komende jaren steeds meer modellen op de markt komen die ook nog eens goedkoper zijn.

Dezelfde ontwikkeling geldt volgens Eckhardt ook voor OV-bussen. Meer dan een kwart van deze bussen is al uitstootvrij. “Het aanbod van personenvervoerbusjes voor het doelgroepenvervoer en van touringcars zal daardoor positief beïnvloed worden.” Op dat vlak is de markt namelijk nog verre van volledig ontwikkeld. “Maar omdat het nu heel snel gaat, verwachten we zeker dat de branches nog voor het midden van deze eeuw klimaatneutraal zijn. Ook wat betreft zwaardere voertuigen dus.”

Ambities later gehaald dan bedacht

Uit de Nederlandse Innovatie Monitor 2021 blijkt verder dat het aantal bedrijven dat zijn ecologische voetafdruk tot nul probeert te reduceren tussen 2031 en 2051 flink is gedaald. Ook dit is volgens Eckhardt niet aan de orde in de taxi- en touringcarsector. “We hebben niet voor niets een aantal bestuursakkoorden en convenanten getekend die ervoor moeten zorgen dat we ver voor het midden van deze eeuw emissievrij zijn.” Hij doelt hiermee op het bestuursakkoord dat moet leiden tot volledig zero emissie doelgroepenvervoer vanaf 1 januari 2025, en de routekaart Zero Emissie Taxivervoer met de ambitie dat alle nieuwe taxi’s in Nederland schoon en stil zijn in 2025.

Eckhardt benadrukt echter dat er wel randvoorwaarden aan deze ambities vastzitten, zoals voldoende laadinfrastructuur, beschikbaarheid van voertuigen die min of meer ingezet kunnen worden zoals hun fossiele voorgangers maar ook zaken als een gelijk speelveld voor de opstap- en bestelmarkt. “Deze randvoorwaarden gaan er waarschijnlijk voor zorgen dat het in de praktijk later wordt in bijvoorbeeld de consumententaximarkt. Daar gaat het eerder richting 2027-2028.”

Dergelijke afspraken zijn er niet voor de touringcarsector. “Toch zijn er bedrijven die uit eigen beweging meedoen aan regionale initiatieven, zoals Ecostars in de Rijmond.” Wat momenteel echter de belangrijkste reden is om niet te vergroenen als touringcarbedrijf is volgens Eckhardt dat de branche keihard geraakt is door corona. “Alle reserves – dus ook die om te investeren in een kleinere ecologische voetafdruk – zijn verdwenen.”

Gebrek aan regie vanuit de overheid

Voor de verdere verduurzaming van het taxi- en touringcarvervoer kijkt KNV ook naar de overheid. “Zij spelen hierin een sleutelrol. In het doelgroepenvervoer ontbreekt op dit moment bijvoorbeeld regie, waardoor er bij overheidsaanbestedingen heel verschillende eisen worden gesteld. Dat maakt het voor ondernemers moeilijker om te vergroenen, want zonder duidelijkheid over de lange termijn kunnen ondernemers dit maar moeilijk plannen. Het is door de hogere prijzen en andere infrastructuur immers meer dan even een auto of bus vervangen.”

Onder meer in het creëren van voldoende laadmogelijkheid ligt een belangrijke rol voor de overheid. “Zij gaan immers over zaken als verzwaring van het netwerk en de energieinfrastructuur in steden.” Voor nu vraagt KNV opdrachtgevers en overheden om realistische verwachtingen te hebben van verdere verduurzaming in het personenvervoer. “Denk aan realistische overgangsperiodes en ingroeimodellen voor zero emissie-vervoer, maar ook bijvoorbeeld hogere vergoedingen waardoor rendementen omhoog gaan en investeringen mogelijk worden.”

Lees ook: 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

‘Vergroening taxi’s en touringcars kan nog sneller als overheid regie pakt’ | TaxiPro
Waterstof, waterstoftankstation

‘Vergroening taxi’s en touringcars kan nog sneller als overheid regie pakt’

Foto: eigen foto van AM

De internationale klimaattop in het Schotse Glasgow staat voor de deur. Ook Nederland zal hier beloftes doen om verdere klimaatontwrichting te voorkomen, die ook weer van invloed zijn op de taxi- en touringcarbranche. KNV vertelt hoe de branches er momenteel voor staan op het gebied van vergroening, waar nog uitdagingen liggen en wat zij eisen van de overheid. 

Van 1 tot 12 november proberen de deelnemende landen de afspraken uit het akkoord van Parijs verder uit te werken op de klimaattop. De grootste ambitie van dit akkoord is om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden. Nederland heeft hierdoor als doel om de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent te verminderen en in 2050 met 95 procent.

In aanloop naar de top zijn de resultaten van de Nederlandse Innovatie Monitor 2021 gepubliceerd. Zo’n zeshonderd bedrijven gaven hiervoor antwoord op vragen over zaken als innovatie en duurzaamheid, de gevolgen van corona, de digitale transformatie en milieu- en klimaatbeleid. Een belangrijke conclusie die hieruit voortkwam was dat tienduizenden, mogelijk zelfs honderdduizenden bedrijven in Nederland niet verwachten deze eeuw nog klimaatneutraal te zijn.

Vergroening taxi en touringcar de goede kant op

De verwachtingen voor taxi- en touringcarbedrijven zijn daarentegen minder negatief, vertelt KNV-voorzitter Bertho Eckhardt. De technologische ontwikkelingen gaan volgens hem hard, waardoor het de goede kant op gaat met de vergroening van de sector. “Waren er tien jaar geleden nog minder dan 2.000 volledig elektrische auto’s in Nederland, is dit aantal inmiddels gestegen tot over de 200.000. Dit terwijl de aanschafprijs nog steeds erg hoog is.” De verwachting is dat er de komende jaren steeds meer modellen op de markt komen die ook nog eens goedkoper zijn.

Dezelfde ontwikkeling geldt volgens Eckhardt ook voor OV-bussen. Meer dan een kwart van deze bussen is al uitstootvrij. “Het aanbod van personenvervoerbusjes voor het doelgroepenvervoer en van touringcars zal daardoor positief beïnvloed worden.” Op dat vlak is de markt namelijk nog verre van volledig ontwikkeld. “Maar omdat het nu heel snel gaat, verwachten we zeker dat de branches nog voor het midden van deze eeuw klimaatneutraal zijn. Ook wat betreft zwaardere voertuigen dus.”

Ambities later gehaald dan bedacht

Uit de Nederlandse Innovatie Monitor 2021 blijkt verder dat het aantal bedrijven dat zijn ecologische voetafdruk tot nul probeert te reduceren tussen 2031 en 2051 flink is gedaald. Ook dit is volgens Eckhardt niet aan de orde in de taxi- en touringcarsector. “We hebben niet voor niets een aantal bestuursakkoorden en convenanten getekend die ervoor moeten zorgen dat we ver voor het midden van deze eeuw emissievrij zijn.” Hij doelt hiermee op het bestuursakkoord dat moet leiden tot volledig zero emissie doelgroepenvervoer vanaf 1 januari 2025, en de routekaart Zero Emissie Taxivervoer met de ambitie dat alle nieuwe taxi’s in Nederland schoon en stil zijn in 2025.

Eckhardt benadrukt echter dat er wel randvoorwaarden aan deze ambities vastzitten, zoals voldoende laadinfrastructuur, beschikbaarheid van voertuigen die min of meer ingezet kunnen worden zoals hun fossiele voorgangers maar ook zaken als een gelijk speelveld voor de opstap- en bestelmarkt. “Deze randvoorwaarden gaan er waarschijnlijk voor zorgen dat het in de praktijk later wordt in bijvoorbeeld de consumententaximarkt. Daar gaat het eerder richting 2027-2028.”

Dergelijke afspraken zijn er niet voor de touringcarsector. “Toch zijn er bedrijven die uit eigen beweging meedoen aan regionale initiatieven, zoals Ecostars in de Rijmond.” Wat momenteel echter de belangrijkste reden is om niet te vergroenen als touringcarbedrijf is volgens Eckhardt dat de branche keihard geraakt is door corona. “Alle reserves – dus ook die om te investeren in een kleinere ecologische voetafdruk – zijn verdwenen.”

Gebrek aan regie vanuit de overheid

Voor de verdere verduurzaming van het taxi- en touringcarvervoer kijkt KNV ook naar de overheid. “Zij spelen hierin een sleutelrol. In het doelgroepenvervoer ontbreekt op dit moment bijvoorbeeld regie, waardoor er bij overheidsaanbestedingen heel verschillende eisen worden gesteld. Dat maakt het voor ondernemers moeilijker om te vergroenen, want zonder duidelijkheid over de lange termijn kunnen ondernemers dit maar moeilijk plannen. Het is door de hogere prijzen en andere infrastructuur immers meer dan even een auto of bus vervangen.”

Onder meer in het creëren van voldoende laadmogelijkheid ligt een belangrijke rol voor de overheid. “Zij gaan immers over zaken als verzwaring van het netwerk en de energieinfrastructuur in steden.” Voor nu vraagt KNV opdrachtgevers en overheden om realistische verwachtingen te hebben van verdere verduurzaming in het personenvervoer. “Denk aan realistische overgangsperiodes en ingroeimodellen voor zero emissie-vervoer, maar ook bijvoorbeeld hogere vergoedingen waardoor rendementen omhoog gaan en investeringen mogelijk worden.”

Lees ook: 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.